Installera Creative Cloud for enterprise på avbildade arbetsstationer

Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre och inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder arbetsflödena för att skapa paket i Adobe Admin Console för att skapa Namngiven användare-licenspaket och Licensiering av delad enhet-paket.

Installera Creative Cloud for enterprise på avbildade, klonade eller speglade maskiner

JAMF Pro, FileWave och andra avbildningsbaserade driftsättningstekniker kräver vissa särskilda överväganden när Creative Cloud-programvaran tas i drift.

Tekniker för driftsättning med avbildning, kloning eller spegling

Många företag tar fram standardiserade avbildningar av diskar för arbetsstationer och installerar dem på flera datorer. Använd Creative Cloud Packager för att skapa installationsfiler, installera och aktivera programvaran på flera arbetsstationer.  

Tillvägagångssätt

När du skapar paketet i Creative Cloud Packager kan du välja Namngiven licens, Serienummerlicens eller Enhetslicens i listrutan Licenstyp.

Viktigt! Starta inte programvaran efter att ha slutfört nästa steg. Paketen som listas ovan licensierar produkterna när de startas. 

När du har skapat paketet för din licenstyp kör du installationsprogrammen i mapparna Build och Exceptions på den ursprungliga arbetsstationen. Skapa en avbildning av den ursprungliga arbetsstationen när programinstallationen är klar. När avbildningen har skapats kan du starta Creative Cloud-programvaran för att säkerställa funktionaliteten.

Serienummer- eller enhetslicensiering

Om användarna ombeds logga in eller ange ett serienummer när programvaran startas har licensen kopplats innan avbildningen skapades för serienummer- och enhetslicensiering. Du kan antingen använda vårt licensieringsverktyg för att omlicensiera datorerna eller korrigera den ursprungliga avbildningen. Se Hjälp om Creative Cloud Packager om du vill skapa en licensfil för att omlicensiera maskinerna. 

Namngiven användarlicensiering

Användare som utnyttjar Namngiven licensiering licensieras under inloggningsprocessen när programvaran startas. Kontrollera att användarna läggs till i Admin Console, tilldelas en lämplig grupp och att gruppen har tilldelade produkträttigheter för att säkerställa att de är korrekt licensierade.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?