Distributionsmetod för ETLA-produkter

Metoder för att distribuera ETLA-produkter i företagsmiljöer 

Produkter som omfattas av licensavtalet (ETLA) använder olika verktyg för förberedelse för installation i en företagsmiljö.  I informationen nedan går vi igenom verktygen för att distribuera våra produkter. Expandera avsnitten nedan för de produkter du distribuerar.

Obs! Produkter som är märkta som undantag använder inte Creative Cloud-installationsprogrammet, vilket leder till särskilda saker att tänka på. Produkter som är märkta som tjänster installeras inte på den fysiska datorn och är tillgängliga online via namngiven licensiering. Det är bara användare som tilldelats ett Creative Cloud Alla program-medlemskap med aktiverade tjänster som har tillgång till de här funktionerna.

 • Acrobat XI Pro (undantag)

 • Fireworks

 • Photoshop

 • Adobe Media Encoder

 • Flash Builder

 • Prelude

 • Adobe Muse (undantag)

 • Flash Professional

 • Prelude Live Logger (tjänst)

 • After Effects

 • Gaming SDK

 • Premiere Pro

 • Audition

 • Illustrator

 • Scout

 • Bridge

 • InCopy

 • SpeedGrade

 • Dreamweaver

 • InDesign

 • Story Plus (tjänst)

 • ExtendScript Toolkit

 • Lightroom (undantag)

 

 • Extension Manager

 • PhoneGap Build (tjänst)

 

Creative Cloud Packager används för att skapa installationsfiler från Creative Cloud-program.  Du måste hämta installationsfilerna med hjälp av Creative Cloud Packager.  De flesta Creative Cloud-program kan enkelt paketeras med det här verktyget. Creative Cloud-serienumret kan användas på båda plattformarna, men du måste skapa ett separat programpaket för varje.  Dessutom krävs det separata paket för 32-bitars och 64-bitars Windows.  Verktyget förpackar Adobes inbyggda installationsprogram i en MSI-fil på Windows och en PKG-fil på Mac för att förenkla distributionsprocessen.  Informationen nedan är en snabbguide för att förbereda program för installation.

Det finns vissa saker att tänka på om Acrobat Professional ska distribueras som en del av Creative Cloud för Windows. Informationen nedan fokuserar på installation av Acrobat som en del av Creative Cloud-programmet även om supporten rekommenderar att du använder Customization Wizard för att paketera Acrobat Professional separat på Windows. Customization Wizard tillåter ytterligare installationsalternativ och inställningsanpassningar.

Acrobat Professional för Mac är inget undantag och kan paketeras med hjälp av Creative Cloud Packager, om du inte vill ha de extra funktionerna i Customization Wizard. Mer information om hur du paketerar Acrobat Professional separat finns i avsnittet om Adobe Acrobat Professional och Standard.

 • Lightroom och Muse visar slutanvändaravtal (EULA) och inloggningsinformation vid starten med hjälp av informationen nedan. Du måste utföra ytterligare steg efter att du har slutfört processen nedan om du vill inaktivera de här meddelandena. Titta i Installera produkter i mappen Exceptions om du vill ha mer information.

Paketera Creative Cloud-program

 1. Hämta och installera Creative Cloud Packager.

  Obs!  Du kan hämta Creative Cloud Packager på två sätt. Använd det avsnitt som gäller för dig.  Om du är osäker använder du licensieringswebbplatsen.

  Åtkomst till Creative Cloud Packager från licensieringswebbplatsen

  1. Logga in på licensieringswebbplatsen: licensing.adobe.com.
  2. Välj Licenser > Hämtningar.
  3. Välj ditt företags ETLA-distribution som ID i listrutan Slutanvändare/distribuera.
  4. Välj Creative Cloud Pckgr i listrutan Produktnamn.
  5. Klicka på länken Creative Cloud Pkgr för plattformen.

  1. Klicka först på Hämta och sedan på Godkänn för att fortsätta.
  2. Spara installationsfilen CCPLaunch lokalt och kör den sedan för att installera.
  3. Följ anvisningarna på skärmen.

  Åtkomst till Creative Cloud Packager från Admin Console

  1. Logga in på Admin Console: https://adminconsole.adobe.com/enterprise
   Obs!
   Du måste ha konfigurerats i Admin Console innan du hämtar programmet på det här sättet.
  2. Klicka på fliken Distribution och klicka på länken Hämta för Win eller Mac.
  3. Spara installationsfilen CCPLaunch lokalt och kör den sedan för att installera.
  4. Följ anvisningarna på skärmen.
 2. För serialiserade distributioner hämtar du Creative Cloud ENT-serienumret från licensieringswebbplatsen. För distribution med namngiven licensiering går du vidare till nästa steg.

  Åtkomst till serienummer på licensieringswebbplatsen

  1. Logga in på licensieringswebbplatsen: licensing.adobe.com.
  2. Välj Licenser > Hämta serienummer.
  3. Välj ditt företags ETLA-distribution som ID från fälten Slutanvändar-ID eller Distributions-ID och klicka på Sök.
  4. Välj Creative Cloud ENT i listrutan Produktnamn.
  5. För paket eller produkter som listas som video nedan använder du Creative Cloud ENT-serienumret med VIDEO under fältet Ytterligare text.

  Videoprodukter omfattar

  After Effects

  Adobe Premiere Pro

  Audition

  SpeedGrade

  Prelude

  1. För alla andra paket eller produkter använder du NONVIDEO-serienumret.  
 3. Starta Creative Cloud Packager och följ anvisningarna på skärmen för att förbereda programmet för installation.  Titta i Hjälp om Creative Packager om du vill ha information om hur du använder Creative Cloud Packager.

  • Serienummerlicenser inkluderar offlineaktiveringsfiler som tillåter installationen att fungera i offlinemiljöer.
  • För namngivna licenser krävs en internetanslutning för att licensiera den inloggade användaren.
  • För Creative Cloud-datorprogrammet krävs inloggning. Vi rekommenderar inte att du installerar det här programmet i serialiserade paket om inte dina användare själv hanterar produktinstallationer och uppdateringar.
  • Produkter väljs på skärmen Program och uppdateringar.
  • Anpassade paket för video, webb eller design väljs manuellt på skärmen Program och uppdateringar.  Ditt orienteringspaket innehöll en PDF som beskriver vilka produkter som ingår. Om du inte hittar PDF-filen kontaktar du ecs@adobe.com och ber om en ny kopia.
  • Välj Visa arkiverade versioner om du vill välja en tidigare version.

 4. Använd mappen som skapats av Creative Cloud Packager för att installera programmet i din miljö.

  Viktigt! Mappen som skapats av Creative Cloud Packager kan användas för att utföra en användargränssnittsinstallation (dubbelklicka på installationsprogrammet) eller en tyst installation (med hjälp av distributionsverktyg). Det finns för närvarande inga undantag för Mac OS, så steg som omfattar undantagsmappen för Mac OS har tagits bort.

  Köra en användargränssnitts- eller datorinstallation

  Varje paket innehåller en Build-mapp, en Exceptions-mapp och en .ccp-fil. Mappen Build och mappen Exceptions måste användas för att installera produkten fullständigt. 

  • Windows
   Viktigt!
   Exceptions Deployer är ett verktyg som Adobe utvecklat för att hjälpa dig att installera produkter som finns i mappen Exceptions utan att behöva köra enskilda kommandon.  Exceptions Deployer kan bara köras i tyst läge.  Vi har skapat enkla kommandofiler som kan inkluderas i mappen Exceptions så att du kan köra Exceptions Deployer utan att skriva kommandot. Stegen nedan förutsätter att du använder dessa kommandofiler. Ersätt kommandofilnamnen för BeforeSetup.bat och AfterSetup.bat.  Se Skapa kommandofiler och skript ... om du vill ha hjälp med att skapa kommandofiler.
   • Paket som innehåller Acrobat
    Obs!
    Adobes support rekommenderar att du paketerar Acrobat med hjälp av Customization Wizard.   
   1. Kör Exceptions Deployer i pre-läge i Exceptions-mappen genom att högerklicka på filen BeforeSetup.bat och välja Kör som administratör.
   2. Fortsätt till nästa avsnitt, Paket utan Acrobat.
   • Paket utan Acrobat
   1. Kör setup.exe i mappen Build genom att dubbelklicka på setup.exe.
   2. Kör Exceptions Deployer i post-läge i Exceptions-mappen genom att högerklicka på filen AfterSetup.bat och välja Kör som administratör.

  • Mac OS
  1. Kör Mac OS-installationen i mappen Build genom att dubbelklicka på filen Install.pkg.

  Utföra en tyst eller distribuerad installation

  Alla följande steg ska utföras med hjälp av ett distributionsverktyg eller från en kommandotolk med administrativ behörighet. På Windows kan du högerklicka på kommandotolken och välja Kör som administratör.  På Mac OS kan du köra dessa kommandon med sudo. Titta i Distribuera paket om du vill ha mer information.

  • Windows
   Obs!
   Adobes support rekommenderar att du paketerar Acrobat med hjälp av Customization Wizard.
   • Paket som innehåller Acrobat
   1. Kör Exceptions Deployer i pre-läge genom att ange följande kommando: ExceptionDeployer --workflow=install --mode=pre
   2. Fortsätt till nästa avsnitt, Paket utan Acrobat.
   • Paket utan Acrobat
   1. Kör filen <Produktnamn>.msi från Build-mappen genom att ange följande kommando: msiexec /i <Produktnamn>.msi /quiet
   2. Kör Exceptions Deployer från mappen Exceptions genom att ange följande kommando: ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post
  • Mac OS
  1. Kör filen Install.pkg från Build-mappen genom att ange följande kommando: sudo installer -pkg -target  

Customization Wizard förbereder en Acrobat-installationsmapp för installation i en distribuerad miljö.  Installationsfilerna för Acrobat Professional och Standard kan köras utan anpassning med det här verktyget och ditt serienummer för Acrobat för företag godkänns. Du måste hämta Acrobat-installationsprogrammet, Customization Wizard och serienumret för plattformen som du vill paketera för installation.  Acrobat har ett separat serienummer för Windows och Mac, till skillnad från Creative Cloud-produkterna.

Acrobat för Windows använder en Microsoft Windows Installer (MSI) och stöder MSI-standardkommandona. Med Customization Wizard för Windows kan du skapa en MST som anpassar Acrobat-installationsfilerna.  Verktyget tillhandahåller omfattande anpassning av installationspaketet och inställningar när du installerar Acrobat. Versionsnumret för Customization Wizard måste vara samma som Acrobat-versionen.  Informationen nedan är en snabbguide för att förbereda program för installation. 

Viktigt! Samma plattform måste användas för paketeringsverktyget, paketdatorn, serienumret och produktinstallationen.

Verktyget stöder följande produkter:

 • Adobe Acrobat Pro
 • Adobe Acrobat Standard
 • Reader
 1. Hämta och installera Customization Wizard.

  Viktigt!  Versionsnumret för Customization Wizard måste matcha den produkt som installeras.

  • Windows
  1. Klicka på Fortsätt för att hämta på sidan Customization Wizard XI för Windows.
  2. Klicka på Fortsätt för att hämta och köra den hämtade filen.
  3. Följ anvisningarna på skärmen för att installera Customization Wizard 11.
  • Mac OS
  1. Klicka på Fortsätt för att hämta på sidan Customization Wizard XI för Mac.
  2. Klicka på Fortsätt för att hämta och köra den hämtade filen.
  3. Öppna Customization Wizard-enheten.
 2. Hämta programmet Adobe Acrobat Professional eller Standard för rätt plattform.

  1. Logga in på licensieringswebbplatsen – licensing.adobe.com.
  2. Välj Licenser > Hämtningar.
  3. Välj dina företags ETLA-distribution som ID i listrutan Slutanvändare/distribuera.
  4. Välj Acrobat Professional eller Acrobat Standard i listrutan Produktnamn.
  5. Klicka på länken Acrobat Professional eller Acrobat Standard för den plattform du ska installera programmet på.
   Obs! Fältet Beskrivning innehåller text om produkten och inte Customization Wizard, t.ex. Acrobat Professional 11.0 WIN ESD MUN FLP.

  1. Klicka först på Hämta och sedan på Godkänn för att fortsätta.
  2. Spara Acrobat-installationsprogrammet lokalt och kör det sedan för att extrahera filerna.
   Obs! På Mac hänvisar extrahera till montering av DMG-filen. I Windows skapas en mapp som innehåller installationsfilerna på den angivna platsen.
  3. Endast Windows: Följ anvisningarna på skärmen och välj en plats för att extrahera filerna.
   Obs! Starta inte Acrobat.  Du fortsätter att paketera programmet för distribution i följande steg.
 3. Hämta serienumret för Acrobat Professional eller Standard från licensieringswebbplatsen.

  1. Logga in på licensieringswebbplatsen – licensing.adobe.com.
  2. Välj Licenser > Hämta serienummer.
  3. Välj dina företags ETLA-distribution som ID från fälten Slutanvändar-ID eller Distributions-ID och klicka på Sök.
  4. Välj Acrobat Professional eller Acrobat Standard i listrutan Produktnamn.
  5. Du behöver serienumret för plattformen du paketerar/installerar programvaran på.
   Obs! Du kan kopiera och klistra in serienumret från den här webbplatsen i verktyget.  Om du ska utföra de återstående stegen senare sparar du serienumret.

 4. Starta Customization Wizard.

  • Windows
  1. Klicka på Start > Alla program > Customization Wizard XI.
  • Mac OS
  1. Ctrl-klicka på Customization Wizard XI-programmet och välj Öppna.
   Obs! Om du ser ett meddelande om en oidentifierad leverantör ser du till att du håller ned Ctrl när du klickar på Öppna.

  1. Om du uppmanas att verifiera att du vill köra programmet klickar du på Öppna.
 5. Med hjälp av Customization Wizard tillämpar du ändringarna för paketet.

  Viktigt!  Samma plattform måste användas för paketeringsverktyget, paketdatorn, serienumret och produktinstallationsprogrammet. Stegen nedan hjälper dig att välja paket och spara ändringarna. Välj paketet du hämtade och extraherade tidigare. Gör eventuella ändringar som du vill.

  • Windows
  1. Välj Arkiv > Öppna paket.
  2. Gå till AcroPro.msi i den extraherade installationsmappen och klicka på Öppna.

  1. På fliken Anpassningsalternativ anger du serienumret och företagsinformationen. 
  2. Välj ytterligare funktioner i Customization Wizard.

  1. När du är klar med anpassningen väljer du Arkiv > Spara paket.

  Viktigt! Kunder som använder AIP (Administrative Installation Points) eller MSI-kommando väljer Transformering > Skapa transformering.  Då skapas en transformering men filen Setup.ini uppdateras inte så att den använder setup.exe.  Om du väljer Arkiv > Spara paket med AIP genereras ett fel eftersom en transformering måste användas för installationen.

  • Mac
  1. Klicka på Öppna i fältet Sök efter installationsprogram.
  2. Bläddra till Acrobat PKG-filen som monterats på datorn och klicka på Öppna.

  1. Ange serienumret, välj övriga ändringar och klicka på OK.

  1. Ange ett namn på det färdiga installationsprogrammet och välj en annan plats än Acrobat dmg, till exempel Skrivbordet.
  2. Klicka på OK.
 6. Distribuera produkten med hjälp av installationsprogrammet som skapats av Customization Wizard.

  Utföra en användargränssnitts- eller datorinstallation

  • Windows
  1. Dubbelklicka på Setup.exe i den extraherade installationsmappen för Acrobat.
   Obs! Välj Interaktivt i Customization Wizard för att se ett användargränssnitt för installationsprogrammet.
  • Mac OS
  1. Dubbelklicka på <Paketnamn>.pkg som skapats av Customization Wizard.

  Utföra en tyst eller distribuerad installation

  • Windows
   Viktigt!
   Det finns två sätt att distribuera Acrobat för Windows.  Använd Setup.exe eller MSI.  Beroende på din distributionsmotor kan du behöva ett eller annat verktyg.  Acrobat uppdaterar korrigeringslänkning, loggning, övriga tysta växlar och många andra MSI-kommandon.  Informationen nedan fokuserar på det enklaste arbetsflödet.  Titta i Hjälp om Customization Wizard om du vill ha mer information.
   • Om du använder Setup.exe kör du installationen genom att ange följande kommando: Setup.exe
    Viktigt! Du måste ha valt att köra installationsprogrammet i ett icke-interaktivt läge i Customization Wizard eller så visas ett användargränssnitt på skärmen.
   • Om du använder MSI kör du MSI-installationskommandot genom att ange följande kommando: msiexec /i AcroPro.msi TRANSFORMS="AcroPro.mst" /qn
  • Mac OS
   • Kör CustomizationWizardInstaller.pkg som skapats av Customization Wizard genom att ange följande kommando: sudo installer -pkg <CustomizationWizardInstaller.pkg> -target /Applications

Obs! Produkter som är märkta som undantag använder inte Creative Cloud-installationsprogrammet, vilket leder till särskilda saker att tänka på.  Dessa tas upp i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Många platser hänvisar till den här produkten som en icke-kreativ produkt.

 • Acrobat Professional (undantag)
 • Captivate (undantag)
 • FrameMaker
 • Illustrator
 • Photoshop
 • Presenter
 • RoboHelp

Creative Cloud Packager används för att förbereda Technical Communication Suite 5 för installation på Windows.  Det finns ingen Mac-version av det här programmet som kan installeras.  Stegen nedan beskriver skillnaderna för att paketera Creative Cloud-produkterna.  Illustrator och Photoshop kan integreras med några av Technical Communication Suite-produkterna.  De ingår inte i din licens och måste köpas och installeras separat.  När de har installerats kommer ytterligare funktioner att aktiveras.

Viktigt! Stegen nedan matchar stegen i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Använd informationen nedan för att paketera den här produkten i stället för en Creative Cloud-produkt. Klicka på Distributionsmetod för Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter för att öppna en andra kopia och utöka avsnitten för Creative Cloud-produkter och Technical Communication Suite.

 1. Hämta och installera Creative Cloud Packager.

  • Du hämtar det här verktyget på samma sätt som Creative Cloud-produkterna.
 2. För serialiserad distribution behöver du serienumret för Technical Communication Suite (TCS) från licensieringswebbplatsen. Det finns inget alternativ för namngiven licensiering för den här produkten.

  Åtkomst till serienumret på licensieringswebbplatsen

  • När du väljer produkten från listrutan Produktnamn väljer du Adobe TechnicalSuite.
  • Det är ingen skillnad på videoprodukter och icke-videoprodukter för TCS. Använd serienumret för Adobe TechnicalSuite 5.0 när du uppmanas till det i Creative Cloud Packager.

 3. Starta Creative Cloud Packager och följ anvisningarna på skärmen för att förbereda programmet för installation.

  • Välj Serienummerlicens under Licenstyp på skärmen för paketkonfiguration.
  • Välj produkter på skärmen Program och uppdateringar.
  Välj arkiverade versioner

 4. Använd mappen som skapats av Creative Cloud Packager för att installera programmet i din miljö.

  • Se till att du installerar Build-mappen och Exceptions-mappen enligt beskrivningen ovan, annars installeras inte vissa produkter.

Obs! Produkter som är märkta som undantag använder inte Creative Cloud-installationsprogrammet, vilket leder till särskilda saker att tänka på. Dessa tas upp i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Många platser hänvisar till den här produkten som en icke-kreativ produkt.

 • Acrobat Professional (undantag)
 • Audition CS6
 • Bridge CS6
 • Captivate (undantag)
 • Dreamweaver CS6
 • Flash Professional CS6
 • Photoshop CS6
 • Presenter 8

Du måste skapa ett paket för alla tre serienummertyper och sedan installera dem för att slutföra installationsprocessen.   

Viktigt! Stegen nedan matchar stegen i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Använd informationen nedan för att paketera den här produkten i stället för en Creative Cloud-produkt. Klicka på Distributionsmetod för Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter för att öppna en andra kopia och utöka avsnitten för Creative Cloud-produkter och eLearning Suite.

eLearning Suite 1:a serienumret – paket med Acrobat Pro, Audition, Bridge, Dreamweaver, Flash Professional och Photoshop

 1. Hämta och installera Creative Cloud Packager.

  • Du hämtar det här verktyget på samma sätt som Creative Cloud-produkterna.
 2. För serialiserad distribution behöver du Creative Cloud ENT-serienumret från licensieringswebbplatsen. Det finns inget alternativ för namngiven licensiering för den här produkten.

  Åtkomst till serienumret på licensieringswebbplatsen

  • När du väljer produkten från listrutan Produktnamn väljer du Creative Cloud ENT.
  • Om du ska paketera de här produkterna måste du ha ELS NON-VIDEO-serienumret som finns i fältet Ytterligare text.

 3. Starta Creative Cloud Packager och följ anvisningarna på skärmen för att förbereda programmet för installation.

  • Välj Serienummerlicens under Licenstyp på skärmen för paketkonfiguration.
  • Välj Visa arkiverade versioner och välj Bridge, Audition CS6, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6 och Photoshop CS6 på skärmen Program och uppdateringar.

 4. Använd mappen som skapats av Creative Cloud Packager för att installera programmet i din miljö.

  • Se till att du installerar Build-mappen och Exceptions-mappen enligt beskrivningen ovan, annars installeras inte vissa produkter.

eLearning Suite 2:a serienumret – Captivate

 1. Hämta och installera Creative Cloud Packager.

  • Du hämtar det här verktyget på samma sätt som Creative Cloud-produkterna.
 2. För serialiserad distribution behöver du Captivate-serienumret från licensieringswebbplatsen. Det finns inget alternativ för namngiven licensiering för den här produkten.

  Åtkomst till serienumret på licensieringswebbplatsen

  • När du väljer produkten från listrutan Produktnamn väljer du Captivate.
  • Om du vill paketera de här produkterna måste du ha Captivate 8-serienumret för motsvarande plattform.

 3. Starta Creative Cloud Packager och följ anvisningarna på skärmen för att förbereda programmet för installation.

  • Välj Serienummerlicens under Licenstyp på skärmen för paketkonfiguration.
  • Välj Captivate under Program och uppdateringar.

 4. Använd mappen som skapats av Creative Cloud Packager för att installera programmet i din miljö.

  • Se till att du installerar Build-mappen och Exceptions-mappen enligt beskrivningen ovan, annars installeras inte vissa produkter.

eLearning Suite 3:e serienumret – Presenter-paket

 1. Hämta och installera Creative Cloud Packager.

  • Du hämtar det här verktyget på samma sätt som Creative Cloud-produkterna.
 2. För serialiserad distribution behöver du serienumret för Presenter Licensed från licensieringswebbplatsen. Det finns inget alternativ för namngiven licensiering för den här produkten.

  Åtkomst till serienumret på licensieringswebbplatsen

  • När du väljer produkten från listrutan Produktnamn väljer du Presenter Licensed.
  • Om du vill paketera de här produkterna måste du ha Presenter Licensed-serienumret för motsvarande plattform.

 3. Starta Creative Cloud Packager och följ anvisningarna på skärmen för att förbereda programmet för installation.

  • Välj Serienummerlicens under Licenstyp på skärmen för paketkonfiguration.
  • Välj Presenter under Program och uppdateringar.

   

 4. Använd mappen som skapats av Creative Cloud Packager för att installera programmet i din miljö.

  • Se till att du installerar Build-mappen och Exceptions-mappen enligt beskrivningen ovan, annars installeras inte vissa produkter.

Obs! Captivate är en undantagsprodukt och använder inte Creative Cloud-installationsprogrammet.  I avsnittet Creative Cloud-produkter beskrivs undantagsprodukter, men vår dokumentation hänvisar till den här produkten som en icke-kreativ produkt.

Viktigt! Stegen nedan matchar stegen i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Använd informationen nedan för att paketera den här produkten i stället för en Creative Cloud-produkt. Klicka på Distributionsmetod för Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter för att öppna en andra kopia och utöka avsnitten för Creative Cloud-produkter och Captivate.

 1. Hämta och installera Creative Cloud Packager.

  • Du hämtar det här verktyget på samma sätt som Creative Cloud-produkterna.
 2. För serialiserad distribution behöver du Captivate-serienumret från licensieringswebbplatsen. Det finns inget alternativ för namngiven licensiering för den här produkten. 

  • Serialiserad distribution krävs för Captivate.

  Åtkomst till serienumret på licensieringswebbplatsen

  • När du väljer produkten från listrutan Produktnamn väljer du Captivate.
  • Om du vill paketera de här produkterna måste du ha Captivate 8-serienumret för motsvarande plattform.

 3. Starta Creative Cloud Packager och följ anvisningarna på skärmen för att förbereda programmet för installation.

  • Välj Serienummerlicens under Licenstyp på skärmen för paketkonfiguration.
  • Välj Captivate under Program och uppdateringar.

 4. Använd mappen som skapats av Creative Cloud Packager för att installera programmet i din miljö.

  • Se till att du installerar Build-mappen och Exceptions-mappen enligt beskrivningen ovan, annars installeras inte vissa produkter.

Obs! FrameMaker är en undantagsprodukt och använder inte Creative Cloud-installationsprogrammet. I avsnittet Creative Cloud-produkter beskrivs undantagsprodukter, men vår dokumentation hänvisar till den här produkten som en icke-kreativ produkt.

Viktigt! Stegen nedan matchar stegen i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Använd informationen nedan för att paketera den här produkten i stället för en Creative Cloud-produkt. Klicka på Distributionsmetod för Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter för att öppna en andra kopia och utöka avsnitten för Creative Cloud-produkter och FrameMaker.

 1. Hämta och installera Creative Cloud Packager.

  • Du hämtar det här verktyget på samma sätt som Creative Cloud-produkterna.
 2. För serialiserad distribution behöver du FrameMaker-serienumret från licensieringswebbplatsen. Det finns inget alternativ för namngiven licensiering för den här produkten.

  Åtkomst till serienumret på licensieringswebbplatsen

  • När du väljer produkten från listrutan Produktnamn väljer du FrameMaker.
  • Om du vill paketera de här produkterna måste du ha FrameMaker-serienumret för motsvarande plattform. 

 3. Starta Creative Cloud Packager och följ anvisningarna på skärmen för att förbereda programmet för installation.

  • Välj Serienummerlicens under Licenstyp på skärmen för paketkonfiguration.
  • Välj FrameMaker under Program och uppdateringar.

 4. Använd mappen som skapats av Creative Cloud Packager för att installera programmet i din miljö.

  • Se till att du installerar Build-mappen och Exceptions-mappen enligt beskrivningen ovan, annars installeras inte vissa produkter.

Obs! Presenter är en undantagsprodukt och använder inte Creative Cloud-installationsprogrammet. I avsnittet Creative Cloud-produkter beskrivs undantagsprodukter, men vår dokumentation hänvisar till den här produkten som en icke-kreativ produkt.

Viktigt! Stegen nedan matchar stegen i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Använd informationen nedan för att paketera den här produkten i stället för en Creative Cloud-produkt. Klicka på Distributionsmetod för Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter för att öppna en andra kopia och utöka avsnitten för Creative Cloud-produkter och Presenter.

 1. Hämta och installera Creative Cloud Packager.

  • Du hämtar det här verktyget på samma sätt som Creative Cloud-produkterna.
 2. För serialiserad distribution behöver du Presenter-serienumret från licensieringswebbplatsen. Det finns inget alternativ för namngiven licensiering för den här produkten.

  Åtkomst till serienumret på licensieringswebbplatsen

  • När du väljer produkten från listrutan Produktnamn väljer du Presenter Licensed.
  • Om du vill paketera de här produkterna måste du ha Presenter Licensed-serienumret för motsvarande plattform.

   

 3. Starta Creative Cloud Packager och följ anvisningarna på skärmen för att förbereda programmet för installation.

  • Välj Serienummerlicens under Licenstyp på skärmen för paketkonfiguration.
  • Välj Presenter under Program och uppdateringar.

 4. Använd mappen som skapats av Creative Cloud Packager för att installera programmet i din miljö.

  • Se till att du installerar Build-mappen och Exceptions-mappen enligt beskrivningen ovan, annars installeras inte vissa produkter.

Viktigt! Stegen nedan matchar stegen i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Använd informationen nedan för att paketera den här produkten i stället för en Creative Cloud-produkt. Klicka på Distributionsmetod för Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter för att öppna en andra kopia och utöka avsnitten för Creative Cloud-produkter och Presenter. 

 • Dessutom kan Premiere Elements 12 för Windows (endast) paketeras med hjälp av de här anvisningarna.
 1. Hämta och installera Creative Cloud Packager.

  • Du hämtar det här verktyget på samma sätt som Creative Cloud-produkterna.
 2. För serialiserad distribution behöver du Photoshop- eller Premiere Elements 13-serienumret från licensieringswebbplatsen. Det finns inget alternativ för namngiven licensiering för den här produkten.

  Åtkomst till serienumret på licensieringswebbplatsen

  • När du väljer produkten från listrutan Produktnamn väljer du Presenter Licensed.
  • Om du vill paketera de här produkterna måste du ha Photoshop- eller Premiere Elements 13-serienumret för motsvarande plattform.

 3. Starta Creative Cloud Packager och följ anvisningarna på skärmen för att förbereda programmet för installation.

  • Välj Serienummerlicens under Licenstyp på skärmen för paketkonfiguration.
  • Välj Photoshop eller Premiere Elements under Program och uppdateringar.

 4. Använd mappen som skapats av Creative Cloud Packager för att installera programmet i din miljö.

  • Se till att du installerar Build-mappen och Exceptions-mappen enligt beskrivningen ovan, annars installeras inte vissa produkter.

   

Obs! Photoshop och Premiere Elements 12 kräver förberedelser för distribution på Windows och Macintosh.  Följ stegen nedan för att hämta programmet och serienumret och förbereda programmet för installation. Till skillnad från de andra tre produkterna som nämns här ska Premiere Elements 12 för Windows förberedas med hjälp av Creative Cloud Packager. Titta i avsnittet Premiere och Photoshop Elements 13 om du vill ha information.

 1. Hämta programmet.

  Åtkomst till programmet på licensieringswebbplatsen.

  1. Logga in på licensieringswebbplatsen – licensing.adobe.com.
  2. Välj Licenser > Hämtningar.
  3. Välj dina företags ETLA-distribution som ID i listrutan Slutanvändare/distribuera.
  4. Välj Photoshop eller Premiere Elements i listrutan Produktnamn.
  5. Klicka på länken Photoshop eller Premiere Elements för plattformen.
  6. Klicka först på Hämta och sedan på Godkänn för att fortsätta.
  7. Spara båda filerna lokalt och kör den körbara filen för att extrahera installationsprogrammet för produkten.
  8. Följ anvisningarna på skärmen. 
  • Om du uppmanas till det avbryter du installationen när filerna har extraherats.

 2. Hämta ditt serienummer.

  Åtkomst till serienummer på licensieringswebbplatsen

  1. Logga in på licensieringswebbplatsen – licensing.adobe.com.
  2. Välj Licenser > Hämta serienummer.
  3. Välj dina företags ETLA-distribution som ID från fälten Slutanvändar-ID eller Distributions-ID och klicka på Sök.
  4. Välj Photoshop eller Premiere Elements i listrutan Produktnamn.

   

  1. Kopiera serienumret för Photoshop eller Premiere Elements 12 till en textfil som kan användas senare.
 3. Förbered programmet för installation.

  Köra en användargränssnitts- eller datorinstallation

  Viktigt!  Slutanvändare kan använda installationsprogrammet som hämtats för att köra en användargränssnittsinstallation även om serienumret och alternativen kommer att väljas av slutanvändaren.  Slutanvändarna måste ha administratörsbehörighet.

  1. Ge installationsprogrammet som erhölls i steg 1 till slutanvändaren.
  2. Be slutanvändaren eller teknikern att köra installationen i produktinstallationsmappen.
  3. Ange serienumret som erhölls i steg 2 när du uppmanas till det.

  Utföra en tyst eller distribuerad installation

  Använd programmet som erhölls i steg ett och serienumret som erhölls i steg två för att paketera programmet med hjälp av följande dokumentation.

  Obs! Premiere Elements 12 för Windows ska förberedas med hjälp av Creative Cloud Packager. Titta i avsnittet Premiere och Photoshop Elements 13 om du vill ha mer information.

Viktigt! Stegen nedan matchar stegen i avsnittet om Creative Cloud-produkter. Använd informationen nedan för att paketera den här produkten i stället för en Creative Cloud-produkt. Klicka på Distributionsmetod för Creative Cloud for enterprise ETLA-produkter för att öppna en andra kopia och utöka avsnitten för Creative Cloud-produkter och Presenter.

 1. Hämta och installera Creative Cloud Packager.

  • Du hämtar det här verktyget på samma sätt som Creative Cloud-produkterna.


 2. För serialiserad distribution behöver du Flash Builder Premium-serienumret från licensieringswebbplatsen. Det finns inget alternativ för namngiven licensiering för den här produkten.

  Åtkomst till serienumret på licensieringswebbplatsen

  • När du väljer produkten från listrutan Produktnamn väljer du Flash Builder Premium.
  • Om du vill paketera de här produkterna måste du ha Flash Builder Premium-serienumret för motsvarande plattform.
 3. Starta Creative Cloud Packager och följ anvisningarna på skärmen för att förbereda programmet för installation.

  • Välj Serienummerlicens under Licenstyp på skärmen för paketkonfiguration.
  • Välj Flash Builder Premium under Program och uppdateringar.
 4. Använd mappen som skapats av Creative Cloud Packager för att installera programmet i din miljö.

  • Se till att du installerar Build-mappen och Exceptions-mappen enligt beskrivningen ovan, annars installeras inte vissa produkter.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?