I det här dokumentet finns information om hur du anpassar Creative Cloud-datorprogrammet med hjälp av filen ServieConfig.xml.

Viktigt:

Creative Cloud Packager kan inte användas för att skapa paket som innehåller program från CC 2019 eller senare. Mer information.

Som administratör kan du aktivera eller inaktivera Apps-panelen i Creative Cloud-datorprogrammet som distribueras till dina slutanvändare.

Alternativet att aktivera eller inaktivera Apps-panelen finns på skärmen Alternativ i arbetsflödet Skapa ett paket i Admin Console. I Creative Cloud Packager finns det här alternativet i dialogrutan Paketinformation.

Om alternativet avmarkeras döljs panelen Apps i Creative Cloud-datorprogrammet för slutanvändare.

Visa appanel

Obs!

Alternativet Visa program och uppdateringar via panelen Apps är bara tillgängligt om du markerar alternativet Creative Cloud-datorprogrammet i dialogrutan Paketinformation.

Följ stegen nedan om du vill aktivera eller inaktivera panelen Apps med hjälp av filen ServiceConfig.xml.

 1. Leta reda på ServiceConfig.xml-filen:

  • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\ Configs\ServiceConfig.xml
  • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/ServiceConfig.xml
 2. Leta reda på elementet <visible> i filen och ändra innehållet till True eller False (standard) för att aktivera eller inaktivera panelen Apps.

  <config>

      <panel>

          <name>AppsPanel</name>

          <visible>false</visible>

      </panel>

  </config>

Tillåt eller förhindra att slutanvändare uppdaterar och installerar program

Du kan välja att tillåta eller förhindra att dina slutanvändare uppdaterar och installerar program på sina datorer.

Det här alternativet finns på skärmen Alternativ i arbetsflödet Skapa ett paket i Admin Console. I Creative Cloud Packager finns det här alternativet i dialogrutan Paketinformation.

Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera program

Obs!

I Creative Cloud Packager är alternativet Utökade behörigheter bara tillgängligt om du markerar alternativet Creative Cloud-datorprogrammet i dialogrutan Paketinformation.

Följ de här stegen för att tillåta eller förhindra att dina slutanvändare uppdaterar och installerar program på sina datorer.

 1. Leta reda på ServiceConfig.xml-filen:

  • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\ Configs\ServiceConfig.xml
  • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/ServiceConfig.xml
 2. Leta reda på elementet <feature> i filen och ange innehållet i det underordnade elementet <enabled> till True eller False (standard) för att aktivera eller inaktivera utökade behörigheter.

  <feature>

    <name>SelfServeInstalls</name>

    <enabled>true</enabled>

  </feature> 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy