Produktmerknader for InDesign Server CS6

Velkommen til Adobe® InDesign® CS6 Server. Dette dokumentet inneholder ny produktinformasjon, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen for InDesign Server.

Minimum systemkrav 

Du finner en oppdatert liste over systemkrav på http://www.adobe.com/go/indesignserver_systemreqs_no

Nyheter

Pinge statusen

Klienten skal kunne pinge InDesign Server når som helst ved å sende en pingforespørsel. Svaret viser om serveren faktisk er opptatt eller om den har hengt seg opp

Avslutte InDesign Server

Du kan avslutte alle InDesign Server-prosesser når den ikke svarer, ved å anrope en LBQ-webtjeneste.

Øktstøtte

Serveren kan håndtere en blanding av tilstandsløse og tilstandsfulle klienter. Øktene er helt isolerte fra hverandre, akkurat som de ville vært om klienter skulle velge ulike forekomster av IDS. Dette betyr at du ikke kan dele dokumenter eller innstillinger mellom øktene. Når en økt er lukket, skal alle skriptobjekter og alle tilstander opprettet i den økten, frigjøres.

 1. Klienten må hente en økt-ID ved å kalle opp en SOAP API BeginSession().
 2. Mottatt økt-ID må sendes av klienten sammen med hver serverforespørsel.
 3. Alle forespørsler som har samme økt-ID, utføres i en “ExecutionContext”, dvs. at settene med innstillinger og dokumenter er isolert fra andre økter.
 4. Hver økt opprettes på en separat tråd slik at samtidig utførelse av forespørsler fra ulike klienter kan forekomme, noe som fører til bedre ytelse og skalerbarhet.
 5. Når alle forespørsler er utført, kaller klienten opp SOAP API EndSession() for å lukke økten og for å gi beskjed til serveren om at opprydding tilknyttet økten, kan utføres.

Elektronisk lisensieringDu må godta lisensavtalen og garantibetingelsene for å kunne bruke dette produktet.  Se www.adobe.com/no/products/eulas for detaljer.

Skriftinstallasjon

All skriftrelatert dokumentasjon er på Internett. Se http://www.adobe.com/no/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html for å finne vår OpenType-brukerhåndbok, viktig-fil for OpenType, koblinger til skriftspesifikke viktig-filer, lister over skrifter som installeres av de forskjellige CS6-produktene, og lister over skrifter som finnes på DVD for hvert av CS6-produktene.

Installasjonsprogrammet for InDesign CS6 Server installerer skrifter i en standardmappe for systemskrifter. Mange av disse skriftene er nyere versjoner av skrifter installert av InDesign CS5 Server. Hvis installasjonsprogrammet finner eldre versjoner av disse skriftene i standardmappen for systemskrifter, avinstallerer den eldre versjoner og lagrer dem i en ny mappe. Standardmappen for systemskrifter er:

Apple Macintosh: /Bibliotek/Fonts

Windows: <systemdisk>:\Windows\Fonts

Eldre skrifter lagres i den nye mappen:

Apple Macintosh: /Bibliotek/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: <systemdisk>:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe\SavedFonts\current

Den nye mappen inneholder også en fil kalt Viktig.html som er en liste over lagrede skrifter og versjonsnumrene for de nye og gamle skriftfilene.

Du kan installere de gamle skriftene på nytt ved å slette de nye skriftfilene fra standardmappen for systemskrifter og flytte de gamle filene tilbake til den mappen.

Det er flere skrifter på installasjons-CD-en. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer disse skriftene, kan du se http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_no.

Flere installasjons-/avinstallasjonsscenarier

InDesign Server CS6 må aktiveres før det kan brukes. Hvis datamaskinen er koblet til Internett, gjøres aktivering automatisk når du installerer. Du må oppgi Adobe ID-en og serienummeret når du blir bedt om det av installasjonsprogrammet. Hvis ikke programvaren er aktivert, ser du en feil, “Adobe InDesign Server er ikke riktig lisensiert. Programmet avsluttes.

Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, laster du ned og installerer Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Du kan angi serienummeret og aktivere programvaren med APTEE. Du kan laste ned APTEE fra siden Creative Suite Enterprise Deployment.

Merk:

Programvaren deaktiveres ikke under en avinstallering når du ikke er koblet til Internett. Datamaskinen må være koblet til Internett under avinstallering for å bli deaktivert, ellers vil du miste en aktivering.

Aktivere prøveversjon med APTEE

Hvis du vil aktivere prøveversjonen, laster du ned og installerer Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Du kan bruke prøveversjonen i 90 dager.

 1. I et terminal- eller konsollvindu angir du:
  • Windows: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
 2. Hvis prøveversjonen ble aktivert, vises følgende melding:

StartTrial Successful

Return Code = 0

Angi serienummer med APTEE (Internett)

Datamaskinen må være koblet til Internett når du følger denne fremgangsmåten.

 1. I et terminal- eller konsollvindu angir du:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM --serial=<serienummer> --adobeid=<e-post>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM --serial=<serienummer> --adobeid=<e-post>

 2. Hvis serienummeret er godtatt, vises følgende melding:

Return Code = 0

  Angi serienummer med APTEE (frakoblet)

  Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, kan du angi serienummeret og aktivere programvaren ved å bruke følgende fremgangsmåte. Du må ha tilgang til en enhet som er koblet til Internett. Generer en forespørselkode og send den deretter inn for å motta en svarkode. Angi svarkoden for å angi serienummeret og aktivere programvaren

  1. I et terminal- eller konsollvindu angir du: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<serienummer>. Skriv ned forespørselkoden som er generert.
  2. På en enhet som er koblet til Internett, går du til www.adobe.com/go/getactivated og klikker Generate a Response Code.
   1. Logg på med Adobe ID-en
   2. Angi forespørselkoden som ble generert i trinn 1
   3. Angi serienummer
   4. Klikk Generate Response Code. Skriv ned svarkoden.
  3. Gå tilbake til hoveddatamaskinen og i terminal/konsollvinduet angi:
   • Windows: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serienummer> --responsecode=<svarkode> --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
   • Mac OS: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serienummer> --responsecode=<serienummer> --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
  4. Hvis serienummeret blir godtatt og aktiveringen er vellykket, vises følgende melding:

  Return Code = 0

  Kjente problemer

  Se Adobes kundestøtte på http://www.adobe.com/go/customer_support_no for å få ny informasjon og informasjon om kjente problemer for alle Creative Suite 6-programmer.

  • Kommandoer for å avslutte forekomster fungerer ikke for InDesign Server-forekomster som kjører med IPv6-adresser. Hvis IPv4 er deaktivert på et nettverk, fungerer ikke kommandoen for å avslutte forekomster. (#3139916)
  • Oppdatering av eksterne koblinger oppdaterer ikke automatisk plasserte objekter. Hvis du for eksempel oppdaterer en overordnet tekstramme, oppdateres ikke den underordnede tekstrammen. (#3142118)
  • Innebygde skrifttyper i EPUB fungerer ikke som forventet på iBook fordi Apple-implementeringen avviker fra EPUB-standarden. (#2993986)
  • EPUB validerer ikke hvis du oppretter en liste med egendefinerte li-koder i dialogboksen Eksporter koding. Dette er en utformingsbegrensning. Bruk InDesigns innebygde listestøtte i stedet for å opprette din egen. (#3128871)
  • iframes som inneholder en videospiller (for eksempel et Youtube-klipp), opprettholder ikke transformeringer når du eksporterer til EPUB3 med Layout. Transformerte videoer fungerer heller ikke i flere andre formater, for eksempel PDF og SWF. (#3074377)
  • Linje-høyde-verdien p.style overstyrer linjeavstanden angitt i et tegnmalstrekk. InDesign støtter bare linjeavstand angitt på avsnittsnivå. (#3000096)
  • Innhold dupliseres i EPUB-utdata hvis dokumentet inneholder en alternativ layout. Som en spesialløsning kan du bruke artikkelpanelet for å inkludere bare én layout.(#3013951)
  • Noen ganger avslutter programmet uventet hvis du sletter tekst fra koblede tekstrammer og den slettede teksten er en del av de normale spaltene samt tekst som går over og deler spalter. (#3152971)
  • Koblet tekstramme med automatisk størrelse oppdateres ikke som den skal, når objekt er forankret på innsiden av den ene koblede rammen. (#3139955)
  • InDesign avsluttes uventet når du endrer størrelsen på en ramme der Hold linjene samlet brukes i det siste avsnittet. (#3142141)
  • Noen ganger fungerer ikke knapper som er plassert på malsider, når du eksporterer til PDF. (#3146506)
  • Aksenttegn vises ikke i Tekstfelt i Acrobat. (#3148857)
  • Khand Ta-tegn vises ikke slik de skal. (#3093545)
  • For indic-skripter vises ikke post-base-formen for Ra-tegn som de skal, etter forbindelser. (#3097656)
  • Når du setter inn en ikke-forbinder etter en dobbel konsonant-halant-kombinasjon for indic-skripter, viser ikke forbindelsene post-base-formen (#3103766)
  • Bare Midtøsten: EPUB-eksport støttes ikke for arabiske eller hebraiske tekstdokumenter (#295023)
  • Bare Midtøsten: Hvis du tegner en markering for å plassere innhold fra Innholdsgjengivelse, vil det å tegne markeringen fra øverst til høyre til nederst til venstre aktivere vende-transformeringen. Tegn markeringen fra øverst til venstre til nederst til høyre hvis du vil beholde teksten.

  Kundestøtte

  Kundeservice

  Adobes kundeservice hjelper deg med produktinformasjon, salg, registrering og andre ikke-tekniske problemer. Hvis du vil vite hvordan du kontakter Adobe kundeservice, går du til Adobe.no for ditt land eller din region og klikker Kontakt.

  Kundestøtteprogrammer og tekniske ressurser 

  Hvis du trenger teknisk hjelp med produktet, inkludert informasjon om gratis og gebyrbaserte kundestøtteprogrammer og feilsøkingsressurser, finner du mer informasjon på http://www.adobe.com/go/support_no.  Utenfor Nord-Amerika går du til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/, klikker rullegardinmenyen under spørsmålet “Et annet land eller en annen region?”, velger et annet land eller en annen region og klikker OK.  En alternativ metode er å klikke Endre ved siden av navnet på landet øverst på skjermen for å velge et annet land eller en annen region.

  Gratis feilsøkingsressurser omfatter Adobes kunnskapsbase for kundestøtte, Adobes bruker-til-bruker-forumer, Adobe Support Advisor og mer.  Vi gjør stadig flere verktøy og mer informasjon tilgjengelig på Internett for å gi deg fleksible muligheter for å løse problemer så fort som mulig.

  Adobe-logoen

  Logg på kontoen din