Inaktivera automatiska uppdateringar | Application Manager

Adobe Creative Suite 6 och Adobe Creative Cloud omfattar en mekanism för automatiska uppdateringar som ingår i Adobe Application Manager respektive Adobe Creative Cloud-datorprogrammet. Som standard använder uppdateringsmekanismen en internetanslutning för att kontrollera om det finns uppdateringar av installerade CS6- eller Creative Cloud-program tillgängliga på Adobes servrar. I vissa situationer vill systemadministratörerna inaktivera dessa anslutningar. Det går att göra vid driftsättningen med funktionerna i Creative Cloud Packager. 

I det här dokumentet förklarar vi hur du inaktiverar anslutningarna efter driftsättningen eller om du nyttjar andra metoder för driftsättning.

Inaktivering på hela datorn

Om administratörerna vill inaktivera åtkomst till uppdateringar för alla användare av en viss dator kan de skapa en administratörspreferensfil. (Denna fil inaktiverar åtkomsten till uppdateringar både från menyn Hjälp > Uppdateringar samt automatiska uppdateringskontroller.) Skapa en textfil som heter AdobeUpdaterAdminPrefs.dat med följande innehåll:

<?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot; ?> <Preferences> <Suppressed>1</Suppressed> </Preferences> ...

Spara filen här:

macOS

<Startdisk>/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdaterInventory/1.0/AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 

Windows 7.0 och senare (32 bitar)

C:\Program\Common Files\Adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 

Windows 7.0 och senare (64 bitar)

C:\Program (x86)\Common Files\Adobe\AAMUpdaterInventory\1.0\AdobeUpdaterAdminPrefs.dat 

Obs!

Detta hindrar även administratörer från att söka efter uppdateringar och installera uppdateringar genom den uppdateringskontrollen. Detta är enkelt att hantera bara genom att byta namn på filen AdobeUpdaterAdminPrefs.dat, köra uppdateringskontrollen och installationen med Adobe Application Manager och sedan ge filen dess ursprungliga namn igen.

Annars kan administratörer om uppdateringar är inaktiverade på hela datorn installera uppdateringar genom att hämta dem från Adobes produktuppdateringssida

Inaktivering av användarkonton

Obs!

Med den här metoden inaktiveras bara den automatiska uppdateringskontrollen och aviseringen. Användarna kan fortfarande starta kontroller och installationer av uppdateringar manuellt med kommandot Uppdateringar på Hjälp-menyn i alla Adobe Creative Suite 6- och Creative Cloud-program. Om det är nödvändigt att hindra användarna från att utföra uppdateringskontroller och installationer bör du använda den systemövergripande metoden som beskrivs ovan.

Inaktiveringen av uppdateringar utifrån användarkonton varierar beroende på om åtgärden sker vid eller efter installationen och efter att produkten har använts. I bägge fallen skapar du en textfil som heter AdobeUpdaterPrefs.dat med innehåll som varierar beroende på situationen:

Vid installationen

<?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot; ?> <Preferences> <UpdaterPrefSchedCheckFreq>3</UpdaterPrefSchedCheckFreq> <IsScheduledTaskAdded>0</IsScheduledTaskAdded> <IsScheduledTaskNeeded>0</IsScheduledTaskNeeded> </Preferences> ....

Efter installationen och efter att produkten har använts

<?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot; ?> <Preferences> <UpdaterPrefSchedCheckFreq>3</UpdaterPrefSchedCheckFreq> <Automatic>3</Automatic> </Preferences> ....

I bägge fallen ska filen sparas på följande plats och i det senare fallet ersätta den befintliga filen:

macOS

/Users/<användarnamn>/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater/1.0/AdobeUpdaterPrefs.dat 

Windows 7.0 och senare (32 bitar)

C:\Users\<användarnamn>\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdaterPrefs.dat 

Windows XP

C:\Documents and Settings\<användarnamn>\Local Settings\Application Data\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdaterPrefs.dat

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?