När du kör ett installationsprogram som skapats av Creative Cloud Packager på Mac inträffar följande fel:

"Installationen misslyckades. Ett fel inträffade i installationsprogrammet som gjorde att installationen misslyckades. Kontakta programtillverkaren för att få hjälp"

Ett säkerhetscertifikat som finns i vissa Adobe-programversioner är inte längre giltigt

Felet inträffar om du har inkluderat följande program i paket som du skapat före 9 mars 2017:

  • Adobe Scout CC (1.1.3)
  • Lightroom 4.4 och 5.7.1
  • Acrobat DC

Lösning

Nya installationsprogram med aktuella certifikat för Acrobat, Lightroom 5.7 och Adobe Scout finns tillgängliga från och med 9 mars 2017.

Så här åtgärdar du problemet:

Lightroom 4 för Mac OS har tagits bort från Creative Cloud. Om du vill installera Lightroom 4.4 kan du använda de enskilda installationsprogrammen som finns här: Installera Photoshop Lightroom.

VIKTIGT! Paket som har byggts före 9 mars 2017, och som innehåller program som räknas upp ovan, ska inte längre installeras. De måste byggas om enligt ovanstående riktlinjer. Om du har försökt att installera ett paket som innehåller de uppräknade objekten och det här felet har inträffat, startar du om datorn innan du försöker köra ett annat installationspaket.

Ytterligare information

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy