Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw

W tym dokumencie wyjaśniono, jak utworzyć podstawowy formularz od podstaw w programie Acrobat DC. (Aby uzyskać więcej informacji dotyczących formularzy PDF, kliknij odpowiednie łącze powyżej).

 

Tworzenie formularza od podstaw

Możesz zacząć od pustego dokumentu PDF, dodać wymagany tekst i etykiety, a następnie dokończyć formularz, dodając pola formularza.

 1. W programie Acrobat, wybierz polecenie Narzędzia > Przygotuj formularz.

 2. Wybierz opcję Utwórz nowy, a następnie kliknij przycisk Start.

  Zapisz plik PDF: w lewym górnym rogu okna programu Acrobat kliknij ikonę Zapisz, wybierz lokalizację, w której chcesz go zapisać, nazwij plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Tworzenie formularza od podstaw

  Uwaga:

  Jeśli nie widzisz opcji Utwórz nowy, zaktualizuj program Acrobat. Aby automatycznie zaktualizować z poziomu programu Acrobat, wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź uaktualnienia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie aktualizatora, aby sfinalizować procesu aktualizacji.

 3. Kliknij przycisk Dodaj tekst na pasku narzędzi i wpisz tekst w dowolnym miejscu formularza.

  Dodawanie tekstu

 4. Aby dodać logo lub obraz w formularzu, wybierz narzędzie Dodaj obraz na pasku narzędzi, wybierz obraz, kliknij przycisk OK, a następnie umieść obraz w żądanym miejscu. Dostosuj odpowiednio rozmiar lub położenie obrazu.

  Dodawanie obrazu

  Poniżej znajduje się przykładowy formularz z etykietami utworzonymi za pomocą narzędzi Dodaj tekst i Dodaj obraz.

  Dodawanie etykiet i logo do formularza

 5. Aby zmienić istniejące pola tekstowe lub obrazy, kliknij przycisk Edytuj na pasku narzędziowym. Można edytować wszystkie pola tekstowe i obrazy.

  Korzystanie z narzędzia Edytuj do zmiany istniejących pól tekstowych lub obrazów

 6. Dodaj pola do formularza za pomocą narzędzi pól formularza dostępnych w pasku narzędzi. Usuń pola, a także zmień ich rozmiar i położenie. Dodawanie pola:

  1. Na pasku narzędzi kliknij narzędzie odpowiadające typowi pola lub kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu formularza, a następnie wybierz narzędzie.
  2. Kliknij żądane miejsce formularza, aby umieścić wybrane pole.
  3. Zmiana właściwości pola. Właściwości pola różnią się w zależności od typu pola formularza.

  Podczas dodawania pól kliknij przycisk Podgląd, aby zobaczyć ich wygląd. Kliknij przycisk Edytuj, aby powrócić do trybu edycji.

  Na poniższych zrzutach ekranu widać przykładowy formularz prośby o urlop pokazany w trybie edycji i w trybie podglądu.

  Pola formularza w trybie edycji
  Pola formularza w trybie edycji

  Pola formularza w trybie podglądu
  Pola formularza w trybie podglądu

 7. Po wypełnieniu pól formularza zapisz formularz.

  Aby uzyskać więcej informacji o polach formularza i sposobie ustawiania ich właściwości, zobacz następną sekcję.

Dodawanie pól formularza, przycisków, obliczeń, daty i godziny lub przycisku przesyłania w formularzu

 • Jakie pola obsługuje formularz PDF?
  Formularz PDF obsługuje pola tekstowe, listy rozwijane, przyciski opcji, pola wyboru, pola list itd. Ustaw właściwości pola formularza, takie jak zmiana rozmiaru tekstu, data, obliczenia lub wyzwalanie skryptów niestandardowych, aby zdefiniować zachowanie pól. Więcej informacji.
 • Jak dodać do formularza przycisk Wyczyść formularz lub Wyzeruj formularz?
  Przycisk Wyczyść formularz lub Wyzeruj formularz pozwala wyczyścić wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu. Przycisk można również skonfigurować tak, aby były czyszczone tylko konkretne pola. Więcej informacji.
 • Jak dodać przycisk przesyłania do formularza?
  Rozpowszechniany formularz jest automatycznie sprawdzany przez program Acrobat. Jeśli nie zostanie znaleziony przycisk przesyłania, program doda przycisk Prześlij formularz do paska komunikatów dokumentu. Użytkownik może kliknąć przycisk Prześlij formularz, aby odesłać wypełniony formularz. Więcej informacji.
 • Czy do formularza PDF można dodać przyciski?
  Tak, do formularza można dodać przyciski umożliwiające otwieranie pliku, odtwarzanie dźwięku lub filmu, przesyłanie danych na serwery internetowe oraz wykonywanie wielu innych zadań. Więcej informacji.
 • Jak zmienić rozmiar pól formularza?
  Aby ręcznie zmienić rozmiar pola, przeciągnij uchwyt krawędzi. Można również zmienić rozmiar pola formularza o jeden piksel lub do określonego wymiaru. Więcej informacji.
 • Jak przesunąć pola w formularzu PDF?
  Pola można przesuwać zwykłą metodą przeciągania. Więcej informacji.
 • Dlaczego dane formularza są kopiowane po wypełnianiu jednego pola?
  Jeśli pola formularza zostaną skopiowane i wklejone do tego samego formularza, pola będą miały tę samą nazwę oraz właściwości skopiowanej komórki. Aby rozwiązać ten problem, kliknij dwukrotnie pole, aby otworzyć okno Właściwości. W zakładce Ogólne zmień nazwę pola. Powtórz ten krok dla wszystkich skopiowanych pól tekstowych. Więcej informacji.
  Dołącz do dyskusji na forach dyskusyjnych Adobe .
Pola w formularzu PDF

 • Jak używać podstawowych obliczeń w formularzu PDF?
  Obliczenia takie jak suma, iloczyn, średnia, minimum i maksimum można wykonać przy użyciu wstępnie zdefiniowanych obliczeń. Więcej informacji.
 • Jak dodać wskazówkę do pola formularza?
  Kliknij dwukrotnie zaznaczone pole formularza, aby otworzyć okno Właściwości. Na karcie Ogólne wpisz opis w polu wskazówki. Więcej informacji.
 • Jak utworzyć pole tekstowe z obsługą ponownego wlewania?
  Kliknij dwukrotnie zaznaczone pole tekstowe, aby otworzyć okno Właściwości. W karcie Opcje wybierz Wielowierszowe i Przewijanie długiego tekstu. Więcej informacji.
 • Jak utworzyć wymagane lub niewymagane pole?
  Kliknij dwukrotnie zaznaczone pole formularza, aby otworzyć okno Właściwości. Aby ustawić pole jako wymagane, w karcie Ogólne wybierz opcję Wymagane. Aby ustawić pole jako opcjonalne, usuń zaznaczenie pola Wymagane. Więcej informacji.

 • Jak utworzyć pole tylko do odczytu?
  Kliknij dwukrotnie zaznaczone pole formularza, aby otworzyć okno Właściwości. Na karcie Ogólne wybierz opcję Tylko do odczytu. Więcej informacji.
 • Jak dodać pole formularza z kodem kreskowym?
  W programie Acrobat wybierz polecenie Narzędzia > Przygotuj formularz. Kliknij ikonę kodu kreskowego () na pasku narzędzi i umieść ją w formularzu. Więcej informacji.
 • Jak dodać pole daty i godziny?
  Podczas przygotowywania formularza w programie Acrobat DC kliknij ikonę pola daty na pasku narzędziowym, a następnie kliknij obszar dokumentu, w którym chcesz umieścić pole. Więcej informacji.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto