Använda och verifiera en serienummerlicens

Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre och inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder arbetsflödena för att skapa paket i Adobe Admin Console för att skapa Namngiven användare-licenspaket och Licensiering av delad enhet-paket.

Creative Cloud Enterprise-kunder kan ta bort gamla och använda nya serienummerlicenser på slutanvändarnas datorer utan att installera om programvaran. Artikeln beskriver hur du använder och verifierar serienummerlicenser.

Du kan använda nya serienummerlicenser eller titta i Lösningar om du får följande fel:

”Din licens går snart ut”

Obs!

Kontakta din kontorepresentant eller Adobe om du inte känner till förändringarna för serienummerlicenser.

Använda en serienummerlicens

Använd Creative Cloud Packager för att generera nya licensfiler och använda licenserna för din befintliga användarbas. De tillhandahållna programmen AdobeSerialization och RemoveVolumeSerial måste köras med administratörsbehörighet. Systemhanteringsverktyg kan användas för att driftsätta de här filerna. Inga kommandotolksargument krävs. Dessa verktyg är utformade så att de körs tyst i bakgrunden.

Viktigt:

Avsluta alla Adobe-program innan du använder licenser. Programmen använder licensfilerna och kan skada dina licenser om de körs under denna process.

Gör följande för att använda serienummerlicenser:

 1. Skapa licensfilerna.

  Använd ett giltigt Creative Cloud ENT-serienummer och skapa en uppsättning licensfiler i Creative Cloud Packager. 

  Använd det ettåriga serienumret som du fick av din kontorepresentant (om ett utfärdades). Annars finns de senast uppdaterade Creative Cloud ENT-serienumren på Adobes licensieringswebbplats. Kontakta Adobe om du vill ha hjälp att hitta rätt serienummer.

 2. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet om det är installerat.

  Creative Cloud-datorprogrammet rekommenderas inte på serienummerbaserade datorer. Alla användare som loggar in med en namngiven användare-licens kan orsaka avbrott i serienummerlicensieringen.

  Administrativa användare kan köra ett verktyg för att avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet. IT-administratörer kan omärkligt köra ett kommando på andra datorer för att ta bort programmet med hjälp av systemhanteringsprogramvara som SCCM eller JAMF Pro. Instruktioner finns i Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet.

 3. Ta bort befintliga serienummer från slutanvändardatorer.

  Om du tar bort det befintliga serienumret som håller på att gå ut förhindrar du att framtida installationer använder fel licens. Det här steget tar bort alla Creative Cloud ENT-licenser från datorn. Även om ett serienummer användes för att generera filerna behövs det inte för att ta bort serialiseringen.

  Kör programmet RemoveVolumeSerial med administratörsbehörighet på datorn med hjälp av licensfilerna som skapats tidigare. Du kan också köra programmet omärkligt med ett systemhanteringsprogram som SCCM eller JAMF Pro.

 4. Använd den nya serienummerlicensen.

  Borttagningen och tillägget av serialisering kan kombineras med ett skript eller en uppgiftssekvens. När du använder licensfilerna placeras det nya serienumret på datorn och anger det som den aktiva licensen.

  Kör programmet AdobeSerialization med administratörsbehörighet på datorn med hjälp av licensfilerna som skapats tidigare. Du kan också köra programmet omärkligt med systemhanteringsprogram som SCCM eller JAMF Pro.

  Obs!

  Flera kommandotolksparametrar behövs inte för att ta bort en befintlig eller använda en ny serialisering. Programmet är utformat så att det körs tyst. De flesta användare ser inte ens kommandofönstret. I oobelib.log registreras om det lyckas eller inte. Mer information finns i Verifiera serienummerlicens.

Verifiera serienummerlicens

Det finns två sätt att verifiera att din licens har använts. Licensieringsverktyget loggar det som lyckas och misslyckas i filen oobelib.log. Under installationen och starten skriver produkterna en ISO-fil som innehåller licensieringstypen.

Läsa loggfiler för licensieringsverktyg

Programmet RemoveVolumeSerial och AdobeSerialization skriver vilka åtgärder som lyckas/misslyckas i filen oobelib.log. Om det körs från ett användarkonto visas filen i användarens tillfälliga mapp. Systemhanteringsverktyg körs vanligtvis i system- eller rotåtkomst. De här verktygen placerar loggfilen på systemets loggplats. 

 • Loggplats för användare
  • Windows
   \Users\<användarnamn>\AppData\Local\Temp
  • Mac
   /Users/<användarnamn>/Library/Logs
 • Loggplatser för system och rot
  • Windows
   \Windows\Temp
  • Mac
   /tmp

Mer information om hur du läser loggen finns i Loggning.

Obs!

Returkoden 0 indikerar att åtgärden lyckats.

Läsa produkters programvarutaggfiler (ISO)

Under installationen och starten av Creative Cloud-produkterna skrivs programvarutaggar (ISO) till operativsystemet. De kan också användas för att bestämma den faktiska licens som används av produkten. Du kan använda hanteringssystem för att söka efter returkoder eller programvarutaggar för att verifiera licensstatusen.

ISO-taggar lagras på följande plats.

 • Windows
  %PROGRAMDATA%\regid.1986-12.com.adobe
 • Mac
  /Library/Application Support/regid.1986-12.com.adobe

Viktig information för licensverifiering

 • De här filerna genereras vanligtvis vid installation och produktstart. Filerna genereras inte genom att köra licensfilerna.
 • Creative Cloud Enterprise-filen ser ut ungefär så här: regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEnt-1.0-{Win|Mac}-GM-MUL.
 • Licensen som används på datorn är kodad och finns nästan längst ned i ISO-filen i ett fält som heter <swid:serial_number>. 
 • Den kodade versionen används av alla datorer.

Avkoda serienumret

Självbetjäning

 1. Använd alternativet Skapa licensfil som nämnts ovan för att generera licensfiler med ditt serienummer. 
 2. Använd det nya serienumret på en dator. 
 3. Öppna filen OOBELib.log och bläddra till den nedre delen. Det kodade serienumret visas efter LEIDLocForType2A entry written for SN.

Adobes kundtjänst

 1. Öppna ett supportärende via One Console och inkludera det kodade serienumret. 
 2. Adobes representanter kan ge dig de fyra sista siffrorna i det avkodade serienumret. 
 3. Sedan kan du matcha de här fyra siffrorna med serienumret på Adobes licensieringswebbplats.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?