Podczas wyświetlania wideo można dodawać komentarze do poszczególnych klatek. Każdy komentarz jest dołączany do określonej klatki, więc podczas wyświetlania komentarze są wyświetlane w odpowiednim kontekście.

  1. Gdy element wideo (w pliku PDF) został otwarty, otwórz panel Lista komentarzy.

    Uwaga:

    Aby otworzyć panel Lista komentarzy, wybierz polecenie Narzędzia > Komentarze. Narzędzia adnotacji i znaczników rysunkowych są wyświetlane na dodatkowym pasku narzędziowym, a komentarze są wyświetlane w panelu po prawej stronie.  

  2. Uruchom wideo i kliknij przycisk Wstrzymaj w miejscu, w którym chcesz dodać komentarz.

  3. Na dodatkowym pasku narzędzi wybierz odpowiednie narzędzie komentowania, a następnie kliknij klatkę wideo w celu dodania komentarza.

  4. Kliknij przycisk Odtwarzaj, aby kontynuować odtwarzanie wideo.

Na liście Komentarzy wyświetlone zostaną komentarze.