Velkommen til Adobe® InDesign® CS6 Server. Dette dokumentet inneholder ny produktinformasjon, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen for InDesign Server.

Minimum systemkrav 

Du kan finne en oppdatert liste over systemkrav på siden InDesign Server-systemkrav.

Løste problemer

Gå til Adobe kundestøtte http://www.adobe.com/go/customer_support_no for ny informasjon og kjente problemer for alle Creative Suite 6-programmene.

InDesign Server

 • InDesign Server CS6 låses når jeg prøver å eksportere til JPEG-format. [3584983]
 • InDesign Server låses når jeg prøver å generere en indeks for en bok. [3533102]
 • InDesign Server CS6 låses ved eksportering av IDML til HTML. [3503927]

InDesign

 • Når du oppretter hyperkoblinger, blir enkelte spesialtegn, som for eksempel “?” og “=”, konvertert til ugyldige tegn i hyperkoblingene, noe som gjør at hyperkoblingen ikke fungerer i den eksporterte PDF-filen. [3588280]
 • Hvis du importerer InCopy CS2-dokumenter til InDesign CS6, medfører dette at InDesign avsluttes uventet. [3587652]
 • Plasseringsfiler fra en smart samling åpnet fra en Drive 5-tilkoblet CQ-server angitt som DAM, resulterer i en “Importering mislyktes”-feil i InDesign. [3577138]
 • Hvis du omarbeider teksten i ramme med flere kolonner, medfører dette at InDesign avsluttes uventet. [3565074]
 • Det opprettes en koblingsressurs uten referanser når jeg plasserer en filmfil i InDesign. [3555754]
 • InDesign avsluttes uventet når det gjentatte ganger angis tekst som inneholder ligaturer, ved bruk av en verdensklar justeringsmetode. [3551834]
 • I en tidligere versjon av InDesign vises ordet “CS7” i feildialoger når det åpnes dokumenter opprettet i InDesign CC. [3536451]
 • Hvis du plasserer en PDF-fil i InDesign, medfører dette at InDesign avsluttes uventet både i CS5.5 og CS6. [3513668]
 • Dimensjonene til rutenettet endres når jeg åpner IDML-filen. [3507245]
 • Monterte bilder med Exif-data skaleres til 50 %. [3501752]
 • InDesign avsluttes uventet ved eksportering til EPUB når noe av teksten i en tekstramme blir konvertert til konturer. [3498579]
 • InDesign avsluttes uventet når jeg importerer en kodet tekstfil der det er brukt forløpning på teksten. [3498575]
 • Hvis du angir “epubExportPreferences.tocStyleName” til “Standard”, medfører dette at InDesign avsluttes uventet. [3498571]
 • Malayalamsk orddeling angir et bindestrekstegn. [3493163]
 • Store bokstaver omgjøres feilaktig til små bokstaver i PDF-filen eksportert fra InDesign. [3490867]
 • InDesign slås av når dokumenter eller paneler plasseres i visse scenarioer. [3490508]
 • InDesign avsluttes uventet når jeg kopierer eller limer inn bestemt innhold. [3488260]
 • InDesign avsluttes uventet når jeg importerer bestemte dokumenter med manglende skrifter. [3488122]
 • Det oppstår et problem når jeg eksporterer til EPS og et dokument har motstående sider og ulike innvendige/utvendige størrelser. [3445000]
 • Etter at jeg har dratt den øverste delen av kryssreferansepanelet til øverst i hyperkoblingene, så forsvinner delen for URL-adresser. [3371040]
 • Filstørrelsen til lagrede data i InDesign øker kontinuerlig på grunn av at transformasjonsmarkøren for Smarte hjelpelinjer ikke gjenbrukes. [3370848]
 • Oversettelsen av ordet “Idiom” forkortes. [3370533]
 • Skjermoppdateringen av dekorasjon på elementer på grupperte sider er ikke vellykket. [3365911]
 • Oppdatering av IC-artikler medfører at InDesign avsluttes uventet. [3359371]
 • Noe innhold fører til at InDesign slås av ved eksportering til IDML. [3352956]
 • Sårbarhet avdekket gjengivelsesgenerering av PostScript-filer. [3347267]
 • InDesign avsluttes uventet når jeg oppretter layout fra en layoutmal i et spesifikt tilfelle. [3345087]
 • InDesign rapporterer at det mangler en oppdragsfil ved åpning av IDML-filer. [3334935]
 • InDesign og Bridge CS6 kjører kun med lokale administratorrettigheter på 64-bits Windows 7. [3332062]
 • Innhold i en tabell som går over to sider, blir ikke eksportert på rett måte ved eksportering til PDF-format fra gallerivisningen. [3325704]
 • Modifiseringstiden for en fil som returneres av “GetFileInfo()”, er endret. [3323319]
 • API-metoden “IDTime::SetTime()” gir gale resultater når den brukes med InDesign CS6 på Mac. [3323315]
 • Kan ikke åpne EPUB-eksporteringsinnstillingene for bøker med InDesign CS6 og InDesign CS6-server. [3321108]
 • Oppdater den tekniske versjonen av CoolType til et versjonsnummer høyere enn 64. [3317660]
 • La merke til uventet endring i avsnittstil når en artikkel blir eksportert til ICML. [3314712]
 • InDesign slås av når en PDF-fil med visse skrifter eksporteres. [3295591]
 • En InDesign-fil med et høyt antall hyperkoblede IP-adresser fører til betydelig forsinkelse ved åpning. [3291116]
 • Eksportering av et bestemt InDesign-dokument til PDF resulterer i at InDesign avsluttes uventet. [3286006]
 • Når jeg eksporterer et dokument som inneholder et høyt antall monterte PDF-filer, til PDF-format i høy kvalitet, avsluttes InDesign CS6 uventet. [3282581]
 • InDesign skal angi verdien til filinformasjonsnoden fra dokument-ID-en til metadataene som er innebygd i filen, men ikke objekt-ID-en fra Adobe Drive. [3224927]
 • Maloverstyringer i ICML-filer fra InCopy som eksporteres fra InDesign, importeres ikke tilbake til InDesign slik de skal. [3217228]
 • Det oppstår en vranglås i “CoolType” når “StreamForLayout” kalles fra arbeidskoblingen til InDesign Server. [3205029]
 • PDF-/X-4-eksporten blir vellykket selv om det henvises til udefinerte tegn i et dokument som fører til at det opprettes en uekte PDF/X-4-fil. [3203046]

InCopy

 • Markøren er ikke plassert i en ny merknad i InCopy. [3457782]
 • InCopy stopper uventet ved åpning av en ICML-fil der teksten blander ME- og Indic-tekst. [3498585]

Kundestøtte

Kundestøtte

Adobes kundestøtte hjelper deg med produktinformasjon, salg, registrering og andre ikke-tekniske problemer. Hvis du vil vite hvordan du kontakter Adobe kundestøtte, går du til Adobe.no for ditt land eller din region og klikker Kontakt.

Kundestøttevalg og tekniske ressurser 

Hvis du trenger teknisk hjelp med produktet, inkludert informasjon om gratis og gebyrbaserte kundestøtteprogrammer og feilsøkingsressurser, finner du mer informasjon på http://www.adobe.com/go/support_no. Du finner kundestøtte på http://www.adobe.com/go/intlsupport_no.

Gratis feilsøkingsressurser omfatter Adobes kunnskapsbase for kundestøtte, Adobes bruker-til-bruker-forumer, Adobe Support Advisor og mer.  Vi gjør stadig flere verktøy og mer informasjon tilgjengelig på Internett for å gi deg fleksible muligheter for å løse problemer så fort som mulig.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet