Problem med att uppdatera Creative Cloud Packager i Windows

Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre och inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder arbetsflödena för att skapa paket i Adobe Admin Console för att skapa Namngiven användare-licenspaket och Licensiering av delad enhet-paket.

Problem

När du startar Creative Cloud Packager v 1.12.0 på en dator med Windows får du ett felmeddelande som hindrar dig från att uppdatera programmet.

Om du inte har konfigurerat Creative Cloud Packager för automatiska uppdateringar uppmanas du att uppdatera programmet. Om du klickar på Ja för att uppdatera Creative Cloud Packager på datorn visas detta felmeddelande:

Men om du inte har konfigurerat Creative Cloud Packager för automatiska uppdateringar får du omedelbart detta felmeddelande:

Om du klickar på Avsluta i något av fallen avslutas Creative Cloud Packager utan att programmet uppdateras.

Lösning

Hämta och installera uppdateringen om du vill uppdatera Creative Cloud Packager till den senaste versionen.

Obs!

Det här problemet gäller bara version 1.12.0 i Windows.

Kolla Creative Cloud Packager-versionen

Gör något av det följande för att kontrollera versionen av Creative Cloud Packager som är installerad på datorn:

Med egenskapsdialogrutan för CreativeCloudPackager.exe

 1. Gå till följande mapp på datorn:

  64-bitarsdator: C:\Program (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCP

  32-bitarsdator: C:\Program\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCP

 2. Högerklicka på filen CreativeCloudPackager.exe och välj Egenskaper.

 3. Egenskapen Produktversion i dialogrutan Egenskaper visar versionen av Creative Cloud Packager på den här datorn.

Med Creative Cloud Packager-filen version.xml

 1. Gå till följande mapp på datorn:

  64-bitarsdator: C:\Program (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCP

  32-bitarsdator: C:\Program\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCP

 2. Öppna filen version.xml i en XML- eller textredigerare.

 3. Noden Windows-version visar versionen av Creative Cloud Packager på den här datorn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online