Du kan använda kortkommandon till att bli mer produktiv när du använder Adobe Photoshop.

Obs!

  • Du kan anpassa kortkommandona i Photoshop. Se Anpassa kortkommandon.
  • Du använder dialogrutan Kortkommandon till att visa, redigera och visa en sammanfattning av kortkommandona. Om du vill visa den i Photoshop väljer du Redigera > Kortkommandon eller använder följande kortkommando:
    • Ctrl+Alt+Skift+K (Windows)
    • Kommando+Alt+Skift+K (macOS)
  • På nyare MacBook Pro-modeller ersätter Touch Bar funktionstangenterna längst upp på tangentbordet. Om du vill ha mer information om hur du använder funktionstangenterna på de här modellerna läser du i den här Apple-dokumentationsartikeln.

Använda funktionstangenter

Obs!

Om du vill åsidosätta standardfunktionerna i macOS, som skärmljusstyrka, volym osv., trycker du på och håller ned tangenten Fn tillsammans med funktionstangenten (F1-F12) Om du vill ha mer information om hur funktionstangenter fungerar i macOS läser du i följande Apple-dokumentation:

Resultat

Windows

macOS

Starta hjälpen

F1

Hjälptangenten

Ångra/Gör om

 

F1

Klipp ut

F2

F2

Kopiera

F3

F3

Klistra in

F4

F4

Visa/dölj panelen Pensel

F5

F5

Visa/dölj panelen Färg

F6

F6

Visa/dölj panelen Lager

F7

F7

Visa/dölj panelen Info

F8

F8

Visa/dölj panelen Funktionsmakron

F9

Alt+F9

Återgå

F12

F12

Fyll

Skift+F5

Skift+F5

Luddmarkering

Skift+F6

Skift+F6

Invertera markering

Skift+F7

Skift+F7

Välja verktyg

Håll ned en tangent för att aktivera ett verktyg tillfälligt. Släpp tangenten för att återgå till det föregående verktyget.

Obs!

Om det finns flera verktyg i raden kan du växla bland dem genom att trycka flera gånger på kortkommandot.

Resultat

Windows

macOS

Bläddra mellan verktyg med samma kortkommando

Skift-klicka på kortkommandot (om inställningen Använd Skift-tangenten för verktygsbyte är aktiverad)

Skift-klicka på kortkommandot (om inställningen Använd Skift-tangenten för verktygsbyte är aktiverad)

Bläddra mellan dolda verktyg

Alt-klicka på verktyget (gäller inte för verktygen Lägg till fästpunkt, Ta bort fästpunkt och Konvertera fästpunkt)

Alt-klicka på verktyget (gäller inte för verktygen Lägg till fästpunkt, Ta bort fästpunkt och Konvertera fästpunkt)

Flytta

V

V

Rektangulär markeringsram

Elliptisk markeringsram

M

M

Lasso

Polygonlasso

Magnetlasso

L

L

Trollstav

Snabbval

W

W

Beskärning

Segment

Markera segment

C

C

Pipetten

Färgprov

Linjal

Anteckningar

I

I

Smart lagningspensel

Lagningspensel

Lappa

Röda ögon

J

J

Pensel

Penna

Färgersättning

Blandpensel

B

B

Klonstämpel

Mönsterstämpel

S

S

Händelsepensel

Konsthändelsepensel

Y

Y

Suddgummi

Bakgrundssuddgummi

Magiskt suddgummi

E

E

Övertoning

Färgpyts

G

G

Skugga

Efterbelys

Svamp

O

O

Ritstift

Frihandsritstift

P

P

Vågrät text

Lodrät text

Vågrät textmask

Lodrät textmask

T

T

Banmarkering

Direktmarkering

A

A

Rektangel

Rundad rektangel

Oval

Polygon

Linje

Egen form

U

U

Hand

H

H

Rotera vy

R

R

Zooma

Z

Z

Standardfärger för bakgrund och förgrund D D
Växla för-/bakgrundsfärger X X
Växla mellan läget Standard och Snabbmask Q Q
Verktyg för innehållsmedveten flyttning J J
Verktyget Perspektivbeskärning C C
Verktyget Rityta V V
Verktyget Rotera vy R R
Växla Bevara genomskinlighet / (snedstreck) / (snedstreck)
Minska penselhårdhet { {
Öka penselhårdhet } }
Föregående pensel , ,
Nästa pensel . .
Första penseln Skift+I Skift+I
Senaste penseln > >
Använd samma kortkommando för Gör flytande.

Visa bilder

Den här listan är inte fullständig, men innehåller kortkommandon som inte visas bredvid menyalternativ eller i verktygstips.

Resultat

Windows

macOS

Bläddra igenom öppna dokument

Ctrl+Tabb

Ctrl+Tabb

Byt till föregående dokument

Skift+Ctrl+Tabb

Skift+Kommando+` (grav accent)

Stänga en fil i Photoshop och öppna Bridge

Skift-Ctrl-W

Skift-Kommando-W

Växla mellan standardläget och snabbmaskläget

Q

Q

Växla (framåt) mellan Standardläge för skärm, Helskärmsläge med menyrad och Helskärmsläge

F

F

Växla (bakåt) mellan Standardläge för skärm, Helskärmsläge med menyrad och Helskärmsläge

Skift+F

Skift+F

Byta färg på arbetsytan (växla framåt)

Blanksteg+F (eller högerklicka på arbetsytebakgrunden och välj en färg)

Blanksteg+F (eller Ctrl-klicka på arbetsytebakgrunden och välj en färg)

Byta färg på arbetsytan (växla bakåt)

Blanksteg+Skift+F

Blanksteg+Skift+F

Anpassa bilden till fönstret

Dubbelklicka på handverktyget

Dubbelklicka på handverktyget

Förstora 100 %

Dubbelklicka på zoomverktyget eller

Ctrl+1

Dubbelklicka på zoomverktyget eller

Kommando+1

Växla till handverktyget (när du inte är i textredigeringsläge)

Blanksteg

Blanksteg

Panorera flera dokument med hjälp av handverktyget

Skift-dra

Skift-dra

Växla till verktyget Zooma in

Ctrl+Blanksteg

Kommando+Blanksteg

Växla till verktyget Zooma ut

Alt+Blanksteg

Alt+Blanksteg

Flytta zoomningsmarkeringen medan du drar med verktyget Zoom

Blanksteg-dra

Blanksteg-dra

Använda ett zoomprocentvärde och låta zoomrutan förbli aktiv

Skift+Enter i zoomningsrutan på panelen Överblick

Skift+Enter i zoomningsrutan på panelen Överblick

Zooma in särskilda områden i en bild

Håll ned Ctrl och dra över förhandsvisningen på panelen Överblick

Håll ned Kommando och dra över förhandsvisningen på panelen Överblick

Zooma in tillfälligt i en bild

Håll ned H och klicka sedan på bilden och håll ned musknappen

Håll ned H och klicka sedan på bilden och håll ned musknappen

Rulla en bild med handverktyget

Håll ned Blanksteg och dra, eller dra i visningsramen på panelen Överblick

Håll ned Blanksteg och dra, eller dra i visningsramen på panelen Överblick

Rulla uppåt eller nedåt en skärm

Page Up eller Page Down

Page Up eller Page Down

Rulla uppåt eller nedåt tio enheter

Skift+Page Up eller Page Down

Skift+Page Up eller Page Down

Flytta visningen till övre vänstra hörnet eller nedre högra hörnet

Home eller End

Home eller End

Växla lagermask på/av som maskeringsfilm (lagermasken måste vara markerad)

* (endast i den numeriska delen av tangentbordet).

* (endast i den numeriska delen av tangentbordet).

Håll ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (macOS) om du vill rulla åt vänster (Page Up) eller åt höger (Page Down).

Använda Tänjning av marionett

Den här listan är inte fullständig, men innehåller kortkommandon som inte visas bredvid menyalternativ eller i verktygstips.

Resultat

Windows

macOS

Avbryt helt och hållet

Esc

Esc

Ångra den senaste punktjusteringen

Ctrl+Z

Kommando+Z

Markera alla punkter

Ctrl+A

Kommando+A

Avmarkera alla punkter

Ctrl+D

Kommando+D

Markera flera punkter

Skift-klicka

Skift-klicka

Flytta flera markerade punkter

Skift-dra

Skift-dra

Dölj punkter tillfälligt

H

H

Använda Förfina kant

Resultat

Windows

macOS

Öppna dialogrutan Förfina kant

Ctrl+Alt+R

Kommando+Alt+R

Bläddra (framåt) genom förhandsvisningslägena

F

F

Bläddra (bakåt) genom förhandsvisningslägena

Skift+F

Skift+F

Växla mellan originalbilden och förhandsvisningen av markeringen

X

X

Växla mellan ursprungsmarkeringen och den förfinade versionen

P

P

Aktivera och avaktivera förhandsvisning av radie

J

J

Växla mellan verktygen Förfina radie och Ta bort förbättringar

Skift+E

Skift+E

Använda filtret Gör flytande

Resultat

Windows

macOS

Skeva framåt

W

W

Rekonstruera

R

R

Snurra medsols

C

C

Snörp ihop

S

S

Utbuktningsverktyg

B

B

Skjut penseldrag till vänster

O

O

Spegelvänd

M

M

Turbulensverktyg

T

T

Verktyg för fryst mask

F

F

Tina mask

D

D

Byta riktning på verktygen Blås upp, Snörp ihop, Skjut penseldrag till vänster och Spegelvänd

Alt + verktyg

Alt + verktyg

Upprepa förvrängningen

 

Alt-dra i förhandsvisning när verktyget Rekonstruera eller något av lägena, Förskjutning, Amplitwist eller Matcha lokala förvrängningar är valt

Alt-dra i förhandsvisning när verktyget Rekonstruera eller något av lägena, Förskjutning, Amplitwist eller Matcha lokala förvrängningar är valt

Öka/minska penselstorleken med 2 eller täthet, tryck, hastighet eller turbulensdarr med 1

Uppåtpil/Nedåtpil i textrutorna Penselstorlek, Täthet, Tryck, Hastighet eller Turbulensdarr

Uppåtpil/Nedåtpil i textrutorna Penselstorlek, Täthet, Tryck, Hastighet eller Turbulensdarr

Öka/minska penselstorleken med 2 eller täthet, tryck, hastighet eller turbulensdarr med 1

Högerpil/Vänsterpil när reglaget Penselstorlek, Täthet, Tryck, Hastighet eller Turbulensdarr visas

Högerpil/Vänsterpil när reglaget Penselstorlek, Täthet, Tryck, Hastighet eller Turbulensdarr visas

Bläddra igenom kontrollerna till höger uppifrån

Tabb

Tabb

Bläddra igenom kontrollerna till höger nerifrån

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Ändra Avbryt till Återställ

Alt

Alt

Håll ned Skift för att öka/minska tio gånger.

Använda Gränspunkt

Resultat

Windows

macOS

Zooma 2x (tillfälligt)

X

X

Zooma in

Ctrl++ (plus)

Kommando++ (plus)

Zooma ut

Ctrl+- (minus)

Kommando+- (minus)

Anpassa till vy

Ctrl+0 (noll), dubbelklicka på handverktyget

Kommando+0 (noll), dubbelklicka på handverktyget

Zooma till mitten vid 100 %

Dubbelklicka på zoomverktyget

Dubbelklicka på zoomverktyget

Öka penselstorleken (pensel- och stämpelverktyg)

]

]

Minska penselstorleken (pensel- och stämpelverktyg)

[

[

Öka penselns hårdhet (pensel- och stämpelverktyg)

Skift+]

Skift+]

Minska penselns hårdhet (pensel- och stämpelverktyg)

Skift+[

Skift+[

Ångra senaste åtgärden

Ctrl+Z

Kommando+Z

Göra om föregående åtgärd

Ctrl+Skift+Z

Kommando+Skift+Z

Avmarkera alla

Ctrl+D

Kommando+D

Dölja markering och plan

Ctrl+H

Kommando+H

Flytta markering en pixel

Piltangenter

Piltangenter

Flytta markering 10 pixlar

Skift + piltangenter

Skift + piltangenter

Kopiera

Ctrl+C

Kommando+C

Klistra in

Ctrl+V

Kommando+V

Upprepa föregående kopia och flytt

Ctrl+Skift+T

Kommando+Skift+T

Skapa en flytande markering från den aktuella markeringen

Ctrl+Alt+T

 

Fylla en markering med bilden under pekaren

Ctrl-dra

Kommando-dra

Skapa en dubblett av markeringen som en flytande markering

Ctrl+Alt-dra

Kommando+Alt-dra

Begränsa markeringen till 15 graders rotering

Alt+Skift för att rotera

Alt+Skift för att rotera

Markera ett plan under ett annan markerat plan

Ctrl-klicka på planet

Kommando-klicka på planet

Skapa 90 graders plan mot överordnat plan

Ctrl-dra

Kommando-dra

Ta bort sista noden när plan skapas

Backsteg

Ta bort

Skapa ett fullstort arbetsyteplan vinkelrätt mot kameran

Dubbelklicka på verktyget Skapa plan

Dubbelklicka på verktyget Skapa plan

Använda dialogrutan Camera Raw

Obs!

Håll ned en tangent för att aktivera ett verktyg tillfälligt. Släpp tangenten för att återgå till det föregående verktyget.

Resultat

Windows

macOS

Zooma

Z

Z

Hand

H

H

Verktyget Vitbalans

I

I

Färgprov

S

S

Beskärningsverktyget

C

C

Räta upp, verktyg

A

A

Verktyget Fläckborttagning

B

B

Borttagning av röda ögon

E

E

Panelen Grundläggande

Ctrl+Alt+1

Kommando+Alt+1

Panelen Tonkurva

Ctrl+Alt+2

Kommando+Alt+2

Panelen Skärpa

Ctrl+Alt+3

Kommando+Alt+3

Panelen HSL/Gråskala

Ctrl+Alt+4

Kommando+Alt+4

Panelen Dela upp toning

Ctrl+Alt+5

Kommando+Alt+5

Panelen Objektivkorrigering

Ctrl+Alt+6

Kommando+Alt+6

Panelen Kamerakalibrering

Ctrl+Alt+7

Kommando+Alt+7

Panelen Förinställningar

Ctrl+Alt+9

Kommando+Alt+9 (kortkommandot för zoomning för Universal Access i macOS måste avaktiveras i systeminställningarna)

Panelen Öppna fixeringar

Ctrl+Alt+9

Kommando+Alt+9

Verktyget Måljustering av parametrisk kurva

Ctrl+Alt+Skift+T

Kommando+Alt+Skift+T

Verktyget Måljustering av nyans

Ctrl+Alt+Skift+H

Kommando+Alt+Skift+H

Verktyget Måljustering av mättnad

Ctrl+Alt+Skift+S

Kommando+Alt+Skift+S

Verktyget Måljustering av luminans

Ctrl+Alt+Skift+L

Kommando+Alt+Skift+L

Verktyget Måljustering av gråskaleblandning

Ctrl+Alt+Skift+G

Kommando+Alt+Skift+G

Verktyget Senaste använda måljustering

T

T

Verktyget Justeringspensel

K

K

Verktyget Övertoningsfilter

G

G

Öka/minska penselstorlek

]/[

]/[

Öka/minska penselludd

Skift+]/Skift+[

Skift+]/Skift+[

Öka/minska flödet för verktyget Justeringspensel i steg om 10

= (likhetstecken)/- (minus)

= (likhetstecken)/- (minus)

Växla tillfälligt från tilläggsläget till raderingsläget för verktyget Justeringspensel eller från raderingsläget till tilläggsläget

Alt

Alt

Öka eller minska tillfällig storlek på verktyget Justeringspensel

Alt+]/Alt+[

Alt+]/Alt+[

Öka eller minska tillfälligt ludd på verktyget Justeringspensel

Alt+Skift+]/Alt+Skift+[

Alt+Skift+]/Alt+Skift+[

Öka eller minska flödet tillfälligt för verktyget Justeringspensel i steg om 10

Alt+= (likhetstecken)/Alt+- (minus)

Alt+= (likhetstecken)/Alt+- (minus)

Växla till läget för nytt från tilläggs- eller raderingsläget för verktyget Justeringspensel eller verktyget Övertoningsfilter

N

N

Växla Automatisk mask för verktyget Justeringspensel

M

M

Växla Visa Mask för verktyget Justeringspensel

Y

Y

Växla punkter för verktyget Justeringspensel

V

V

Växla övertäckning för verktyget Övertoningsfilter, Fläckborttagning eller Borttagning av röda ögon

V

V

Rotera bilden åt vänster

L eller Ctrl+]

L

Rotera bilden åt höger

R eller Ctrl+[

R

Zooma in

Ctrl++ (plus)

Kommando++ (plus)

Zooma ut

Ctrl+- (minus)

Kommando+- (minus)

Växla tillfälligt till verktyget Zooma in

(Fungerar inte om verktyget Räta upp är aktiverat. Om verktyget Beskär är aktivt, aktiveras tillfälligt verktyget Räta upp.)

Ctrl

Kommando

Växla tillfälligt till verktyget Zooma ut och ändra knappen Öppna bild till Öppna kopia samt knappen Avbryt till Återställ

Alt

Alt

Växla förhandsvisning

P

P

Fullskärmsläge

F

F

Aktivera verktyget Vitbalans tillfälligt och ändra knappen Öppna bild till Öppna objekt.

(Fungerar inte om verktyget Beskärning är aktivt)

Skift

Skift

Markera flera punkter på panelen Kurvor

Klicka på den första punkten, håll ned Skift och klicka på ytterligare punkter

Klicka på den första punkten, håll ned Skift och klicka på ytterligare punkter

Lägga till en punkt på kurvan på panelen Kurvor

Ctrl-klicka vid förhandsvisning

Kommando-klicka i förhandsvisningen

Flytta markerade punkter på panelen Kurvor (1 enhet)

Piltangenter

Piltangenter

Flytta markerade punkter på panelen Kurvor (10 enheter)

Skift + piltangent

Skift + piltangent

Öppna markerade bilder i dialogrutan Camera Raw från Bridge

Ctrl+R

Kommando+R

Öppna markerade bilder från Bridge utan att dialogrutan Camera Raw visas

Skift-dubbelklicka på bilden

Skift-dubbelklicka på bilden

Visa markeringar som beskärs i Förhandsvisning

Håll ned Alt och dra reglaget Exponering, Återställning eller Svart

Håll ned Alt och dra reglaget Exponering, Återställning eller Svart

Urklippsvarning i högdagrarna

O

O

Klippvarning för skuggor

U

U

(Bildbandsläge) Sätt ett betyg mellan 1 - 5 stjärnor

Ctrl+1–5

Kommando+1–5

(Bildbandsläge) Höj/sänk betyget

Ctrl+. (punkt)/Ctrl+, (komma)

Kommando+. (punkt)/Kommando+, (komma)

(Bildbandsläge) Lägg till röd etikett

Ctrl+6

Kommando+6

(Bildbandsläge) Lägg till gul etikett

Ctrl+7

Kommando+7

(Bildbandsläge) Lägg till grön etikett

Ctrl+8

Kommando+8

(Bildbandsläge) Lägg till blå etikett

Ctrl+9

Kommando+9

(Bildbandsläge) Lägg till lila etikett

Ctrl+Skift+0

Kommando+Skift+0

Inställningar för Camera Raw

Ctrl+K

Kommando+K

Tar bort inställningar för Adobe Camera Raw

Ctrl+Alt (vid öppnande)

Alt+Skift (vid öppnande)

Använda dialogrutan Svartvit

Resultat

Windows

macOS

Öppna dialogrutan Svartvit

Skift+Ctrl+Alt+B

Skift+Kommando+Alt+B

Öka/minska värdet med 1 %

Uppåtpil/Nedåtpil

Uppåtpil/Nedåtpil

Öka/minska värdet med 10 %

Skift+Uppåtpil/Nedåtpil

Skift+Uppåtpil/Nedåtpil

Ändra värdena på det närmaste färgreglaget

Klicka och dra i bilden

Klicka och dra i bilden

Använda Kurvor

Resultat

Windows

macOS

Öppna dialogrutan Kurvor

Ctrl+M

Kommando+M

Markera nästa punkt i kurvan

+ (plus)

+ (plus)

Markera föregående punkt i kurvan

– (minus)

– (minus)

Markera flera punkter på kurvan

Skift-klicka på punkterna

Skift-klicka på punkterna

Avmarkera en punkt

Ctrl+D

Kommando+D

Ta bort en punkt på kurvan

Markera en punkt och tryck på Del

Markera en punkt och tryck på Del

Flytta den markerade punkten 1 enhet

Piltangenter

Piltangenter

Flytta den markerade punkten 10 enheter

Skift + piltangenter

Skift + piltangenter

Visa markeringar och skuggor som kommer att beskäras

Håll ned Alt och dra reglagen för svart- och vitpunkt

Håll ned Alt och dra reglagen för svart- och vitpunkt

Definiera en punkt på den sammansatta kurvan

Ctrl-klicka i bilden

Kommando-klicka i bilden

Definiera en punkt på kanalkurvorna

Håll ned Skift+Ctrl och klicka i bilden

Håll ned Skift+Kommando och klicka i bilden

Växla mellan stödrasterstorlekar

Alt-klicka i fältet

Alt-klicka i fältet

Markera och flytta objekt

Den här listan är inte fullständig, men innehåller kortkommandon som inte visas bredvid menyalternativ eller i verktygstips.

Resultat

Windows

macOS

Flytta markeringsramen medan du markerar

Något av markeringsramverktygen (utom markeringsramen för en kolumn eller en rad) + Blanksteg-dra

Något av markeringsramverktygen (utom markeringsramen för en kolumn eller en rad) + Blanksteg-dra

Lägga till i en markering

Något av markeringsverktygen + Skift-dra

Något av markeringsverktygen + Skift-dra

Förminska en markering

Något av markeringsverktygen + Alt-dra

Något av markeringsverktygen + Alt-dra

Överlappa en markering

Valfritt markeringsverktyg (förutom verktyget Snabbval) + Skift-Alt-dra

Valfritt markeringsverktyg (förutom verktyget Snabbval) + Skift-Alt-dra

Begränsa en markeringsram till en kvadrat eller cirkel (om inga andra markeringar är aktiva)

Skift-dra

Skift-dra

Drar markeringsramen från mitten (om inga andra markeringar är aktiva)

Alt-dra

Alt-dra

Begränsa en form och rita markeringsramen från mitten

Skift+Alt-dra

Skift+Alt-dra

Växla till verktyget Flytta

Ctrl (utom när handverktyget, segmentverktyget, banverktyget, formverktyget eller något av ritstiftsverktygen är aktiverat)

Kommando (utom när handverktyget, segmentverktyget, banverktyget, formverktyget eller något av ritstiftsverktygen är aktiverat)

Växla från Magnetlasso till Lasso

Alt-dra

Alt-dra

Växla från Magnetlasso till Polygonlasso

Alt-klicka

Alt-klicka

Utföra/avbryta en åtgärd med Magnetlasso

Enter/Esc eller Ctrl+. (punkt)

Enter/Esc eller Kommando+. (punkt)

Flytta en kopia av en markering

Verktyget Flytta + Alt-dra markering

Verktyget Flytta + Alt-dra markering‡

Flytta markerat område en pixel

Markering + Högerpil, Vänsterpil, Uppåtpil eller Nedåtpil†

Markering + Högerpil, Vänsterpil, Uppåtpil eller Nedåtpil†

Flytta markering en pixel

Verktyget Flytta + Högerpil, Vänsterpil, Uppåtpil eller Nedåtpil†‡

Verktyget Flytta + Högerpil, Vänsterpil, Uppåtpil eller Nedåtpil†‡

Flytta lager en pixel när ingenting är markerat i lagret

Ctrl+Högerpil, Vänsterpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Kommando+Högerpil, Vänsterpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Öka eller minska avkänningsbredden

Verktyget Magnetlasso + [ eller ]

Verktyget Magnetlasso + [ eller ]

Acceptera eller avsluta beskärning

Verktyget Beskärning + Enter eller Esc

Verktyget Beskärning + Enter eller Esc

Växla mellan att aktivera och avaktivera beskärningssköld

/ (snedstreck)

/ (snedstreck)

Skapa gradskiva

Linjal + Alt-dra slutpunkten

Linjal + Alt-dra slutpunkten

Fästa en stödlinje mot linjalens skalmarkeringar (utom när Visa > Fäst är avmarkerat)

Skift-dra stödlinjen

Skift-dra stödlinjen

Konverterar mellan vågräta och lodräta stödlinjer

Alt-dra stödlinjen

Alt-dra stödlinjen

Håll ned Skift när du vill flytta tio pixlar.

Gäller formverktyg.

Omforma markeringar, markeringsgränser och banor

Den här listan är inte fullständig, men innehåller kortkommandon som inte visas bredvid menyalternativ eller i verktygstips.

Resultat

Windows

macOS

Omforma från mitten eller spegla

Alt

Alt

Begränsa

Skift

Skift

Förvränga

Ctrl

Kommando

Använda

Enter

Enter

Avbryt

Ctrl+. (punkt) eller Esc

Kommando+. (punkt) eller Esc

Omforma fritt med kopierade data

Ctrl+Alt+T

Kommando+Alt+T

Omforma igen med kopierade data

Ctrl+Skift+Alt+T

Kommando+Skift+Alt+T

Redigera banor

Den här listan är inte fullständig, men innehåller kortkommandon som inte visas bredvid menyalternativ eller i verktygstips.

Resultat

Windows

macOS

Markera flera fästpunkter

Verktyget Direktmarkering + Skift-klicka

Verktyget Direktmarkering + Skift-klicka

Markera en hel bana

Verktyget Direktmarkering + Alt-klicka

Verktyget Direktmarkering + Alt-klicka

Duplicera en bana

Verktyget Ritstift (valfritt ritstiftsverktyg), Banmarkering eller Direktmarkering + Ctrl+Alt-dra

Verktyget Ritstift (valfritt ritstiftsverktyg), Banmarkering eller Direktmarkering + Kommando+Alt-dra

Växla från verktyget Banmarkering, Ritstift, Lägg till fästpunkt, Ta bort fästpunkt eller Konvertera fästpunkt till Direktmarkering

Ctrl

Kommando

Växla från verktyget Ritstift Frihandsritstift till Konvertera fästpunkt när pekaren befinner sig över en fäst- eller riktningspunkt

Alt

Alt

Stänga en bana

Magnetiskt ritstift-dubbelklicka

Magnetiskt ritstift-dubbelklicka

Stänga bana med rakt segment

Magnetiskt ritstift + Alt-dubbelklicka

Magnetiskt ritstift + Alt-dubbelklicka

Målning

Den här listan är inte fullständig, men innehåller kortkommandon som inte visas bredvid menyalternativ eller i verktygstips.

Resultat

Windows

macOS

Välj förgrundsfärg från färgväljaren

Valfritt målarverktyg + Skift+Alt-högerklicka och dra

Valfritt målarverktyg + Ctrl+Alt+Kommando och dra

Välj förgrundsfärg från bilden med pipetten

Valfritt målarverktyg + Alt eller valfritt formverktyg + Alt (utom när alternativet Banor är markerat)

Valfritt målarverktyg + Alt eller valfritt formverktyg + Alt (utom när alternativet Banor är markerat)

Markera bakgrundsfärg

Pipettverktyget + Alt-klicka

Pipettverktyget + Alt-klicka

Färgprov

Pipettverktyget + Skift

Pipettverktyget + Skift

Tar bort färgprov

Verktyget Färgprov + Alt-klicka

Verktyget Färgprov + Alt-klicka

Anger opacitet, tolerans, styrka eller exponering för målningsläge

Något av målar- eller redigeringsverktygen tillsammans med siffertangenter (t.ex. 0 = 100 %, 1 = 10 %, 4 och sedan 5 i snabb följd = 45 %) (när airbrushalternativet är aktiverat använder du Skift tillsammans med siffertangenterna)

Något av målar- eller redigeringsverktygen tillsammans med siffertangenter (t.ex. 0 = 100 %, 1 = 10 %, 4 och sedan 5 i snabb följd = 45 %) (när airbrushalternativet är aktiverat använder du Skift tillsammans med siffertangenterna)

Anger flöde för målningsläge

Något av målar- eller redigeringsverktygen tillsammans med Skift och siffertangenter (t.ex. 0 = 100 %, 1 = 10 %, 4 och sedan 5 i snabb följd = 45 %) (när airbrushalternativet är aktiverat utelämnar du Skift)

Något av målar- eller redigeringsverktygen tillsammans med Skift och siffertangenter (t.ex. 0 = 100 %, 1 = 10 %, 4 och sedan 5 i snabb följd = 45 %) (när airbrushalternativet är aktiverat utelämnar du Skift)

Blandpenseln ändrar inställningar för blandning

Alt+Skift+siffra

Alt+Skift+siffra

Blandpenseln ändrar inställningar för fuktighet

Siffertangenter

Siffertangenter

Blandpenseln ändrar fuktighet och blandning till noll

00

00

Bläddra mellan blandningslägen

Skift++ (plus) eller - (minus)

Skift++ (plus) eller - (minus)

Öppna dialogrutan Fyllning från bakgrunds- eller standardlagret

Backsteg eller Skift+Backsteg

Delete eller Skift+Delete

Fyll med förgrunds- eller bakgrundsfärg

Alt+Backsteg eller Ctrl+Backsteg

Alt+Delete eller Kommando+Delete

Fyllning från historik

Ctrl+Alt+Backsteg

Kommando+Alt+Delete

Visar dialogrutan Fyll

Skift+Backsteg

Skift+Delete

Lås på/av för genomskinliga pixlar

/ (snedstreck)

/ (snedstreck)

Kopplar punkter till en rak linje

Målarverktyg + Skift-klicka

Målarverktyg + Skift-klicka

Håll ned Skift om du vill behålla genomskinlighet.

Blandningslägen

Resultat

Windows

macOS

Bläddra mellan blandningslägen

Skift++ (plus) eller - (minus)

Skift++ (plus) eller - (minus)

Normal

Skift+Alt+N

Skift+Alt+N

Lös upp

Skift+Alt+I

Skift+Alt+I

Lägga bakom (endast penselverktyget)

Skift+Alt+Q

Skift+Alt+Q

Radera (endast penselverktyget)

Skift+Alt+R

Skift+Alt+R

Mörkare

Skift+Alt+K

Skift+Alt+K

Multiplicera

Skift+Alt+M

Skift+Alt+M

Efterbel. färg

Skift+Alt+B

Skift+Alt+B

Linjär efterbelysning

Skift+Alt+A

Skift+Alt+A

Ljusare

Skift+Alt+G

Skift+Alt+G

Raster

Skift+Alt+S

Skift+Alt+S

Färgskugga

Skift+Alt+D

Skift+Alt+D

Linjär skugga

Skift+Alt+W

Skift+Alt+W

Täcka över

Skift+Alt+O

Skift+Alt+O

Mjukt ljus

Skift+Alt+F

Skift+Alt+F

Skarpt ljus

Skift+Alt+H

Skift+Alt+H

Klart ljus

Skift+Alt+V

Skift+Alt+V

Linjärt ljus

Skift+Alt+J

Skift+Alt+J

Strålljus

Skift+Alt+Z

Skift+Alt+Z

Hård blandning

Skift+Alt+L

Skift+Alt+L

Differens

Skift+Alt+E

Skift+Alt+E

Uteslutning

Skift+Alt+X

Skift+Alt+X

Nyans

Skift+Alt+U

Skift+Alt+U

Mättnad

Skift+Alt+T

Skift+Alt+T

Färg

Skift+Alt+C

Skift+Alt+C

Luminiscens

Skift+Alt+Y

Skift+Alt+Y

Tunna ut

Verktyget Svamp + Skift+Alt+D

Verktyget Svamp + Skift+Alt+D

Mätta

Verktyget Svamp + Skift+Alt+S

Verktyget Svamp + Skift+Alt+S

Avskärma/efterbelysa skuggor

Verktyget Skugga/Efterbelys + Skift+Alt+S

Verktyget Skugga/Efterbelys + Skift+Alt+S

Avskärma/efterbelysa mellantoner

Verktyget Skugga/Efterbelys + Skift+Alt+M

Verktyget Skugga/Efterbelys + Skift+Alt+M

Avskärma/efterbelysa högdagrar

Verktyget Skugga/Efterbelys + Skift+Alt+H

Verktyget Skugga/Efterbelys + Skift+Alt+H

Använda blandningsläget Tröskelvärde för bitmappsbilder och läget Normal för övriga bilder

Skift+Alt+N

Skift+Alt+N

Markera och redigera text

Den här listan är inte fullständig, men innehåller kortkommandon som inte visas bredvid menyalternativ eller i verktygstips.

Resultat

Windows

macOS

Flytta text i en bild

Ctrl-dra texten när textlagret är markerat

Kommando-dra texten när textlagret är markerat

Markera ett tecken åt vänster/höger eller en rad ned/upp eller ett ord åt vänster/höger

Skift+Vänsterpil/Högerpil eller Nedåtpil/Uppåtpil eller Ctrl+Skift+Vänsterpil/Högerpil

Skift+Vänsterpil/Högerpil eller Nedåtpil/Uppåtpil eller Kommando+Skift+Vänsterpil/Högerpil

Markera tecken från insättningspunkt till musklickningspunkt

Skift-klicka

Skift-klicka

Flytta ett tecken åt vänster/höger, en rad ned/upp eller ett ord åt vänster/höger

Vänsterpil/Högerpil, Nedåtpil/Uppåtpil eller Ctrl+Vänsterpil/Högerpil

Vänsterpil/Högerpil, Nedåtpil/Uppåtpil eller Kommando+Vänsterpil/Högerpil

Skapa ett nytt textlager när ett textlager är markerat på panelen Lager

Skift-klicka

Skift-klicka

Markera ett ord, en rad, ett stycke eller en hel text

Dubbelklicka, trippelklicka, klicka fyra gånger eller fem gånger

Dubbelklicka, trippelklicka, klicka fyra gånger eller fem gånger

Visa/dölja markering i markerad text

Ctrl+H

Kommando+H

Visa markeringsramen för omformning av text när du redigerar text, eller aktivera verktyget Flytta om markören finns inuti markeringsramen

Ctrl

Kommando

Ändra skala på text i en markeringsram när du ändrar storlek på markeringsramen

Ctrl-dra ett av markeringsramens handtag

Kommando-dra ett av markeringsramens handtag

Flytta en textruta medan du skapar textrutan

Blanksteg-dra

Blanksteg-dra

Formatera text

Den här listan är inte fullständig, men innehåller kortkommandon som inte visas bredvid menyalternativ eller i verktygstips.

Resultat

Windows

macOS

Justera åt vänster, mot mitten eller åt höger

Verktyget Vågrät text + Ctrl+Skift+L, C eller R

Verktyget Vågrät text + Kommando+Skift+L, C eller R

Justera uppåt, mot mitten eller nedåt

Verktyget Lodrät text + Ctrl+Skift+L, C eller R

Verktyget Lodrät text + Kommando+Skift+L, C eller R

Välja 100 % för vågrät skala

Ctrl+Skift+X

Kommando+Skift+X

Välja 100 % för lodrät skala

Ctrl+Skift+Alt+X

Kommando+Skift+Alt+X

Välja automatiskt radavstånd

Ctrl+Skift+Alt+A

Kommando+Skift+Alt+A

Välja 0 för spärra/knip

Ctrl+Skift+Q

Kommando+Ctrl+Skift+Q

Justera stycket, sista raden vänsterjusteras

Ctrl+Skift+J

Kommando+Skift+J

Justera stycket, justerar alla

Ctrl+Skift+F

Kommando+Skift+F

Växla mellan att aktivera och avaktivera avstavning i stycke

Ctrl+Skift+Alt+H

Kommando+Ctrl+Skift+Alt+H

Växla mellan att aktivera och avaktivera enradshanterare och flerradshanterare

Ctrl+Skift+Alt+T

Kommando+Skift+Alt+T

Öka eller minska storleken på den markerade texten med 2 punkter eller pixlar

Ctrl+Skift+, (komma) eller . (punkt)

Kommando+Skift+, (komma) eller . (punkt)

Öka eller minska radavståndet med 2 punkter eller pixlar

Alt+Nedåtpil/Uppåtpil††

Alt+Nedåtpil/Uppåtpil††

Öka eller minska baslinjeförskjutningen med 2 punkter eller pixlar

Skift+Alt+Nedåtpil eller Uppåtpil††

Skift+Alt+Nedåtpil eller Uppåtpil††

Öka eller minska kerning och spärra/knip med 20/1000 fyrkanter

Alt+Vänsterpil eller Högerpil††

Alt+Vänsterpil eller Högerpil††

Håll ned Alt om du vill öka eller minska med 10.

††Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) om du vill öka eller minska med 10.

Segmentera och optimera

Resultat

Windows

macOS

Växla mellan verktygen Segment och Markera segment

Ctrl

Kommando

Rita kvadratiskt segment

Skift-dra

Skift-dra

Rita från mitten och utåt

Alt-dra

Alt-dra

Rita kvadratiskt segment från mitten och utåt

Skift+Alt-dra

Skift+Alt-dra

Flytta segment medan du skapar segment

Blanksteg-dra

Blanksteg-dra

Öppna sammanhangsberoende meny

Högerklicka på segmentet

Ctrl-klicka på segmentet

Använda paneler

Den här listan är inte fullständig, men innehåller kortkommandon som inte visas bredvid menyalternativ eller i verktygstips.

Resultat

Windows

macOS

Ange alternativ för nya objekt (förutom för panelerna Funktionsmakron, Animering, Stilar, Penslar, Verktygsförinställningar och Lagerkompositioner)

Alt-klicka på Nytt

Alt-klicka på Nytt

Ta bort utan bekräftelse (gäller inte panelen Pensel)

Alt-klicka på knappen Ta bort

Alt-klicka på knappen Ta bort

Tillämpa värdet och se till att textrutan är markerad

Skift+Enter

Skift+Enter

Visa/dölj alla paneler

Tabb

Tabb

Visa/dölja alla paneler utom verktygslådan och alternativfältet

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Markera alternativfält

Markera verktyget och tryck på Enter

Markera verktyget och tryck på Enter

Öka/minska markerade värden med 10

Skift+Uppåtpil/Nedåtpil

Skift+Uppåtpil/Nedåtpil

Använda panelen Åtgärder

Resultat

Windows

macOS

Aktivera ett kommando och avaktivera alla andra eller aktivera alla kommandon

Alt-klicka på bockmarkeringen vid ett kommando

Alt-klicka på bockmarkeringen vid ett kommando

Aktivera den aktuella modala kontrollen och avaktivera eller aktivera alla andra modala kontroller

Alt-klicka

Alt-klicka

Ändra funktionsmakro eller alternativ för funktionsmakrouppsättning

Alt-dubbelklicka på ett funktionsmakro eller funktionsmakrouppsättningen

Alt-dubbelklicka på ett funktionsmakro eller funktionsmakrouppsättningen

Visa dialogrutan Alternativ för det inspelade kommandot

Dubbelklicka på det inspelade kommandot

Dubbelklicka på det inspelade kommandot

Spela upp hela funktionsmakrot

Ctrl-dubbelklicka på ett funktionsmakro

Kommando-dubbelklicka på ett funktionsmakro

Komprimera/expandera alla komponenter i ett funktionsmakro

Alt-klicka på triangeln

Alt-klicka på triangeln

Spela upp ett kommando

Ctrl-klicka på knappen Spela upp

Kommando-klicka på knappen Spela

Skapa ett nytt funktionsmakro och börja spela in utan bekräftelse

Alt-klicka på knappen Nytt funktionsmakro

Alt-klicka på knappen Nytt funktionsmakro

Markera angränsande objekt av samma slag

Skift-klicka på funktionsmakrot/kommandot

Skift-klicka på funktionsmakrot/kommandot

Markera icke angränsande objekt av samma slag

Ctrl-klicka på funktionsmakrot/kommandot

Kommando-klicka på funktionsmakrot/kommandot

Använda justeringslager

Obs!

Om du hellre vill växla kanal genom Alt+1 för rött väljer du Redigera > Kortkommandon och därefter Använd äldre kanalgenvägar. Starta sedan om Photoshop.

Resultat

Windows

macOS

Välj den kanal som du vill justera

Alt+3 (röd), 4 (grön), 5 (blå)

Alt+3 (röd), 4 (grön), 5 (blå)

Välj sammansatt kanal för justering

Alt+2

Alt+2

Ta bort justeringslager

Delete eller Backsteg

Ta bort

Ange auto-alternativ för nivåer eller kurvor

Tryck ned Alt och klicka på knappen Auto

Tryck ned Alt och klicka på knappen Auto

Använda panelen Animering i bildruteläget

Resultat

Windows

macOS

Markera/avmarkera flera bildrutor i följd

Håll ned Skift och klicka på den andra bildrutan

Håll ned Skift och klicka på den andra bildrutan

Markera/avmarkera flera bildrutor som inte kommer i följd

Ctrl-klicka på flera bildrutor

Kommando-klicka på flera bildrutor

Klistra in med föregående inställningar utan att visa dialogrutan

Alt + kommandot Klistra in bildrutor på panelens snabbmeny

Alt + kommandot Klistra in bildrutor på panelens snabbmeny

Använda panelen Pensel

Resultat

Windows

macOS

Ta bort pensel

Alt-klicka på penseln

Alt-klicka på penseln

Byta namn på pensel

Dubbelklicka på pensel

Dubbelklicka på pensel

Ändra penselstorlek

Alt-högerklicka och dra åt vänster eller höger

Ctrl+Alt-dra åt vänster och höger

Minska/öka penselns mjukhet/hårdhet

Alt-högerklicka och dra uppåt eller nedåt

Ctrl+Alt-dra uppåt och nedåt

Välja föregående eller nästa penselstorlek

, (komma) eller . (punkt)

, (komma) eller . (punkt)

Välja den första eller sista penseln

Skift+, (komma) eller . (punkt)

Skift+, (komma) eller . (punkt)

Visa exakta hårkors för penslar

Caps Lock eller Skift+Caps Lock

Caps Lock

Växla mellan airbrushalternativ

Skift+Alt+P

Skift+Alt+P

Använda panelen Kanaler

Obs!

Om du hellre vill växla kanal genom Ctrl/Kommando+1 för rött väljer du > Redigera > Kortkommandon och därefter Använd äldre kanalgenvägar.

Resultat

Windows

macOS

Välj enskilda kanaler

Ctrl+3 (röd), 4 (grön), 5 (blå)

Kommando+3 (röd), 4 (grön), 5 (blå)

Välj en sammansatt kanal

Ctrl+2

Kommando+2

Läs in kanal som markering

Tryck ned Ctrl och klicka på kanalens miniatyrbild eller Alt+Ctrl+3 (röd), 4 (grön), 5 (blå)

Tryck ned Kommando och klicka på kanalens miniatyrbild eller Alt+Kommando+3 (röd), 4 (grön), 5 (blå)

Lägga till i aktuell markering

Tryck ned Ctrl+Skift och klicka på kanalens miniatyrbild

Tryck ned Kommando+Skift och klicka på kanalens miniatyrbild

Ta bort från aktuell markering

Tryck ned Ctrl+Alt och klicka på kanalens miniatyrbild

Tryck ned Kommando+Alt och klicka på kanalens miniatyrbild

Överlappa med aktuell markering

Tryck ned Ctrl+Skift+Alt och klicka på kanalens miniatyrbild

Tryck ned Kommando+Skift+Alt och klicka på kanalens miniatyrbild

Ange alternativ för knappen Spara markering som kanal

Alt-klicka på Spara markering som kanal

Alt-klicka på Spara markering som kanal

Skapa en ny dekorfärgskanal

Ctrl-klicka på knappen Skapa ny kanal

Kommando-klicka på knappen Skapa ny kanal

Markera/avmarkera markering av flera färgkanaler

Skift-klicka på färgkanalen

Skift-klicka på färgkanalen

Markera/avmarkera alfakanal och visa/dölja som ett lithfilmsöverdrag

Skift-klicka på alfakanalen

Skift-klicka på alfakanalen

Visa kanalalternativ

Dubbelklicka på miniatyren för alfa- eller dekorfärgskanalen

Dubbelklicka på miniatyren för alfa- eller dekorfärgskanalen

Växla sammansatt och gråskalemask i Snabbmaskläge

' (apostrof)

' (apostrof)

Använda panelen Klonkälla

Resultat

Windows

macOS

Visa klonkälla (visar bilden med övertäckning)

Alt+Skift

Alt+Skift

Knuffa klonkälla

Alt+Skift + piltangenter

Alt+Skift tillsammans med piltangenterna

Rotera klonkälla

Alt+Skift+< eller >

Alt+Skift+< eller Alt+Skift+>

Skala (öka eller minska storleken) klonkällan

Alt+Skift+[ eller ]

Alt+Skift+[ eller Alt+Skift+]

Använda panelen Färg

Resultat

Windows

macOS

Markera bakgrundsfärg

Alt-klicka på en färg i färgremsan

Alt-klicka på en färg i färgremsan

Visa färgremsans meny

Högerklicka på färgremsan

Ctrl-klicka på färgremsan

Bläddra mellan färgalternativ

Skift-klicka på färgskalan

Skift-klicka på färgskalan

Använda panelen Händelser

Resultat

Windows

macOS

Skapa en ny fixering

Alt + Ny fixering

Alt + Ny fixering

Byta namn på fixering

Dubbelklicka på fixeringens namn

Dubbelklicka på fixeringens namn

Gå framåt bland bildlägen

Ctrl+Skift+Z

Kommando+Skift+Z

Gå bakåt bland bildlägen

Ctrl+Alt+Z

Kommando+Alt+Z

Duplicera ett bildläge utom det aktuella läget

Alt-klicka på bildläget

Alt-klicka på bildläget

Radera händelser permanent (inte Ångra)

Alt + Radera händelser (på snabbmenyn på panelen Händelser)

Alt + Radera händelser (på snabbmenyn på panelen Händelser)

Använda panelen Info

Resultat

Windows

macOS

Ändra färgvärdeläge

Klicka på pipettikonen

Klicka på pipettikonen

Ändra måttenhet

Klicka på korshåret

Klicka på korshåret

Använda panelen Lager

Resultat

Windows

macOS

Läsa in lagergenomskinlighet som markering

Ctrl-klicka på lagerminiatyren

Kommando-klicka på lagerminiatyren

Lägga till i aktuell markering

Tryck ned Ctrl+Skift och klicka på lagrets miniatyrbild

Tryck ned Kommando+Skift och klicka på lagrets miniatyrbild

Ta bort från aktuell markering

Tryck ned Ctrl+Alt och klicka på lagrets miniatyrbild

Tryck ned Kommando+Alt och klicka på lagrets miniatyrbild

Överlappa med aktuell markering

Tryck ned Ctrl+Skift+Alt och klicka på lagrets miniatyrbild

Tryck ned Kommando+Skift+Alt och klicka på lagrets miniatyrbild

Läsa in filtermask som en markering

Ctrl-klicka på filtermaskens miniatyrbild

Kommando-klicka på filtermaskens miniatyrbild

Nytt lager Ctrl+Skift+N Kommando+Skift+N
Nytt lager genom att kopiera Ctrl+J Kommando+J
Nytt lager genom att klippa ut Ctrl+Skift+J Kommand+Skift+J

Gruppera lager

Ctrl+G

Kommando+G

Dela upp lager

Ctrl+Skift+G

Kommando+Skift+G

Skapa/frigöra en urklippsmask

Ctrl+Alt+G

Kommando+Alt+G

Markera alla lager

Ctrl+Alt+A

Kommando+Alt+A

Lägga samman synliga lager

Ctrl+Skift+E

Kommando+Skift+E

Skapa nytt tomt lager med dialogruta

Alt-klicka på knappen Nytt underlager

Alt-klicka på knappen Nytt lager

Skapa nytt lager under mållagret

Ctrl-klicka på knappen Nytt lager

Kommando-klicka på knappen Nytt lager

Markera det översta lagret

Alt+. (punkt)

Alt+. (punkt)

Markera det understa lagret

Alt+,

Alt+,

Lägga till en lagermarkering på panelen Lager

Skift+Alt+[ eller ]

Skift+Alt+[ eller ]

Markera nästa lager uppåt/nedåt

Alt+[ eller ]

Alt+[ eller ]

Flytta mållagret nedåt/uppåt

Ctrl+[ eller ]

Kommando+[ eller ]

Lägga samman en kopia av alla synliga lager till ett mållager

Ctrl+Skift+Alt+E

Kommando+Skift+Alt+E

Sammanfoga lager

Markera de lager som du vill sammanfoga och tryck sedan på Ctrl+E

Markera de lager som du vill sammanfoga och tryck sedan på Kommando+E

Flytta lagret längst ned/högst upp

Ctrl+[ eller ]

Kommando+Skift+[ eller ]

Kopiera aktuellt lager till lagret nedanför

Alt + kommandot Lägg samman nedåt på panelens snabbmeny

Alt + kommandot Lägg samman nedåt på panelens snabbmeny

Slå ihop alla synliga lager till ett nytt lager över det markerade lagret

Alt + kommandot Lägg samman synliga på panelens snabbmeny

Alt + kommandot Lägg samman synliga på panelens snabbmeny

Visa/dölja endast det här lagret/den här lageruppsättningen eller alla lager/lageruppsättningar

Högerklicka på ögonikonen

Ctrl-klicka på ögonikonen

Visa/dölja alla andra för närvarande synliga lager

Alt-klicka på ögonikonen

Alt-klicka på ögonikonen

Växla låsningen på mållagrets genomskinlighet eller det senast använda låset

/ (snedstreck)

/ (snedstreck)

Alternativ för redigering av lagereffekter/lagerstilar

Dubbelklicka på lagereffekt/lagerstil

Dubbelklicka på lagereffekt/lagerstil

Dölja lagereffekt/lagerstil

Alt-dubbelklicka på lagereffekt/lagerstil

Alt-dubbelklicka på lagereffekt/lagerstil

Redigera lagerstilar

Dubbelklicka på lagret

Dubbelklicka på lagret

Avaktivera/aktivera vektormask

Skift-klicka på vektormaskminiatyren

Skift-klicka på vektormaskminiatyren

Öppna dialogrutan Visningsalternativ för lagermask

Dubbelklicka på lagermaskminiatyren

Dubbelklicka på lagermaskminiatyren

Aktivera/avaktivera lagermask

Skift-klicka på miniatyrbilden för lagret

Skift-klicka på miniatyrbilden för lagret

Växla mellan att aktivera och avaktivera filtermask

Håll ned Skift och klicka på filtermaskens miniatyrbild

Håll ned Skift och klicka på filtermaskens miniatyrbild

Växla mellan lagermask/sammansatt bild

Alt-klicka på lagermaskminiatyren

Alt-klicka på lagermaskminiatyren

Växla mellan filtermask och sammansatt bild

Alt-klicka på filtermaskens miniatyrbild

Alt-klicka på filtermaskens miniatyrbild

Växla mellan att aktivera och avaktivera maskeringsfilmläge för lagermask

* (endast i den numeriska delen av tangentbordet)

* (endast i den numeriska delen av tangentbordet)

Markera all text och markera textverktyget tillfälligt

Dubbelklicka på textlagerminiatyren

Dubbelklicka på textlagerminiatyren

Skapa en urklippsmask

Alt-klicka på linjen mellan två lager

Alt-klicka på linjen mellan två lager

Byta namn på lager

Dubbelklicka på lagrets namn

Dubbelklicka på lagrets namn

Ändra filterinställningar

Dubbelklicka på filtereffekten

Dubbelklicka på filtereffekten

Ändra blandningsalternativ för filter

Dubbelklicka på ikonen för filterblandning

Dubbelklicka på ikonen för filterblandning

Skapa en ny lagergrupp under det aktuella lagret/den aktuella lageruppsättningen

Ctrl-klicka på knappen Ny grupp

Kommando-klicka på knappen Ny grupp

Skapa nytt lager med dialogruta

Alt-klicka på knappen Ny grupp

Alt-klicka på knappen Ny grupp

Skapa lagermask som döljer allt/markering

Alt-klicka på knappen Lägg till lagermask

Alt-klicka på knappen Lägg till lagermask

Skapa vektormask som visar allt/banområdet

Ctrl-klicka på knappen Lägg till lagermask

Kommando-klicka på knappen Lägg till lagermask

Skapa vektormask som döljer allt eller visar banområdet

Ctrl-klicka på knappen Lägg till lagermask

Kommando-klicka på knappen Lägg till lagermask

Ange lagergruppegenskaper

Högerklicka på lagergruppen och välj Gruppegenskaper, eller dubbelklicka på gruppen

Ctrl-klicka på lagergruppen och välj Gruppegenskaper, eller dubbelklicka på gruppen

Markera/avmarkera flera lager i följd

Skift-klicka

Skift-klicka

Markera/avmarkera flera lager som inte kommer i följd

Ctrl-klicka

Kommando-klicka

Obs!

Om Kotoeri är den japanska språkinmatningsmetoden du använder startar kortkommandot för växling mellan aktivering och avaktivering av maskeringsfilmläge för lagermask en åtgärd i Kotoeri. Växla till ett annat läge (till exempel amerikansk) för att aktivera det här kortkommandot.

Använda panelen Lagerkompositioner

Resultat

Windows

macOS

Skapa en ny lagerkomposition utan rutan Ny lagerkomposition

Alt-klicka på knappen Skapa ny lagerkomposition

Alt-klicka på knappen Skapa ny lagerkomposition

Öppna dialogrutan Alternativ för lagerkomposition

Dubbelklicka på lagerkompositionen

Dubbelklicka på lagerkompositionen

Byta namn på infogat

Dubbelklicka på lagerkompositionens namn

Dubbelklicka på lagerkompositionens namn

Markera/avmarkera flera lagerkompositioner som kommer i en följd

Skift-klicka

Skift-klicka

Markera/avmarkera flera lagerkompositioner som inte kommer i en följd

Ctrl-klicka

Kommando-klicka

Använda panelen Banor

Resultat

Windows

macOS

Läs in bana som markering

Ctrl-klicka på banans namn

Kommando-klicka på banans namn

Lägga till bana i markering

Ctrl+Skift-klicka på banans namn

Kommando+Skift-klicka på banans namn

Ta bort bana från markeringen

Ctrl+Alt-klicka på banans namn

Kommando+Alt-klicka på banans namn

Bevara banöverlappning som markering

Ctrl+Skift+Alt-klicka på banans namn

Kommando+Skift+Alt-klicka på banans namn

Dölj bana

Ctrl+Skift+H

Kommando+Skift+H

Ange alternativ för knapparna Fyll bana med förgrundsfärg, Linjera bana med pensel, Läs in bana som markering, Skapa arbetsbana från markering och Skapa ny bana

Alt-klicka på knappen

Alt-klicka på knappen

Använda panelen Färgrutor

Resultat

Windows

macOS

Skapa ny färgruta från förgrundsfärg

Klicka i ett tomt område på panelen

Klicka i ett tomt område på panelen

Ange färgrutans färg som bakgrundsfärg

Ctrl-klicka på färgrutan

Kommando-klicka på färgrutan

Ta bort färgruta

Alt-klicka på färgrutan

Alt-klicka på färgrutan

Använda Extrahera och Mönsterverktyg (valfria plugin-program)

Resultat (Extrahera och Mönsterverktyg)

Windows

macOS

Anpassa till fönster

Ctrl+0

Kommando+0

Zooma in

Ctrl++ (plus)

Kommando++ (plus)

Zooma ut

Ctrl+- (minus)

Kommando+- (minus)

Bläddra igenom kontrollerna till höger uppifrån

Tabb

Tabb

Bläddra igenom kontrollerna till höger nerifrån

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Aktivera Handen tillfälligt

Blanksteg

Blanksteg

Ändra Avbryt till Återställ

Alt

Alt

Resultat (endast Extrahera)

Windows

macOS

Konturmarkör

B

B

Fyllning

G

G

Pipetten

I

I

Verktyget Rensa

C

C

Verktyget Edge Touchup

T

T

Växla mellan Konturmarkör och Suddgummi

Alt + Konturmarkör/Suddgummi

Alt + Konturmarkör/Suddgummi

Aktivera/avaktivera Smart konturmarkering

Ctrl med Konturmarkör vald

Kommando med Konturmarkör vald

Ta bort aktuell högdager

Alt+Delete

Alt+Delete

Markera en hel bild

Ctrl+Delete

Kommando+Delete

Fyll förgrunden och förhandsvisa extrahering

Skift-klicka med verktyget Fyllning valt

Skift-klicka med verktyget Fyllning valt

Flytta masken med verktyget Edge Touchup valt

Ctrl-dra

Kommando-dra

Lägga till opacitet när verktyget Rensa är valt

Alt-dra

Alt-dra

Växla mellan alternativen Original och Extraherad på menyn Visa vid förhandsvisning

X

X

Aktivera verktygen Rensa och Edge Touchup före förhandsvisning

Skift+X

Skift+X

Bläddra igenom menyn Skärmläge uppifrån och ned vid förhandsvisning

F

F

Bläddra igenom menyn Skärmläge nerifrån och upp vid förhandsvisning

Skift+F

Skift+F

Öka/minska penselstorlek med 1

Uppåtpil/Nedåtpil i textrutan Penselstorlek

Uppåtpil/Nedåtpil i textrutan Penselstorlek

Öka/minska penselstorlek med 1

Högerpil/Vänsterpil när reglaget Penselstorlek visas

Högerpil/Vänsterpil när reglaget Penselstorlek visas

Ange styrkan för verktygen Rensa och Edge Touchup

0–9

0–9

Håll ned Skift för att öka/minska tio gånger.

Resultat (endast Mönsterverktyg)

Windows

macOS

Ta bort aktuell markering

Ctrl+D

Kommando+D

Ångra en markering

Ctrl+Z

Kommando+Z

Generera eller generera igen

Ctrl+G

Kommando+G

Överlappa med aktuell markering

Skift+Alt + markera

Skift+Alt + markera

Växla vy: originalmönster/genererat mönster

X

X

Gå till första plattan i Platthändelse

Home

Home

Gå till sista plattan i Platthändelse

End

End

Gå till föregående platta i Platthändelse

Vänsterpil, Page Up

Vänsterpil, Page Up

Gå till nästa platta i Platthändelse

Högerpil, Page Down

Högerpil, Page Down

Ta bort aktuell platta från Platthändelse

Ta bort

Ta bort

Knuffa markeringen när originalet visas

Högerpil, Vänsterpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Högerpil, Vänsterpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Knuffa markeringen i större steg när originalet visas

Skift+Högerpil, Vänsterpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Skift+Högerpil, Vänsterpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy