Sammendrag av funksjoner | InDesign (februar 2020-utgivelsen)

Nye og forbedrede funksjoner | Februar 2020-utgivelsen av InDesign

Skript fra fellesskapet

Skript fra fellesskapet

Skript-panelet inkluderer nå skript laget av InDesign-fellesskapet.

Stabilitet og ytelse

Bedre stabilitet, ytelse og aktivering av jevnere arbeidsflyter.

Skript laget av fellesskapet

InDesign tilbyr deg nå også skript som er laget av InDesign-fellesskapet. Disse skriptene vises i Skript-panelet under Fellesskap-delen.

  • InsertTypographerQuote
  • ClearOverrides
  • UnicodeInjector
  • SnapMarginsToTextFrame
  • BreakTextThread

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skript laget av fellesskapet.

Stabilitetsforbedringer og andre forbedringer

Vi har som mål å gi deg et stabilt og bedre produkt ved hver utgivelse.

Denne utgivelsen gir deg forbedret applikasjonsytelse, økt stabilitet, jevnere arbeidsflyter og en bedre brukeropplevelse. 

Hvis du vil vite mer, kan du se Løste problemer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din