Du finner det nyeste opplæringsmaterialet for InDesign på siden Opplæringsvideoer for InDesign.

EPUB-er

Artikler

Artikler gjør det enkelt å opprette forhold mellom sideobjekter. Slike forhold brukes til å definere innhold som skal eksporteres til EPUB, HTML eller tilgjengelige PDF-dokumenter, og til å definere rekkefølgen på innholdet.

Artikkelpanelet med uttrekksmenyen for valg
Artikkelpanelet med uttrekksmenyen for valg

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Artikler (CS5.5)

Koblede artikler

Koblede artikler i Adobe InDesign CS5.5 gjør det enklere å håndtere flere versjoner av samme artikkel eller tekstinnhold i samme dokument.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilknyttet innhold.

Valg for objekteksport

Valg for objekteksport brukes til å angi eksportparametre som kreves når du eksporterer til formater som EPUB, HTML eller tilgjengelige PDF-dokumenter. Valg for objekteksport brukes både på tekstrammer og grafikkrammer i tillegg til i grupper. Valg for objekteksport er spesifisert for enkeltobjekter eller -grupper, og kan overstyre de generelle eksportinnstillingene. Velg Objekt > Valg for objekteksport.

Dialogboksen Valg for objekteksport
Dialogboksen Valg for objekteksport

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Valg for objekteksport (CS5.5)

Tilordne maler til eksportkoder

Avsnittsmal og Tegnmal har en ny underfunksjon: Eksporter koding. Du kan bruke Eksporter koding til å angi hvordan tekst med InDesign-stiler skal markeres i HTML/EPUB eller i de kodede PDF-utdataene.

Dialogboksen Avsnittsmal med valg for Eksporter koding
Dialogboksen Avsnittsmal med valg for Eksporter koding

Integrasjon med Adobe Digital Publishing Suite

InDesign kommer med panelene Folio Builder og Overlay Creator, slik at du kan lage velformede, interaktive publikasjoner for tavleenheter. Du kan bruke disse panelene til å opprette digitale trykksaker kalt folioer.

Arbeidsflyt i InDesign og Digital Publishing Suite
Arbeidsflyt i InDesign og Digital Publishing Suite

Se Oversikt over Digital Publishing Suite for å få en oversikt over løsningen. Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette digitale trykksaker for mobile enheter, kan du se www.adobe.com/go/learn_dps_help_no.

Forbedret EPUB- og HTML-eksport

InDesign CS5.5 inneholder en ny løsning for EPUB- og HTML-eksport som gir flere forbedringer i arbeidsflyten for EPUB-eksport.

Se Eksportere innhold for EPUB og Eksportere innhold til HTML.

Noen av funksjonene er oppført nedenfor:

 • Generelle eksportvalg: Angi bokmarger, bruke artikkelrekkefølge til å angi leserekkefølge.

 • Valg for bildeeksport: Angi innstillinger for bildeoppløsning (ppt), størrelse og støtte for PNG-bilder. Du kan også angi innstillinger for justering av bilde, avstand før og etter bilder og sette inn sideskift.

 • Valg for innholdseksport: Bryte dokument etter avsnittsmal, forbedringer i fotnoter, fjerne myke linjeskift.

Valg for EPUB-eksport
Valg for EPUB-eksport

 • Lyd- og videokoder i HTML: Monterte lydfiler og h.264-videofiler er omgitt av HTML5-kodene <audio> og <video>. Flere og flere maskinvare- og programvareleverandører støtter nå lyd- og videokoder i HTML5.

 • J-language-egenskaper: Støtte for loddrett tekst og rubytegn.

 • Støtte for underordnede lister: Underordnede lister som er formatert med InDesigns funksjoner for automatisk punktmerking og nummerering, vises som nestede, sorterte og usorterte lister.

 • Topp- og bunntekst for tabeller: Topp- og bunntekst for tabeller eksporteres til EPUB og HTML.

 • Innholdsfortegnelse: InDesigns innholdsfortegnelse er nå inkludert i EPUB-eksporten i stedet for i NCX-manifestet.

 • Publiseringsdato: Metadata for publiseringsdato settes inn automatisk. Andre data som du angir via Fil > Filinformasjon, for eksempel forfatter og nøkkelord, eksporteres også til EPUB-filen.

Brukervennlighet og produktivitet

PDF-forbedringer

Det er lagt til støtte for PDF/X-4:2010. PDF/X-4:2010 er identisk med den tidligere versjonen PDF/X-4:2008, bortsett fra at den har færre restriksjoner på hvordan lag kan spesifiseres i PDF-dokumenter. Denne endringen gjør at du i InDesign CS 5.5 kan opprette lag i den eksporterte PDF-filen, og dermed oppnå PDF 1.6-kompatibilitet. I tillegg til støtte for lag gir også PDF 1.6 mulighet for JPEG2000-komprimering som alternativ for farge- og gråskalabilder.

Hvis du tidligere brukte PDF/X-4:2008 til å sertifisere filer du sendte til skrivere, kan du ikke forvente noen endringer i arbeidsflyten.

Merk:

Adobes standardforhåndsinnstillinger for PDF [PDF/X-4:2008] er beholdt, men oppdatert til å bruke PDF/X-4:2010-spesifikasjonen slik at den eksisterende arbeidsflyten ikke endres.

Dra og slippe forankrede objekter

Du kan nå dra et eksisterende objekt til en tekstramme for å forankre det. Dra den blå firkanten nær øvre høyre hjørne til der du vil forankre objektet.

Dra og slippe forankrede objekter
Dra den blå firkanten for å forankre objektet

Bedre støtte for PDF-koding

Opprett tilgjengelige PDF-dokumenter for Adobe Acrobat, Adobe Reader, eller annen programvare som skjermlesere. InDesign legger automatisk til koder for følgende:

 • Tabeller og nestede tabeller


  Tabellkoder i eksportert PDF

 • Lister og nestede lister


  Listekoder i eksportert PDF

 • Fotnoter


  Fotnotekoder i eksportert PDF

 • Hyperkoblinger


  Hyperkoblingskoder i eksportert PDF

Merk:

Det blir bare tatt hensyn til THead-, TBody- og TFoot-koder hvis du eksporterer til PDF versjon 1.5 eller nyere.

Hvis du vil ha informasjon om å eksportere som PDF, kan du se Eksportere til PDF for utskrift og Opprette interaktive dokumenter for PDF.

PDF-forbedringer

Det er lagt til støtte for PDF/X-4:2010. PDF/X-4:2010 er identisk med den tidligere versjonen PDF/X-4:2008, bortsett fra at den har færre restriksjoner på hvordan lag kan spesifiseres i PDF-dokumenter. Denne endringen gjør at du i InDesign CS5.5 kan opprette lag i den eksporterte PDF-filen, og slik oppnå PDF 1.6-kompatibilitet. I tillegg til støtte for lag gir også PDF 1.6 mulighet for JPEG2000-komprimering som alternativ for farge- og gråskalabilder.

Hvis du tidligere brukte PDF/X-4:2008 til å sertifisere filer du sendte til skrivere, kan du ikke forvente noen endringer i arbeidsflyten.

Merk:

Adobes standardforhåndsinnstillinger for PDF [PDF/X-4:2008] er beholdt, men oppdatert til å bruke PDF/X-4:2010-spesifikasjonen slik at den eksisterende arbeidsflyten ikke endres.