Stemplowanie dokumentu

Stemple w pliku PDF wstawia się podobnie, jak gumowe pieczątki przystawiane na papierowym dokumencie. Użytkownik ma możliwość wyboru wielu stempli predefiniowanych lub może utworzyć własne. Stemple dynamiczne pobierają informacje z komputera oraz panelu Tożsamość w oknie preferencji, dzięki czemu na stemplu może pojawić się nazwa, data i godzina.

Narzędzie Stempel znajduje się w dodatkowym pasku narzędzi narzędzia Skomentuj.

Kategorie narzędzia Stempel w programie Acrobat
Kategorie narzędzia Stempel

A. Stempel dynamiczny B. Stempel Podpisać tutaj C. Standardowy stempel komercyjny D. Stempel własny 

Aby zapoznać się z samouczkiem przedstawiającym tworzenie stempli dynamicznych, zobacz temat Tajemnice stempli dynamicznych na stronie http://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets.

Otwieranie palety Stemple

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Skomentuj > Stemple > Pokaż paletę Stemple.

Stosowanie stempla

 1. Wybierz stempel, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Kliknij narzędzie Stempel. Zostanie zaznaczony ostatnio używany stempel.

  • Z menu palety Stemple wybierz kategorię, a następnie stempel.

 2. Kliknij w miejscu wstawienia stempla lub ustaw kursor w wybranym miejscu i przeciągając go, narysuj prostokąt definiujący rozmiar stempla.
 3. Jeżeli w preferencjach tożsamości nie podano swojego imienia/nazwiska, to pojawi się monit w oknie Konfiguracja tożsamości.

Wybór położenia lub wyglądu stempla

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie lub Rączka i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby przenieść stempel, przeciągnij go w inne miejsce.

  • Aby zmienić rozmiar stempla, kliknij go i przeciągnij jego uchwyt narożny.

  • Aby obrócić stempel, kliknij go, umieść kursor nad uchwytem u góry stempla i przeciągnij go, gdy pojawi się ikona stempla .

  • Aby usunąć stempel, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

  • Aby zmienić krycie stempla lub kolor wyskakującego okienka komunikatu, kliknij stempel prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości. Ustaw krycie lub kolor na zakładce Wygląd.

Przenoszenie stempla na listę ulubionych

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie lub Rączka i zaznacz znacznik stempla na stronie.
 2. W dodatkowym pasku narzędzi narzędzia Skomentuj kliknij narzędzie Stempel i wybierz opcję Dodaj bieżący stempel do ulubionych.

Tworzenie niestandardowego stempla

Stemple niestandardowe można tworzyć na podstawie różnych formatów, takich jak PDF, JPEG, bitmapy, a także plików programów Adobe® Illustrator® (AI), Adobe® Photoshop® (PSD) i Autodesk AutoCAD (DWT, DWG). W programie Acrobat Reader DC do tworzenia niestandardowych stempli można używać tylko formatu PDF.

Uwaga:

Aby dodać obraz do pliku PDF tylko jeden raz, wystarczy go skopiować do dokumentu. Wklejone obrazy zachowują się tak samo, jak inne komentarze-stemple: mają wyskakujące okienko i można edytować ich właściwości.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Skomentuj > Stemple > Pokaż paleta Stemple.

 2. Kliknij Importuj i wybierz plik.

 3. Jeśli plik ma więcej niż jedną stronę, przewiń do pożądanej strony i kliknij OK.

 4. Wybierz kategorię z menu lub wpisz nową nazwę z kategorii. Podaj nazwę własnego stempla i kliknij OK.

Zmiana nazwy lub kategorii własnego stempla

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Skomentuj > Stemple > Pokaż paleta Stemple.

 2. Wybierz kategorię stempla, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj.

 3. Zmodyfikuj kategorię lub nazwę stempla albo zmień związany z nim obraz, po czym kliknij OK.

Usuwanie własnego stempla

Użytkownicy mogą usuwać tylko stemple utworzone samodzielnie, a zatem nie mogą usuwać stempli predefiniowanych. Usunięcie stempla powoduje usunięcie go menu narzędzia Stempel. Plik tego stempla nie jest usuwany.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Skomentuj > Stemple > Pokaż paleta Stemple.

 2. Wybierz z menu kategorię stempla, kliknij własny stempel prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Usuwanie kategorii własnych stempli

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Skomentuj > Stemple > Własne stemple > Zarządzaj stemplami.

 2. Wybierz kategorię do usunięcia i naciśnij klawisz Usuń.

  Uwaga:

  Usunięcie wszystkich stempli z własnej kategorii stempli spowoduje usunięcie tej kategorii.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online