De functie Account delen is beschikbaar voor de volgende serviceniveaus: Team, Business en Enterprise.

Het delen van een account tussen gebruikers instellen of uitschakelen

Door een account te delen, kunt u de overeenkomsten bekijken van een andere gebruiker die Adobe Sign gebruikt in Document Cloud. Alle overeenkomsten die door de gebruiker zijn verzonden en ondertekend, zijn zichtbaar voor diegene met wie het account wordt gedeeld via het tabblad Beheer.

Deze relatie is unidirectioneel en biedt 'Alleen-lezen' toegang tot de overeenkomsten. Een account delen is ideaal voor managers of beheerders die de voortgang van individuele gebruikers willen bijhouden.

Opmerking:

Omdat de toegang Alleen-lezen is, kan de transactie op geen enkele manier worden bewerkt door de gebruiker met wie het account wordt gedeeld. Alleen de afzender kan de overeenkomst wijzigen (inclusief ondertekenen, goedkeuren, delegeren of annuleren).

Snelle stappen

 1. Ga naar de pagina Account of plaats de muisaanwijzer boven uw naam in de rechterbovenhoek en klik op Mijn profiel.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  1. Uw account delen: klik op Mijn account delen om uw account te delen met een andere gebruiker. Klik op het plusteken in de rechterbovenhoek en typ het e-mailadres van de gebruiker met wie u uw account wilt delen. Klik op Opslaan.
  2. Een ander account bekijken: klik op Overige accounts bekijken als u iemand wilt vragen om zijn of haar account met u te delen. Klik op het plusteken in de rechterbovenhoek en typ het e-mailadres van de gebruiker van wie u het account wilt bekijken. Klik op Opslaan.
  3. Een verzoek tot delen accepteren: klik op de koppeling accepteren voor het verzoek, onder de optie Mijn account delen.
  4. Een verzoek tot delen opnieuw verzenden: klik op de koppeling opnieuw verzenden voor het verzoek, onder de optie Overige accounts bekijken.
  5. Een verzoek tot delen annuleren: klik op de koppeling annuleren voor het desbetreffende account, onder de optie Overige accounts bekijken of Mijn account delen.

Stap voor stap

Als u naar de opties voor delen wilt navigeren, plaatst u de muisaanwijzer boven uw naam in de rechterbovenhoek en klikt u op Mijn profiel.

Nav to PErsonal Preferences

Overige accounts bekijken: een verzoek tot delen indienen

Klik op het plusteken in de rechterbovenhoek. Typ het e-mailadres van de gebruiker van wie u het account wilt bekijken en klik op Opslaan. Deze persoon ontvangt een e-mailbericht en uw verzoek wordt weergegeven onder zijn of haar sectie Mijn account delen.

View Accounts

 

Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd het e-mailadres te typen van de gebruiker die u wilt weergeven.

 • Het e-mailadres invoeren
 • Klik op Opslaan.
Save Request to View

 

Er wordt een e-mail gestuurd naar het adres waarvoor u de weergave hebt aangevraagd.

De aanvraag wordt weergegeven als IN AFWACHTING totdat de ontvanger de uitnodiging om zijn of haar account te delen heeft geaccepteerd

Pending Request to View

 

Zodra de aanvraag is geaccepteerd, wordt het label IN AFWACHTING verwijderd

Accepted Request to View

 

Gedeelde inhoud is zichtbaar op de pagina Beheren.

Onder de naam van de overeenkomst ziet u voor alle gedeelde inhoud een lichtgrijze beschrijving om aan te geven wie de inhoud heeft gedeeld.

Shared doc on Manage page

Mijn account delen: uw account delen met een andere gebruiker

Klik op het plusteken in de rechterbovenhoek. Typ het e-mailadres van de gebruiker(s) met wie u uw account wilt delen en klik op Opslaan. Deze personen ontvangen een e-mailbericht en uw verzoek wordt weergegeven onder hun sectie Overige accounts bekijken.

Share my account

 

Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd het e-mailadres te typen van de gebruiker met wie u uw accountinhoud wilt delen.

 • Het e-mailadres invoeren
 • Klik op Opslaan
Save Request to Share

 

Er wordt een e-mail gestuurd naar het adres waarmee u uw inhoud wilt delen.

De aanvraag heeft de status IN AFWACHTING totdat de ontvanger de uitnodiging om uw account te bekijken heeft geaccepteerd

Pending request to Share

 

Zodra de aanvraag is geaccepteerd, wordt het label IN AFWACHTING verwijderd

Accepted Request to share

Een verzoek tot delen accepteren

Alle gedeelde accounts in afwachting worden weergegeven onder de secties Overige accounts bekijken en Mijn account delen.

Een verzoek tot delen accepteren:

 • Navigeer naar Mijn Profiel > Persoonlijke voorkeuren > Overige accounts bekijken || Mijn account delen
 • Klik op het deelverzoek dat u wilt accepteren om dit te selecteren
  • Dan wordt de koppeling Accepteren beschikbaar
 • Klik op de koppeling Accepteren.
Accept a Share

 

Boven aan het venster verschijnt een succesbericht.

Het label In afwachting wordt verwijderd en het delen is nu actief.

Successful Accept

Een verzoek voor delen afwijzen

Alle gedeelde accounts in afwachting worden weergegeven onder de secties Overige accounts bekijken en Mijn account delen.

Zo weigert u een verzoek om te bekijken of te delen:

 • Navigeer naar Mijn Profiel > Persoonlijke voorkeuren > Overige accounts bekijken || Mijn account delen
 • Klik op het deelverzoek dat u wilt afslaan om dit te selecteren
  • Dan wordt de koppeling Weigeren beschikbaar
 • Klik op de koppeling Weigeren.
NAv to Decline

 

Boven aan het venster verschijnt een succesbericht.

De aanvraag In afwachting wordt verwijderd uit de lijst met gedeelde accounts.

Successful Decline

Een verzoek tot delen opnieuw verzenden

Alle gedeelde accounts in afwachting worden weergegeven onder de secties Overige accounts bekijken en Mijn account delen.

Zo verzendt u de e-mail met het verzoek om te bekijken of te delen opnieuw:

 • Navigeer naar Mijn Profiel > Persoonlijke voorkeuren > Overige accounts bekijken || Mijn account delen
 • Klik op het deelverzoek waarvoor u de e-mail opnieuw wilt verzenden
  • Dan wordt de koppeling Verzoek tot delen opnieuw verzenden beschikbaar
 • Klik op de koppeling Verzoek tot delen opnieuw verzenden
Resend Share Request

 

Boven aan het venster verschijnt een succesbericht.

Resend Success

Een deelstatus annuleren

Alle actieve gedeelde accounts worden weergegeven onder de secties Overige accounts bekijken en Mijn account delen. Al deze gedeelde accounts kunnen door beide partijen worden geannuleerd.

Een gedeeld account annuleren:

 • Navigeer naar Mijn Profiel > Persoonlijke voorkeuren > Overige accounts bekijken || Mijn account delen
 • Klik op het delen van een account dat u wilt annuleren om dit te selecteren
  • Hiermee wordt de koppeling Annuleren dat documenten worden gedeeld beschikbaar
 • Klik op de koppeling Annuleren dat documenten worden gedeeld
NAv to Cancel Share

 

Boven aan het venster wordt een succesbericht weergegeven en de record wordt verwijderd uit de lijst met gedeelde accounts.

Cancel Success

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid