Een webformulier maken

Overzicht

U kunt een webformulier dat u wilt laten ondertekenen, op uw website insluiten (of als webkoppeling verzenden), zodat meerdere mensen gemakkelijk toegang hebben tot uw formulier of document. Zo kunt u snel en gemakkelijk een overeenkomst sluiten.

Het webformulier kan worden geconfigureerd voor een of meer deelnemers, meerdere ondertekenaars en meerdere CC-partijen. De ondertekeningsworkflow voor een webformulier gaat als volgt:

 • Een overeenkomst wordt gemaakt zodra de eerste deelnemer zijn of haar handtekening/actie heeft voltooid en geverifieerd
  • Als het webformulier meerdere deelnemers toestaat, moeten alle deelnemers hun actie op de overeenkomst voltooien in de volgorde waarin ze worden vermeld
 • Nadat de deelnemers hun acties hebben voltooid, worden de medeondertekenaars op de hoogte gebracht in de volgorde waarin ze worden vermeld
 • Zodra de overeenkomst is voltooid, worden alle partijen (inclusief CC's) daarvan op de hoogte gebracht


Een webformulier maken

 1. Ga naar de Startpagina en klik op Een webformulier publiceren

  Webformulieren maken

 2. Opmerking:

  Als u zich in een account bevindt waarvoor de optie voor gebruikers in meerdere groepen (UMG) is ingeschakeld, selecteer dan de groep waaraan u het webformulier wilt koppelen voordat u het configureert.

  • Als u de waarde Groep instelt, worden de groepsgerelateerde eigenschappen en sjablonen geladen waaruit u kunt kiezen.
  • Wanneer u de groep wijzigt, zult u merken dat de pagina vernieuwd wordt. Alle ingevoerde inhoud wordt bij deze vernieuwing gewist.

  Als u de vervolgkeuzelijst Versturen van bovenaan de pagina niet ziet, is uw account niet geactiveerd voor UMG.

  De groep selecteren

  Voer de Naam webformulier in

  • Als u een bestand toevoegt zonder eerst een naam voor het webformulier op te geven, krijgt het webformulier de naam van het bestand.
  • U kunt de naam van het webformulier alleen wijzigen als het de status Concept heeft Zodra het webformulier is gemaakt, wordt de naamwaarde vergrendeld.
 3. De ervaring voor de eerste deelnemer configureren:

  (De eerste deelnemer is de persoon die in als eerste te maken krijgt met het webformulier. Als meerdere deelnemers zijn toegestaan, geeft de eerste deelnemer de e-mailadressen op voor alle volgende deelnemers.)

  • Rol van deelnemer:
   • Ondertekenaar - Ondertekenaars moeten een handtekening plaatsen, in aanvulling op eventuele andere verplichte velden
   • Fiatteur - Fiatteurs kunnen velden invullen, maar zijn niet verplicht een handtekening toe te passen
   • Acceptant - Acceptanten kunnen net als Fiatteurs veldinhoud invullen, maar zijn niet verplicht een handtekening te plaatsen
   • Invuller van formulier - Invullers van formulieren mogen alleen formulieren invullen. Er is geen handtekeningveld op ze toegepast
  • Authenticatie:
   • Geen - Deze optie gebruikt alleen de e-mailverificatie nadat het webformulier is verzonden (indien zodanig geconfigureerd)
   • Wachtwoord - Wanneer de optie Wachtwoord wordt gekozen, moet de ontvanger een wachtwoord invoeren om het document te kunnen weergeven
   • KBA-verificatie - KBA kan als verificatiemethode worden ingeschakeld als uw account is geconfigureerd voor een onbeperkt aantal KBA-transacties. Houd er rekening mee dat KBA alleen geldig is in de Verenigde Staten
  Opmerking:

  Adobe Sign-verificatie en Overheids-id worden niet ondersteund voor verificatie van webformulieren.

  Rollen en verificatie

 4. (Optioneel) Deelnemer toevoegen

  Als u klikt op de koppeling Deelnemer toevoegen wordt een extra deelnemer toegevoegd aan het webformulier.

  • Extra deelnemers worden gedefinieerd door de eerste deelnemer. Deze verstrekt de e-mailadressen voor alle volgende deelnemers
   • U kunt instructies in de sjabloon opnemen als richtlijnen voor de eerste deelnemer
  • Extra deelnemers kunnen optioneel of verplicht zijn
  Extra deelnemers toevoegen

   

  • Deelnemer toevoegen - Met de koppeling Deelnemer toevoegen kunt u toestaan dat er een of meer deelnemers worden toegevoegd (deelnemer 2, deelnemer 3, enzovoort). Deze moeten worden gedefinieerd door de eerste deelnemer
   • Als u op de koppeling klikt, wordt een regel voor een nieuwe deelnemer toegevoegd aan de pagina
   • Een extra deelnemer kan optioneel of verplicht zijn
    • Indien optioneel, wordt deelnemer 1 verzocht om de volgende deelnemer toe te wijzen. Als er geen nieuwe deelnemer wordt geïdentificeerd, wordt de ondertekeningsworkflow doorgegeven aan de medeondertekenaars (indien aanwezig)
    • Indien een extra deelnemer wordt vereist, dan is deelnemer 1 verplicht om een naam en e-mailadres op te geven voor deelnemer 2 om de overeenkomst voort te zetten. Als dit niet gebeurt, loopt de overeenkomst op dit punt vast
   • De configuratie van deelnemer 2 is gelijk aan die van deelnemer 1
    • Deelnemer 2 kan twee extra rollen toegewezen krijgen: Gecertificeerde ontvanger en Delegeerder

  Wanneer deelnemer 1 de vereiste acties heeft voltooid en op Indienen klikt, wordt hij of zij gevraagd om de volgende deelnemer toe te wijzen:

  • Deelnemer 1 wordt verzocht de naam en het e-mailadres van deelnemer 2 op te geven
   • Door deelnemer 2 toe te voegen wordt het mogelijk om deelnemer 3 toe te voegen, enzovoort...
  • Deelnemer 1 moet wel eerst het e-mailadres van deelnemer 2 verifiëren voordat het systeem deelnemer 2 op de hoogte stelt
  Verzoek om identificatie van deelnemer 2

 5. Voeg medeondertekenaars en CC-geadresseerden toe.

  Zo kunt u het webformulier de optie voor medeondertekening geven:

  • Voer in de sectie Medeondertekenaars de e-mailadressen in van de partijen die de overeenkomst moeten medeondertekenen of goedkeuren:
   • U kunt uzelf (de maker van het webformulier) toevoegen door te klikken op de koppeling Mij toevoegen rechts in het scherm.
   • Configureer de gewenste rol voor elke ontvanger. Alle functies die door de beheerder zijn ingeschakeld, zijn beschikbaar.
   • Definieer de juiste verificatiemethode voor elke medeondertekenaar.
   • Alle gedefinieerde medeondertekenaars moeten hun handtekening/goedkeuring plaatsen in de volgorde die u hebt bepaald om de overeenkomst geldig te maken.
   • De e-mails van de medeondertekenaar kunnen worden bewerkt nadat de overeenkomst is verzonden op de pagina Beheren.
    • U kunt alleen het e-mailadres van de medeondertekenaar bewerken U kunt het aantal medeondertekenaars niet verhogen of verlagen.

  Voeg CC-geadresseerden toe door op de koppeling CC weergeven te klikken.

  • Voer de e-mailadressen in waarvan u wilt dat ze automatisch worden opgenomen in de e-mails over de voltooiing van de overeenkomst.
   • De CC-e-mails kunnen worden bewerkt op de pagina Beheren nadat de overeenkomst is verzonden.
    • U kunt alleen het e-mailadres van de CC-geadresseerden bewerken. U kunt het aantal CC's niet verhogen of verlagen.
  Medeondertekenaars toevoegen

  Opmerking:

  Onthoud dat de medeondertekenaars altijd de laatste ondertekenaars zijn. Het proces begint altijd met de persoon die het webformulier bezoekt.

 6. Sleep de bestanden die u wilt gebruiken als de basis voor het webformulier naar de sectie Bestanden of klik op Bestanden selecteren en navigeer naar het document op een willekeurig netwerkstation of geïntegreerde bestandsopslag.

  Opmerking:

  Bestaande Bibliotheeksjablonen kunnen ook worden geïmporteerd (met de ontworpen velden intact).

 7. Configureer de Opties 

  • Wachtwoordbeveiliging instellen - Schakel dit vakje in als u een wachtwoord wilt gebruiken om de definitieve PDF die door ondertekening van het webformulier wordt gegenereerd te kunnen openen.  U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren
  • Taal van ontvanger (alleen de serviceniveaus Business en Enterprise) - Deze instelling bepaalt de taal waarin de aanwijzingen op het scherm en de e-mailkennisgevingen met betrekking tot het webformulier worden weergegeven
 8. Schakel de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in en klik vervolgens op Volgende.

  Een webformulierpagina maken - Uitgebreide weergave

 9. De pagina wordt vernieuwd en de geüploade bestanden worden in de ontwerpomgeving weergegeven.

  Sleep de gewenste velden van de rechterzijde van de pagina naar het document.

  Neem ten minste één handtekening voor elke ondertekenaar op, met inbegrip van de oorspronkelijke deelnemers en alle medeondertekenaars.

 10. Zodra alle velden zijn geplaatst, klikt u op de knop Opslaan rechtsonder. Door het document op dit punt op te slaan wordt het webformulier als een actieve, openbare URL geopend.

  Opmerking:

  Als u het ontwerpvenster sluit zonder op te slaan, wordt het webformulier opgeslagen als Concept op de pagina Beheren

  Velden plaatsen

 11. De pagina voor na het maken van een webformulier wordt dan weergegeven. Hier ziet u de URL naar het webformulier en de iframe- of JavaScript-code waarmee u het webformulier kunt insluiten.

  U kunt het webformulier ook testen door het te ondertekenen.


Een bestaand webformulier bewerken

Webformulieren die nog de status Concept-status hebben, kunnen worden geopend op de pagina Beheren door het filter Webformulieren in de linkerrail te selecteren.

 • Houd de muis boven het betreffende webformulier om de snelle actie Bewerken te tonen.
 • Of klik op de webformulierrecord om het actievenster aan de rechterkant van het venster te openen, en klik op de actie Webformulier bewerken
Toegang tot een webformulier met conceptstatus

Op conceptwebformulieren is het volgende mogelijk:

 • de Naam webformulier bewerken
 • het e-mailadres van de medeondertekenaar(s)
 • het e-mailadres van de CC-geadresseerden
 • de bijgevoegde bestanden bewerken
 • toegang om de velden op het webformulier te bewerken
U kunt het volgende niet bewerken:
 • de groep waaraan het webformulier is gerelateerd
 • het aantal ontvangers, medeondertekenaars of CC-geadresseerden
 • de deelnemers rollen
 • de geselecteerde authenticatie-methodes
Bewerkingsopties voor een conceptwebformulier

Bewerk de naam van het webformulier en/of de bestanden en klik op Volgende om de authoringomgeving te openen.

Nadat u uw velden hebt toegevoegd, klikt u op Opslaan om het webformulier te starten.

Als u via Escape de authoringomgeving sluit, wordt het webformulier opgeslagen in de status Concept.

Bestaande webformulieren kunnen op documentniveau worden gewijzigd.

De eigenaar van het webformulier kan het volgende bijwerken:

 • De bijgevoegde bestanden
  • Het oude bestand kan worden verwijderd en nieuwe bestanden kunnen worden toegevoegd
 • De velden op de bijgevoegde bestanden
  • Velden kunnen worden toegevoegd en/of verwijderd uit de originele bestanden of uit nieuwe bestanden die worden toegevoegd
De volgende waarden kunnen niet worden gewijzigd nadat het webformulier is gegenereerd:
 • De groep van waaruit het webformulier is verzonden
 • De naam van het webformulier
 • De rol van de deelnemer
 • De Verificatie-methode
 • De medeondertekenaars
 • De partijen in CC
 • De Opties
Opmerking:

De URL van het webformulier verandert niet wanneer het webformulier wordt bewerkt, dus de bestaande koppelingen blijven werken met de bijgewerkte content.

Het webformulier bewerken

Een bestaand webformulier bewerken:

 1. Klik op het tabblad Beheren 

 2. Selecteer het filter Webformulieren

 3. Klik eenmaal op het webformulier dat u wilt inschakelen

 4. Klik op de knop Bewerken 

  Inschakelen

 5. De configuratiepagina wordt geladen, zodat u bestanden van het webformulier kunt toevoegen of verwijderen.

  Klik op Volgende wanneer de bestanden juist zijn

  Inschakelen

 6. De authoringomgeving in de app wordt geopend, toont de bijgevoegde bestanden en is klaar om veldtoevoegingen/-manipulatie te aanvaarden.

  Bestaande velden van bestanden die reeds waren bijgevoegd, blijven bestaan.

 7. Voeg de velden toe of bewerk ze naar wens.

 8. Wanneer de veldconfiguratie is voltooid, klikt u op Bijwerken

  Bijwerken

  Opmerking:

  Updates van het livewebformulier gebeuren in real time.

  Zodra u op Bijwerken klikt, heeft de volgende partij die uw webformulier opent, toegang tot de netbestanden/-velden.

De e-mailwaarden van de medeondertekenaar en CC kunnen worden gewijzigd zodra het webformulier actief is.

 • Concept en Uitgeschakeld deze waarden kunnen op webformulieren niet worden gewijzigd.
 • Alleen de e-mailwaarde kan worden bewerkt Het aantal medeondertekenaars/CC-geadresseerden kan niet worden gewijzigd.

De tegenondertekenaar of CC-geadresseerde e-mail bewerken:

 1. Navigeer naar de pagina Beheren en selecteer het filter Webformulieren in de linkerrail

 2. Klik één keer op het webformulier dat moet worden gewijzigd

  • Of ga met de muis over het betreffende webformulier en klik op de snelle actie Openen
  • Of klik op de actie Webformulier openen
  Webformulier openen

 3. Houd de muis boven de tegenondertekenaar of CC-geadresseerde om een pop-outballon te openen met de koppeling Ondertekenaar vervangen.

  Klik op Ondertekenaar vervangen.

  Muis boven de tegenondertekenaar

 4. Voer het nieuwe e-mailadres in en klik op Vervangen

  Muis boven de tegenondertekenaar

 5. Een succesbericht verschijnt wanneer de nieuwe waarde wordt geaccepteerd.


Webformulier uitschakelen

Als u een webformulier uitschakelt, is het niet langer toegankelijk voor ondertekenaars, maar wel zichtbaar in uw account. U kunt het webformulier waartoe u gemachtigd bent op elk gewenst moment opnieuw inschakelen.

Een webformulier uitschakelen:

 1. Klik op het tabblad Beheren

 2. Selecteer het filter Webformulieren

 3. Klik eenmaal op het webformulier dat u wilt uitschakelen

 4. Klik op Uitschakelen

  • Een optievenster wordt geopend
  Uitschakelen

 5. Selecteer de gewenste ervaring voor elke gebruiker die probeert de URL van het webformulier te openen

  • Stuur uw ondertekenaars door naar een andere webpagina - u kunt de ondertekenaars omleiden naar een andere webpagina, zoals de actuele versie van het webformulier
  • Een aangepast bericht typen voor ondertekenaars - U kunt een bericht opgeven dat in plaats van het webformulier wordt weergegeven
   • U kunt hyperlinks aan het bericht toevoegen door deze tussen vierkante haken te zetten [ ]
   • U kunt labels toevoegen door het symbool | (verticale balk) na de URL te plaatsen.

  [https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] wordt bijvoorbeeld weergegeven als Adobe Sign.

 6. Klik op Uitschakelen.

  • Er wordt een succesbericht weergegeven
  • De status verandert 
  • De omleidingsmethode wordt ingevoegd onder de status
  • De mogelijkheid om het webformulier te bewerken, verdwijnt


Webformulier inschakelen

Uitgeschakelde webformulieren kunnen op elk gewenst moment weer worden ingeschakeld.

 

Een uitgeschakeld webformulier inschakelen:

 1. Klik op het tabblad Beheren 

 2. Selecteer het filter Webformulieren

 3. Klik eenmaal op het webformulier dat u wilt inschakelen

 4. Klik op de knop Inschakelen 

  Inschakelen

 5. Klik op Inschakelen wanneer de betreffende instructie wordt weergegeven 


Webformulier verbergen

Als u een webformulier van de pagina Beheren wilt verwijderen, kunt u het verbergen.

Als u een webformulier verbergt, verdwijnt het alleen uit uw weergave. Alle andere gebruikers met toegang tot het formulier (via delen) kunnen het nog steeds zien.

 1. Klik op het tabblad Beheren en blader omlaag naar de sectie Webformulier

 2. Selecteer het filter Webformulieren

 3. Klik eenmaal op het webformulier dat u wilt verbergen

 4. Klik in het rechterdeelvenster op de koppeling Webformulier verbergen.

  • Als het webformulier nog is ingeschakeld, verschijnt een bericht op het scherm met de waarschuwing dat het webformulier nog is ingeschakeld en kan worden gesigneerd door ondertekenaars.
  Verbergen

  Let op:

  Als u het webformulier niet uitschakelt voordat u het verbergt, kunnen gebruikers het nog steeds openen en ondertekenen.


Gebruikerstoegang tot webformulieren in- en/of uitschakelen

Bij de serviceniveaus voor bedrijven en ondernemingen kunt u desgewenst de toegang tot het webformulier en de ondertekeningsopties configureren.

De toegang tot webformulieren en ondertekeningsopties kan op account- of groepsniveau worden in- of uitgeschakeld. Navigeer hiervoor naar Account > Accountinstellingen > Internationale instellingen > Webformulieren

Besturingselementen op de pagina Globaal

Configuratieopties

U kunt desgewenst vier opties configureren voor webformulieren:

 • CC's toestaan in webformulieren:
  • Als deze optie is ingeschakeld, kunnen e-mailadressen voor Cc-ontvangers aan het webformulier worden toegevoegd. Als dat niet het geval is, wordt de optie voor Cc-ontvangers verwijderd uit het ontwerpproces
 • PDF-voorvertoning van webformulieren toestaan:
  • Wanneer deze optie is ingeschakeld, bevat het webformulier een koppeling naar de PDF, zodat de ontvanger het webformulier als PDF kan bekijken
   • Ontvangers kunnen de PDF als een document opslaan op hun lokale computer
 • Een e-mailadres vereisen in het handtekeningenblok van webformulieren:
  • Wanneer deze optie is ingeschakeld, is voor elke ondertekenaar binnen de grenzen van het document een veld E-mailadres vereist
   • Adobe Sign plaatst automatisch een handtekeningenblok in het document voor elke ontvanger zonder e-mailveld
  • Als deze optie niet ingeschakeld is, wordt de ontvanger gevraagd een e-mailadres op te geven op een tussenliggende pagina
 • De ondertekenaar vragen zijn of haar e-mailadres te verifiëren:
  • Wanneer deze optie is ingeschakeld, dient de ontvanger zijn of haar handtekening te verifiëren voordat de overeenkomst kan worden voltooid (Ondertekend)
  • Wanneer deze optie is uitgeschakeld, hoeft de ontvanger zijn of haar handtekening niet te verifiëren en wordt de overeenkomst naar de volgende ontvanger verzonden of voltooid
   • Als er een extra ontvanger wordt toegevoegd door de eerste ontvanger, moet een e-mailverificatie worden voltooid voordat de tweede ontvanger op de hoogte wordt gesteld (ongeacht deze instelling)
   • Niet-geverifieerde handtekeningen kunnen worden afgewezen
 • Extra deelnemers toestaan
  • Als deze functie is ingeschakeld, biedt de interface van het webformulier de mogelijkheid om extra deelnemers toe te voegen
  • Als deze functie is uitgeschakeld, staat de interface het toevoegen van extra deelnemers niet toe en zullen webformulieren slechts één externe ondertekenaar toelaten
Let op:

Als u de e-mailverificatie van de handtekening uitschakelt en een wettelijk bindende handtekening nodig hebt, moet u een verificatietype gebruiken waarmee een unieke persoon wordt geïdentificeerd (bijvoorbeeld via KBA of wachtwoord).


De URL- en insluitcode voor uw webformulier zoeken

Als u de URL-code voor uw webformulier nodig hebt:

 1. Klik op het tabblad Beheren

 2. Selecteer het filter Webformulieren

 3. Klik één keer op het webformulier om het te selecteren

  • Het deelvenster Actie aan de rechterkant wordt geopend
 4. Klik op de actie Code ophalen

  Navigeren naar Code ophalen

 5. De pagina wordt vernieuwd en toont het webformulier met de URL-code bovenaan de pagina:

  Code ophalen


URL-parameters gebruiken om webformuliervelden in te vullen

Als u waarden in een webformulierveld wilt opnemen, moet u twee dingen weten:

 • Hoe markeert u een veld als 'beschikbaar' voor URL-parameters?
 • Hoe construeert u de URL-parameters die moeten worden ingevoegd?

 

Hoe markeert u een veld als 'beschikbaar' voor URL-parameters?

 1. Maak of bewerk een webformulier om toegang te krijgen tot de velden

 2. Voeg het tekstveld toe dat u via een URL wilt invullen

  •  Alleen tekstvelden kunnen waarden accepteren
 3. Open de eigenschappen van het veld door erop te dubbelklikken

 4. Bewerk de veldnaam zodat deze betekenis voor u heeft. De veldnaam is het eerste onderdeel van de parameter die u gaat gebruiken, dus korter is gewoonlijk beter

 5. Schakel het selectievakje Standaardwaarde kan van URL komen in

  • Schakel desgewenst het vak Alleen lezen in als u wilt dat de waarde niet kan worden bewerkt
 6. Klik op OK om de parameters op te slaan

 7. Herhaal dit voor alle velden die een parameter van de URL moeten accepteren

 8. Klik op Opslaan om het webformulier op te slaan

URL

In dit voorbeeld maken we twee velden die moeten worden ingevuld door de URL:

 • Branch_Office: het veld dat de (hierboven weergegeven) tekenreeks accepteert
 • Emp_ID: het veld dat de werknemer-ID accepteert

 

Hoe construeert u de URL-parameters die moeten worden ingevoegd?

 1. Kopieer de URL van het webformulier. De eenvoudigste manier om dit te doen is:

  • Bewerk het webformulier vanuit de pagina Beheren
  • Klik op de koppeling Webformulier-URL kopiëren
  URL

  Webformulier-URL's zijn erg lang. In dit voorbeeld wordt een korte versie gebruikt (uw URL zal er anders uitzien):

  Voorbeeld-URL:

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 2. Plak de webformulier-URL in een teksteditor (bijvoorbeeld Kladblok)

 3. Uw parameters toevoegen  

  • Het beginpunt van de parameters wordt aangegeven door een hekje (#) toe te voegen aan het einde van de webformulier-URL.
  • Vervolgens voegt u de parameters toe in de indeling {veld_naam}={waarde}

  Voorbeeld-URL met één parameter

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

  • Meerdere waarden worden toegevoegd door een en-teken (&) tussen veldenwaarden op te nemen.

  Voorbeeld-URL met twee parameters

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 4. Wanneer alle 'veld=waarde'-paren zijn toegevoegd aan de URL, kopieert u de volledige tekenreeks en plakt u deze in uw browser.

  Het webformulier wordt weergegeven en de velden zijn ingevuld:

  URL

 

Eigenschappen en beperkingen

 • U gebruikt het hekje (#) slechts eenmaal om het begin van de parameter(s) te bepalen
  • Als u nogmaals een hekje gebruikt in een waarde heeft dit geen negatieve gevolgen voor het resultaat
 • Het gebruik van spaties in de waarden is acceptabel
 • Het gebruik van spaties in de veldnaam is alleen acceptabel wanneer u expliciet %20 invoegt als spatieteken in de URL
  • Dit werkt wel: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Dit werkt niet: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Het wordt over het algemeen aanbevolen om onderstrepingstekens in veldnamen te gebruiken, en geen spaties. Uiteindelijk zult u hiermee tijd besparen
 • Er is geen ruimte toegestaan tussen de veldnaam, het is-gelijk-teken en het begin van de waarde (Veldnaam=Waarde)
 • Er mag geen zijn aan weerszijden van het en-teken (&) als u werkt met meerdere waarden
 • Er is geen limiet (behalve de lengte van de URL) voor het aantal velden die hun waarde kunnen ophalen uit de URL-parameters
 • Tekstvelden met berekeningen kunnen niet worden overschreven. In de veldeigenschappen van deze tekstvelden wordt het selectievakje niet weergegeven.
 • URL-parameters werken niet met geverifieerde webformulieren. Vanwege het gebruik van URL-hekjesfragmenten worden de URL-parameters na verificatie niet teruggegeven aan de client (de server ziet dat gedeelte van de URL nooit). Dit geldt echter alleen als het webformulier is beschermd met een wachtwoord of andere verificatiemethode. 

 

Foutafhandeling

 • URL-parameters die niet exact overeenkomt met de naam van een formulierveld worden genegeerd
 • Elke URL-parameter die probeert om een waarde aan een niet-tekstveld toe te wijzen, of aan een tekstveld waarvoor de optie Standaardwaarde kan van URL komen niet is ingeschakeld, wordt genegeerd


Veelgestelde vragen en bekende problemen

Alleen wanneer het webformulier de status Concept heeft.

Nadat een webformulier is gemaakt, kan de naam niet meer worden gewijzigd.

De maker van het webformulier ontvangt altijd de voltooide overeenkomst (tenzij er sprake is van instellingen waarmee het bericht wordt onderdrukt).

Als een andere partij een bericht moet ontvangen wanneer de webformulierovereenkomst wordt ondertekend, kunt u deze partij automatisch opnemen door ze te vermelden in het cc-veld.

CC-veld

Ja.

After a web form is created, you can edit the CC'd parties on the Manage page.

Ja.

Sjablonen in de Adobe Sign-bibliotheek kunnen worden gebruikt als basis voor een webformulier door ze toe te voegen met de koppeling Bestanden toevoegen.

Ja.

Instructies voor het uitschakelen van het e-mailverificatieproces vindt u in de sectie Configuratie.

Het uitschakelen van e-mailverificatie betekent niet dat de ondertekenaar geen e-mailadres hoeft te verstrekken.

Let op:

Als u de e-mailverificatie van de handtekening uitschakelt en een wettelijk bindende handtekening nodig hebt, moet u een verificatietype gebruiken waarmee een unieke persoon wordt geïdentificeerd (bijvoorbeeld via KBA of wachtwoord).

Webformulierverificatie in twee stappen

Ja. 

De URL naar een webformulier is niet anders dan een gewone URL.

Als u de URL als een hyperlink toevoegt aan een webformulier, wordt een overeenkomst die door het webformulier is gegenereerd niet logisch gekoppeld aan de bronovereenkomst.

Gerelateerde informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account