Czyszczenie zdjęć dokumentów w celu usuwania tła i regulacji perspektywy.

Czyszczenie zdjęć zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym

Funkcja Ulepsz obrazy ułatwia czyszczenie obrazów, które zostały zarejestrowane za pomocą aparatów w smartfonach. Używając tej funkcji, można kliknąć fotografie dokumentów na urządzeniu przenośnym, a następnie utworzyć ładnie wyglądające i wyraziste pliki PDF o małych rozmiarach. W ten sposób zostaje rozwiązana potrzeba natychmiastowego skanowania bez użycia standardowego skanera.

Zazwyczaj obrazy uchwycone za pomocą urządzeń przenośnych cechują się następującymi problemami:

  • Nieprawidłowe perspektywy
  • Obszar poza granicami
  • Cienie
  • Nieprawidłowe oświetlenie

Funkcja rozwiązuje wszystkie te problemy do pewnego stopnia i pozwala na uzyskanie ładnie wyglądających plików PDF.

Aby poprawić obraz z aparatu

  1. Otwórz zdjęcie lub obraz dokumentu w Acrobat DC.

  2. Wybierz Narzędzia > Ulepsz skany.

  3. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Ulepsz, a następnie wybierz Zdjęcie.

  4. Dodatkowe opcje i instrukcje są wyświetlane na dodatkowym pasku narzędziowym. Jeżeli to konieczne, wyreguluj granice strony za pomocą niebieskiego kółka w rogach zdjęcia. Kliknij opcję Ulepsz stronę.

  5. Jakość obrazu zostaje poprawiona i wyświetlany jest plik PDF obrazu. Możesz zmienić domyślny poziom ulepszania za pomocą suwaka w dodatkowym pasku narzędzi.

  6. Zapisz plik PDF.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online