Opplæringsvideo: Maskere ut deler av et bilde

Opplæringsvideo: Maskere ut deler av et bilde
Train Simple

Masker og alfakanaler

Når du merker en del av et bilde, maskeres (beskyttes) det umerkede området slik at det ikke kan redigeres. Når du oppretter en maske, kan du isolere og beskytte områder i et bilde etter hvert som du endrer farger, filtre eller andre effekter i resten av bildet. Du kan også bruke masker til komplisert bilderedigering, for eksempel gradvise farge- eller filtereffekter i et bilde.

Eksempler på masker i Photoshop
Eksempler på masker

A. Ugjennomsiktig maske brukt til å beskytte bakgrunnen og redigere sommerfuglen B. Ugjennomsiktig maske brukt til å beskytte sommerfuglen og fargelegge bakgrunnen C. Halvgjennomsiktig maske brukt til å fargelegge bakgrunnen og deler av sommerfuglen 

Masker lagres i alfakanaler. Masker og kanaler er gråtonebilder, og du kan redigere dem på samme måte som andre bilder med maleverktøy, redigeringsverktøy og filtre. Svartmalte områder i en maske er beskyttede, og hvitmalte områder er redigerbare.

Bruk hurtigmaskemodus til å konvertere en markering til en midlertidig maske for enklere redigering. Hurtigmasken vises som en fargeoverlapping med justerbar tetthet. Du kan redigere hurtigmasken med et av maleverktøyene eller endre den med et filter. Når du avslutter hurtigmaskemodus, konverteres masken tilbake til en markering i bildet.

Hvis du vil lagre en markering mer permanent, kan du lagre den som en alfakanal. Alfakanalen lagrer markeringen som en redigerbar gråtonemaske i kanalpanelet. Når du lagrer markeringen som en alfakanal, kan du laste den inn på nytt når som helst, eller til og med laste den inn i et annet bilde.

Kanalpanelet for Photoshop
Markering lagret som en alfakanal i kanalpanelet

Merk:

Du kan maskere eller skjule deler av et lag ved hjelp av en lagmaske.

Opprette og redigere alfakanalmasker

Du kan opprette en ny alfakanal og deretter bruke maleverktøyene, redigeringsverktøyene og filtrene til å opprette en maske fra alfakanalen. Du kan også lagre en eksisterende markering i et Photoshop-bilde som en alfakanal som vises i kanalpanelet. Se Lagre og laste inn markeringer.

Opprette en alfakanalmaske ved hjelp av gjeldende alternativer

 1. Klikk Ny kanal-knappen  nederst i kanalpanelet.
 2. Mal på den nye kanalen for å maskere ut bildeområder.

  Merk:

  Merk områder i bildet før du oppretter maskekanalen. Mal deretter på kanalen for å presisere masken.

Opprette en alfakanalmaske og angi alternativer

 1. Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) Ny kanal-knappen nederst i kanalpanelet, eller velg Ny kanal på kanalpanelmenyen.
 2. Angi alternativer i dialogboksen Ny kanal.
 3. Mal på den nye kanalen for å maskere ut bildeområder.

Rediger kanalalternativer

Hvis du vil endre alternativer for en eksisterende kanal, dobbeltklikker du kanalminiatyren i kanalpanelet eller velger Kanalvalg på kanalpanelmenyen.

Tilgjengelige alternativer i dialogboksene Ny kanal og Kanalvalg:

Maskerte områder

Angir maskerte områder som svarte (ugjennomsiktige) og merkede områder som hvite (gjennomsiktige). Hvis du maler med svart, forstørres det maskerte området. Hvis du maler med hvitt, forstørres det merkede området. Når dette alternativet er valgt, vises hurtigmaskeknappen i verktøykassen som en hvit sirkel på grå bakgrunn .

Markerte områder

Angir maskerte områder som hvite (gjennomsiktige) og merkede områder som svarte (ugjennomsiktige). Hvis du maler med hvitt, forstørres det maskerte området. Hvis du maler med svart, forstørres det merkede området. Når dette alternativet er valgt, vises hurtigmaskeknappen i verktøykassen som en grå sirkel på hvit bakgrunn .

Spotfarge

Konverterer en alfakanal til en spotkanal. Bare tilgjengelig for eksisterende kanaler.

Farge

Angir farge og tetthet for masken. Klikk fargefeltet for å endre fargen. Farge- og tetthetsinnstillingene påvirker bare utseendet til masken og har ingen innvirkning på måten underliggende områder beskyttes på. Hvis du endrer disse innstillingene, kan masken bli mer synlig mot fargene i bildet.

Male på en kanal for å maskere bildeområder

Når den nye kanalen vises nederst i kanalpanelet, er dette den eneste synlige kanalen i bildevinduet. Klikk øyeikonet  for den sammensatte fargekanalen (RGB, CMYK) for å vise bildet med en fargeoverlapping som angir masken.

 1. Velg penselverktøyet eller et redigeringsverktøy, og gjør ett av følgende for å legge til i eller trekke fra masken som er opprettet fra alfakanalen:
  • Mal med hvitt for å fjerne områder i den nye kanalen.

  • Mal med svart for å legge til områder i den nye kanalen.

  • Hvis du vil legge til eller fjerne områder med en tetthet under 100 %, angir du tettheten på alternativlinjen for male- eller redigeringsverktøyet og maler med hvitt eller svart. Du kan også male med en farge for å oppnå lavere tetthet.

Lagre og laste inn markeringer

Du kan lagre enhver markering som en maske i en ny eller eksisterende alfakanal, og senere laste inn igjen markeringen fra masken.

Du kan bruke en markering som en lagmaske ved å laste inn markeringen for å aktivere den, og deretter legge til en ny lagmaske.

Lagre en markering i en ny kanal

 1. Merk ett eller flere områder i bildet du vil isolere.
 2. Klikk Lagre markering-knappen  nederst i kanalpanelet. En ny kanal vises, navngitt i henhold til sekvensen den ble opprettet i.

Lagre en markering i en ny eller eksisterende kanal

 1. Bruk et markeringsverktøy til å merke ett eller flere områder i bildet du vil isolere.
 2. Velg Marker > Lagre markering.
 3. Angi følgende i dialogboksen Lagre markering, og klikk deretter OK:

  Dokument

  Velger et målbilde for markeringen. Som standard plasseres markeringen i en kanal i det aktive bildet. Du kan velge å lagre markeringen i en kanal i et annet åpent bilde med de samme bildepunktdimensjonene, eller i et nytt bilde.

  Kanal

  Velger en målkanal for markeringen. Som standard lagres markeringen i en ny kanal. Du kan velge å lagre markeringen i en eksisterende kanal i det merkede bildet, eller i en lagmaske hvis bildet inneholder lag.

 4. Hvis du lagrer markeringen som en ny kanal, skriver du inn et navn for kanalen i tekstboksen Navn.
 5. Hvis du lagrer markeringen i en eksisterende kanal, må du angi hvordan markeringene skal kombineres:

  Erstatt kanal

  Erstatter gjeldende markering i kanalen.

  Legg til i kanal

  Legger markeringen til gjeldende kanalinnhold.

  Trekk fra kanal

  Sletter markeringen fra kanalinnholdet.

  Snitt med kanal

  Beholder områdene av den nye markeringen som snitter kanalinnholdet.

  Hvis du velger kanalen i kanalpanelet, vises den lagrede markeringen i gråtoner.

Laste inn en lagret markering fra kanalpanelet

Du kan bruke en tidligere lagret markering på nytt ved å laste den inn i et bilde. Du kan også laste markeringen inn i et bilde når du er ferdig med å redigere en alfakanal.

 1. Gjør ett av følgende i kanalpanelet:
  • Velg alfakanalen, klikk knappen Last inn markering  nederst i panelet, og klikk deretter den sammensatte fargekanalen nesten øverst i panelet.

  • Dra kanalen som inneholder markeringen du vil laste inn, til knappen Last inn markering.

  • CTRL-klikk (Windows) eller KOMMANDO-klikk (Mac OS) kanalen som inneholder markeringen du vil laste inn.

  • Hvis du vil legge til masken i en eksisterende markering, trykker du CTRL+SKIFT (Windows) eller KOMMANDO+SKIFT (Mac OS), og klikker kanalen.

  • Hvis du vil trekke masken fra en eksisterende markering, trykker du CTRL+ALT (Windows) eller KOMMANDO+TILVALG (Mac OS), og klikker kanalen.

  • Hvis du vil laste inn skjæringspunktet mellom den lagrede markeringen og en eksisterende markering, trykker du CTRL+ALT+SKIFT (Windows) eller KOMMANDO+TILVALG+SKIFT (Mac OS), og merker kanalen.

  Merk:

  Du kan dra en markering fra et åpent bilde i Photoshop til et annet.

Laste inn en lagret markering

Merk:

Hvis du laster inn en lagret markering fra et annet bilde, må du huske å åpne det. Kontroller også at målbildet er aktivt.

 1. Velg Marker > Hent markering.
 2. Angi alternativer for Kilde i dialogboksen Hent markering:

  Dokument

  Velger kilden som skal lastes inn.

  Kanal

  Velger kanalen som inneholder markeringen du vil laste inn.

  Inverter

  Markerer områder som ikke er markert.

 3. Velg et alternativ for Operasjon for å angi hvordan markeringene skal kombineres, hvis bildet allerede har en markering:

  Ny markering

  Legger til den innlastede markeringen.

  Legg til i markering

  Legger den innlastede markeringen til eksisterende markeringer i bildet.

  Trekk fra markering

  Trekker den innlastede markeringen fra eksisterende markeringer i bildet.

  Snitt med markering

  Lagrer en markering fra et område som snittes av den innlastede markeringen, og eksisterende markeringer i bildet.

  Merk:

  Du kan dra en markering fra et åpent bilde i Photoshop til et annet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet