Sammendrag av funksjoner | InDesign CC | 2017-versjonene

Merk:

Nøytralt språk: Vi erstatter ikke-inkluderende språk fra InDesign 2022 (versjon 17.0) og utover, for å reflektere Adobes kjerneverdier for inkludering. Alle henvisninger til "Master page" er erstattet av "Parent page" i hjelpeartiklene våre for språkene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk.

2017-versjonene av InDesign

Merk:

Den nyeste versjonen av InDesign er nå tilgjengelig! Se Sammendrag av nye funksjoner.

Nye funksjoner i august 2020-utgaven (15.1.2)

Mars 2018-utgaven av InDesign CC (13.1 og 13.2) har følgende nye funksjoner og forbedringer: 

Sluttnoter

Nå kan du legge til sluttnoter og raskt referere til merknader i lange dokumenter. Du kan enten sette inn sluttnoter i dokumentet eller i en artikkel. Én enkelt sluttnoteramme opprettes for dokumentet. Du kan også kontrollere nummerering, formatering og layout for sluttnotene. Nummereringen justeres automatisk etter omorganisering av sluttnotene i teksten.

Nå kan du også importere et Word-dokument med sluttnoter ved hjelp av importvalg. Alle sluttnotene importeres og legges til i en ny tekstramme.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sluttnoter.

Avsnittsramme

Med avsnittsramme kan du lage en ramme rundt ett eller flere avsnitt. Du kan tilpasse hjørnene med vakre effekter for å fremheve avsnittet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Formatere avsnitt.

Stiler for objekthøyde og -bredde

Angi og endre objektets størrelse og plassering på tvers av flere sider i et dokument med Objektstiler. Endre enkelt bredde og høyde, og flytt flere objekter på tvers av et dokument ved å bruke Objektstiler.

Dialogboksen Objektstil har nå et alternativ for å velge og angi ønskede verdier for plassering (X- og Y-koordinater) og størrelse (høyde og bredde) for et objekt.

Dette alternativet er tilgjengelig som Alternativer for størrelse og plassering i dialogboksen Alternativer for objektstiler.

Stiler for objekthøyde og -bredde

Størrelse

Det finnes tre tilgjengelige alternativer for størrelse:

 • Bare bredde
 • Bare høyde
 • Høyde og bredde

Du kan endre høyde og bredde basert på valgene du gjør for disse alternativene.

Hvis du for eksempel velger kun bredde, kan du bare endre bredden. Alternativet for å endre høyde er da utilgjengelig.

Plassering

På samme måte finnes det tre tilgjengelige alternativer for posisjon:

 • Bare X
 • Bare Y
 • X og Y

Du kan endre X og Y basert på valgene du gjør for disse alternativene.

Hvis du for eksempel velger kun X, kan du bare endre X. Alternativet for å endre Y er da utilgjengelig.

Du kan også bruke størrelsen og plasseringen til et objekt på andre objekter ved å bruke pipetteverktøyet. Dobbeltklikk på pipetteverktøyet, og velg Transformeringsvalg (deaktivert som standard). Nå, hvis du klikker på et objekt, velger pipetteverktøyet også størrelsen og plasseringen til objektet som deretter kan brukes på et annet objekt.

Transformer-valg

Duden-integrering (bare tysk)

Duden, en pålitelig tysk produsent av ordbøker, er nå integrert direkte i InDesign. Du kan nå bruke Duden for mer nøyaktig tysk orddeling og stavekontroll.

Du finner mer informasjon under Duden-ordbok.

Legg til og del tekstressurser med Creative Cloud Libraries

Nå kan du legge til tekstobjekter fra InDesign-dokumenter til Creative Cloud Libraries, og deretter dele dem med andre brukere og på tvers av programmer. Tekstressurser i et bibliotek beholder tegn-/avsnittsstiler og andre attributter som opprinnelig ble brukt for dem. Du kan gjenbruke tekstressurser i biblioteker på tvers av InDesign- eller Illustrator-dokumenter. Hvis det er brukt effekter og utseende på et tekstobjekt, må du imidlertid legge det til i biblioteket som en grafikkressurs for å beholde dem.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Creative Cloud Libraries i InDesign.

Skriftrelaterte funksjoner

Mens du leter etter skrifter, kan du begrense resultatene ved å filtrere skrifter etter klassifiseringer, for eksempel Serif, Sans Serif og Handwritten.

Du kan også søke etter skrifter basert på visuell likhet. Skriftene som ligner mest på skriften du leter etter, vises øverst i søkeresultatene. En statuslinje på skriftmenyen viser informasjon om filtrene som er brukt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Organisere og filtrere skrifter.

Forbedret PDF-tilgjengelighet

I denne utgaven av InDesign CC har flere forbedringer blitt gjort for PDF-tilgjengeligheten ved eksport. Følgende støtte for koding har blitt innført i eksportering av PDF-filer.

Alternativ tekst:

Tidligere kunne du ikke kode innebygde InDesign-objekter og grafikk som figurer. Nå kan den alternative teksten som er lagt til i grafikk eksporteres til kodede PDF-filer, og den tilhørende alternative teksten leses av skjermleseren for grafikk.

Koding på gruppenivå:

InDesign støtter nå koder på gruppenivå når en gruppe har tilgang til alternativ tekst. Du kan nå legge til alternativ tekst i grupperte enheter i InDesign, og den kodes som en figur i den eksporterte PDF-filen.

Støtte for fotnoter:

Riktig koding av fotnoter støttes nå i kodede PDF-filer.

Koder for forankrede tekstrammer og forankrede grupper:

Støtte for forankrede objekter med koding, noe som ikke var tilgjengelig tidligere, er lagt til. Nå får du koder for forankrede tekstrammer og forankrede grupper i eksporterte PDF-filer.

Koding av malsider

Sideobjekter på en malside er ikke kodet i eksporterte PDF-filer, og har en artefaktkode i Innhold-panelet i Acrobat. Overstyring av malsideobjekter viser kodene for sideobjektene i den eksporterte PDF-filen.

Koding for stikkordregister:

Tidligere kunne du opprette stikkordregister, men koden for stikkordregisteret ble ikke eksportert til PDF. Nå kan dette gjøres. Koding for stikkordregister, som tidligere var rolletilordnet til avsnitt, er nå tilordnet bare innholdsfortegnelse.

Språk for listekoder:

Tidligere var språket for listekoden satt til engelsk som standard i den eksporterte PDF-filen. Nå blir riktig listespråk eksportert i den kodede PDF-filen etter språket som er angitt av brukeren.

Listekoder:

Tidligere ble nestede strukturer for listekoder bevart i primærlistens LBody, som ble lest feil. Nå blir den korrekte strukturen for nestet listekoding implementert.

Bildetekstkoding:

InDesign støtter nå direktekoding av bildetekst. Figurer med direkte bildetekst får en bildetekstkode som er underordnet figurkoden.

INNH:

Støtte for koding av struktur for innholdsfortegnelser er implementert, noe som tidligere ble tilordnet koding av avsnitt. Nå er det også obligatorisk med koder i innholdsfortegnelser som inneholder hyperkoblinger.

Forbedringer av HTML-eksport

Nå finnes det et alternativ i dialogboksen HTML-eksport som forhindrer at InDesign inkluderer klasser i HTML-filen. Det fjerner klassen og ID-attributtene som finnes i koden under HTML-eksport. Alle unødvendige div-koder som finnes i HTML-filen fjernes også, for å tilby en ryddig HTML og for å fjerne unødvendig gruppering av innhold.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksportere innhold til HTML.

Ny dokumentdialog for MENA-versjoner

Nå når du oppretter et dokument i MENA-versjonen (Midtøsten og Nord-Afrika) av InDesign, kan du i stedet for å begynne med et tomt dokument velge mellom en rekke ulike maler som tidligere bare var tilgjengelige for latinske funksjonssett. Dette omfatter språkene arabisk, hebraisk og fransk (Marokko).

Gjør ett av følgende for å få tilgang til den nye dialogen:

 • Velg Fil > Ny.
 • Bruk følgende hurtigtast:
  • (Mac) Cmd+N
  • (Windows) Ctrl+N

Andre forbedringer (oktober 2017-versjonen)

 • InDesign har nå funksjonalitet for å legge til eller flytte forløpningsprøver i en fargegruppe. Du kan lage en forløpningsprøve direkte i en fargegruppe, eller dra en eksisterende fargeprøve til en fargegruppe.

 • Alternativet for å fjerne tvunget linjeskift når du genererer en innholdsfortegnelse, er nå tilgjengelig.

  Fjern tvunget linjeskift

Pangstart for prosjekter

Nytt i InDesign CC (april 2017)

Nå når du oppretter et dokument i InDesign kan du i stedet for å begynne med et tomt dokument velge mellom en rekke ulike maler, inkludert maler fra Adobe Stock. Malene inneholder innholdselementer og illustrasjoner du kan bygge videre på for å fullføre prosjektet. Når du åpner en mal i InDesign, kan du arbeide med den på samme måte som med alle andre InDesign-dokumenter.

I tillegg til bruk av maler kan du også opprette et dokument ved å velge én av de mange forhåndsinnstillingene som er tilgjengelige i InDesign.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette dokumenter.

Moderne brukeropplevelse

Nytt i InDesign CC (april 2017)

InDesign har nå et helt nytt brukergrensesnitt som er flatt, moderne og pent. Verktøy og paneler har fått nye ikoner. Du kan endre grensesnittet til en av de fire tilgjengelige fargealternativene som er designet for optimal brukeropplevelse: mørk, middels mørk, middels lys og lys.

Se Grunnleggende om arbeidsområdet hvis du vil vite mer.

Brukergrensesnitt: Da sammenliknet med nå med Lysstyrke satt til lyst

A. Tidligere brukergrensesnitt B. Gjeldende brukergrensesnitt (InDesign CC april 2017-utgivelsen) 

Tilgjengelige fargetemaer

Fotnoter som går over flere spalter

Nytt i InDesign CC (november 2016)

Nå har du muligheten til å sette inn en fotnote som går over flere spalter i bestemte tekstrammer eller over hele dokumenter når du arbeider med en tekstramme med flere spalter. Velg alternativet Strekk fotnotene over kolonnene under Valg for dokumentfotnoter for å aktivere denne funksjonen. Basert på hva som er markert, gjør dette alternativet at alle fotnotene i dokumentet enten strekkes over spaltene eller går tilbake til den opprinnelige løsningen.

Muligheten til å strekke fotnoter over spalter er aktivert som standard for et nytt dokument som er opprettet i InDesign CC 2017. Alternativet er imidlertid deaktivert som standard for et eksisterende dokument som er opprettet i en tidligere versjon.

Du finner mer informasjon under Fotnoter.

OpenType-forbedringer

Nytt i InDesign CC (november 2016)

Med denne utgaven av InDesign er det enklere å finne OpenType-egenskapene. Når du velger tekst eller en tekstramme, kan du klikke på et merke som viser OpenType-egenskapene som gjelder for den markerte teksten, i kontekst. I tillegg kan du nå forhåndsvise hvordan en bestemt OpenType-egenskap ser ut. Hvis det finnes blandede skrifter i markeringen, vises OpenType-egenskapene for alle skriftene.

Hurtigmeny for markerte tekstrammer

Bruk OpenType-egenskaper på mer enn bare ett tegn. Når du nå velger en tekstramme eller tekst i en tekstramme, identifiserer InDesign de aktive OpenType-egenskapene for den markerte teksten, og gir deg et alternativ for å bruke dem.

Hurtigmeny som viser en liste over aktuelle OpenType-egenskaper

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke skrifter.

Støtte for hurtigmeny for ordenstall og ligaturer

Støtten for hurtigmenyen, som tidligere var tilgjengelig for alternative tegn og brøker, er nå utvidet til ordenstall og ligaturer (myk/standard). Så om du nå velger den 1., 2., 3. og så videre, foreslår InDesign automatisk å bruke ordenstall-egenskapen på det aktuelle tallet. Ordenstallene er foreløpig begrenset til engelske ordenstall.

Hvis du dessuten velger 'st' fra ordet Start og det finnes en myk ligatur for tegnene, foreslår InDesign at du bruker denne egenskapen. Det samme gjelder for standardligaturer.

Støtte for hurtigmeny for ordenstall og ligaturer

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke skrifter og Formatere tegn.

Stilistiske sett

OpenType-skrifter har vanligvis stilistiske sett i seg. InDesign viser disse stilistiske settene som Sett 1, Sett 2 og så videre. Det kan være vanskelig å finne ut hva slags stilistisk sett dette kan være ut fra navnet. Med denne funksjonen brukes navnet på det stilistiske settet, i tillegg til at de vises på flere steder i InDesign der de refereres til.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke skrifter.

Ytelse for hyperkoblinger-panelet

Nytt i InDesign CC (november 2016)

I tidligere versjoner av InDesign tok det lang tid å laste inn et dokument som inneholdt flere hyperkoblinger koblet til Hyperkoblinger-panelet. Med denne utgaven lastes Hyperkoblinger-panelet inn raskere og gir mye bedre ytelse sammenlignet med tidligere versjoner.

Skalering av strekpilhoder

Nytt i InDesign CC (november 2016)

Denne utgaven av InDesign støtter skalering av pilhoder. Nå kan du skalere start- og sluttpilhoder uavhengig av strektykkelsen, og bytte mellom dem med ett klikk ved hjelp av kontroller i Strek-panelet.

Alternativer for skalering av strekpilhoder

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke innstillinger for linjer (streker).

UI-forbedringer

Nytt i InDesign CC (november 2016)

Alternativ for gjenkjennelse av tilpasninger av kontrollpanelet

Funksjonen Tilpass kontrollpanelet er nå tilgjengelig fra kontrollpanelet. Når du klikker på dette alternativet, utvides også miniprogrammer for relevante verktøy som standard.

Tilpass kontrollpanel

Høydeinnstilling for panelfaner

Innstillingen for å slå av høyden på store faner er nå tilgjengelig i InDesign. Du finner innstillingen under Preferanser > Grensesnitt > Paneler > Store faner.

Høydeinnstilling for panel- og dokumentfaner

Se Grunnleggende om arbeidsområdet hvis du vil vite mer.

Søk etter ressurser på Adobe Stock rett fra applikasjonen

Nytt i InDesign CC (november 2016)

I tillegg til å søke i hjelpen for Adobe kan du nå søke etter Adobe Stock-ressurser direkte fra InDesign. Velg Adobe Stock fra rullegardinlisten ved siden av søkefeltet for å søke etter ressurser i Adobe Stock.

Søk i Adobe Stock

Adobe-logoen

Logg på kontoen din