Systemkrav

Du finner informasjon om de seneste systemkravene på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_no.

Hvis du vil ha en liste over de nyeste systemkravene for andre Creative Cloud-produkter, se http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Nye og forbedrede funksjoner  

Prøveversjon

Prøveversjoner av Creative Cloud er av typen som du kan prøve før du kjøper, slik at du kan prøve enkeltstående produkter eller utgaver og så gjøre den installerte prøveversjonen om til en fullversjon. Du kan gjøre om prøveversjonen til fullversjon når som helst ved å registrere deg for et abonnement. Hvis du kjøper et abonnement, må du være koblet til Internett og logge på med en Adobe-ID for å begynne å bruke fullversjonen.

Lisensavtale

Du må ha Internett-tilkobling, Adobe-ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobe-tjenester er tilgjengelige bare for brukere som er 13 år og eldre, og krever godkjennelse av tilleggsvilkår for bruk og Adobes personvernerklæring på Internett (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Det kan være at programmer og tjenester ikke er tilgjengelige i alle land eller alle språk, og de kan endres eller opphøre uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan gjelde.

Skriftinstallasjon

Noen installasjonsprogrammer for Adobe-produkter installerer skrifter i en standardmappe for systemskrifter. Hvis installasjonsprogrammet finner eldre versjoner av disse skriftene i standardmappen for systemskrifter, avinstallerer den eldre versjoner og lagrer dem i en ny mappe. Finn ut mer på http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Hvis du vil vite hvordan du installerer flere skrifter, kan du gå til installasjonssiden http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_no.

Løste problemer

Se Adobes kundestøtte http://www.adobe.com/go/customer_support_no for å finne ny informasjon og annet om kjente problemer for alle Creative Cloud-programmene.

Bare InDesign

 • Tekstgjengivelse går veldig sakte på en gjennomsiktig bakgrunn. (#3592732)
 • Tekstmerking over gjennomsiktig objekt er veldig langsom. (#3630743)
 • Tegning og flytting av tekstrammer går langsomt når informasjonspanelet er åpent på MAC. (#3600210)
 • Et objekt eller en tekstramme er langsommere i CC enn i CS. (#3596522)
 • Gjengivelse av innlimte tekstrammer er veldig langsom i CC i forhold til i CS6. (#3590911)
 • Objektbevegelsen er veldig langsom. (#3650794)
 • Panorering og rulling er langsommere i CC enn i CS6. (#3596468)
 • Det går veldig langsomt å zoome inn og ut. (#3649023)
 • Lagre/Lagre som/Lagre en kopi deaktiveres etter dra-og-slipp er utført fra Finder/Bridge. (#3606041)
 • Programmet krasjer under redigering av kilden for en kryssreferanse i et gammelt dokument, der målet er i et annet dokument. (#3631377)
 • Etter at en bruker skriver ut et InDesign-dokument i PDF-format, fungerer ikke fargeprofilen i PDF på Mac10.6.x/10.8.x/Win7/Win8. (#3586689)
 • Tekstinndata i Flash Player svarer ikke på kommandotaster. (#3554092)
 • Når Bibliotek-mappen er i fokus, krasjer programmet når du klikker på Lagre fil-knappen. (#3596016)
 • InDesign krasjer under innskriving av lange ord etter en linje med bindestrek. (#3575859)
 • Tilpass ramme til innhold krasjer i InDesign. (#3546736)
 • Kopiering av regneark etter kopiering av sider fører til at InDesign krasjer. (#3654918)
 • Programmet krasjer under bytting til et annet panel etter at virkemåten GoToURL er angitt med en tom URL-adresse for en knapp. (#3649906)
 • InDesign CC krasjer ved oppdatering til koblinger for InCopy-historier. (#3649846)
 • Referansepunkt for tilpassing av ramme fungerer ikke i InDesign. (#3342299)
 • InDesign krasjer når brukeren blar gjennom listen over skrifter mens forhåndsvisningen av skrifter fortsatt klargjøres. (#3667798)

InDesign og InCopy

 • InCopy krasjer under import av historie med slettet tekst. (#3656462)
 • InDesign CC krasjer ved oppdatering til koblinger for InCopy-historier. (#3649846)
 • Kan ikke flytte markøren forbi en skjult merknad ved hjelp av piltastene. (#3614637)
 • Win: InCopy, en bruker kan ikke skrive inn tekst i tekstfeltet Makro. (#3594973)
 • InCopy krasjer under åpning av et vedlegg fra AEM DAM. (#3587306)
 • InCopy krasjer når brukeren klikker på Lukk-knappen (X) etter å ha avbrutt utskriften. (#3555565)
 • Tekstgjengivelse går veldig sakte på en gjennomsiktig bakgrunn. (#3592732)
 • Tekstmerking over gjennomsiktig objekt er veldig langsom. (#3630743)
 • Panorering og rulling er langsommere enn CS6. (#3596468)
 • Det går veldig langsomt å zoome inn og ut. (#3649023)

Webressurser

Du finner generelle Adobe-forum på http://www.adobe.com/go/forums_no.

Hvis du vil ha hjelp om emner som er relatert til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Hvis du vil ha produkthjelp samt gruppebasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no.

Kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer, kan du gå til http://www.adobe.com/go/customer_support_no.

Du finner kundestøtte på http://www.adobe.com/go/intlsupport_no.