Produktmerknader for InDesign CS6 8.1.0

Systemkrav

Du finner informasjon om de seneste systemkravene på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_no

Installasjonsinstruksjoner

Du kan se detaljerte installasjonsinstruksjoner på installasjonssiden http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_no

Nyheter

Åpne et dokument med nyere versjon

Du kan nå motta og umiddelbart åpne dokumenter som er sendt av alle som bruker en annen versjon av InDesign CC, uten å måtte gjøre noe mer, som for eksempel å eksportere til IDML manuelt. Kompatibiliteten er innebygd, slik at dokumentene alltid åpnes akkurat som forventet.

Hvis du åpner et dokument som er opprettet i en nyere versjon av InDesign CC, og klikker OK i den følgende meldingen, bruker InDesign CC en Creative Cloud-tjeneste til å konvertere dokumentet til InDesign CC-versjonen du kjører. InDesign CC lagrer deretter det konverterte dokumentet på datamaskinen.

Merk:

Denne tjenesten er bare tilgjengelig for Creative Cloud-abonnenter.

Løste problemer

Se Adobes kundestøtte på http://www.adobe.com/go/customer_support_no for å få den nyeste kunnskapen og informasjon om kjente problemer for alle Creative Suite 6-applikasjoner.

 • Skjult ramme-betingelsen går ikke bort ved hjelp av Tilpass ramme til innhold. (#3784306)
 • En bruker ikke kan skrive ut et hefte med flere sider. Dessuten vises feil melding til brukeren. (#3805383)
 • Hvis en bruker kopierer en fil som inneholder tødler, endres filnavnet for målet. (#3757236)
 • Brukerne får ikke til å åpne et dokument fra InDesign CS5 i CS6 for noen dokumenter. Dette fører også til InDesign slutter å fungere. (#3723078)
 • InDesign henger når en bruker prøver å endre størrelse på forankrede grafikkrammer med tekstflyt. (#3649094)
 • InDesign krasjer når brukeren prøver å øke høyden på tekstrammer med flere spalter. (#3687091)
 • InDesign henger når Beste tilpassing for tekstrammen endres til Bare høyde. (#3703143)
 • InDesign krasjer hvis en bruker skriver inn en egendefinert bredde under oppretting av et hoveddokument. (#3709890)
 • Avsnittstil (Initialer og kjedede maler) kan ikke slettes hvis den arvede overordnede stilen har samme innstilling for IDML-utdata. (#3718431)
 • Innrykk hit-funksjonaliteten fungerer ikke på riktig måte i japanske justeringsmetoder. (#3720994)
 • Bestemte EPS-filer fører til at InDesign krasjer når dokumentet eksporteres til PDF. (#3608014)
 • InDesign CS6 kjenner ikke igjen koblinger fra en DAM du får tilgang til via Adobe Drive. (#3649135)
 • Alternativene Lagre, Lagre som og Lagre en kopi deaktiveres etter at du drar og slipper fra Finder eller Bridge. (#3653735)
 • Betinget tekst utheves ikke riktig på hebraisk og arabisk i Artikkelredigering. (#3667884)
 • I den hebraiske versjonen av InDesign vises siderekkefølgen på feil måte for dokumenter med innbinding fra høyre mot venstre. (#3669233)
 • Feil ord utheves i forskjellige visninger av den hebraiske stavekontrollen. (#3675104)
 • Objekter som plasseres på malsider, forsvinner eller flyttes til uventede steder når dokumentet eksporteres til PDF. (#3675929)
 • InDesign krasjer etter en forespørsel til SetTextSelection-funksjonen i bestemte tilfeller. (#3678597)
 • InDesign krasjer når en bruker klikker på kategorien Koblinger og bilder i dialogboksen Pakker samtidig som samme dialog kalles fra panelet Bøker. (3689149)
 • InDesign bruker om lag 10 sekunder på å veksle mellom lagsynligheten i et dokument med flere malsider. (#3689151)
 • InDesign krasjer hvis en bruker åpner en IDML-fil som har en tom kode for en tekstramme som inneholder en innebygd tekstramme. (#3689166)
 • InDesign krasjer hvis en bruker eksporterer en CS6-fil til IDML og deretter forsøker å åpne CS6-filen på nytt. (#3691025)
 • InDesign krasjer hvis en bruker eksporterer en IDML til en IDML som har bestemte kryssreferanser og sidereferanser i panelet Stikkordregister. (#3695290)
 • Bruk av kode fører til ny tekstflyt ettersom stiler brukes feil. (#3151594)
 • InDesign CS6 krasjer under oppdatering av ulike egenskaper for tekstrammer som bruker JavaScript. (#3594208)
 • InDesign krasjer i Tekstredigeringsmodus hvis brukeren drar et ord til en tom merknad. (#3623132)
 • Funksjonen Tilpass ramme til innhold får InDesign til å krasje. (#3628642)
 • InDesign bruker stil på feil måte når kodet ICML importeres. (#3629232)
 • Brukeren kan ikke flytte markøren i enkelte grupper med tamilsk tekst. (#3637073)
 • Markøren hopper tilbake til begynnelsen av teksten straks den berører en merknad på en linje som inneholder tekst med bindestrek. (#3638783)
 • InDesign krasjer hvis brukeren plasserer bibliotekelementer på en tekstramme. (#3646838)
 • Ord brytes til ny linje, men bindestreker vises ikke når det settes inn en myk bindestrek. (#3653718)
 • Tomme tekstvariabler eksporteres ikke riktig til PDF. (#3656476)
 • InDesign krasjer når du oppdaterer et sidetall i et dokument der sideblanding er aktivert, og det finnes låste elementer på sidene som blandes. (#3656879)

Webressurser

Du finner generelle Adobe-forum på http://www.adobe.com/go/forums_no

Hvis du vil ha hjelp om emner som er knyttet til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

 

Hvis du vil ha produkthjelp samt gruppebasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no

Kundestøtte

Gå til Adobe kundestøtte på http://www.adobe.com/go/customer_support_no som gir støtte med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer.

Utenfor Nord-Amerika går du til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/, klikker på rullegardinmenyen under spørsmålet '"Et annet land eller en annen region?", velger et annet land eller en annen region og klikker OK.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din