Bij het verkrijgen van handtekeningen of goedkeuringen van ontvangers, wordt bij veel overeenkomsten een hoger verificatieniveau vereist dan een eenvoudige e-mailcontrole. Adobe Sign biedt meerdere opties aan afzenders om een verificatie met twee factoren in het proces op te nemen, en zo beter te garanderen dat de ontvangers goed zijn gecertificeerd.

 

De identiteitsverificatie van een ontvanger is een zeer belangrijk element in het verkrijgen van een wettelijk geldige handtekening.

Adobe Sign gebruikt e-mail als de standaardverificatiemethode met een enkele factor. Dit voldoet aan de eisen voor een wettelijk geldige elektronische handtekening in het kader van de ESIGN-Act. Voor veel klanten is deze methode ruimschoots voldoende.

Maar sommige klanten geven de voorkeur aan een verificatiemethode met twee factoren, om zeker te weten dat de voorgenomen ontvanger inderdaad de juiste persoon is. Daarom biedt Adobe Sign verscheidene opties om uit te kiezen, afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau dat u wenst.

In het algemeen zorgen de robuustere verificatiemethoden voor meer 'hobbels' in het ondertekeningsproces. Het ligt bij de beheerder om de beschikbare opties zodanig in te stellen dat ze in alle redelijkheid en correctheid voldoen aan het interne beleid.

Voor de complexere 'professionelere' verificatiemethoden gelden extra kosten per transactie.


Verificatiemethoden voor ondertekenaars

 • E-mail: e-mail is de standaardverificatie van een ontvanger. Deze methode is op basis van één factor
  • Alle serviceniveaus gebruiken dit aanvankelijk als standaardverificatiemethode
 • Wachtwoord: de afzender voorziet de ontvangers van een alfanumeriek wachtwoord tijdens het configureren van de overeenkomst
  • Beschikbaar voor alle serviceniveaus
  • Uniek alfanumeriek wachtwoord dat per ontvanger wordt ingesteld
  • De wachtwoorden staan niet vermeld in de overeenkomstenverslagen en kunnen ook niet worden gerecupereerd nadat de overeenkomst is verzonden
 • Sociaal: de ondertekenaar moet zich identificeren bij een van de toegestane services van derde partijen
  • Alleen beschikbaar voor accounts met de serviceniveaus Bedrijven en Ondernemingen
 • Adobe Sign-verificatie: de ondertekenaar moet zich identificeren bij Adobe Sign
  • Beschikbaar voor de serviceniveaus Ondernemingen, Bedrijven en Kleine bedrijven


"Premium"-verificatiemethoden voor ondertekenaars

Voor deze verificatiemethoden kunnen per ontvanger kosten in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw verkoop- of succesmanager voor details.

 • Op kennis gebaseerd (KBA): de ondertekenaar moet een aantal willekeurige vragen beantwoorden die uit openbare databases worden gehaald
  • Alleen beschikbaar voor accounts met de serviceniveaus Bedrijven en Ondernemingen
  • 50 gratis verificaties per jaar
   • Extra kosten per ontvanger bij meer dan de oorspronkelijke 50 ontvangers
  • Alleen van toepassing op ontvangers in de V.S.
 • Telefoon (sms): er wordt een verificatiecode naar het telefoonnummer van de ontvanger verzonden
  • Alleen beschikbaar voor accounts met de serviceniveaus Bedrijven en Ondernemingen
  • Het telefoonnummer van de ontvanger moet worden verstrekt bij het maken van de overeenkomst
  • 50 gratis verificaties per jaar
   • Extra kosten per ontvanger bij meer dan de oorspronkelijke 50 ontvangers
 • Overheids-id: de ontvanger moet een rechtsgeldig identiteitsbewijs van de overheid en een selfie verschaffen
  • Alleen geschikt voor accounts op ondernemingsniveau
   • Niet beschikbaar voor accounts die via het VIP-programma zijn gekocht
  • Extra kosten per ontvanger die moeten worden ingeschakeld voordat de optie beschikbaar wordt in de beheerdersinterface
  • Inclusief optionele aanmaak van/toegang tot het Signer Identity Report (SIR), een gedetailleerd verslag van het document dat is gebruikt voor de succesvolle identificatie.
   • Als u de SIR voor uw account wilt vastleggen, neem dan contact op met uw succes manager om de functie in te schakelen
     


Verificatie met twee factoren configureren

Het perspectief van de afzender

De afzender kan een verificatiemethode kiezen in de vervolgkeuzelijst die rechts van het e-mailadres van de ontvanger staat.

De lijst met beschikbare opties kan worden beperkt door de beheerder, en de standaardwaarde kan ook worden ingesteld (zie Configuratie). 

Het is ook mogelijk om verschillende verificatiemethoden per ontvanger in te stellen. Dit is bijzonder waardevol bij interne medeondertekenaars voor wie geen ingewikkelde verificatiemethode is vereist (zoals KBA of Overheids-id).

unique_authentications

Het selecteren van de verificatiemethode is een eenvoudig klik-en-selecteer-proces, maar er zijn twee uitzonderingen:

 • Bij wachtwoordverificatie moet de afzender tweemaal zijn of haar wachtwoord intypen
  • De wachtwoorden zijn alleen alfa/numeriek. Geen speciale tekens
  • De afzender moet het wachtwoord via een extern kanaal meedelen aan de ontvanger
  • Merk op dat het wachtwoord nergens als tekst in de toepassing wordt opgeslagen. Als het wachtwoord verloren raakt, kan het niet worden teruggekregen of opnieuw ingesteld. De overeenkomst zal moeten worden geannuleerd en opnieuw verzonden
Password

 

 • Bij telefonische verificatie moet het telefoonnummer van de ontvanger worden verstrekt
phone_authentication


Het perspectief van de ondertekenaar op het verificatieproces

Ondertekenen via e-mailverificatie

Dit is het standaardproces voor alle transacties. Het krijgen van toegang tot iemands postbus voor e-mail is een verificatieproces, en het krijgen van toegang tot e-mail is dus een methode waarbij de identiteit van de ontvanger wordt geverifieerd.

Als geen tweede verificatiefactor wordt toegepast, wordt de overeenkomst direct geopend als de ontvanger op de e-mailkoppeling klikt. De ontvanger heeft dus volledige toegang tot de inhoud van het revisiedocument.

E-mail Controleren en ondertekenen

 

Het controlerapport registreert de succesvolle elektronische ondertekeningen.

email_authenticationauditreport

Ervaringen met verificatie via twee factoren

Het ondertekeningsproces van een overeenkomst met een wachtwoord als tweede verificatiefactor begint met een e-mailkoppeling.

Zodra de ontvanger op de koppeling klikt, wordt het venster voor het wachtwoord geopend.

password_authentication

Ook staat er een e-mailkoppeling (onder de naam van de afzender) voor het geval dat de ontvanger contact moet leggen met de afzender om het wachtwoord te verkrijgen.

Als de ontvanger er na vijf keer niet in slaagt om het wachtwoord correct in te voeren, wordt de overeenkomst geannuleerd.

 • De afzender wordt op de hoogte gesteld dat de overeenkomst is geannuleerd met de opmerking dat de ontvanger er niet in is geslaagd om het correcte wachtwoord te verstrekken.

Zodra het wachtwoord met succes is ingevoerd, krijgt de ontvanger volledige toegang tot de inhoud.

 

Het controlerapport geeft aan dat het wachtwoord met succes is ingevoerd.

password_authenticationauditreport

Bij sociale verificatie (of webverificatie) moet de ondertekenaar zich aanmelden bij een internetservice van een derde partij.

 • Google, LinkedIn en Facebook zijn de standaardopties, hoewel de accountbeheerder kan verzoeken dat andere opties worden ingeschakeld

De ondertekenaar kan elke beschikbare optie voor een service selecteren:

social_authentication

Zodra de service is geselecteerd, wordt een aanmeldingsvenster van die service geopend.

De ontvanger verifieert zichzelf bij de service met de correcte referenties.

 • Dit proces vindt volledig plaats binnen de autoriteit van de derde partij. Geen enkel deel van dit verificatieproces vindt plaats in Adobe Sign, en de referenties worden niet vastgelegd

Zodra een ondertekenaar met succes is geverifieerd, rapporteert de service dit aan Adobe Sign. Deze gebeurtenis wordt vastgelegd als een geldige identiteitsverificatie.

Gekoppelde verificatie

Op dit punt wordt wat inhoud teruggestuurd naar Adobe Sign om het controlerapport bij te werken. Zo wordt de waarde in het veld Naam van het account door LinkedIn ingevoegd in het handtekeningenveld. Ook wordt een koppeling opgenomen in het controlerapport dat verwijst naar het verifiërende LinkedIn-profiel.

social_audit_report

Adobe Sign-verificatie vereist dat ondertekenaars hun Adobe Sign-referenties invoeren om zich te verifiëren voor de overeenkomst.

Dit proces is vergelijkbaar met de bovenstaande methode voor sociale verificatie. Het verschil is dat de enige optie voor verificatie hier Adobe Sign is. 

 • Dit is zeer nuttig voor interne verificatieprocessen waarbij u weet dat de ontvanger een Adobe Sign-account heeft
 • Als de ontvanger geen Adobe Sign-wachtwoord heeft, moet hij zijn e-mailadres registreren (om zijn wachtwoord te bevestigen) voordat hij toegang krijgt tot de overeenkomst
Adobe Sign authentication.png

Standaard wordt in het verificatievenster het e-mailadres van de ontvanger ingevoegd.

 • Desgewenst kunt u uw succesmanager vragen de standaardinstelling te wijzigen en het e-mailveld leeg te laten.
adobe_sign_authenticationgump

Het controlerapport geeft duidelijk aan dat de ontvanger is geverifieerd via Adobe Sign-verificatie.

adobe_authenticationauditreport

KBA is een krachtige verificatie die hoofdzakelijk in financiële instanties en andere scenario's wordt gebruikt waarin een sterke bevestiging van de authenticiteit van de ondertekenaar is vereist.

De ondertekenaar wordt eerst gevraagd om zijn of haar persoonlijke informatie in te voeren die dan door de KBA-toepassing wordt gebruikt om een aantal aangepaste, niet-triviale vragen over hun verleden te verzamelen (hierbij worden openbare databases gebruikt). Elke vraag moet correct worden beantwoord om toegang te krijgen tot de overeenkomst.

De ontvanger krijgt een beperkt aantal pogingen om de vragen correct te beantwoorden. Als dit niet lukt, wordt de overeenkomst geannuleerd en wordt de afzender hiervan op de hoogte gebracht.

Adobe biedt deze functie dankzij een samenwerking die wordt aangestuurd door InstantID Q&A van LexisNexis Risk Solution.

Meer informatie over identiteitsverificatie van LexisNexis.

kba_authentication

 

De succesvolle KBA-identiteitsverificatie wordt vervolgens vastgelegd in het controlerapport, inclusief het verificatietoken van Lexicon Nexis.

kba_authenticatedauditreport

Bij telefoonverificatie wordt een vijfcijferige code naar de mobiele telefoon van de ontvanger verzonden. Deze code moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de overeenkomst.

 • Tijdens het maken van de overeenkomst moet het telefoonnummer worden ingevoerd
 • Als de ontvanger zijn ondertekeningsbevoegdheid delegeert, wordt hij gevraagd om een geldig telefoonnummer te verstrekken voor de nieuwe ontvanger. Als er geen correct telefoonnummer wordt verstrekt, zal de verificatie uiteindelijk mislukken
 • De ontvanger kiest voor een Sms (bij smartphones die sms-berichten kunnen ontvangen) of voor een Voicebericht (als de telefoon geen sms-berichten kan ontvangen)
  • De verificatiecode is tot tien minuten na levering geldig
    
 • Alleen de laatste vier cijfers van het telefoonnummer zijn zichtbaar. Als de ontvanger ziet dat het telefoonnummer niet correct is, kan hij of zij contact opnemen met de afzender via een e-mailkoppeling die onder de naam van de afzender staat
phone_authenticationrequest

 

Zodra de ontvanger op de knop Code verzenden klikt, wordt de pagina vernieuwd om de invoer van de toegangscode mogelijk te maken.

 • De ontvanger krijgt vijf pogingen om de correcte code in te voeren.
 • Als de ontvanger na vijf pogingen nog steeds niet de juiste code heeft ingevoerd, wordt de overeenkomst geannuleerd en wordt de afzender hiervan op de hoogte gebracht.
phone_auth_entercode

 

Het controlerapport geeft duidelijk aan dat een telefoonnummer is gebruikt voor verificatie. 

 • Alleen de laatste vier cijfers van het telefoonnummer zijn zichtbaar
phone_auth_auditreport

Bij verificatie via overheids-id verstrekt de ontvanger een foto van zijn of haar identiteitsbewijs, samen met een selfie. Dit is een krachtige verificatiemethode.

Ondersteunde documenten zijn:

 • Algemeen paspoort
  • Alle ICAO-compatibele paspoorten
 • Rijbewijs/Nationale identiteitskaart /Verblijfsvergunningen
  • Verenigde Staten van Amerika
  • Groot-Brittannië
  • Canada
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Ierland
  • Italië
  • Nederland
  • Spanje

Zodra de ontvanger op de e-mailkoppeling klikt, wordt hij of zij gevraagd om het nummer van zijn of haar smartphone te verstrekken. Dit is nodig voor de foto- of scan-app die de id gaat vergelijken met de overheidsdatabase.

 • Er is een tijdslimiet van 15 minuten waarbinnen het verificatieproces moet worden voltooid. De tijd start zodra op de e-mailkoppeling wordt geklikt.
 • Wanneer het sms-bericht is verzonden, verschijnt een blauw bericht dat aangeeft dat het bericht is verzonden en dat de koppeling in het bericht binnen vijf minuten zal verlopen.

Opmerking:

Als het ondertekeningsproces op een mobiele telefoon wordt gestart, wordt deze stap voor het telefoonnummer overgeslagen.

gov_id_notificationmessage

 

Op de smartphone wordt een sms-bericht geleverd met een koppeling.

Zodra de ontvanger op de koppeling klikt, kan deze ervoor kiezen om zich te verifiëren met een rijbewijs/identiteitskaart of een paspoort.

Overheids-id, eerste stappen

 

Als de ontvanger een rijbewijs of id gebruikt, vraagt de app de ontvanger om een foto te nemen van:

 • Voorzijde van de kaart
 • Achterzijde van de kaart
 • De ontvanger zelf

Bij een paspoort is slechts één afbeelding van het paspoort vereist.

Overheids-id, voor- en achterkant

 

Tijdens het verzamelen en verifiëren van de documentinhoud toont de oorspronkelijke meldingspagina een statusbericht dat de details worden geverifieerd.

gov_id_verificationinprocess

 

De gescande overheidsidentiteitskaart wordt in realtime geauthenticeerd door tientallen elementen in het document te verifiëren, waaronder:

 • Documentstructuur
 • Biografische gegevens
 • PDF417-streepjescode (indien van toepassing)
 • Een door computers leesbare zone (indien van toepassing)
 • Beveiligingsfuncties
 • Fotogebied
 • Handtekening

Hierna wordt de selfie vergeleken met de foto op het document om in realtime vast te stellen dat de ontvanger dezelfde persoon is.


Meer informatie over het verificatieproces...

Met het Adobe Sign-verificatieproces via overheids-id kunnen bedrijven wereldwijd de identiteit van hun digitale gebruikers verifiëren en de status van de gebruikers veranderen in vertrouwde ondertekenaars; altijd, overal.

Laag 1:

De eerste technologielaag biedt een naadloze en veilige manier om te garanderen dat een identiteitsbewijs dat in een digitale transactie wordt verstrekt, authentiek en ongewijzigd is.

De combinatie van een toonaangevende scanfunctie en een bewezen engine voor id-verificatie garandeert een betrouwbare digitale identiteit en een naadloze gebruikerservaring.

Verificatie via overheids-id is beschikbaar voor alle Latijns talen en biedt ondersteuning voor duizenden nationale en internationale identiteitsbewijzen, waaronder:

 • Paspoorten
 • Identiteitskaarten
 • Rijbewijzen

 

Voor uiterst betrouwbare resultaten biedt de service het volgende:

 • Scaninstructies voor document: gebruikers maken stap voor stap een correcte foto voor een optimaal resultaat
 • Documentclassificatie: algoritmen voor computervisie herkennen en classificeren duizenden identiteitsbewijzen die door de overheid zijn verstrekt, met betrouwbare gegevensextractie en documentvalidatie als resultaat
 • Gegevensextractie: deze service gaat verder dan alleen optische tekenherkenning. Het document wordt gedeconstrueerd en de inhoud van elk veld wordt geanalyseerd
 • Evaluatie van authenticiteitselementen: met een combinatie van AI-technieken worden tientallen elementen in het document gevalideerd, waaronder:
  • Documentstructuur: de fysieke kenmerken van het identiteitsbewijs worden geëvalueerd op juiste grootte, materiaal, vorm, kleur, lay-out, enz.
  • Biografische gegevens: de afgedrukte identiteitsgegevens van de persoon worden geëvalueerd op lettertypegebruik, kleur, acceptabele waarden, enz.
  • PDF417-streepjescode (indien van toepassing): de OCR-resultaten van de biometrische gegevens aan de voorzijde worden vergeleken met de gegevens die zijn geëxtraheerd uit de PDF417-streepjescode aan de achterzijde
  • Door de computer leesbare zone (indien van toepassing): deze MRZ-zone wordt gecontroleerd op lettertypegebruik, aanwezigheid, controlecijfers, enz.
  • Beveiligingsfuncties: zowel de visuele als onzichtbare beveiligingsfuncties van het identiteitsbewijs worden gecontroleerd op aanwezigheid, positie, inhoud, enzovoort.
  • Fotozone: de portretfoto wordt geëvalueerd op menselijke gezichtsvorm en kenmerken, oriëntatie, kleur, enz.
  • Handtekening: de handtekeningsectie wordt gecontroleerd op aanwezigheid, lettertype, overeenkomst met bekende voorbeelden, enzovoort.

 

Laag 2:

Een tweede verificatielaag vergelijkt het portret op het identiteitsbewijs met een "selfie" van de gebruiker door middel van een biometrische gezichtsvergelijking. Zo wordt bevestigd dat de gebruiker die het document met de id verstrekt, inderdaad de eigenaar is.

Anti-spoofing technieken

 • Met videoframeanalyse wordt gegarandeerd dat de gebruiker een correcte selfie maakt, met optimale scanomstandigheden
 • Tijdens het vastleggen van de selfie wordt de ontvanger geïnstrueerd om een actie uit te voeren (bijvoorbeeld: Lachen!) om aan te tonen dat hij/zij een levend wezen is
 • Belichting, focus en uitlijning zijn enkele van de geëvalueerde kenmerken


Identiteitsrapport van de ondertekenaar

In Adobe Sign worden de verificatiegegevens die zijn vergaard tijdens verificatie met gebruik van een overheids-id standaard niet opgeslagen.

Klanten kunnen hun Success Manager echter vragen een instelling in te schakelen om het identiteitsrapport van de ondertekenaar samen met de overeenkomst op te slaan.

De SIR bevat gegevens die tijdens de verificatie van de overheids-id worden verzameld (bijvoorbeeld afbeeldingen van het identiteitsbewijs van de ondertekenaar, pasfoto's, telefoonnummer, gegevens die zijn geëxtraheerd van het identiteitsbewijs, enz.)

 • Dit document wordt samen met de overeenkomst en het controlerapport opgeslagen
 • Het document is toegankelijk voor de afzender via de pagina Beheren of een v6 REST API-oproep
 • Het document kan worden vernietigd door naleving van de AVG-regulering of bij uitvoering van het retentiebeleid
Identiteitsrapport ondertekenaar

 

Zodra beide stappen met succes zijn voltooid, krijgt de ontvanger toegang tot de overeenkomst.

 • De naam van de ontvanger (zoals deze op de id staat) wordt ingevoerd in het handtekeningenveld. Deze naam kan niet worden bewerkt
Overheids-id, gelukt

De ontvanger krijgt vijf pogingen om zich te verifiëren met zijn of haar id. Na vijf mislukte pogingen wordt de overeenkomst geannuleerd en wordt de afzender hiervan op de hoogte gebracht.

 

Het controlerapport geeft duidelijk aan dat de ontvanger is geverifieerd via een overheids-id.

gov_id_auth_auditreport


De SIR downloaden via de pagina Beheren

De SIR downloaden:

 • Ga naar de pagina Beheren
 • Klik één keer op de overeenkomst met het gewenste rapport om de overeenkomst te selecteren
 • In het rechterdeelvenster klikt u op Meer tonen om alle tools weer te geven
 • Klik op Identiteitsrapport downloaden
 • Er verschijnt een pop-upvenster waarin u een wachtwoord voor het document moet opgeven
  • Dit wachtwoord is ingesloten in de PDF en moet worden ingevoerd voordat de PDF kan worden bekeken
 • Zodra het wachtwoord is ingevoerd, klikt u op Downloaden. Het rapport wordt gedownload naar uw lokale systeem.
De SIR downloaden op de pagina Beheren

 

Als de SIR wordt gedownload voordat de overeenkomst de status terminal bereikt, wordt het document gemarkeerd als een Tussentijds rapport. Zodra de overeenkomst is voltooid, heet het rapport de Uiteindelijke SIR.

Tussentijds rapport


Configuratieopties

Alle verificatiemethoden en -opties kunnen worden geconfigureerd op account- en/of groepsniveau.

 • Elke groep kan afzonderlijk worden geconfigureerd, geheel conform de vereisten van uw bedrijf.

Wanneer een van de verificatiemethoden is ingeschakeld, wordt het een beschikbare optie voor:

 • Het standaardverzendproces
 • Aangepaste workflows zoals gemaakt in de workflow-ontwerper
 • API-verzendgebeurtenis


Opties voor algemene toegang tot verificatiemethoden

Een kort woord over de configuratie van interne ontvangers

De pagina Verzendinstellingen bevat twee secties met vergelijkbare besturingselementen.

 • Met de bovenste groep besturingselementen worden de ‘algemene’ toegangsregels vastgesteld
 • De onderste groep biedt een verschillende reeks met regels die worden toegepast op uw "interne ontvangers"
  • Een interne ontvanger is elke ontvanger (e-mailadres) die zich binnen uw Adobe Sign-account bevindt
   • Dit is niet noodzakelijkerwijs iedereen in uw bedrijf
   • De ontvangers in een ander Adobe Sign-account zijn niet "intern" vanuit het perspectief van de toepassing, zelfs als in uw bedrijf werken en een e-maildomein delen

Het configureren van interne ontvangers met een verschillende verificatiemethode (b.v. Adobe Sign-verificatie) heeft voordelen:

 • Minder frustratie voor uw ondertekenaars
 • Een minder complex ondertekeningsproces kost minder tijd voor iedereen die als medeondertekenaar heel veel overeenkomsten moet ondertekenen
 • Geen of minder kosten voor de premium verificatiemethoden


Algemene toegangscontroles

Hier volgen de algemene toegangscontroles:

 • Vereisen dat afzenders een van de beschikbare verificatiemethoden voor ontvangers opgeven - als deze opties ingeschakeld is, kan E-mail mogelijk niet worden geselecteerd als de standaardmethode voor verificatie. U moet één verificatiemethode met twee factoren kiezen
  • U moet een standaardverificatiemethode selecteren
 • Toestaan dat Adobe Sign het e-mailadres van de ondertekenaar automatisch invult bij elke vraag voor verificatie - als deze optie ingeschakeld is, wordt het e-mailadres van de ontvanger automatisch ingevoegd waar nodig voor verificatie
  • Deze instelling is alleen van toepassing op de methode Adobe Sign-verificatie
 • De ondertekenaar niet vragen om zich opnieuw te identificeren als hij al is aangemeld bij Adobe Sign - als deze optie ingeschakeld is, worden ondertekenaars niet gevraagd zich opnieuw te verifiëren als ze al zijn aangemeld bij Adobe Sign.
  • Deze instelling is alleen van toepassing op de methode Adobe Sign-verificatie
 • De volgende identiteitsverficatiemethoden voor ontvangers inschakelen - hiermee worden de beschikbare opties voor verificatie van ontvangers vermeld. Selecteer een of meer opties al naar gelang uw vereisten op beveiligings- of compatibiliteitsgebied.
 • Standaard de volgende methode gebruiken: hiermee wordt de standaardmethode ingesteld wanneer een ontvanger wordt toegevoegd aan een overeenkomst
 • Toestaan dat afzenders de standaardverificatiemethode kunnen wijzigen: als deze optie is ingeschakeld, kan de afzender een methode in een vervolgkeuzelijst selecteren 
  • Indien deze optie is uitgeschakeld, kan alleen de standaardverificatiemethode worden gebruikt
Verificatiemethoden in de beheerinterface

 

Besturingselementen voor interne ontvangers

De besturingselementen voor interne ontvangers verschaffen de opties die u kunt toepassen op interne ontvangers:

 • Verschillende identiteitsverficatiemethoden voor interne ontvangers inschakelen: indien deze optie is ingeschakeld, gebruiken interne ontvangers andere verificatieregels
 • De volgende identiteitsverficatiemethoden voor ontvangers inschakelen - hiermee worden de beschikbare opties voor verificatie van ontvangers vermeld. Selecteer een of meer opties al naar gelang uw vereisten op beveiligings- of compatibiliteitsgebied.
  • Adobe Sign-verificatie is een gebruiksvriendelijke verificatiemethode
   voor situaties waarin uw afzenders ook medeondertekenaars zijn
 • Standaard de volgende methode gebruiken: hiermee wordt de standaardmethode voor interne ontvangers vastgesteld
 • Toestaan dat afzenders de standaardverificatiemethode kunnen wijzigen: met deze optie kan de afzender de standaardverificatiemethode wijzigen in elke andere methode die door de beheerder is toegestaan


Opties voor verificatiemethoden met twee factoren

Het wachtwoord voor ondertekening van de overeenkomst biedt drie controleopties die door de beheerder worden geconfigureerd op de pagina Beveiligingsinstellingen:

 • Beperk het aantal pogingen: deze optie is standaard ingeschakeld. Indien deze optie is uitgeschakeld, kan de ondertekenaar het wachtwoord een onbeperkt aantal keren invoeren 
  • Laat ondertekenaar XX pogingen doen om het wachtwoord voor de overeenkomst in te voeren voordat de overeenkomst wordt geannuleerd: hier vult de beheerder het maximale aantal verificatiepogingen in. Zodra het aantal pogingen wordt overschreden, wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd en krijgt de afzender hiervan bericht
 • Wachtwoordsterkte voor ondertekenen van overeenkomst: deze optie bepaalt de complexiteit van het wachtwoord dat moet worden ingevoerd wanneer de afzender de overeenkomst maakt

Opmerking:

De configuratieopties voor de beveiligingsinstellingen zijn alleen zichtbaar als de verificatiemethode is ingeschakeld op de pagina Verzendinstellingen.

signing_passwordstrength

Standaard zijn er slechts drie webverificatieopties beschikbaar:

 • Google
 • LinkedIn
 • Facebook

Klanten met een lidmaatschap op ondernemingsniveau kunnen hun succesmanager verzoeken om een van de onderstaande opties toe te laten:

 • Yahoo
 • Twitter
 • Microsoft LiveID

Standaard voegt de methode voor Adobe Sign-verificatie het e-mailadres van de ontvanger toe aan het verificatievenster.

Er is een andere optie om hernieuwde verificatie over te slaan als de gebruiker momenteel is aangemeld bij Adobe Sign.

U kunt beide opties configureren bij de algemene toegangscontroles.

De op kennis gebaseerde verificatie biedt drie configureerbare opties die op de pagina Beveiligingsinstellingen worden gevonden:

 • Beperk het aantal pogingen: deze optie is standaard ingeschakeld. Indien deze optie is uitgeschakeld, kunnen ondertekenaars zich een onbeperkt aantal keren verifiëren 
  • Laat ondertkenaar XX pogingen uitvoeren om zijn/haar identiteit te valideren voordat de overeenkomst wordt geannuleerd: hier vult de beheerder het maximale aantal verificatiepogingen in. Zodra het aantal pogingen wordt overschreden, wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd en krijgt de afzender hiervan bericht
 • Moeilijkheidsniveau voor verificatie op basis van kennis: dit bepaalt de complexiteit van het verificatieproces:
  • Standaard: ondertekenaars krijgen drie vragen die ze allemaal correct moeten beantwoorden. Als ze slechts twee vragen correct beantwoorden, krijgen ze twee extra vragen die allebei correct moeten worden beantwoord
  • Moeilijk: ondertekenaars krijgen vier vragen die ze allemaal correct moeten beantwoorden. Als ze slechts drie vragen correct beantwoorden, krijgen ze twee extra vragen die allebei correct moeten worden beantwoord

Opmerking:

De configuratieopties voor de beveiligingsinstellingen zijn alleen zichtbaar als de verificatiemethode is ingeschakeld op de pagina Verzendinstellingen.

nav_to_kba

Wanneer u de telefonische verificatiemethode inschakelt, worden twee extra opties weergegeven:

 • Standaard landcode definiëren: met deze optie kunt u de standaard landcode voor uw account of groep instellen, zodat uw afzenders dit niet telkens opnieuw hoeven te doen
 • Contactgegevens voor ondersteuning aanpassen: standaard wordt het e-mailadres van de afzender van de overeenkomst ingevoegd door de contactkoppeling in de e-mail van de ondertekenaar. Als u wilt dat uw ondertekenaars in plaats daarvan contact opnemen met een centraal callcenter of een speciaal telefoonnummer, kunt u uw eigen e-mail of telefoonnummer invoeren. (hier vindt u meer details)
Sms-opties

Met telefonische verificatie kan de beheerder ook instellen na hoeveel mislukte pogingen de overeenkomst wordt geannuleerd.

Deze instelling kan worden geconfigureerd op de pagina Beveiligingsinstellingen

Opmerking:

De configuratieopties voor de beveiligingsinstellingen zijn alleen zichtbaar als de verificatiemethode is ingeschakeld op de pagina Verzendinstellingen.

nav_to_phone_auth

Voor verificatie via overheids-id moet u een contract hebben voor een specifiek jaarlijks volume aan ontvangers. Wanneer dit nog niet is geconfigureerd op de back-end, is deze optie niet zichtbaar in de beheerdersinterface.

Het aantal pogingen om de identiteit te verifiëren is standaard ingesteld op vijf. Dit aantal kan naar boven of naar beneden worden bijgesteld na een verzoek aan uw succesmanager.


E-mailverificatie voor webformulieren uitschakelen

Bij heel veel unieke gebruiksgevallen worden webformulieren toegepast, en vaak is er een verminderde vraag naar sterk afgedwongen verificatie van de ontvanger. 

Bij accounts waarbij de handtekeningen van webformulieren niet moeten worden geverifieerd, kunt u de optie voor e-mailverificatie uitschakelen via Accountinstellingen > Internationale instellingen > Webformulieren

Opmerking:

Met deze instelling wordt alleen de e-mailverificatie van de handtekening uitgeschakeld.

 • Deze instelling is van toepassing op alle webformulieren binnen het account of de groep waarvoor de instelling wordt gedefinieerd.

Als een wachtwoord is ingeschakeld om toegang te verlenen tot het webformulier, wordt de desbetreffende veiligheidspoort hierdoor niet gecompromitteerd.

nav_to_web_form

Verificatiemethoden bewerken na het verzenden van een overeenkomst

De verificatiemethode voor een ontvanger kan op de pagina Beheren worden bewerkt:

 1. Plaats de muis boven het pictogram naast de ontvanger

 2. Klik op de koppeling Bewerken naast de verificatiemethode

 3. Selecteer de nieuwe methode

 4. Klik op Bevestigen. De wijziging vindt in real time plaats. De klant moet de overeenkomst opnieuw laden via de ondertekeningskoppeling om de nieuwe verificatie op te halen.

Verificatiemethode bewerken

Opmerking:

De wijziging vindt in real time plaats. De klant moet de overeenkomst opnieuw laden via de ondertekeningskoppeling om de nieuwe verificatie op te halen.