Příručka uživatele Zrušit

Tisk brožur

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování

Vyřazení dokumentu pro tisk brožury

Pomocí funkce Tisknout brožuru můžete vytvořit tiskové dvojstránky pro profesionální tisk. Pokud například upravujete 8stránkovou brožuru, stránky se v okně rozvržení zobrazují postupně. V tiskové dvojstránce je však stránka 2 umístěna vedle stránky 7, takže když se vytisknou dvě stránky na stejný list, přeloží se a uspořádají, budou nakonec ve správném pořadí.

Stránky se zobrazují v postupném pořadí v okně rozvržení, ale vytisknou se v jiném pořadí, aby byly správně uspořádány po přeložení a svázání.

Postup tvorby tiskových dvojstránek z dvojstránek rozvržení se nazývá vyřazení stránek. Když vyřazujete stránky, můžete změnit nastavení, abyste upravili mezery mezi stránkami, okraje, spadávky a nárůsty. Rozvržení dokumentu aplikace InDesign není ovlivněno, protože vyřazení je celé zpracováno v rámci tisku. V dokumentu se neotočí nebo nepřehází žádné stránky.

Jeff Witchel z Infiniteskills.com demonstruje Tisk brožur na běžné desktopové tiskárně.

Poznámka:

Nelze vytvořit nový dokument založený na určených stránkách. Pokud dokument dále obsahuje několik velikostí stránky, nelze dokument vyřadit volbou Tisk brožur.

 1. Zvolte možnost Soubor > Tisknout brožuru.
 2. Pokud jsou požadovaná nastavení v přednastavení tisku, zvolte ho v nabídce Přednastavení tisku.

  Chcete-li použít nastavení tisku (jak se zobrazují v tiskovém dialogovém okně) aktuálního dokumentu, zvolte možnost Současné nastavení dokumentu z nabídky Přednastavení tisku.

 3. Pokud nechcete vyřadit celý dokument, vyberte možnost Rozsah v části Nastavení a určete, které stránky chcete zahrnout do vyřazení.

  Pomocí pomlček oddělte čísla posloupností stránek a pomocí čárek nesousedící čísla stránek. Zadejte například 3-7, 16, chcete-li vyřadit stránky 3 až 7 a 16.

  Poznámka:

  Pokud jste rozdělili dokument na oddíly čísel stránek, měli byste zadat v poli Rozsah čísla stránek v oddílech (například Odd2:11).

 4. Chcete-li změnit nastavení jako jsou tiskové značky a barevný výstup, klikněte na Nastavení tisku. Pomocí voleb vlevo změňte nastavení podle potřeby, a pak klikněte na OK.
 5. V dialogovém okně Tisknout brožuru určete jiné volby vytvoření brožury, a pak klikněte na Tisknout.
Poznámka:

Počet stránek v brožuře je vždy násobkem čtyř. Tisknete-li do tiskárny PDF, budou do PDF vloženy prázdné stránky, aby vznikla brožura.

Společnost Adobe doporučuje

SHSUWatkins

Druhy brožur

Můžete zvolit tři typy vyřazení: 2 v archu, sešitý hřbet, 2 v archu, knižní vazba a za sebou.

2 v archu, sešitý hřbet

Vytvoří tiskovou dvojstránku se dvěma stránkami vedle sebe. Tyto tiskové dvojstránky jsou vhodné pro oboustranné vytištění, složení, přeložení a sešití. InDesign přidá podle potřeby na konec hotového dokumentu prázdné stránky. Volby Mezera mezi stránkami, Spadávka mezi stránkami a Velikost archu jsou potlačené, když je vybraná volba 2 v archu, sešitý hřbet.

Funkce Tisknout brožuru vyvolává stránky na základě nastavení vazby. Jestliže má dokument nastavenu vazbu zprava doleva, funkce Tisknout brožuru vyvolává stránky odpovídajícím způsobem. Příkazem Soubor > Nastavení dokumentu otevřete dialog s nastavením vazby.

Když připravujete tiskové dvojstránky pro 24stránkový černobílý zpravodaj pomocí stylu 2 v archu, sešitý hřbet, vznikne 12 dvojstránek.

2 v archu, knižní vazba

Vytvoří tiskovou dvojstránku se dvěma stránkami vedle sebe, které se vejdou do zadané velikosti archu. Tyto tiskové dvojstránky jsou vhodné pro oboustranné vytištění, rozřezání a svázání přilepením k obalu. Pokud není počet stránek beze zbytku dělitelný rozměrem archu, InDesign podle potřeby přidá na konec výsledného dokumentu prázdné stránky.

Rozvržení 2 v archu, knižní vazba rozdělené do čtyř archů

Pokud má brožura barevný obal a uvnitř je černobílá, můžete pro stejný dokument vytvořit dvě samostatná vyřazení stránek: jedno pro přední část obalu, přední vnitřní část obalu, zadní vnitřní část obalu a zadní část obalu a druhé pro 24 stran uvnitř brožury. Chcete-li vytvořit barevný arch, klikněte v části Nastavení v části Stránky do pole Rozsah a zadejte 1-2, 27-28 (nebo jiná čísla oddílů stránek podle skutečnosti). Chcete-li vytvořit černobílé vnitřní strany, zadejte v textovém poli Rozsah 3-26.

28stránková brožura s barevným obalem

A. Barevný arch pro obal B. Černobílá vnitřní stránka 

Za sebou

Vytvoří dvoj, tří nebo čtyřstránkový arch vhodný pro brožuru s obalem nebo leták. Spadávka mezi stránkami, Nárůst a Velikost archu jsou potlačené, když je vybraná volba Za sebou.

Když například chcete vytvořit tiskové dvojstránky pro tradiční šestidílný leták třikrát složený, zvolte 3 v archu za sebou. Možná jste zvyklí vytvářet třídílný leták jako jednu stránku se třemi různými sloupci. Pomocí vyřazování stránek aplikace InDesign můžete jednoduše vytvořit stránky o velikosti jednotlivých částí.

3 v archu za sebou

Volby mezer, spadávky a okrajů pro tisk brožury

Můžete změnit následující volby v části Nastavení v dialogovém okně Tisknout brožuru.

Mezera mezi stránkami

Určuje mezeru mezi stránkami (pravou částí levé stránky a levou částí pravé stránky). Hodnotu Mezera mezi stránkami můžete určit pro všechny typy brožur kromě sešitého hřbetu.

Pokud u dokumentů pro knižní vazbu používáte nárůst (se zápornou hodnotou), je minimální hodnotou pro Mezera mezi stránkami šířka hodnoty Nárůst. Při ruční tvorbě archů (například pokud se ve stejném dokumentu používají různé papíry) můžete zadat hodnotu Mezera mezi stránkami, abyste určili počáteční nárůst u dvojstránek náležejících různým archům.

Spadávka mezi stránkami

Určuje velikost místa, do kterého mohou zasahovat elementy stránky v mezeře ve stylu tiskové dvojstránky pro knižní vazbu. Tato volba je někdy označovaná jako přesah.) Do pole můžete zadat hodnoty mezi 0 a polovinou hodnot Mezera mezi stránkami. Volbu můžete zadat pouze, když je vybraná volba 2 v archu, knižní vazba.

Nárůst

Určuje velikost místa spotřebovaného na tloušťku papíru a přeložení každého archu. Ve většině případů budete zadávat zápornou hodnotu, abyste vytvořili efekt vložení do sebe. Nárůst můžete určit pro typy brožury 2 v archu, sešitý hřbet a 2 v archu, knižní vazba. (Viz Používání nárůstu.)

Velikost archu

Určuje počet stránek v každém archu v dokumentech 2 v archu, knižní vazba. Pokud není počet vyřazovaných stránek dělitelný hodnotou Rozměr archu, přidají se podle potřeby na konec dokumentu prázdné stránky.

Automaticky nastavit, aby se vešly značky a spadávky

Dovolí aplikaci InDesign vypočítat okraje pro zahrnutí spadávky a dalších nastavených voleb tiskových značek. Pole pod Okraje jsou potlačené, když je tato volba vybraná, ale zobrazují aktuální hodnoty, které se použijí, aby se vešly značky a spadávky. Pokud tuto volbu odznačíte, můžete upravit hodnoty okrajů ručně.

Okraje

Určuje množství místa, které ohraničuje aktuální tiskovou dvojstránku po ořezání. Chcete-li určit jednotlivé hodnoty pro Nahoře, Dole, Vlevo a Vpravo, odznačte Automaticky nastavit, aby se vešly značky a spadávky a zvětšete hodnoty, chcete-li vložit další místo za výchozí značky a spadávky. (Zmenšení hodnot může způsobit oříznutí značek a spadávek.) Hodnoty okrajů můžete určit pro všechny typy tiskových brožur.

Tisknout prázdné tiskové dvojstránky

Pokud není počet vyřazovaných stránek dělitelný hodnotou Rozměr archu, přidají se na konec dokumentu prázdné stránky nebo dvojstránky. Použijte tuto volbu, chcete-li určit, zda se tyto prázdné dvojstránky na konci dokumentu vytisknou. Tisk ostatních prázdných stránek v dokumentu je ovládán volbou Tisknout prázdné stránky v tiskovém dialogovém okně.

Používání nárůstu

Nárůst určuje vzdálenost, o kterou se posunou stránky od hřbetu kvůli tloušťce papíru a přeložení v dokumentech pro sešitý hřbet a knižní vazbu. InDesign předpokládá, že „obal“ výsledné publikace bude vnější tisková dvojstránka, zatímco „prostřední dvojstránka“ bude vnitřní tisková dvojstránka. Pojem list označuje dvě tiskové dvojstránky: přední a zadní stranu listu. Krok nárůstu se vypočítá rozdělením určené hodnoty nárůstu celkovým počtem listů bez jedné.

Když zadáte kladnou hodnotu nárůstu, nebude prostřední dvojstránka upravena, ale stránky na vnějších listech se budou posouvat směrem pryč od hřbetu. Když zadáte zápornou hodnotu nárůstu, nebude upraven obal, ale stránky na vnitřních listech se budou posouvat směrem ke hřbetu.

Například 16 stránkový dokument aplikace InDesign může vytvořit osm tiskových dvojstránek nebo čtyři listy. Přední část prvního listu se bude skládat z první tiskové dvojstránky (stránky 16 a 1), zatímco zadní strana prvního listu bude tvořena druhou tiskovou dvojstránkou (stránky 2 a 15).

Pokud je hodnota nárůstu v tomto příkladu 24 bodů (přehnaná hodnota pro zjednodušení), krok nárůstu bude 8 bodů na list (24 děleno 3). Velikost nárůstu použitá na vnitřní list bude 24 bodů, na třetí list 16 bodů a druhý list 8 bodů. Na první vnější list nebude použit žádný nárůst.

Velikost nárůstu pro každý následující list je zmenšen o krok nárůstu. Celkem je tedy každá stránka na vnitřním listu posunuta o 12 bodů (polovina 24bodového nárůstu pro daný list) od hřbetu, každá stránka na třetím listu je posunuta o 8 bodů (polovina 16bodové hodnoty nárůstu pro daný list) od hřbetu a každá stránka na druhém listu je posunuta o 4 body (polovina 8bodové hodnoty nárůstu pro daný list) od hřbetu.

Zobrazení náhledu nebo zobrazení přehledu tisku brožury

V části Náhled v dialogovém okně Tisknout brožuru můžete zkontrolovat barevné miniatury tiskových dvojstránek vytvořených pomocí vybraného stylu vyřazení. Můžete zde rovněž vidět tiskové značky, které jste určili v tiskovém dialogovém okně.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout brožuru.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Klikněte na Náhled na levé straně dialogového okna. Chcete-li procházet tiskovými dvojstránkami, klikněte na šipku posunu. Klikněte na šipku doleva, chcete-li procházet dvojstránkami zpět. Dvojstránky můžete měnit také tažením jezdce posuvníku.

  • Klikněte na Přehled na levé straně dialogového okna Tisknout brožuru, chcete-li zobrazit přehled nastavení pro aktuální brožuru. Zkontrolujte dolní část oblasti Přehled, zda neexistují konflikty nastavení.

Poznámka:

Pokud kliknete na Nastavení tisku a změníte nastavení v tiskovém dialogovém okně, můžete si všimnout efektu změněných nastavení v oblasti Náhled.

Řešení problémů při tisku brožur

Při tisku brožur se můžete setkat s následujícími problémy.

Nelze vytvořit nový dokument

Bohužel nelze vytvořit nový dokument InDesign se zvláštním pořadím stránek (vyřazení). Můžete vytisknout dokument se zvláštním pořadím stránek nebo můžete vytvořit PDF.

Nejsou zahrnuty prázdné stránky

Řešením je například přidání prázdných stránek do dokumentu, aby se na každou tiskovou dvojstranu vytiskly správné stránky. Pokud však tyto stránky neobsahují žádný text ani objekty, může se stát, že to tiskárna nepozná, a nadbytečné prázdné stránky přidá až na konec dokumentu. Chcete-li mít jistotu, že stránky přidané navíc budou opravdu při tisku zahrnuty do dokumentu se zvláštním pořadím stránek, klikněte v dialogu Tisk brožury na Nastavení tisku, potom zvolte Tisknout prázdné stránky a klikněte na OK.

Oboustranný tisk stránek bez duplexní tiskárny

V aplikaci Adobe Acrobat nebo InDesign použijte volby Pouze liché stránky a Pouze sudé stránky. Jakmile se vytiskne první sada, otočte listy, vložte je do tiskárny a vytiskněte zbývající stránky. Optimálních výsledků dosáhnete, jestliže si nejprve vytisknete zkušební dokument, abyste získali představu o směru a pořadí stránek a způsobu vložení listů do tiskárny.

Související témata

Vytváření a publikování elektronických knihbrožurletákůpohlednicplakátůinteraktivních rozložení stránek a mnohé další s aplikací Adobe InDesign.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.