I det här dokumentet finns information om hur du anpassar Creative Cloud-datorprogrammet med hjälp av filen ServieConfig.xml.

Viktigt:

Procedurerna som beskrivs i det här dokumentet kan inte användas i program med version CC 2019 eller senare. Mer information.

Som administratör kan du aktivera eller inaktivera Apps-panelen i Creative Cloud-datorprogrammet som distribueras till dina slutanvändare.

Alternativet att aktivera eller inaktivera Apps-panelen finns på skärmen Konfigurera i arbetsflödet Skapa ett paket i Admin Console. I Creative Cloud Packager finns det här alternativet i dialogrutan Paketinformation.

Om alternativet avmarkeras döljs panelen Apps i Creative Cloud-datorprogrammet för slutanvändare.

ccp-tron-side-by-side-apps-panel

Obs!

Alternativet Visa program och uppdateringar via panelen Apps är bara tillgängligt om du markerar alternativet Creative Cloud-datorprogrammet i dialogrutan Paketinformation.

Följ stegen nedan om du vill aktivera eller inaktivera panelen Apps med hjälp av filen ServieConfig.xml.

 1. Leta reda på ServiceConfig.xml-filen:

  • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\ Configs\ServiceConfig.xml
  • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/ServiceConfig.xml
 2. Leta reda på elementet <visible> i filen och ändra innehållet till True eller False (standard) för att aktivera eller inaktivera panelen Apps.

  <config>

      <panel>

          <name>AppsPanel</name>

          <visible>false</visible>

      </panel>

  </config>

Tillåt eller förhindra att slutanvändare uppdaterar och installerar program

Du kan välja att tillåta eller förhindra att dina slutanvändare uppdaterar och installerar program på sina datorer.

Det här alternativet finns på skärmen Konfigurera i arbetsflödet Skapa ett paket i Admin Console. I Creative Cloud Packager finns det här alternativet i dialogrutan Paketinformation.

ccp-tron-side-by-side-elevated-privileges

Obs!

I Creative Cloud Packager är alternativet Utökade behörigheter bara tillgängligt om du markerar alternativet Creative Cloud-datorprogrammet i dialogrutan Paketinformation.

Följ de här stegen för att tillåta eller förhindra att dina slutanvändare uppdaterar och installerar program på sina datorer.

 1. Leta reda på ServiceConfig.xml-filen:

  • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\ Configs\ServiceConfig.xml
  • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/ServiceConfig.xml
 2. Leta reda på elementet <feature> i filen och ange innehållet i det underordnade elementet <enabled> till True eller False (standard) för att aktivera eller inaktivera utökade behörigheter.

  <feature>

    <name>SelfServeInstalls</name>

    <enabled>true</enabled>

  </feature> 

Konfigurera inställningar för AEM Assets

Adobe Experience Manager har funktioner för hantering av digitala resurser som hjälper dig ha kontroll över dina digitala resurser så att du kan skapa material av högsta kvalitet. Från Creative Cloud-datorprogrammet ansluter du till din organisations AEM-resurskatalog där du har tillgång till filer och möjlighet att lägga till nya i AEM Assets.

Mer information finns i Arbeta med AEM Assets.

Distribuera konfigurationsfilen

Du kan fjärrdistribuera serverinställningar för AEM Assets till klientdatorer genom att distribuera en konfigurationsfil till dem.

Följ de här anvisningarna för att ange serverinställningar för AEM Assets:

 1. Leta reda på ServiceConfig.xml-filen:

  • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\ Configs\ServiceConfig.xml
  • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/ServiceConfig.xml
 2. Lägg till ett aempreferences-element i filen med värdena för din AEM Assets-instans:

  <config>

  <aempreferences>

           <hostname>aem-assets</hostname>

            <portnumber>4502</portnumber>

            <driveletter>X:</driveletter>

            <usessl>false</usessl>

    </aempreferences>

  </config>

Obs!

Elementen driveletter och usessl är bara nödvändiga för Windows

Ändra registret (endast Windows)

I Windows måste autentisering över osäkert nätverk aktiveras för att ansluta till en AEM Resurser-instans som inte använder SSL. Om det här alternativet aktiveras måste Windows-registret i WebClient uppdateras.

 1. Leta upp registerundernyckeln:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 2. Lägg till registerposten BasicAuthLevel till den här undernyckeln med ett värde på 2 eller högre.

 3. Starta om WebClient-tjänsten med servicekonsolen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy