Produktmerknader | Mars 2018-versjonen (13.1) av InDesign CC

Systemkrav

Du finner informasjon om de nyeste systemkravene på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_no.

Hvis du vil ha en liste over de nyeste systemkravene for andre Creative Cloud-produkter, kan du se http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Prøveversjon

Prøveversjoner av Creative Cloud er av typen som du kan prøve før du kjøper, slik at du kan prøve enkeltstående produkter eller utgaver og så gjøre den installerte prøveversjonen om til en fullversjon. Du kan gjøre om prøveversjonen til en fullversjon når som helst ved å registrere deg for et abonnement. Hvis du kjøper et abonnement, må du sørge for at du er koblet til Internett og har logget på med en Adobe ID for å begynne å bruke fullversjonen.

Lisensavtale

Du må ha Internett-tilkobling, en Adobe ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobe-tjenester er tilgjengelige bare for brukere som er over 13 år gamle, og krever godkjennelse av tilleggsvilkår for bruk og Adobes personvernerklæring på Internett (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Det kan være at programmer og tjenester ikke er tilgjengelige i alle land eller på alle språk, og de kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan påløpe.

Nytt i denne versjonen

Du finner en liste over nye funksjoner i oktober 2017-versjonen av InDesign CC under Sammendrag av nye funksjoner.

Sentrale problemer som er løst

 • Objekter skaleres feil hvis strektykkelsen ikke justeres under skalering.
 • Innstillingene for avsnittsramme og skyggelegging brukes feil hvis avsnittet inneholder TCY.
 • InDesign bevarer ikke rekkefølgen på sideobjekter i lag når noen sider slettes fra dokumentet.
 • PDF-eksport fra InDesign forkaster Overtrykk fyll angitt som 0 for grafikk i monterte PDF-filer.
 • Det velges feil skriftstil ved endring av skrift når Forhåndsvisningsskrift er av.
 • [Bare Mac] – spesialtegn (?) vises i artikkelredigeringsvinduet med tabellceller, noe som fører til at det første tegnet skjules.
 • Nyansefelt blir tomt ved åpning. Ved bruk av tabulatortasten blir det 0 %, noe som fører til at skygger/rammer ikke vises.
 • Eksportering til PNG eller JPEG mislykkes hvis filnavnet inneholder en skråstrek (/).
 • Paneler som Sider, Lag og Fargekart forvrenges og rullefeltet mangler på høyoppløselige skjermer.
 • [Bare Win] – tekstrammer med mindre enn 250 tegn eksporteres ikke til Publish Online hvis dokumentet publiseres av et system med et dobbelbyte-brukernavn.
 • Lagre-, Lagre som- og Rediger-menyalternativene er ikke tilgjengelige mens du kobler til noen PDF-filer.
 • Et skyggebilde av CC Lib er synlig øverst til venstre i det klassiske arbeidsområdet i Windows 10.
 • Det vises søppeltegn i dialogboksen Mer åpen type når den brukes med SVG-skriften Trajan Color.
 • AppleScript-feil ved åpning av dokument i InDesignServer.
 • InDesign reagerer ikke ved lukking av "onClose"-hendelsen i skriptgrensesnittet.
 • Tekstflyt går tapt ved åpning av IDML.
 • InDesign henger ved liming av innhold fra en Word-fil med sluttnoter.
 • InDesign krasjer ved åpning av en skadet inx-fil.
 • Det er ingen koder for filtypene .wmf og .pict.
 • Nyanser av skyggelegging i avsnitt som importeres fra Word, endres til standard (20 %).
 • [Bare MAC] – det mangler visuell tilbakemelding i Lag-panelet for lag som ikke kan skrives ut.
 • Smarte hjelpelinjer for å justere til midten vises ikke ved justering eller oppretting av objekter i et dokument i CCJK.
 • Kode for forankrede tekstrammer mangler.
 • Feil i XML-import når XML-fil inneholder behandlingsinstruksjonen "whitespace handling".
 • InDesign henger hvis størrelsesegenskapen for objektstil brukes med biblioteker.
 • [Bare Mac OS med APFS-filsystemet] – navn på skript i Skript-panelet sorteres ikke etter tekst.
 • Sluttnotenavigeringen i PDF er feil når det er brukt seksjoner i et InDesign-dokument.
 • Forankrede bilder eksporteres ikke når de eksporteres med Artikler-panelet.
 • Neste forankrede figur blir merket i stedet for den faktiske forankrede figuren med effekter.
 • Gjennomsiktighetseffekter med transformering mislykkes ved eksport til PDF.
 • Applikasjonen roterer ikke til stående retning på MS Surface Book.
 • Skriftmappen blir tom når InDesign oppdateres fra CC 2017.0 til CC 2017.1.
 • Tekst gjengis som søyler/bokser i GPU-forhåndsvisning mens du zoomer inn.
 • En malside som er bygd med en eksisterende malside, mister PTF.
 • Størrelsesalternativet som er definert i Objektmal, virker ikke riktig for Forankrede objekter.
 • [Bare Mac] – ingen tilgang-feil ved pakking av et dokument til en nettverksplassering.
 • Ressursmappen opprettes ikke ved eksport til SWF.
 • Skjult tekst går tapt ved kopiering til et annet dokument.
 • Det vises feil varselmelding for manglende/endrede koblinger ved oppretting av en pakke.
 • Det genereres en pikselert PDF-fil ved gjenoppretting av koblinger fra pakkedialogboksen.
 • Tekstvariabelen for filnavn viser utvidelse (.indd) i PDF når PDF er opprettet via pakking.
 • "Alternating" i Rad/Kolonnestrek til Tabellvalg er lokalisert feil.
 • Koblinger-mappen opprettes ikke når manglende koblinger kobles til på nytt fra pakkedialogboksen.
 • Dokumentstatus forblir uendret selv når manglende koblinger er koblet til på nytt fra pakkedialogboksen.
 • Referansepunktikonet er avkuttet i Transformering-panelet.
 • Horisontalt rullefelt i Sider-panelet vises ikke i enkelte scenarier.

Stabilitetsrettinger

 • [Bare Mac] – InDesign krasjer mens du prøver å endre skrift fra rullegardinmenyen umiddelbart etter å ha utført angre-operasjon for slettet tekst.
 • InDesign krasjer mens du arbeider på et dokument hvis den underliggende koblingsressursen for en kobling mangler.
 • Inkonsekvent tilstand av IDML-data fører til at det krasjer ved åpning.
 • [Bare Win] – InDesign krasjer ved pakking av en bok for utskrift med manglende dokument/dokumenter.
 • [Bare MAC] – InDesign henger ved åpning av bestemte InDesign-filer i en InDesign-bok.
 • [Bare Win] – InDesign krasjer ved åpning på grunn av utilstrekkelige brukernivåtillatelser for Microsoft VCRuntimes.
 • InDesign krasjer ved flytting eller forankring av bilder i enkelte dokumenter.
 • InDesign krasjer ved lagring av en fil på en nettverksplassering, som for eksempel en NAS-server.
 • Åpning av en fil som er lagret i "BOX", fører til konsekvent beskyttende avslutning til nettverket er gjenopprettet.
 • [Bare Win] – InDesign krasjer ved lagring av en fil suksessivt til Creative Cloud Files-mappen.
 • InDesign gjør en beskyttende avslutning ved lukking av et dokument etter redigering av det ved å bruke Rediger original fra Koblinger-panelet, hvis en modal dialogboks er i ferd med å åpnes.
 • InDesign krasjer/fryser ved kopiering/liming av en tekstramme hvis systemet har et hurtigtast-program, som for eksempel Keyboard maestro.
 • InDesign krasjer ved lagring av et dokument som inneholder en kobling i en av de to monterte stasjonene.
 • InDesign krasjer ved eksportering av noen indd-dokumenter til IDML.
 • InDesign krasjer ved eksportering av en merket PDF-fil hvis dokumentene har feil indekser.
 • InDesign krasjer ved opprettelse av ny kobling til InCopy-artikler med alternativet "Vis koblede rammer" slått på.
 • InDesign krasjer når du bytter tilbake til det opprinnelige dokumentet etter å ha gjort "Rediger original" for en plassert indd-fil i den.
 • InDesign krasjer når tekst kopieres fra InDesign til andre applikasjoner.
 • [Bare Win] – InDesign krasjer når Libreoffice Calc-data er i utklippstavlen.
 • InDesign krasjer ved flytting av et linjeforbundet forankret objekt til en annen posisjon i et bestemt scenario.
 • [Bare Win] – InDesign krasjer når du prøver å åpne hurtigmenyen eller Rediger-menyen hvis noe er kopiert til utklippstavlen fra OpenOffice.
 • InDesign krasjer ved kopiering/liming av en stor tabell som inneholder Word-filer med sluttnoter.
 • [Bare Mac] – InDesign krasjer under dra og slipp av egendefinerte data fra CEP-paneler.
 • InDesign krasjer ved gjenoppretting av kobling til en artikkel samtidig som Merknader-panelet er åpent.
 • [Bare Win] – InDesign krasjer ved minimering av applikasjonen mens Opentype-panelet er åpent.

Webressurser

Du finner generelle Adobe-fellesskap på https://community.adobe.com.

Hvis du vil ha hjelp om emner som er knyttet til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Hvis du vil ha produkthjelp samt fellesskapsbasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no.

Kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer, kan du gå til http://www.adobe.com/go/customer_support_no.

Hvis du vil kontakte kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din