2015-versjonene av InDesign CC

Merk:

2017-utgaven av InDesign CC er nå tilgjengelig! Se Sammendrag av nye funksjoner.

Adobe InDesign CC 2015.4-utgaven | Juni 2016

Renere og større UI

Brukere klagde ofte på slitne øyne etter å ha brukt InDesign i lengre perioder, hovedsakelig på grunn av for små brukergrensesnittelementer i InDesign. Med denne utgaven har følgende områder blitt forbedret:

 • Mer enn 100 paneler i InDesign har blitt utformet på nytt ved å øke følgende:
  • størrelsen på ulike kontroller i panelene
  • skriftstørrelsen
  • avstanden mellom kontrollene (både vertikalt og horisontalt)
 • Mer enn 500 dialogbokser har blitt oppdatert ved å øke høyden på UI-kontroller.
Paneler og dialogbokser er nå større, ryddigere og mer oversiktlige.

Forbedret stabilitet når du arbeider med nettverksfiler

Brukere jobber ofte med dokumenter som ligger i nettverksområder. Tidligere, når nettverkstilkoblingen ble brutt, pleide InDesign å utføre en beskyttende avslutning for å hindre at dokumentene ble ødelagt. Brukerne kunne ikke fortsette å arbeide med dokumentet. Nå som nettverksområder har blitt mer vanlig, støter flere brukere på dette problemet.

I denne utgaven fortsetter InDesign å fungere normalt for nettverksdokumenter som er mindre enn 100 MB, hvis tilkoblingen brytes.

Du finner mer informasjon i Arkivere dokumenter.

GPU-ytelse og animert zoom (kun for Mac)

InDesign kan nå merkbart forbedre gjengivelsen av dokumenter på Mac, ved å bruke GPU-en på datamaskinen.

GPU-økningen er kun tilgjengelig på støttede Mac-maskiner som har GPU-kort med minst 1 GB dedikert VRAM.

Den forbedrede ytelsen fra GPU-kreftene driver funksjoner som for eksempel animert zoom.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ytelsesforbedringer for GPU.

Sortere fargeprøver

Nye alternativer er tilgjengelige for å sortere fargeprøver i Fargeprøver-panelet. Du kan sortere fargeprøver etter følgende:
 • navn
 • fargeverdier
Du finner mer informasjon under Sortere fargeprøver.

Forbedret tilgjengelighet (eksportere interaktive PDF-er)

Dialogboksen Eksporter til interaktiv PDF er endret for å gjøre den mer oversiktlig. Flere av alternativene er kategorisert og plassert i kategoriene.

I tillegg finnes det nå et nytt alternativ for tilgjengelighet på Avansert-fanen ved eksport til Adobe PDF (Interactive). 

 • Språk: Velg dokumentspråket for den eksporterte PDF-en.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksporter til interaktiv PDF-valg.
Tilgjengelighet i interaktiv PDF
Alternativer for tilgjengelighet

Skrivebeskyttede biblioteker

 • Når du inviterer andre til å samarbeide om et bibliotek, kan forfattere merke biblioteket som Kan vises for å angi at det er i skrivebeskyttet modus. Personer som får skrivebeskyttet tilgang til biblioteket, kan bruke alle ressursene i dette biblioteket, men de kan ikke legge til eller endre noen ressurser.
 • Når forfatteren oppdaterer innholdet i biblioteket, blir det oppdaterte innholdet tilgjengelig for brukere med skrivebeskyttet tilgang.

Bedre integrering med Adobe Stock

Kjøp Adobe Stock-bilder via applikasjonen

Når du søker etter et bilde i Adobe Stock via CC Libraries-panelet og plasserer det i dokumentet, har du nå et handlekurv-ikon som gjør det mulig å starte kjøpsprosessen rett fra objektet.

I tillegg viser Koblinger-panelet et handlekurv-ikon ved siden av ulisensierte Adobe Stock-bilder som er lagt i layouten din. Å klikke på handlekurv-ikonet vil også starte kjøpsprosessen.

Åpne direkte fra Adobe Stock

Når du søker etter en ressurs på Adobe Stock, kan du legge ressursen direkte i dokumentet, i tillegg til å laste ned ressursen til datamaskinen eller et CC-bibliotek.

 • Hvis det er valgt et åpent dokument med en ramme, legges Stock-objektet til i rammen.
 • Hvis det er valgt et åpent dokument uten noen ramme, opprettes det en ny ramme, og Stock-objektet legges til i rammen.
 • Hvis det ikke finnes noen åpne dokumenter, opprettes det en nytt dokument i standardformat, og Stock-objektet legges til i en ny ramme.

Arbeidsområdet Start og Nylig åpnede filer

Nå tilgjengelig på alle språk

Når du starter InDesign eller lukker alle InDesign-dokumenter, vises det nye arbeidsområdet Start. Her har du tilgang til nylig brukte filer, CC Libraries og forhåndsinnstillinger. Du kan åpne dialogboksen Nytt dokument og Åpne med de vanlige hurtigtastene Ctrl/Kommando + N eller Ctrl/Kommando + O.

Hvis du har et dokument åpent, kan du se filene du arbeidet med sist, i arbeidsområdet Nylig åpnede filer (Ctrl/Kommando + O eller Vindu > Arbeidsområde > Nylig åpnede filer).

Merk: Arbeidsområdet Nylig åpnede filer er som standard deaktivert. Hvis du vil aktivere denne funksjonaliteten, kan du se artikkelen Grunnleggende om arbeidsområdet.

Hvis du vil vite mer om de nye arbeidsområdene, kan du lese denne artikkelen.

Hvis du vil ha spesifikk informasjon om InDesign, kan du lese artikkelen Grunnleggende om arbeidsområdet.

Publish Online og Creative Cloud for enterprise-aktivering

 • Publish Online er ikke lenger en teknisk forhåndsversjon.
 • Publish online er nå også tilgjengelig for enterprise-brukere.
 • Støtte for kerberos-proxy er nå aktivert.

Du finner mer informasjon under Publish Online.

Adobe InDesign CC 2015.3-utgaven | Mars 2016

Forbedringer i Publish Online (teknisk forhåndsversjon)

 • Dialogboksen Alternativer for Publish Online har fått helt ny design. Nå er den mer stilren og oversiktlig.
 • Knappen Del og Bygg inn kan skjules i det publiserte dokumentet.
 • Støtte bak en proxy-vegg for Publish Online og andre Creative Cloud-tjenester.
  Merk: Kerberos-proxy støttes ikke

Du finner mer informasjon under Publish Online.

Marker maloverstyring

Bruk Marker maloverstyring for å identifisere alle overstyringer av avsnitts- og/eller tegnmaler i dokumentet. Du kan aktivere Marker maloverstyring-widgeten i Avsnittsmal- eller Tegnmal-panelet.

Du finner mer informasjon under Markere overstyringer av tegnmaler og avsnittsstiler.

Forbedret tilgjengelighet

Nå finnes det nye alternativer for tilgjengelighet på Avansert-fanen ved eksport til Adobe PDF (til trykking). 

 • Vis tittel: Velg hva som skal vises i tittellinjen i Acrobat når PDF-filen åpnes.
 • Språk: Velg dokumentspråket for den eksporterte PDF-en.
Forbedret tilgjengelighet
Alternativer for tilgjengelighet

Lagre som-dialogboksen åpner standardplasseringen for originaldokumentet

Når du åpnet et dokument fra en tidligere versjon av InDesign og lagret det i en ny versjon, ble det vist en annen standardmappe i Lagre som-dialogboksen enn dokumentets opprinnelige plassering. Man måtte navigere manuelt til originalmappen for å lagre dokumentet. I denne utgaven blir plasseringen som originaldokumentet ble åpnet fra, vist som standard i Lagre som-dialogboksen.

Adobe InDesign CC 2015.2-utgaven | November 2015

Forbedringer i Publish Online (teknisk forhåndsversjon)

Nå kan du publisere redigerte dokumenter på nytt på den samme URL-adressen, eller publisere et annet dokument på en hvilken som helst eksisterende URL-adresse. Du kan også bygge inn dokumentet på alle typer webområder eller blogger ved hjelp av innebyggingskoden som legges inn. Spor visninger og unike lesere i Analytics-delen av Fil -> Web-dashboard. Du kan også tillate at brukerne laster ned dokumentet som en PDF-fil (utskrift). Du kan også gjøre bruk av en avansert innstilling for angivelse av en PDF-forhåndsinnstilling for å tilpasse PDF-filen som lastes ned ved hjelp av visningsprogrammer for dokument.

Når du bruker innebyggingskoden for et publisert dokument, kan du velge startsiden til dokumentet. Så hvis en bruker klikker på den innebygde koblingen på en webside, åpnes dokumentet på det valgte sidetallet.

Du finner mer informasjon i artikkelen om Publish Online.

Lage layouter med arbeidsområdet for berøring

Design produksjonsklare layouter mens du er på farten, ved hjelp av det nye arbeidsområdet for berøring som er optimalisert for Microsoft Surface Pro, eller en hvilken som helst berøringsenhet med Windows 8 (eller nyere). Bruk intuitive berøringsbevegelser for å lage objekter, tekstbokser eller mer med det nye arbeidsområdet for berøring for tegneverktøyet i InDesign. Bruk designressurser, for eksempel bilder, fra Creative Cloud Libraries.

Arbeidsområde for berøring i InDesign
De nye tegneverktøyene i arbeidsområdet for berøring i InDesign

I tillegg kan du lett bytte tilbake til et tradisjonelt arbeidsområde når som helst for å utnytte hele samlingen av InDesign-verktøy og -funksjoner.

For en rask opplæring om hvordan du bruker det nye arbeidsområdet for berøring til å sette sammen layouter på en rask måte med enkle bevegelser, sjekk ut Komposisjonslayouter ved bruk av berøringsfunksjonalitet.

Du finner mer informasjon i artikkelen om Arbeidsområde for berøring.

Arbeidsområdet Start og Nylig åpnede filer

Når du starter InDesign eller lukker alle InDesign-dokumenter, vises det nye arbeidsområdet Start. Her har du tilgang til nylig brukte filer, CC Libraries og forhåndsinnstillinger. Du kan åpne dialogboksen Nytt dokument og Åpne med de vanlige hurtigtastene Ctrl/Kommando + N eller Ctrl/Kommando + O.

Hvis du har et dokument åpent, kan du se filene du arbeidet med sist, i arbeidsområdet Nylig åpnede filer (Ctrl/Kommando + O eller Vindu > Arbeidsområde > Nylig åpnede filer).

Merk: Arbeidsområdet Nylig åpnede filer er som standard deaktivert. Hvis du vil aktivere denne funksjonaliteten, kan du se artikkelen Grunnleggende om arbeidsområdet.

Hvis du vil vite mer om de nye arbeidsområdene, kan du lese denne artikkelen.

Hvis du vil ha spesifikk informasjon om InDesign, kan du lese artikkelen Grunnleggende om arbeidsområdet.

Jobb enklere med tegnvarianter

Med de nye OpenType-forbedringene kan du bruke alternative tegnvarianter for et bestemt tegn og konvertere tekst til ekte brøker direkte fra en hurtigmeny.

hurtigmeny
Bruke tegnvarianter med en hurtigmeny

I tillegg kan du søke etter en tegnvariant i Tegnvarianter-panelet etter navn, etter unicode- eller GID-verdi eller etter et bestemt tegn.

Tegnvarianter-panelet
Tegnvarianter-panelet

For en rask opplæring om hvordan du får tilgang til spesielle skriftegenskaper til OpenType-skrifter for bedre typografisk kontroll, sjekk ut Jobb enklere med tegnvarianter.

Du finner mer informasjon i artikkelen om Tegnvarianter og spesialtegn.

Forbedringer i Creative Cloud Libraries

Legge til en valgt gruppe i et CC-bibliotek

Legg til flere objekter fra følgende CC-bibliotekskategorier i et dokument eller i det tilhørende panelet:

 • Farger
 • Tegnmaler
 • Avsnittsmaler
 • Grafikk

Høyreklikk på de valgte objektene, og velg det riktige alternativet fra høyreklikkingsmenyen for å legge dem til i et dokument eller i det tilhørende panelet.

Legge til fargetema som en gruppe

Nå kan du legge til fargetemaene fra CC Libraries som en fargegruppe i Fargekart-panelet.

Legge til flere valgte CC-bibliotekobjekter

Høyreklikk nå på flere valgte objekter fra følgende CC-bibliotekskategorier, og velg det riktige alternativet fra høyreklikkingsmenyen for å legge dem til i et dokument eller i det tilhørende panelet:

 • Farger
 • Tegnmaler
 • Avsnittsmaler
 • Grafikk

Søke etter objekter i Creative Cloud-bibliotekene

Bare velg om du vil søke i det aktive biblioteket eller i alle bibliotekene, og skriv deretter inn søkekriteriene. Resultatet vises i panelet CC Libraries.

Søke i Adobe Stock fra panelet CC Libraries

Du vil se de samme søkeresultatene i panelet CC Libraries som du ser på Adobe Stock-webområdet. Last ned en forhåndsvisning, eller lisensier et bilde. 

Rediger original

Du kan nå redigere bilder og grafikk som ligger i et CC-bibliotek, uansett hvilken Adobe-applikasjon de er opprettet i. Bare dobbeltklikk (eller høyreklikk og velg Rediger) på et hvilket som helst bilde eller en hvilken som helst vektorillustrasjon,
og Illustrator vil åpnes med objektet åpnet for redigering. Gjør endringene og lagre, så oppdateres objektet i CC-biblioteket, slik at den oppdaterte versjonen er tilgjengelig i en hvilken som helst Adobe-applikasjon.

Du finner mer informasjon i artikkelen om Creative Cloud Libraries.

Adobe InDesign CC 2015.1-utgaven | August 2015

Publish Online (teknisk forhåndsversjon)

Med Publish Online (teknisk forhåndsversjon) kan du nå dele elektroniske dokumenter på sosiale nettverk som Facebook og Twitter eller via e-post med ett klikk. Dokumentene kan også bygges inn på alle typer webområder eller blogger ved hjelp av innebyggingskoden som legges inn når du klikker på innebyggingsalternativet i oppsettvisningen.

Med Publish Online (teknisk forhåndsversjon) kan du nå dele elektroniske dokumenter på sosiale nettverk som Facebook og Twitter eller via e-post med ett klikk. Dokumentene kan også bygges inn på alle typer webområder eller blogger ved hjelp av innebyggingskoden som legges inn når du klikker på innebyggingsalternativet i oppsettvisningen.

Funksjonen for forhåndsvisning for Publish Online
Dele webdokumenter med funksjonen for forhåndsvisning for Publish Online

Publish Online har også følgende forbedringer:

Oppslag med flere sider

Hvis du lager et InDesign-dokument som inneholder oppslag med flere enn to sider, vil det publiserte dokumentet nå vise flere sider i samme oppslag på samme måte som de vises i InDesign

Publisere dokumenter med flere sidestørrelser

Nå kan du publisere dokumenter som inneholder sider i ulike størrelser. Det publiserte dokumentet vil nå beholde størrelsen på de enkelte sidene og vise innholdet på sidene på riktig måte.

Teksthyperkoblinger

Hyperkoblinger som opprettes på tekst, støttes nå i publiserte dokumenter. InDesign beholder alle typer hyperkoblinger i det publiserte dokumentet:

 • URL-adresser
 • E-poster
 • Sidemål
 • Markører for innholdsfortegnelse
 • Stikkordmerker
 • Kryssreferanser

Bildeoppløsning

Bildeoppløsningen i det publiserte innholdet støtter nå 96 PPI, og dette er standardverdien for bedre bildekvalitet i publisert innhold.

Mobil og nettbrett Mobilvisning av publiserte InDesign-dokumenter har blitt forbedret.

 • Jevnere sideoverganger med sveipebevegelser.
 • Deledialogboksen vises på hele skjermen.
 • Mobiloptimert oppsett av miniatyrbilder gir bedre synlighet og tilgjengelighet.

Nettbrettvisningen har en brukervennlig miniatyrbildevisning som kan rulles.

Mobil- og nettbrettvisninger
Mobil- og nettbrettvisninger

Du finner mer informasjon i artikkelen om Publish Online.

Adobe InDesign CC 2015-utgaven | Juni 2015

Ytelsesforbedringer for Mercury

Vanlige oppgaver er raskere takket være forbedringer i ytelsen i InDesign. Du vil merke forskjell når du zoomer eller blar i dokumentene, og når InDesign genererer sideminiatyrer i Sider-panelet.

Publish Online (teknisk forhåndsversjon)

Publish Online er en ny teknisk forhåndsversjon for CC-medlemmer. Ved hjelp av Publish Online kan du bruke dokumenter på nytt ved enkelt å publisere dem på Internett. Med ett klikk kan du publisere en digital versjon som fungerer på alle enheter i en moderne nettleser, uten å måtte installere en plugin-modul. Send URL-adressen for dokument til de som ønsker å se dokumentet i en enkel, elektronisk leseopplevelse på en hvilken som helst enhet og plattform. Du kan også dele det publiserte dokumentet på Facebook.

Ny teknisk forhåndsversjon av Publish Online
Den nye tekniske forhåndsversjonen av Publish Online

Du kan vise disse publiserte dokumentene med fullstendig gjengivelse direkte i en nettleser på en stasjonær datamaskin eller på et nettbrett med en flott seeropplevelse uten noen plug-in-moduler.

Fullstendig gjengivelse
Vise publiserte dokumenter med fullstendig gjengivelse på datamaskiner eller nettbrett

For å få en enda bedre brukeropplevelse kan du også legge til knapper, lysbildefremvisninger, animasjoner, lyd og video ved hjelp av de interaktive redigeringsfunksjonene i InDesign CC.

Du finner mer informasjon i artikkelen om Publish Online.

Forbedringer i Creative Cloud Libraries

Nå kan du legge til følgende InDesign-kategorier i CC-bibliotekene:

 • Tegnmaler
 • Avsnittsmaler
 • Fargetema

Merk:

I den forrige utgaven av InDesign inneholdt CC Libraries kategorien Tekstmaler. Denne kategorien har nå endret navn til Tegnmaler. Så hvis du har opprettet tekstmaler i et CC-bibliotek, vil disse nå være tilgjengelige under kategorien Tegnmaler.

Tegn- og avsnittsmaler

Nå kan du legge til avsnitt- og tegnmaler fra dokumentene i de nye kategoriene Avsnitt- og Tegnmaler i CC Libraries.

Bare merk teksten i dokumentet som avsnitt- eller tegnmalen brukes, og klikk på ikonet for Legg til avsnittsmal eller Legg til tegnmal i CC Libraries-panelet.

Kategorien Avsnittsmaler
Kategorien Avsnittsmaler

Kategorien Tegnmaler
Kategorien Tegnmaler

Du kan også legge til én eller flere tegn- eller avsnittsmaler fra panelet Tegn- eller Avsnittsmaler i et CC-bibliotek ved å velge malene og klikke på det nye ikonet for Legg til i CC Libraries.

Legge til tegnmaler i et CC-bibliotek
Klikk for å legge til tegnmaler i et CC-bibliotek

Legge til avsnittsmaler i et CC-bibliotek
Klikk for å legge til avsnittsmaler i et CC-bibliotek

Når du oppretter en ny tegn- eller avsnittsmal i InDesign, kan du legge den direkte til et CC-bibliotek. Bare merk av for Legg til i CC-biblioteket, og velg det aktuelle CC-biblioteket.

Legge til en ny tegnmal i et CC-bibliotek
Legge til en ny tegnmal i et CC-bibliotek

Legge til en ny avsnittsmal i et CC-bibliotek
Legge til en ny avsnittsmal i et CC-bibliotek

Hvis du bruker en tegn- eller avsnittsmal fra et CC-bibliotek i et dokument, vil malen være tilgjengelig i Tegnmaler- eller Avsnittsmaler-panelet.

Fargetema

Fargetema som er valgt ved hjelp av verktøyet Fargetema kan nå legges direkte til i Fargetema-kategorien i CC Libraries.

Kategorien Fargetema i CC Libraries
Klikk for å legge til fargetemaer i kategorien Fargetema i CC Libraries

Fargekart

Nå kan du legge til én eller flere fargekart fra Fargekart-panelet til det valgte CC-biblioteket ved å velge farger og klikke på det nye ikonet for Legg til i CC Libraries.

CC Libraries-ikonet for å legge til fargekart
Klikk på det nye Legg til i CC Libraries-ikonet for å legge til fargekart

Når du oppretter et nytt fargekart i InDesign, kan du legge det direkte til et CC-bibliotek. Merk av for Legg til i CC-biblioteket, og velg det aktuelle CC-biblioteket.

Nytt fargekart i et CC-bibliotek
Legge til et nytt fargekart i et CC-bibliotek

Koblede ressurser med CC Libraries

Grafiske ressurser fra CC Libraries (opprettet i andre applikasjoner som Illustrator og Photoshop) kan nå plasseres som koblede eller kopierte objekter i InDesign.

Hvis et koblet objekt oppdateres i CC-biblioteket, gjenspeiles oppdateringen i InDesign-dokumentet. Hvis du kopierte objektene, gjenspeiles imidlertid ikke oppdateringer av objektene i CC-biblioteket i dokumentet.

Plassere koblede eller kopierte objekter
Plassere koblede eller kopierte objekter i InDesign

Koblingene til denne monterte grafikken fra CC Libraries vises i Koblinger-panelet.

Koblinger-panel
Koblinger-panelet

Du finner mer informasjon i artikkelen om Creative Cloud Libraries.

Skyggelegging i avsnitt

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

Legg til fargerike belysninger som følger med teksten på siden. InDesigns nye funksjon for skyggelegging i avsnitt gir deg muligheten til å opprette en skygge (eller farge) som avsnittsbakgrunn.

Du kan til og med skyggelegge avsnitt i tekstrammer som ikke er rektangulære.

Skyggelegging i avsnitt
Skyggelegge avsnitt i tekstrammer som ikke er rektangulære

Bruk skyggelegging i avsnitt i det endelige dokumentet til å rette leserens oppmerksomhet (fokus) mot et avsnitt. Eller i arbeidsflyter for dokumentgjennomgang som en metode for å fremheve et bestemt avsnitt.

Skyggelegging av avsnitt for å fokusere seerens oppmerksomhet
Bruke skyggelegging av avsnitt for å fokusere seerens oppmerksomhet

Fordelen med å bruke skyggelegging i avsnitt er at siden skyggeleggingen i avsnittet er brukt på teksten, vil skyggeleggingen bli flyttet eller endre størrelse når teksten blir flyttet eller endrer størrelse.

Du finner mer informasjon i artikkelen Lage skygge (eller farge) bak et avsnitt.

Bilder i tabellceller

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

Nå når du plasserer et bilde i en tabell, betrakter InDesign cellen som en bilderamme. Alle valg for ramme og tilpassing gjelder, noe som gjør det mye enklere å opprette tabeller som inkluderer både tekst og grafikk. Du kan dra eller slippe bilder i tabellceller, eller plassere dem ved hjelp av innholdsinnsamlingen.

Legge til grafikk i en tabell
Plassere et bilde i en tabellcelle

Bilder kan plasseres i tomme celler ved ganske enkelt å slippe dem i cellene med monteringsinnskytingen eller innholdsinnsamlingen.

Du finner mer informasjon i artikkelen Legge til grafikk i en tabell.

Adobe Stock

Nytt i denne utgaven av InDesign CC  

Adobe Stock er en ny tjeneste som selger millioner av royaltyfrie bilder, illustrasjoner og grafikk av høy kvalitet.

Tjenesten Adobe Stock
Tjenesten Adobe Stock

Du kan starte Adobe Stock i InDesign og deretter søke etter bilder, illustrasjoner og vektorer.

Når du har funnet ressursen som du trenger, kan du laste den ned på skrivebordet eller et valgt InDesign CC-bibliotek.

Når CC-biblioteket er synkronisert med de nye Adobe Stock-ressursene, kan du inkludere disse i InDesign-dokumentene dine.

Du finner mer informasjon i artikkelen Bruke Adobe Stock.

Dialogboksen Eksporter Adobe PDF inkluderer nå følgende Acrobat-visning og layoutstandard for PDF-er som er eksportert fra InDesign:

Acrobat-visning
Export PDF-dialogboksen for Acrobat-standardvisningen

I rullegardinlisten Vis velger du PDF-visningsalternativer:

Dialogboksen for standardlayouten
Export PDF-dialogboksen for standardlayouten

Merk:

Før InDesign CC 2014 var disse visningsvalgene bare tilgjengelige i dialogboksen Eksporter til interaktiv PDF.

Du finner mer informasjon i artikkelen om Generelle valg for PDF-filer.