Bruke hurtigtaster til å være mer produktiv i Adobe Photoshop.

Merknader:

  • Du kan tilpasse tastatursnarveier i Photoshop. Se Tilpasse tastatursnarveier.
  • Du kan vise, redigere og se en oversikt over hurtigtaster i dialogboksen Hurtigtaster. Gå til Rediger > Hurtigtaster, eller bruk følgende hurtigtaster for å vise dette i Photoshop:
    • Alt + Skift + Ctrl + K (Windows)
    • Alt + Skift + Kommando + K (macOS)
  • På nyere MacBook Pro-modeller erstatter Touch Bar funksjonstastene øverst på tastaturet. Se denne Apple-dokumentasjonsartikkelen for å se hvordan du bruker funksjonstastene på disse modellene.

Bruke funksjonstaster

Merk:

I macOS trykker og holder du nede Fn-tasten samtidig som funksjonstasten (F1–F12) for å overstyre standard macOS-funksjoner som lysstyrke, volum, osv. Hvis du vil ha mer informasjon om oppførselen til funksjonstastene på Mac, kan du se denne Apple-dokumentasjonen:

Resultat

Windows

macOS

Starte Hjelp

F1

Hjelp-tast

Angre / gjøre om

 

F1

Klippe ut

F2

F2

Kopiere

F3

F3

Lime inn

F4

F4

Vise/skjule penselpanel

F5

F5

Vise/skjule fargepanel

F6

F6

Vise/skjule lagpanel

F7

F7

Vise/skjule infopanel

F8

F8

Vise/skjule prosedyrepanel

F9

Tilvalg + F9

Tilbake

F12

F12

Fylle

Skift + F5

Skift + F5

Uttoning på markering

Skift + F6

Skift + F6

Invertere merket område

Skift + F7

Skift + F7

Velge verktøy

Når du holder nede en tast, aktiveres et verktøy midlertidig. Når du slipper tasten, kommer du tilbake til det forrige verktøyet.

Merk:

Når du er på en rad med flere verktøy, trykker du flere ganger på samme hurtigtast for å gå gjennom gruppen.

Resultat

Windows

macOS

Gå gjennom verktøyene med den samme hurtigtasten

Hold nede Skift og trykk hurtigtasten (når innstillingen Bruk Skift-tast for bytte av verktøy er valgt)

Hold nede Skift og trykk hurtigtasten (når innstillingen Bruk Skift-tast for bytte av verktøy er valgt)

Gå gjennom skjulte verktøy

Alt-klikk verktøyet (med unntak av verktøyene Legg til ankerpunkt, Slett ankerpunkt og Konverter ankerpunkt)

Tilvalg-klikk verktøyet (med unntak av verktøyene Legg til ankerpunkt, Slett ankerpunkt og Konverter ankerpunkt)

Flytteverktøy

V

V

Rektangulært markeringsverktøy

Elliptisk markeringsverktøy

M

M

Lassoverktøy

Mangekantet lassoverktøy

Magnetisk lassoverktøy

L

L

Tryllestavverktøy

Hurtigvalgverktøy

W

W

Beskjæringsverktøy

Stykkeverktøy

Stykkemarkeringsverktøy

C

C

Pipetteverktøyet

Fargeprøveverktøy

Linjalverktøy

Notatverktøy

I

I

Flekkreparasjonspenselverktøy

Reparasjonspenselverktøy

Lappeverktøy

Røde øyne-verktøy

J

J

Penselverktøy

Blyantverktøyet

Fargeerstatningsverktøy

Blandepenselverktøy

B

B

Klonestempelverktøy

Mønsterstempelverktøy

S

S

Historikkpenselverktøy

Kunsthistorikkpenselverktøy

Y

Y

Viskelærverktøy

Bakgrunnsviskelæret

Magisk viskelærverktøy

E

E

Graderingsverktøy

Malingsspannverktøy

G

G

Lysneverktøy

Mørkneverktøy

Svampverktøy

O

O

Pennverktøy

Frihåndspennverktøy

P

P

Vannrett type-verktøy

Loddrett type-verktøy

Vannrett typemaske-verktøy

Loddrett typemaske-verktøy

T

T

Banemerkingsverktøy

Segmentmarkørverktøy

En

En

Rektangelverktøy

Avrundet rektangel-verktøy

Ellipseverktøy

Mangekantverktøy

Linjeverktøy

Egendefinert form-verktøy

U

U

Håndverktøy

H

H

Verktøy for visningsrotering

R

R

Zoomverktøy

Z

Z

Standard forgrunns-/bakgrunnsfarger D D
Bytte forgrunns-/bakgrunnsfarger X X
Veksle mellom standardmodus og hurtigmaskemodus Q Q
Innholdstilpasset flytteverktøy J J
Perspektivbeskjæringsverktøy C C
Tegnebrettverktøy V V
Verktøy for visningsrotering R R
Slå av/på bevaring av gjennomsiktighet / (skråstrek) / (skråstrek)
Redusere hardhet for pensel { {
Øke hardhet for pensel } }
Forrige pensel , ,
Neste pensel . .
Første pensel < <
Siste pensel > >
Bruk samme hurtigtast for Gjør flytende

Vise bilder

Denne ufullstendige listen viser hurtigtaster som ikke kommer opp i menykommandoer og verktøytips.

Resultat

Windows

macOS

Gå gjennom åpne dokumenter

Ctrl + Tab

Ctrl + Tab

Bytte til forrige dokument

Skift + Ctrl + Tab

Skift + Kommando + `(grav aksent)

Lukke en fil i Photoshop og åpne Bridge

Skift-Ctrl-W

Skift-Kommando-W

Veksle mellom standardmodus og hurtigmaskemodus

Q

Q

Bla (fremover) mellom standardskjermmodus, fullskjermmodus med menylinje og fullskjermmodus

F

F

Bla (bakover) mellom standardskjermmodus, fullskjermmodus med menylinje og fullskjermmodus

Skift + F

Skift + F

Veksle arbeidsområdefarge (fremover)

Mellomrom + F (eller høyreklikk bakgrunnen på arbeidsområdet, og velg farge)

Mellomrom + F (eller hold nede Ctrl, og klikk bakgrunnen på arbeidsområdet, og velg farge)

Veksle arbeidsområdefarge (bakover)

Mellomrom + Skift + F

Mellomrom + Skift + F

Tilpasse bilde til vindu

Dobbeltklikk håndverktøyet

Dobbeltklikk håndverktøyet

Forstørre 100 %

Dobbeltklikk zoomverktøyet eller

Ctrl+1

Dobbeltklikk zoomverktøyet eller

Kommando1

Bytte til håndverktøy (ikke i tekstredigeringsmodus)

Mellomrom

Mellomrom

Panorere flere dokumenter med håndverktøyet

Hold nede Skift og dra

Hold nede Skift og dra

Bytte til Zoom inn-verktøy

Ctrl + Mellomrom

Kommando + Mellomrom

Bytte til Zoom ut-verktøy

Alt + Mellomrom

Tilvalg + Mellomrom

Flytte zoomemarkering mens du drar med zoomverktøyet

Hold nede Mellomrom og dra

Hold nede Mellomrom og dra

Bruke zoomprosent, og holde boksen for zoomprosent aktiv

Skift + Enter i boksen for zoomprosent i Navigatør-panelet

Skift + Retur i boksen for zoomprosent i Navigatør-panelet

Zoome inn på en bestemt del av bildet

Ctrl-dra over forhåndsvisning i Navigatør-panelet

Kommando-dra over forhåndsvisning i Navigatør-panelet

Zoome inn midlertidig på et bilde

Hold nede H, klikk i bildet og hold nede museknappen

Hold nede H, klikk i bildet og hold nede museknappen

Rulle bildet med håndverktøyet

Hold nede Mellomrom og dra, eller dra visningsområdeboksen i Navigatør-panelet

Hold nede Mellomrom og dra, eller dra visningsområdeboksen i Navigatør-panelet

Rulle opp eller ned 1 skjerm

PgUp eller PgDn

PgUp eller PgDn

Rulle opp eller ned 10 enheter

Skift + PgUp eller PgDn

Skift + PgUp eller PgDn

Flytte visningen til øvre venstre hjørne eller nedre høyre hjørne

Home eller End

Home eller End

Slå på/av lagmaske som rødmaske (lagmaske må være valgt)

| (vertikalstrek)

| (vertikalstrek)

Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) for å rulle til venstre (PgUp) eller høyre (PgDn)

Bruke marionettfordreining

Denne ufullstendige listen viser hurtigtaster som ikke kommer opp i menykommandoer og verktøytips.

Resultat

Windows

macOS

Avbryt fullstendig

Esc

Esc

Angre siste punktendring

Ctrl + Z

Kommando + Z

Marker alle punkter

Ctrl + A

Kommando + A

Fjern markering av alle punkter

Ctrl + D

Kommando + D

Marker flere punkter

Skift + klikk

Skift + klikk

Flytt flere markerte punkter

Hold nede Skift og dra

Hold nede Skift og dra

Skjul punkter midlertidig

H

H

Bruke Finjuster kant

Resultat

Windows

macOS

Åpne dialogboksen Finjuster kant

Ctrl + Alt + R

Skift + Kommando + R

Gå gjennom forhåndsvisningsmodi (fremover)

F

F

Gå gjennom forhåndsvisningsmodi (bakover)

Skift + F

Skift + F

Veksle mellom opprinnelig bilde og forhåndsvisning av markering

X

X

Bytt mellom opprinnelig markering og finjustert versjon

P

P

Slå forhåndsvisning av radius av og på

J

J

Bytt mellom verktøyene Finjuster radius og Slett finjusteringer

Skift + E

Skift + E

Bruke Gjør flytende-filteret

Resultat

Windows

macOS

Fordreining fremover-verktøy

W

W

Rekonstrueringsverktøy

R

R

Snurr med klokken-verktøy

C

C

Snurpeverktøy

S

S

Oppblåsning, verktøy

B

B

Skyv til venstre-verktøy

O

O

Speilvendingsverktøy

M

M

Turbulensverktøy

T

T

Frys maske-verktøy

F

F

Tin maske-verktøy

D

D

Reversere retningen for verktøyene Oppblåsing, Snurping, Skyv til venstre og Speilvend

Alt + verktøy

Tilvalg + verktøy

Ta kontinuerlig prøve av forvrengningen

 

Hold nede Alt-tasten og dra i forhåndsvisning med rekonstrueringsverktøy, Forflytt, Amplisnurr eller Affinitet valgt

Hold nede Tilvalg, og dra i forhåndsvisning med rekonstrueringsverktøy, Forflytt, Amplisnurr eller Affinitet valgt

Reduser/øk penselstørrelsen med 2, eller tetthet, trykk, frekvens eller turbulent variasjon med 1

Pil ned / pil opp i tekstboksen Penselstørrelse, Tetthet, Trykk, Frekvens eller Turbulent variasjon

Pil ned / pil opp i tekstboksen Penselstørrelse, Tetthet, Trykk, Frekvens eller Turbulent variasjon

Reduser/øk penselstørrelsen med 2, eller tetthet, trykk, frekvens eller turbulent variasjon med 1

Pil venstre / pil høyre med glidebryteren for Penselstørrelse, Tetthet, Trykk, Frekvens eller Turbulent variasjon vist

Pil venstre / pil høyre med glidebryteren for Penselstørrelse, Tetthet, Trykk, Frekvens eller Turbulent variasjon vist

Gå gjennom kontroller til høyre fra toppen

Tab

Tab

Gå gjennom kontroller til høyre fra bunnen

Skift + Tab

Skift + Tab

Endre Avbryt til Tilbakestill

Alt

Tilvalg

Hold nede Skift for å redusere/øke med 10

Bruke forsvinningspunkt

Resultat

Windows

macOS

Zoom 2x (midlertidig)

X

X

Zoom inn

Ctrl + + (pluss)

Kommando + + (pluss)

Zoom ut

Ctrl + - (bindestrek)

Kommando + - (bindestrek)

Tilpass til visning

Ctrl + 0 (null), dobbeltklikk håndverktøyet

Kommando + 0 (null), dobbeltklikk håndverktøyet

Zoom til midten ved 100 %

Dobbeltklikk zoomverktøyet

Dobbeltklikk zoomverktøyet

Øke penselstørrelse (pensel, stempelverktøy)

]

]

Redusere penselstørrelse (pensel, stempelverktøy)

[

[

Øke hardhet for pensel (pensel, stempelverktøy)

Skift + ]

Skift + ]

Redusere hardhet for pensel (pensel, stempelverktøy)

Skift + [

Skift + [

Angre siste handling

Ctrl + Z

Kommando + Z

Gjør om forrige handling

Ctrl + Skift + Z

Kommando + Skift + Z

Fjern all markering

Ctrl + D

Kommando + D

Skjul markering og plan

Ctrl + H

Kommando + H

Flytte merket område 1 bildepunkt

Piltaster

Piltaster

Flytte markering 10 bildepunkter

Skift + piltaster

Skift + piltaster

Kopiere

Ctrl + C

Kommando + C

Lime inn

Ctrl + V

Kommando + V

Gjenta siste dupliser og flytt

Ctrl + Skift + T

Kommando + Skift + T

Opprett en svevende markering med utgangspunkt i gjeldende markering

Ctrl + Alt + T

 

Fylle et merket område med bildet under pekeren

Hold nede Ctrl og dra

Hold nede Kommando og dra

Duplisere markeringen som en svevende markering

Hold nede Ctrl + Alt og dra

Hold nede Kommando + Tilvalg og dra

Begrense markering til en 15 graders rotasjon

Alt + Skift for å rotere

Tilvalg + Skift for å rotere

Merke et plan under et annet merket plan

Hold nede Ctrl og klikk planet

Hold nede Kommando og klikk planet

Opprette et 90-graders plan i forhold til overordnet plan

Hold nede Ctrl og dra

Hold nede Kommando og dra

Slette siste node når du oppretter et plan

Tilbake

Slett

Opprett et heldekkende arbeidsområdeplan, vinkelrett mot kameraet

Dobbeltklikk Opprett plan-verktøyet

Dobbeltklikk Opprett plan-verktøyet

Bruke dialogboksen Camera Raw

Merk:

Når du holder nede en tast, aktiveres et verktøy midlertidig. Når du slipper tasten, kommer du tilbake til det forrige verktøyet.

Resultat

Windows

macOS

Zoomeverktøy

Z

Z

Håndverktøy

H

H

Hvitbalanseverktøy

I

I

Fargeprøveverktøy

S

S

Beskjæringsverktøy

C

C

Rett opp bilde-verktøy

En

En

Flekkfjerningsverktøy

B

B

Verktøy for fjerning av røde øyne

E

E

Panelet Grunnleggende

Ctrl + Alt + 1

Kommando + Tilvalg + 1

Panelet Tonekurve

Ctrl + Alt + 2

Kommando + Tilvalg + 2

Panelet Detaljer

Ctrl + Alt + 3

Kommando + Tilvalg + 3

Panelet HSL/Gråtoner

Ctrl + Alt + 4

Kommando + Tilvalg + 4

Panelet Delte toner

Ctrl + Alt + 5

Kommando + Tilvalg + 5

Panelet Objektivkorrigering

Ctrl + Alt + 6

Kommando + Tilvalg + 6

Panelet Kamerakalibrering

Ctrl + Alt + 7

Kommando + Tilvalg + 7

Panelet Forhåndsinnstillinger

Ctrl + Alt + 9

Kommando + Tilvalg + 9 (Zoomsnarveien i macOS Særlige behov må være deaktivert i Systemvalg)

Åpne panelet Mellomkopi

Ctrl + Alt + 9

Kommando + Tilvalg + 9

Ønsket justeringsverktøy for parametrisk kurve

Ctrl + Alt + Skift + T

Kommando + Tilvalg + Skift + T

Ønsket justeringsverktøy for kulør

Ctrl + Alt + Skift + H

Kommando + Tilvalg + Skift + H

Ønsket justeringsverktøy for metning

Ctrl + Alt + Skift + S

Kommando + Tilvalg + Skift + S

Ønsket justeringsverktøy for lystetthet

Ctrl + Alt + Skift + L

Kommando + Tilvalg + Skift + L

Ønsket justeringsverktøy for gråtoneblanding

Ctrl + Alt + Skift + G

Kommando + Tilvalg + Skift + G

Sist brukt ønsket justeringsverktøy

T

T

Verktøy for penseljustering

K

K

Verktøy for gradert filter

G

G

Øk/reduser penselstørrelse

] / [

] / [

Øk/reduser penseluttoningsredskap

Skift+] / Skift+[

Skift+] / Skift+[

Øk/reduser penseljusteringsflyten (10 trinn om gangen)

= (likhetstegn) / - (bindestrek)

= (likhetstegn) / - (bindestrek)

Bytte midlertidig fra modusen Legg til Visk ut for penseljusteringen, eller fra Visk ut til Legg til

Alt

Tilvalg

Øk/reduser størrelsen på verktøyet for penseljustering midlertidig

Alt+] / Alt+[

Tilvalg+] / Tilvalg+[

Øk/reduser størrelsen på verktøyet for justering av uttoningsredskapet midlertidig

Alt + Skift + ] / Alt + Skift + [

Tilvalg + Skift + ] / Tilvalg + Skift + [

Øk/reduser penseljusteringflyten (10 trinn om gangen) midlertidig

Alt + = (likhetstegn) / Alt + - (bindestrek)

Tilvalg + = (likhetstegn) / Tilvalg + - (bindestrek)

Bytte til ny modus fra Legg til eller Visk ut for justeringspenselen eller graderingsfilteret

N

N

Vise/skjule Automatisk maske for justeringspenselen

M

M

Aktivere/deaktivere Vis maske for justeringspenselen

Y

Y

Slå punkter for justeringspenselen på/av

V

V

Slå på/av overlapping for graderingsfilteret, flekkfjerningsverktøyet eller verktøyet for fjerning av røde øyne.

V

V

Roter bilde til venstre

L eller Ctrl+]

L eller Kommando+]

Roter bilde til høyre

R eller Ctrl+[

R eller Kommando+[

Zoom inn

Ctrl++ (pluss)

Kommando + + (pluss)

Zoom ut

Ctrl+- (bindestrek)

Kommando + - (bindestrek)

Bytte midlertidig til verktøyet Zoom inn

(Virker ikke når Rett opp bilde-verktøyet er valgt. Bytter midlertidig til Rett opp bilde-verktøyet når beskjæringsverktøyet er aktivt.)

Ctrl

Kommando

Bytte midlertidig til Zoom ut-verktøyet og endre Åpne bilde-knappen til Åpne kopi, og Avbryt-knappen til Tilbakestill.

Alt

Tilvalg

Slå forhåndsvisning på/av

P

P

Fullskjermmodus

F

F

Aktivere hvitbalanseverktøyet midlertidig og endre Åpne bilde-knappen til Åpne objekt.

(Virker ikke når beskjæringsverktøyet er aktivt)

Skift

Skift

Velg flere punkter i Kurver-panelet

Klikk det første punktet, hold nede Skift og klikk flere punkter

Klikk det første punktet, hold nede Skift og klikk flere punkter

Legg til punkter i kurve i Kurver-panelet

Ctrl + klikk i forhåndsvisning

Kommando-klikk i forhåndsvisning

Flytt merkede punkter i Kurver-panelet (1 enhet)

Piltaster

Piltaster

Flytt merkede punkter i Kurver-panelet (10 enheter)

Skift-piltast

Skift-piltast

Åpne valgte bilder i dialogboksen Camera Raw fra Bridge

Ctrl + R

Kommando + R

Åpne valgte bilder fra Bridge, og hopp over dialogboksen Camera Raw

Skift + dobbeltklikk bilde

Skift + dobbeltklikk bilde

Vise høylys som vil bli beskåret i forhåndsvisning

Alt-dra skyvekontrollen for eksponering, gjenoppretting eller svart

Tilvalg-dra skyvekontrollen for eksponering, gjenoppretting eller svart

Klippingsadvarsel for høylys

O

O

Klippingsadvarsel for skygger

U

U

(Filmstrip-modus) Legg til rangering fra 1 stjerne til 5 stjerner

Ctrl + 1–5

Kommando + 1–5

(Filmstrip-modus) Øk/senk rangering

Ctrl +. (punktum) / Ctrl+, (komma)

Kommando + . (punktum) / Kommando+, (komma)

(Filmstrip-modus) Legg til rød etikett

Ctrl6

Kommando + 6

(Filmstrip-modus) Legg til gul etikett

Ctrl7

Kommando + 7

(Filmstrip-modus) Legg til grønn etikett

Ctrl8

Kommando + 8

(Filmstrip-modus) Legg til blå etikett

Ctrl9

Kommando + 9

(Filmstrip-modus) Legg til lilla etikett

Ctrl + Skift + 0

Kommando + Skift + 0

Innstillinger for Camera Raw

Ctrl + K

Kommando + K

Slette innstillinger for Adobe Camera Raw

Ctrl + Alt (ved åpning)

Tilvalg + Skift (ved åpning)

Bruke dialogboksen Svart-hvitt

Resultat

Windows

macOS

Åpne dialogboksen Svart-hvitt

Skift + Ctrl + Alt + B

Skift + Kommando + Tilvalg + B

Øke/redusere valgt verdi med 1%

Pil opp / Pil ned

Pil opp / Pil ned

Øke/redusere valgt verdi med 10%

Skift + Pil opp / pil ned

Skift + Pil opp / pil ned

Endre verdiene til nærmeste skyvekontroll for farge

Klikk-dra bildet

Klikk-dra bildet

Bruke Kurver

Resultat

Windows

macOS

Åpne dialogboksen Kurver

Ctrl + M

Kommando + M

Velg neste punkt på kurven

+ (pluss)

+ (pluss)

Velge forrige punkt på kurven

– (minus)

– (minus)

Velge flere punkter på kurven

Skift + klikk punktene

Skift + klikk punktene

Oppheve valget av et punkt

Ctrl + D

Kommando + D

Slette et punkt på kurven

Velg et punkt, og trykk DEL

Velg et punkt, og trykk DEL

Flytte valgt punkt 1 enhet

Piltaster

Piltaster

Flytte valgt punkt 10 enheter

Skift + piltaster

Skift + piltaster

Vise høylys og skygger som vil bli beskåret

Alt-dra skyvekontroller for svart-/hvitpunkt

Tilvalg-dra skyvekontroller for svart-/hvitpunkt

Angi et punkt på den sammensatte kurven

Hold nede Ctrl og klikk bildet

Hold nede Kommando og klikk bildet

Angi et punkt på kanalkurvene

Hold nede Skift + Ctrl og klikk bildet

Hold nede Skift + Kommando og klikk bildet

Vis/skjul størrelse på rutenett

Hold nede Alt og klikk feltet

Hold nede Tilvalg og klikk feltet

Velge og flytte objekter

Denne ufullstendige listen viser hurtigtaster som ikke kommer opp i menykommandoer og verktøytips.

Resultat

Windows

macOS

Flytte markering under merking

Hvilket som helst markeringsverktøy (unntatt enkel kolonne og enkel rad) + mellomrom + dra

Hvilket som helst markeringsverktøy (unntatt enkel kolonne og enkel rad) + mellomrom + dra

Legge til mer i en markering

Hvilket som helst markeringsverktøy + Skift + dra

Hvilket som helst markeringsverktøy + Skift + dra

Trekke fra et merket område

Hvilket som helst markeringsverktøy + Alt + dra

Hvilket som helst markeringsverktøy + Tilvalg + dra

Snitte et merket område

Et hvilket som helst markeringsverktøy (bortsett fra hurtigvalgverktøyet) + Skift + Alt-dra

Et hvilket som helst markeringsverktøy (bortsett fra hurtigvalgverktøyet) + Skift + Tilvalg-dra

Begrense markering til firkant eller sirkel (hvis ingen andre valg er aktive)

Hold nede Skift og dra

Hold nede Skift og dra

Tegne markering fra sentrum (hvis ingen andre valg er aktive)

Hold nede Alt og dra

Hold nede Tilvalg og dra

Begrense form og tegne markering fra sentrum

Hold nede Skift + Alt og dra

Hold nede Skift + Tilvalg og dra

Bytte til flytteverktøy

Ctrl (unntatt når hånd-, stykke-, bane-, form- eller et hvilket som helst pennverktøy er valgt)

Kommando (unntatt når hånd-, stykke-, bane-, form- eller et hvilket som helst pennverktøy er valgt)

Bytte fra magnetisk lassoverktøy til lassoverktøy

Hold nede Alt og dra

Hold nede Tilvalg og dra

Bytte fra magnetisk lassoverktøy til mangekantet lassoverktøy

Hold nede Alt og klikk

Hold nede Tilvalg og klikk

Bruke/avbryte en operasjon i den magnetiske lassoen

Enter/Esc eller Ctrl +. (punktum)

Retur/Esc eller Kommando + . (punktum)

Flytte kopi av merket område

Flytteverktøy + hold nede Alt og dra merket område

Flytteverktøy + hold nede Tilvalg og dra merket område‡

Flytte merket område 1 bildepunkt

Hvilket som helst merket område + Pil høyre, pil venstre, pil opp eller pil ned

Hvilket som helst merket område + Pil høyre, pil venstre, pil opp eller pil ned

Flytte merket område 1 bildepunkt

Flytteverktøy + Pil høyre, pil venstre, pil opp eller pil ned†‡

Flytteverktøy + Pil høyre, pil venstre, pil opp eller pil ned†‡

Flytte lag 1 bildepunkt når ingenting er merket på laget

Ctrl + Pil høyre, pil venstre, pil opp eller pil ned

Kommando + Pil høyre, pil venstre, pil opp eller pil ned

Øke/redusere sporingsbredde

Magnetisk lassoverktøy [ eller ]

Magnetisk lassoverktøy [ eller ]

Godta beskjæring eller avslutt beskjæring

Beskjæringsverktøy + Enter eller Esc

Beskjæringsverktøy + Retur eller Esc

Slå beskjæringsskjerm av og på

/ (skråstrek)

/ (skråstrek)

Opprette vinkelmåler

Linjalverktøyet + Alt-dra endepunkt

Linjalverktøyet + Tilvalg-dra endepunkt

Feste hjelpelinje til linjalmerker (unntatt når det ikke er merket av for Vis > Fest)

Hold nede Skift og dra hjelpelinje

Hold nede Skift og dra hjelpelinje

Konvertere mellom vannrett og loddrett hjelpelinje

Hold nede Alt og dra hjelpelinje

Hold nede Tilvalg og dra hjelpelinje

Hold nede Skift for å flytte 10 bildepunkter

Gjelder formverktøy

Transformere merkede områder, markeringsrammer og baner

Denne ufullstendige listen viser hurtigtaster som ikke kommer opp i menykommandoer og verktøytips.

Resultat

Windows

macOS

Transformere fra sentrum eller reflektere

Alt

Tilvalg

Begrensning

Skift

Skift

Forvrengning

Ctrl

Kommando

Bruk

Enter

Retur

Avbryt

Ctrl + . (punktum) eller Esc

Kommando + . (punktum) eller Esc

Fri transformering med dupliserte data

Ctrl + Alt + T

Kommando + Tilvalg + T

Transformere på nytt med dupliserte data

Ctrl + Skift + Alt + T

Kommando + Skift + Tilvalg + T

Redigere valgte baner

Denne ufullstendige listen viser hurtigtaster som ikke kommer opp i menykommandoer og verktøytips.

Resultat

Windows

macOS

Merke flere ankerpunkter

Segmentmarkørverktøy + hold nede Skift og klikk

Segmentmarkørverktøy + hold nede Skift og klikk

Merke hele banen

Segmentmarkørverktøy + hold nede Alt og klikk

Segmentmarkørverktøy + hold nede Tilvalg og klikk

Duplisere en bane

Penn (et hvilket som helst pennverktøy), banemerkingsverktøy eller segmentmarkørverktøyet + hold nede Ctrl + Alt og dra

Penn (et hvilket som helst pennverktøy), banemerkingsverktøy eller segmentmarkørverktøy + hold nede Kommando + Tilvalg og dra

Bytte fra verktøyene Banemerking, Penn, Legg til ankerpunkt, Slett ankerpunkt eller Konverter punkt til Segmentmarkør

Ctrl

Kommando

Bytte fra pennverktøy eller frihåndspennverktøy til Konverter punkt-verktøy når pekeren er over anker- eller retningspunkt

Alt

Tilvalg

Lukke bane

Magnetisk pennverktøy-dobbeltklikk

Magnetisk pennverktøy-dobbeltklikk

Lukke banen med rettlinjet segment

Magnetisk pennverktøy + Alt-dobbeltklikk

Magnetisk pennverktøy + Tilvalg-dobbeltklikk

Bruke for tegning

Denne ufullstendige listen viser hurtigtaster som ikke kommer opp i menykommandoer og verktøytips.

Resultat

Windows

macOS

Velg forgrunnsfarge fra fargevelgeren

Et av maleverktøyene + Skift + Alt + høyreklikk og dra

Et av maleverktøyene + Ctrl + Tilvalg + Kommando og dra

Velg forgrunnsfarge fra bildet, ved hjelp av pipetten

Hvilket som helst maleverktøy + Alt eller hvilket som helst formverktøy + Alt (unntatt når alternativet Baner er valgt)

Hvilket som helst maleverktøy + Tilvalg eller hvilket som helst formverktøy + Tilvalg (unntatt når alternativet Baner er valgt)

Velge bakgrunnsfarge

Pipetteverktøy + hold nede Alt og klikk

Pipetteverktøy + hold nede Tilvalg og klikk

Fargeprøveverktøy

Pipetteverktøy + Skift

Pipetteverktøy + Skift

Slette fargeprøve

Fargeprøveverktøy + hold nede Alt og klikk

Fargeprøveverktøy + hold nede Tilvalg og klikk

Angir tetthet, toleranse, styrke eller eksponering for malemodus

Et hvilket som helst male- eller redigeringsverktøy + talltaster (for eksempel 0 = 100 %, 1 = 10 %, 4 raskt etterfulgt av 5 = 45 %) (Bruk Skift + talltaster når spraymalingalternativet er aktivert)

Et hvilket som helst male- eller redigeringsverktøy + talltaster (for eksempel 0 = 100 %, 1 = 10 %, 4 raskt etterfulgt av 5 = 45 %) (Bruk Skift + talltaster når spraymalingalternativet er aktivert)

Angi flyt for malemodus

Et hvilket som helst male- eller redigeringsverktøy + Skift + talltaster (for eksempel 0 = 100 %, 1 = 10 %, 4 raskt etterfulgt av 5 = 45 %) (Utelat Skift når spraymalingalternativet er aktivert)

Et hvilket som helst male- eller redigeringsverktøy + Skift + talltaster (for eksempel 0 = 100 %, 1 = 10 %, 4 raskt etterfulgt av 5 = 45 %) (Utelat Skift når spraymalingalternativet er aktivert)

Blandepensel endrer blandingsinnstilling

Alt + Skift + tall

Tilvalg + Skift + tall

Blandepensel endrer våtinnstilling

Talltaster

Talltaster

Blandepensel endrer innstilling for Våt og Blanding til null

00

00

Gå gjennom overgangsmodi

Skift + + (pluss) eller – (minus) (fungerer bare med + og - på det numeriske tastaturet)

Skift + + (pluss) eller – (minus) (fungerer bare med + og - på det numeriske tastaturet)

Åpne dialogboksen Fyll på bakgrunns- eller standardlag

Tilbake eller Skift + Tilbake

Slett eller Skift + Delete

Fyll med forgrunns- eller bakgrunnsfarge

Alt + Tilbake eller Ctrl + Tilbake

Tilvalg + Delete eller Kommando + Delete

Fyll fra historikk

Ctrl + Alt + Tilbake

Kommando + Tilvalg + Delete

Vise dialogboksen Fyll

Skift + Tilbake

Skift + Delete

Låse gjennomsiktige bildepunkter på/av

/ (skråstrek)

/ (skråstrek)

Koble punkter sammen med en rett linje

Hvilket som helst maleverktøy + Skift + klikk

Hvilket som helst maleverktøy + Skift + klikk

Hold nede Skift for å bevare gjennomsiktighet

Bruke for overgangsmodi

Resultat

Windows

macOS

Gå gjennom overgangsmodi

Skift + + (pluss) eller – (minus) (fungerer bare med + og - på det numeriske tastaturet)

Skift + + (pluss) eller – (minus) (fungerer bare med + og - på det numeriske tastaturet)

Normal

Skift + Alt + N

Skift + Tilvalg + N

Dryss

Skift + Alt + I

Skift + Tilvalg + I

Bak (bare Penselverktøy)

Skift + Alt + Q

Skift + Tilvalg + Q

Fjern (bare Penselverktøy)

Skift + Alt + R

Skift + Tilvalg + R

Gjør mørkere

Skift + Alt + K

Skift + Tilvalg + K

Flere

Skift + Alt + M

Skift + Tilvalg + M

Mørkne farge

Skift + Alt + B

Skift + Tilvalg + B

Lineær mørkning

Skift + Alt + A

Skift + Tilvalg + A

Gjør lysere

Skift + Alt + G

Skift + Tilvalg + G

Skjerm

Skift + Alt + S

Skift + Tilvalg + S

Lysne farge

Skift + Alt + D

Skift + Tilvalg + D

Lineær lysning

Skift + Alt + W

Skift + Tilvalg + W

Legg over

Skift + Alt + O

Skift + Tilvalg + O

Mykt lys

Skift + Alt + F

Skift + Tilvalg + F

Hardt lys

Skift + Alt + H

Skift + Tilvalg + H

Sterkt lys

Skift + Alt + V

Skift + Tilvalg + V

Lineært lys

Skift + Alt + J

Skift + Tilvalg + J

Punktlys

Skift + Alt + Z

Skift + Tilvalg + Z

Hard fargeblanding

Skift + Alt + L

Skift + Tilvalg + L

Differens

Skift + Alt + E

Skift + Tilvalg + E

Utelatelse

Skift + Alt + X

Skift + Tilvalg + X

Kulør

Skift + Alt + U

Skift + Tilvalg + U

Metning

Skift + Alt + T

Skift + Tilvalg + T

Farge

Skift + Alt + C

Skift + Tilvalg + C

Lysstyrke

Skift + Alt + Y

Skift + Tilvalg + Y

Mindre metning

Svampverktøy + Skift + Alt + D

Svampverktøy + Skift + Tilvalg + D

Metning

Svampverktøy + Skift + Alt + S

Svampverktøy + Skift + Tilvalg + S

Lysne/mørkne skygger

Lysneverktøy/Mørkneverktøy + Skift + Alt + S

Lysneverktøy/Mørkneverktøy + Skift + Tilvalg + S

Lysne/mørkne mellomtoner

Lysneverktøy/Mørkneverktøy + Skift + Alt + M

Lysneverktøy/Mørkneverktøy + Skift + Tilvalg + M

Lysne/mørkne høylys

Lysneverktøy/Mørkneverktøy + Skift + Alt + H

Lysneverktøy/Mørkneverktøy + Skift + Tilvalg + H

Sette overgangsmodus til Terskelverdi for punktgrafikk, Normal for alle andre bilder

Skift + Alt + N

Skift + Tilvalg + N

Velge og redigere tekst

Denne ufullstendige listen viser hurtigtaster som ikke kommer opp i menykommandoer og verktøytips.

Resultat

Windows

macOS

Flytte type i bildet

Hold nede Ctrl og dra type når typelag er valgt

Hold nede Kommando og dra type når typelag er valgt

Merke ett tegn til venstre/høyre, én linje ned/opp eller ett ord til venstre/høyre

Skift + pil venstre / pil høyre eller pil ned / pil opp, eller Ctrl + Skift + pil venstre / pil høyre

Skift + pil venstre / pil høyre eller pil ned / pil opp, eller Kommando + Skift + pil venstre / pil høyre

Merke tegn fra innsettingspunkt til der du klikker med musen

Skift + klikk

Skift + klikk

Flytte ett tegn til venstre/høyre eller én linje ned/opp, eller ett ord venstre/høyre

Pil venstre / pil høyre, pil ned / pil opp eller Ctrl + pil venstre / pil høyre

Pil venstre / pil høyre, pil ned / pil opp eller Kommando + pil venstre / pil høyre

Opprette et nytt tekstlag når et tekstlag er valgt i lagpanelet

Skift + klikk

Skift + klikk

Merke ord, linje, avsnitt eller artikkel

Klikk to, tre, fire eller fem ganger

Klikk to, tre, fire eller fem ganger

Vise/skjule merket område i valgt type

Ctrl + H

Kommando + H

Vise markeringsrammen for transformering av tekst ved redigering av tekst, eller aktivere flytteverktøyet hvis markøren er innenfor markeringsrammen

Ctrl

Kommando

Skalere tekst i en markeringsramme ved endring av størrelse på markeringsrammen

Hold nede Ctrl og dra et håndtak i markeringsramme

Hold nede Kommando og dra et håndtak i markeringsramme

Flytte tekstboks under oppretting av tekstboks

Hold nede Mellomrom og dra

Hold nede Mellomrom og dra

Formatere type

Denne ufullstendige listen viser hurtigtaster som ikke kommer opp i menykommandoer og verktøytips.

Resultat

Windows

macOS

Venstre-, midt- eller høyrejustere

Vannrett type-verktøy + Ctrl + Skift + L, C eller R

Vannrett type-verktøy + Kommando + Skift + L, C eller R

Topp-, midt- eller bunnjustere

Loddrett type-verktøy + Ctrl + Skift + L, C eller R

Loddrett type-verktøy + Kommando + Skift + L, C eller R

Velge 100 % vannrett skalering

Ctrl + Skift + X

Kommando + Skift + X

Velge 100 % loddrett skalering

Ctrl + Skift + Alt + X

Kommando + Skift + Tilvalg + X

Velge automatisk linjeavstand

Ctrl + Skift + Alt + A

Kommando + Skift + Tilvalg + A

Velge 0 for kniping

Ctrl + Skift + Q

Kommando + Ctrl + Skift + Q

Justere avsnitt, venstrejustere siste linje

Ctrl + Skift + J

Kommando + Skift + J

Justere avsnitt, justerer alt

Ctrl + Skift + F

Kommando + Skift + F

Slå på/av orddeling i avsnitt

Ctrl + Skift + Alt + H

Kommando + Ctrl + Skift + Tilvalg + H

Slå på/av enkelt-/flerlinjeskaper

Ctrl + Skift + Alt + T

Kommando + Skift + Tilvalg + T

Redusere eller øke skriftstørrelsen på merket tekst med to punkter eller bildepunkter

Ctrl + Skift + < eller >

Kommando + Skift + , (komma) eller . (punktum)

Redusere eller øke linjeavstand med to punkter eller bildepunkter

Alt + Pil ned eller pil opp††

Tilvalg + Pil ned eller pil opp††

Redusere eller øke loddrett forskyvning med 2 punkter eller bildepunkter

Skift + Alt + Pil ned eller pil opp††

Skift + Tilvalg + Pil ned eller pil opp††

Redusere eller øke kerning/kniping med 20/1000 gefirt

Alt + Pil venstre eller pil høyre††

Tilvalg + Pil venstre eller pil høyre††

Hold nede Alt (Win) eller Tilvalg (macOS) for å redusere/øke med 10

†† Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) for å redusere/øke med 10

Stykkeverktøy og optimalisering

Resultat

Windows

macOS

Veksle mellom stykkeverktøy og stykkeområdeverktøy

Ctrl

Kommando

Tegne firkantet stykke

Hold nede Skift og dra

Hold nede Skift og dra

Tegne fra sentrum og utover

Hold nede Alt og dra

Hold nede Tilvalg og dra

Tegne firkantet stykke fra sentrum og utover

Hold nede Skift + Alt og dra

Hold nede Skift + Tilvalg og dra

Flytte stykke under oppretting av stykke

Hold nede Mellomrom og dra

Hold nede Mellomrom og dra

Åpne kontekstavhengig meny

Høyreklikk stykke

Holde nede Ctrl og klikk stykke

Bruke paneler

Denne ufullstendige listen viser hurtigtaster som ikke kommer opp i menykommandoer og verktøytips.

Resultat

Windows

macOS

Angi alternativer for nye elementer (med unntak av panelene for prosedyrer, animasjon, stiler, pensler, verktøyforhåndsinnstillinger og lagsammensetninger)

Hold nede Alt og klikk Nytt-knappen

Tilvalg + klikk Ny-knappen

Slette uten bekreftelse (med unntak av penselpanelet)

Hold nede Alt og klikk knappen Slett

Hold nede Tilvalg og klikk knappen Slett

Bruke verdi og holde tekstboks aktiv

Skift + Enter

Skift + Retur

Vise/skjule alle paneler

Tab

Tab

Vise/skjule alle paneler med unntak av verktøykassen og alternativlinjen

Skift + Tab

Skift + Tab

Utheve alternativlinje

Velg verktøy og trykk Enter

Velg verktøy og trykk Retur

Øke/redusere valgte verdier med 10

Skift + Pil opp / pil ned

Skift + Pil opp / pil ned

Bruke prosedyrepanelet

Resultat

Windows

macOS

Slå kommando på og alle andre av, eller slå på alle kommandoer

Hold nede Alt og klikk merket ved siden av en kommando

Hold nede Tilvalg og klikk merket ved siden av en kommando

Slå på gjeldende modal kontroll og veksle mellom alle andre modale kontroller

Hold nede Alt og klikk

Hold nede Tilvalg og klikk

Endre alternativer for prosedyre eller prosedyresett

Alt + dobbeltklikk prosedyre eller prosedyresett

Tilvalg + dobbeltklikk prosedyre eller prosedyresett

Vise Alternativer-dialogboksen for innspilt kommando

Dobbeltklikk innspilt kommando

Dobbeltklikk innspilt kommando

Spille av hel prosedyre

Ctrl + dobbeltklikk en prosedyre

Kommando + dobbeltklikk en prosedyre

Utvide/skjule alle komponenter i en prosedyre

Hold nede Alt og klikk trekanten

Hold nede Tilvalg og klikk trekanten

Spille av en kommando

Hold nede Ctrl og klikk Spill av-knappen

Hold nede Kommando og klikk Spill av-knappen

Opprette ny prosedyre og starte innspilling uten bekreftelse

Hold nede Alt og klikk Ny prosedyre-knappen

Hold nede Tilvalg og klikk Ny prosedyre-knappen

Merke sammenhengende elementer av samme type

Hold nede Skift og klikk prosedyren/kommandoen

Hold nede Skift og klikk prosedyren/kommandoen

Merke elementer av samme type som ikke er sammenhengende

Hold nede Ctrl og klikk prosedyren/kommandoen

Hold nede Kommando og klikk prosedyren/kommandoen

Bruke justeringslag

Merk:

Hvis du foretrekker kanalhurtigtaster som begynner med Alt/Tilvalg + 1 for rød, velger du Rediger > Hurtigtaster og klikker Bruk eldre kanalhurtigtaster. Start deretter Photoshop på nytt.

Resultat

Windows

macOS

Velge en kanal for justering

Alt + 3 (rød), 4 (grønn), 5 (blå)

Tilvalg + 3 (rød), 4 (grønn), 5 (blå)

Velge en sammensatt kanal for justering

Alt+2

Tilvalg+2

Slette justeringslag

Delete eller Tilbake

Slett

Definere automatiske alternativer for nivåer eller kurver

Hold nede Alt-tasten og klikk Automatisk-knappen

Hold nede Tilvalg-tasten og klikk Automatisk-knappen

Bruke animasjonspanelet i delbildemodus

Resultat

Windows

macOS

Merke eller oppheve merking av flere sammenhengende bilder

Skift-klikk andre delbilde

Skift-klikk andre delbilde

Merke eller oppheve merking av flere ikke-sammenhengende delbilder

Ctrl-klikk flere delbilder

Kommando-klikk flere delbilder

Lime inn med tidligere innstillinger uten å vise dialogboksen

Alt + kommandoen Lim inn delbilder på hurtigmenyen i panelet

Tilvalg + kommandoen Lim inn delbilder på hurtigmenyen i panelet

Bruke penselpanelet

Resultat

Windows

macOS

Slette pensel

Hold nede Alt og klikk penselen

Hold nede Tilvalg og klikk penselen

Gi nytt navn til pensel

Dobbeltklikk penselen

Dobbeltklikk penselen

Endre penselstørrelse

Alt + høyreklikk + dra mot venstre eller høyre

Ctrl + Tilvalg + dra mot venstre eller høyre

Øke/redusere hardhet på penselen

Alt + høyreklikk + dra opp eller ned

Ctrl + Tilvalg + dra oppover eller nedover

Velge forrige/neste penselstørrelse

, (komma) eller . (punktum)

, (komma) eller . (punktum)

Velge første/siste pensel

< eller (punktum)

< eller (punktum)

Vise nøyaktig trådkors for pensler

Caps Lock eller Skift + Caps Lock

Caps Lock

Slå alternativet Spraymaling på/av

Skift + Alt + P

Skift + Tilvalg + P

Bruke kanalpanelet

Merk:

Hvis du foretrekker kanalhurtigtaster som begynner med Ctrl/Kommando+1 for rød, velger du Rediger > Hurtigtaster og klikker Bruk eldre kanalhurtigtaster.

Resultat

Windows

macOS

Velge enkeltkanaler

Ctrl+3 (rød), 4 (grønn), 5 (blå)

Kommando+3 (rød), 4 (grønn), 5 (blå)

Velge en sammensatt kanal

Ctrl2

Kommando2

Laste inn en kanal som en markering

Hold nede Ctrl-tasten og klikk miniatyren av kanalen, eller bruk kombinasjonen Alt + Ctrl + 3 (rød), 4 (grønn) eller 5 (blå)

Hold nede Kommando-tasten og klikk miniatyren av kanalen, eller bruk kombinasjonen Tilvalg + Kommando + 3 (rød), 4 (grønn) eller 5 (blå)

Legge til i gjeldende merket område

Trykk på Ctrl + Skift og klikk miniatyren av kanalen

Trykk på Kommando + Skift og klikk miniatyren av kanalen

Trekke fra gjeldende merket område

Trykk på Ctrl + Alt og klikk miniatyren av kanalen

Trykk på Kommando + Tilvalg og klikk miniatyren av kanalen

Snitt med gjeldende markering

Trykk på Ctrl + Skift + Alt og klikk miniatyren av kanalen

Trykk på Kommando + Skift + Tilvalg og klikk miniatyren av kanalen

Angi alternativer for knappen Lagre markering som kanal

Alt + klikk knappen Lagre markering som kanal

Tilvalg + klikk knappen Lagre markering som kanal

Opprette en ny spotkanal

Hold nede Ctrl og klikk knappen Opprett ny kanal

Hold nede Kommando og klikk knappen Opprett ny kanal

Merke / oppheve merking av flere fargekanaler

Hold nede Skift og klikk fargekanal

Hold nede Skift og klikk fargekanal

Merke /oppheve merking av alfakanal og vise/skjule som rødmaskeoverlapping

Hold nede Skift og klikk alfakanal

Hold nede Skift og klikk alfakanal

Vise kanalalternativer

Dobbeltklikk miniatyr av alfa- eller spotkanal

Dobbeltklikk miniatyr av alfa- eller spotkanal

Slå av og på sammensatt maske og gråtonemaske i hurtigmaskemodus

Skift + ' (apostrof)

Skift + ' (apostrof)

Bruke panelet Kilde for kloning

Resultat

Windows

macOS

Vise kilde for kloning (legges over bildet)

Alt + Skift

Tilvalg + Skift

Finjustere kilde for kloning

Alt + Skift + piltaster

Tilvalg + Skift + piltastene

Rotere kilde for kloning

Alt + Skift + < eller >

Tilvalg + Skift + < eller >

Skalere (øke eller redusere størrelse på) kilde for kloning

Alt + Skift + [ eller ]

Tilvalg + Skift + [ eller ]

Bruke fargepanelet

Resultat

Windows

macOS

Velge bakgrunnsfarge

Hold nede Alt og klikk farge i fargelinje

Hold nede Tilvalg og klikk farge i fargelinje

Vise fargelinjemeny

Høyreklikk fargelinje

Hold nede Ctrl og klikk fargelinje

Gå gjennom fargevalg

Skift + klikk fargesøylen

Skift + klikk fargesøylen

Bruke historikkpanelet

Resultat

Windows

macOS

Opprette en ny mellomkopi

Alt + Ny mellomkopi

Tilvalg + Ny mellomkopi

Gi nytt navn til mellomkopi

Dobbeltklikk navn på mellomkopi

Dobbeltklikk navn på mellomkopi

Gå fremover gjennom bildestatuser

Ctrl + Skift + Z

Kommando + Skift + Z

Gå bakover gjennom bildestatuser

Ctrl + Alt + Z

Kommando + Tilvalg + Z

Duplisere en bildestatus, med unntak av gjeldende status

Hold nede Alt og klikk bildestatusen

Hold nede Tilvalg og klikk bildestatusen

Fjerne historikk for godt (ikke mulig å angre)

Alt + Fjern historikk (på hurtigmenyen i historikkpanelet)

Tilvalg + Fjern historikk (på hurtigmenyen i historikkpanelet)

Bruke Info-panelet

Resultat

Windows

macOS

Endre fargeavlesningsmodus

Klikk pipetteikonet

Klikk pipetteikonet

Endre målenheter

Klikk trådkorsikon

Klikk trådkorsikon

Bruke lagpanelet

Resultat

Windows

macOS

Laste inn laggjennomsiktighet som et merket område

Hold nede Ctrl og klikk lagminiatyr

Hold nede Kommando og klikk lagminiatyr

Legge til i gjeldende merket område

Trykk på Ctrl + Skift og klikk miniatyren av laget

Trykk på Kommando + Skift og klikk miniatyren av laget

Trekke fra gjeldende merket område

Trykk på Ctrl + Alt og klikk miniatyren av laget

Trykk på Kommando + Tilvalg og klikk miniatyren av laget

Snitt med gjeldende markering

Trykk på Ctrl + Skift + Alt og klikk miniatyren av laget

Trykk på Kommando + Skift + Tilvalg og klikk miniatyren av laget

Laste inn filtermaske som en markering

Hold nede Ctrl og klikk filtermaskeminiatyr

Hold nede Kommando og klikk filtermaskeminiatyr

Nytt lag Ctrl + Skift + N Kommando + Skift + N
Nytt lag via kopier Ctrl + J Kommando + J
Nytt lag via klipp ut Skift + Ctrl + J Skift + Kommando + J

Gruppere lag

Ctrl + G

Kommando + G

Løse opp lag

Ctrl + Skift + G

Kommando + Skift + G

Opprette / løse opp en maske*

Ctrl + Alt + G

Kommando + Tilvalg + G

Merke alle lag

Ctrl + Alt + A

Kommando + Tilvalg + A

Slå sammen synlige lag

Ctrl + Skift + E

Kommando + Skift + E

Opprette nytt tomt lag med dialogboks

Hold nede Alt og klikk Nytt lag-knappen

Hold nede Tilvalg og klikk Nytt lag-knappen

Opprette nytt lag under mållag

Hold nede Ctrl og klikk Nytt lag-knappen

Hold nede Kommando og klikk Nytt lag-knappen

Merke øverste lag

Alt + . (punktum)

Tilvalg + - eller Tilvalg + < (punktum)

Merke nederste lag

Alt + , (komma)

Tilvalg+, (komma)

Legge til i lagvalg i lagpanelet

Skift + Alt + - (minus) eller <

Skift + Tilvalg + [ eller ]

Velge neste lag opp/ned

Alt + , (komma) eller . (punktum)

Tilvalg + [ eller ]

Flytte mållag ned/opp

Ctrl + [ eller ]

Kommando + Skift + Æ eller Ø

Slå sammen en kopi av alle synlige lag til mållag

Ctrl + Skift + Alt + E

Kommando + Skift + Tilvalg + E

Slå sammen lag

Merk lagene du vil slå sammen, og trykk Ctrl + E

Merk lagene du vil slå sammen, og trykk Kommando + E

Flytte lag til bunn eller topp

Ctrl + Skift + [ eller ]

Kommando + Skift + [ eller ]

Kopiere gjeldende lag til lag under

Alt + kommandoen Slå sammen med underliggende på hurtigmenyen i panelet

Tilvalg + kommandoen Slå sammen med underliggende på hurtigmenyen i panelet

Slå sammen alle synlige lag til et nytt lag over valgt lag

Alt + kommandoen Slå sammen synlige på hurtigmenyen i panelet

Tilvalg + kommandoen Slå sammen synlige på hurtigmenyen i panelet

Vise/skjule bare dette laget / denne laggruppen eller alle lag/laggrupper

Høyreklikk øyeikonet

Hold nede Ctrl og klikk øyeikonet

Vise/skjule alle andre synlige lag

Hold nede Alt og klikk øyeikonet

Hold nede Tilvalg og klikk øyeikonet

Slå av/på låsing av gjennomsiktighet for mållag, eller sist brukte lås

/ (skråstrek)

/ (skråstrek)

Redigere lageffekt/-stil, alternativer

Dobbeltklikk lageffekt/-stil

Dobbeltklikk lageffekt/-stil

Skjule lageffekt/-stil

Hold nede Alt og dobbeltklikk lageffekt/-stil

Hold nede Tilvalg og dobbeltklikk lageffekt/-stil

Redigere lagstil

Dobbeltklikk lag

Dobbeltklikk lag

Deaktivere/aktivere vektormaske

Hold nede Skift og klikk vektormaskeminiatyr

Hold nede Skift og klikk vektormaskeminiatyr

Åpne dialogboksen Visningsalternativer for lagmaske

Dobbeltklikk lagmaskeminiatyr

Dobbeltklikk lagmaskeminiatyr

Slå lagmaske på/av

Hold nede Skift og klikk lagmaskeminiatyr

Hold nede Skift og klikk lagmaskeminiatyr

Slå filtermaske på/av

Hold nede Skift og klikk filtermaskeminiatyr

Hold nede Skift og klikk filtermaskeminiatyr

Veksle mellom lagmaske / sammensatt bilde

Hold nede Alt og klikk lagmaskeminiatyr

Hold nede Tilvalg og klikk lagmaskeminiatyr

Veksle mellom filtermaske / sammensatt bilde

Hold nede Alt og klikk filtermaskeminiatyr

Hold nede Tilvalg og klikk filtermaskeminiatyr

Slå rødmaskemodus for lagmaske på/av

| (vertikalstrek), eller hold nede Skift + Alt og klikk

@ (krøllalfa), eller hold nede Skift + Tilvalg og klikk

Merke alle typeelementer, velge typeverktøy midlertidig

Dobbeltklikk typelagminiatyr

Dobbeltklikk typelagminiatyr

Opprette en maske

Hold nede Alt og klikk linjen som deler to lag

Hold nede Tilvalg og klikk linjen som deler to lag

Endre navn på lag

Dobbeltklikk lagnavnet

Dobbeltklikk lagnavnet

Redigere filterinnstillinger

Dobbeltklikk filtereffekten

Dobbeltklikk filtereffekten

Redigere overgangsalternativer for filter

Dobbeltklikk ikon for overgangsalternativer for filter

Dobbeltklikk ikon for overgangsalternativer for filter

Opprette ny laggruppe under gjeldende lag/lagsett

Hold nede Ctrl og klikk Ny gruppe-knappen

Hold nede Kommando og klikk Ny gruppe-knappen

Opprette ny laggruppe med dialogboks

Hold nede Alt og klikk Ny gruppe-knappen

Hold nede Tilvalg og klikk Ny gruppe-knappen

Opprette lagmaske som skjuler alt/markering

Hold nede Alt og klikk knappen Legg til lagmaske

Hold nede Tilvalg og klikk knappen Legg til lagmaske

Opprette vektormaske som viser alt/baneområde

Hold nede Ctrl og klikk knappen Legg til lagmaske

Hold nede Kommando og klikk knappen Legg til lagmaske

Opprette vektormaske som skjuler alt eller viser baneområde

Hold nede Ctrl + Alt og klikk Legg til lagmaske

Hold nede Kommando + Tilvalg og klikk knappen Legg til lagmaske

Vise egenskaper for laggruppe

Høyreklikk laggruppe og velg Gruppeegenskaper, eller dobbeltklikk gruppe

Ctrl + klikk laggruppe og velg Gruppeegenskaper, eller dobbeltklikk gruppe

Merke eller oppheve merking av flere sammenhengende lag

Skift + klikk

Skift + klikk

Merke eller oppheve merking av flere ikke-sammenhengende lag

Holde nede Ctrl og klikk

Kommando + klikk

Merk:

Hvis du bruker Kotoeri som inndatametode for japansk, starter snarveien "Slå rødmaskemodus for lagmaske på/av" en handling i Kotoeri. Bytt til en annen modus (f.eks. amerikansk) for å aktivere denne snarveien.

Bruke lagsammensetningspanelet

Resultat

Windows

macOS

Opprette ny lagsammensetning uten boksen Ny lagsammensetning

Hold nede Alt og klikk Opprett ny lagsammensetning

Hold nede Tilvalg og klikk Opprett ny lagsammensetning

Åpne dialogboksen Alternativer for lagsammensetning

Dobbeltklikk lagkomprimering

Dobbeltklikk lagkomprimering

Endre navn direkte på linjen

Dobbeltklikk navn på lagkomprimering

Dobbeltklikk navn på lagkomprimering

Merke eller oppheve merking av flere sammenhengende lagsammensetninger

Skift + klikk

Skift + klikk

Merke eller oppheve merking av flere ikke-sammenhengende lagsammensetninger

Holde nede Ctrl og klikk

Kommando + klikk

Bruke banepanelet

Resultat

Windows

macOS

Laste inn en bane som en markering

Hold nede Ctrl-tasten og klikk banenavnet

Hold nede Kommando-tasten og klikk banenavnet

Legge til bane i merket område

Hold nede Ctrl + Skift og klikk banenavn

Hold nede Kommando + Skift og klikk banenavn

Trekke en bane fra et merket område

Hold nede Ctrl + Alt og klikk banenavn

Hold nede Kommando + Tilvalg og klikk banenavn

Beholde snitt av bane som et merket område

Ctrl + Skift + Alt-klikk banenavn

Kommando + Skift + Tilvalg-klikk banenavn

Skjule bane

Ctrl + Skift + H

Kommando + Skift + H

Angi alternativer for Fyll bane med knappene Forgrunnsfarge, Tegn langs bane med pensel, Last inn bane som en markering, Lag midlertidig bane av markeringen og Opprett ny bane

Hold nede Alt og klikk knappen

Hold nede Tilvalg og klikk knappen

Bruke fargekartpanelet

Resultat

Windows

macOS

Opprette ny farge fra forgrunnsfarge

Klikk i tomt område i panel

Klikk i tomt område i panel

Bruke fargen i en fargerute som bakgrunnsfarge

Holde nede Ctrl og klikk fargekart

Hold nede Kommando og klikk fargekart

Slette en fargerute

Hold nede Alt og klikk fargekart

Hold nede Tilvalg og klikk fargekart

Bruke Extract og Opprett mønster (valgfrie plugin-moduler)

Resultat (Trekk ut og Opprett mønster)

Windows

macOS

Tilpass til vindu

Ctrl + 0

Kommando + 0

Zoome inn

Ctrl + + (pluss)

Kommando + + (pluss)

Zoome ut

Ctrl + - (bindestrek)

Kommando + - (bindestrek)

Gå gjennom kontroller til høyre fra toppen

Tab

Tab

Gå gjennom kontroller til høyre fra bunnen

Skift + Tab

Skift + Tab

Aktivere håndverktøyet midlertidig

Mellomrom

Mellomrom

Endre Avbryt til Tilbakestill

Alt

Tilvalg

Resultat (Bare Trekk ut)

Windows

macOS

Kantmarkeringsverktøy

B

B

Fyllverktøy

G

G

Pipetteverktøyet

I

I

Opprydningsverktøy

C

C

Kantretusjeringsverktøy

T

T

Veksler mellom kantmarkeringsverktøyet og viskelærverktøyet

Alt + kantmarkerings-/viskelærverktøyet

Tilvalg + kantmarkerings-/viskelærverktøyet

Slå Smart merking av/på

Ctrl med kantmarkeringsverktøy valgt

Kommando med kantmarkeringsverktøy valgt

Fjern gjeldende høylys

Alt + Delete

Tilvalg + Delete

Merk hele bildet

Ctrl + Delete

Kommando + Delete

Fyll forgrunnsområde og forhåndsvis uttrekk

Hold nede Skift og klikk med fyllverktøyet valgt

Hold nede Skift og klikk med fyllverktøyet valgt

Flytt maske når kantretusjeringsverktøy er valgt

Hold nede Ctrl og dra

Hold nede Kommando og dra

Legg til tetthet når opprydningsverktøyet er valgt

Hold nede Alt og dra

Hold nede Tilvalg og dra

Veksle alternativer på Vis-menyen i forhåndsvisning mellom original og uttrukket

X

X

Aktivere oppryddings- og kantretusjeringsverktøyet før forhåndsvisning

Skift + X

Skift + X

Gå gjennom Vis-menyen i forhåndsvisning fra topp til bunn

F

F

Gå gjennom Vis-menyen i forhåndsvisning fra bunn til topp

Skift + F

Skift + F

Redusere/øke penselstørrelsen med 1

Pil ned / pil opp i Penselstørrelse-tekstboksen

Pil ned eller pil opp i Penselstørrelse-tekstboksen

Redusere/øke penselstørrelsen med 1

Pil venstre / pil høyre med glidebryteren for penselstørrelse vist

Pil venstre / pil høyre med glidebryteren for penselstørrelse vist

Angi styrke for oppryddings- eller kantretusjeringsverktøyet

0–9

0–9

Hold nede Skift for å redusere/øke med 10

Resultat (Bare Opprett mønster)

Windows

macOS

Slette gjeldende merket område

Ctrl + D

Kommando + D

Angre flytting av et merket område

Ctrl + Z

Kommando + Z

Generere eller generere på nytt

Ctrl + G

Kommando + G

Snitt med gjeldende markering

Skift + Alt + merk

Skift + Tilvalg + merk

Bytt visning: opprinnelig/generert mønster

X

X

Gå til første flis i Flishistorikk

Home

Home

Gå til siste flis i Flishistorikk

End

End

Gå til forrige flis i Flishistorikk

Pil venstre, pil opp

Pil venstre, pil opp

Gå til neste flis i Flishistorikk

Pil høyre, pil ned

Pil høyre, pil ned

Slette gjeldende flis fra Flishistorikk

Slett

Slett

Finjuster markering når opprinnelig vises

Pil høyre, pil venstre, pil opp eller pil ned

Pil høyre, pil venstre, pil opp eller pil ned

Øke flytting av merket område ved visning av originalen

Skift + Pil høyre, pil venstre, pil opp eller pil ned

Skift + Pil høyre, pil venstre, pil opp eller pil ned

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet