2017-versjonene av InDesign

Merk:

Oktober 2017 (13.0)-utgaven av InDesign CC er nå tilgjengelig! Se Sammendrag av nye funksjoner.

Pangstart for prosjekter

Nytt i InDesign CC (april 2017)

Nå når du oppretter et dokument i InDesign kan du i stedet for å begynne med et tomt dokument velge mellom en rekke ulike maler, inkludert maler fra Adobe Stock. Malene inneholder innholdselementer og illustrasjoner du kan bygge videre på for å fullføre prosjektet. Når du åpner en mal i InDesign, kan du arbeide med den på samme måte som med alle andre InDesign-dokumenter.

I tillegg til bruk av maler kan du også opprette et dokument ved å velge én av de mange forhåndsinnstillingene som er tilgjengelige i InDesign.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette dokumenter.

Moderne brukeropplevelse

Nytt i InDesign CC (april 2017)

InDesign har nå et helt nytt brukergrensesnitt som er flatt, moderne og pent. Verktøy og paneler har fått nye ikoner. Du kan endre grensesnittet til en av de fire tilgjengelige fargealternativene som er designet for optimal brukeropplevelse: mørk, middels mørk, middels lys og lys.

Se Grunnleggende om arbeidsområdet hvis du vil vite mer.

Modernisering av
Brukergrensesnitt: Da sammenliknet med nå med Lysstyrke satt til lyst

A. Tidligere brukergrensesnitt B. Gjeldende brukergrensesnitt (InDesign CC april 2017-utgivelsen) 
Tilgjengelige fargetemaer
Tilgjengelige fargetemaer

Fotnoter som går over flere spalter

Nytt i InDesign CC (november 2016)

Nå har du muligheten til å sette inn en fotnote som går over flere spalter i bestemte tekstrammer eller over hele dokumenter når du arbeider med en tekstramme med flere spalter. Velg alternativet Strekk fotnotene over kolonnene under Valg for dokumentfotnoter for å aktivere denne funksjonen. Basert på hva som er markert, gjør dette alternativet at alle fotnotene i dokumentet enten strekkes over spaltene eller går tilbake til den opprinnelige løsningen.

Muligheten til å strekke fotnoter over spalter er aktivert som standard for et nytt dokument som er opprettet i InDesign CC 2017. Alternativet er imidlertid deaktivert som standard for et eksisterende dokument som er opprettet i en tidligere versjon.

Du finner mer informasjon under Fotnoter.

OpenType-forbedringer

Nytt i InDesign CC (november 2016)

Med denne utgaven av InDesign er det enklere å finne OpenType-egenskapene. Når du velger tekst eller en tekstramme, kan du klikke på et merke som viser OpenType-egenskapene som gjelder for den markerte teksten, i kontekst. I tillegg kan du nå forhåndsvise hvordan en bestemt OpenType-egenskap ser ut. Hvis det finnes blandede skrifter i markeringen, vises OpenType-egenskapene for alle skriftene.

Hurtigmeny for markerte tekstrammer

Bruk OpenType-egenskaper på mer enn bare ett tegn. Når du nå velger en tekstramme eller tekst i en tekstramme, identifiserer InDesign de aktive OpenType-egenskapene for den markerte teksten, og gir deg et alternativ for å bruke dem.

Hurtigmeny
Hurtigmeny som viser en liste over aktuelle OpenType-egenskaper

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke skrifter.

Støtte for hurtigmeny for ordenstall og ligaturer

Støtten for hurtigmenyen, som tidligere var tilgjengelig for alternative tegn og brøker, er nå utvidet til ordenstall og ligaturer (myk/standard). Så om du nå velger den 1., 2., 3. og så videre, foreslår InDesign automatisk å bruke ordenstall-egenskapen på det aktuelle tallet. Ordenstallene er foreløpig begrenset til engelske ordenstall.

Hvis du dessuten velger 'st' fra ordet Start og det finnes en myk ligatur for tegnene, foreslår InDesign at du bruker denne egenskapen. Det samme gjelder for standardligaturer.

Støtte for hurtigmeny for ordenstall og ligaturer
Støtte for hurtigmeny for ordenstall og ligaturer

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke skrifter og Formatere tegn.

Stilistiske sett

OpenType-skrifter har vanligvis stilistiske sett i seg. InDesign viser disse stilistiske settene som Sett 1, Sett 2 og så videre. Det kan være vanskelig å finne ut hva slags stilistisk sett dette kan være ut fra navnet. Med denne funksjonen brukes navnet på det stilistiske settet, i tillegg til at de vises på flere steder i InDesign der de refereres til.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke skrifter.

Nytt i InDesign CC (november 2016)

I tidligere versjoner av InDesign tok det lang tid å laste inn et dokument som inneholdt flere hyperkoblinger koblet til Hyperkoblinger-panelet. Med denne utgaven lastes Hyperkoblinger-panelet inn raskere og gir mye bedre ytelse sammenlignet med tidligere versjoner.

Skalering av strekpilhoder

Nytt i InDesign CC (november 2016)

Denne utgaven av InDesign støtter skalering av pilhoder. Nå kan du skalere start- og sluttpilhoder uavhengig av strektykkelsen, og bytte mellom dem med ett klikk ved hjelp av kontroller i Strek-panelet.

Skalering av strekpilhoder
Alternativer for skalering av strekpilhoder

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke innstillinger for linjer (streker).

UI-forbedringer

Nytt i InDesign CC (november 2016)

Alternativ for gjenkjennelse av tilpasninger av kontrollpanelet

Funksjonen Tilpass kontrollpanelet er nå tilgjengelig fra kontrollpanelet. Når du klikker på dette alternativet, utvides også miniprogrammer for relevante verktøy som standard.

Tilpass kontrollpanel
Tilpass kontrollpanel

Høydeinnstilling for panelfaner

Innstillingen for å slå av høyden på store faner er nå tilgjengelig i InDesign. Du finner innstillingen under Preferanser > Grensesnitt > Paneler > Store faner.

Innstillinger for Stor fane
Høydeinnstilling for panel- og dokumentfaner

Se Grunnleggende om arbeidsområdet hvis du vil vite mer.

Nytt i InDesign CC (november 2016)

I tillegg til å søke i hjelpen for Adobe kan du nå søke etter Adobe Stock-ressurser direkte fra InDesign. Velg Adobe Stock fra rullegardinlisten ved siden av søkefeltet for å søke etter ressurser i Adobe Stock.

Adobe Stock
Søk i Adobe Stock