Podręcznik użytkownika Anuluj

Skanowanie dokumentów do formatu PDF

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami

Zeskanuj papierowy dokument do pliku PDF i użyj programu Acrobat, aby przekształcić go w inteligentny plik PDF z możliwością wyszukiwania i zaznaczania tekstu.
 

Skanowanie dokumentu i tworzenie pliku PDF

Plik PDF można utworzyć bezpośrednio z dokumentu papierowego za pomocą skanera i programu Acrobat. W systemie Windows program Acrobat obsługuje sterowniki TWAIN oraz Windows Image Acquisition (WIA). W systemie Mac OS program Acrobat obsługuje standardy TWAIN i Image Capture (ICA).

W systemie Windows można skorzystać z trybu automatycznego rozpoznawania kolorów i pozwolić programowi Acrobat ustalić typ zawartości dokumentu papierowego lub skorzystać z innych ustawień predefiniowanych (dokument czarno-biały, dokument w skali szarości, obraz kolorowy oraz dokument kolorowy), bazując na własnej ocenie. Ustawienia predefiniowane skanowania można skonfigurować samodzielnie lub skorzystać z opcji Skanowanie własne, aby zeskanować dokument z własnymi ustawieniami.

Uwaga:

Skanowanie przy użyciu predefiniowanych ustawień jest dostępne tylko w przypadku sterowników skanera obsługujących tryb ukrywania macierzystego interfejsu skanera. Ustawienia predefiniowane skanowania nie są dostępne w systemie Mac OS.

Jeśli w systemie Windows jest zainstalowany sterownik WIA skanera, można utworzyć plik PDF, używając przycisku skanowania na skanerze. Naciśnij przycisk Skanuj, a następnie w systemie Windows wybierz z listy zarejestrowanych aplikacji program Adobe Acrobat. W interfejsie Skanuj programu Acrobat wybierz skaner i domyślne ustawienie dokumentu lub opcję Skanowanie własne.

Aby zeskanować papierowy dokument do formatu PDF w programie Acrobat, kliknij polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF. Zostanie wyświetlony interfejs tworzenia pliku PDF z dowolnego formatu. Wybierz pozycję Skaner, aby wyświetlić dostępne opcje.

W systemie Windows:

Opcje skanowania papierowego dokumentu do pliku PDF
Tworzenie plików PDF z interfejsu Skaner; kliknięcie pozycji Ustawienia lub ikony zębatki spowoduje wyświetlenie wszystkich ustawień wybranej opcji.

W systemie Mac:

Opcje skanowania papierowego dokumentu do pliku PDF na komputerze Mac
Twórz pliki PDF z interfejsu Skaner; wybierz skaner i kliknij przycisk Dalej, aby zobaczyć ustawienia dla wybranego skanera.

Skanowanie dokumentu papierowego do pliku PDF z włączoną funkcją automatycznego wykrywania trybu kolorów (Windows)

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF > Skaner > Automatycznie wykrywanie trybu koloru.

  Uwaga:

  Aby dodać dokument, który zostanie zeskanowany, do istniejącego pliku, wykonaj następujące czynności.

  1. Zaznacz pole wyboru Dołącz do istniejącego pliku.
  2. Jeśli pliki są otwarte w programie Acrobat, wybierz odpowiedni plik z listy rozwijanej lub kliknij Przeglądaj, a następnie wybierz odpowiedni plik.

  Jeżeli chcesz zeskanować wiele plików do formatu PDF, kliknij ikonę Ustawienia . Zostanie wyświetlony interfejs skanowania niestandardowego. Zaznacz pole wyboru Monit o zeskanowanie większej liczby stron.

 2. Kliknij Skanuj.

 3. W razie wyświetlenia monitu o skanowanie większej liczby stron, wybierz opcję Skanuj więcej stron, Skanuj obie strony lub Skanowanie zakończone i kliknij przycisk OK.

Skanowanie dokumentu papierowego do pliku PDF przy użyciu domyślnego ustawienia (Windows)

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF > Skaner > [domyślne ustawienie dokumentu].

  Uwaga:

  Aby dodać dokument, który zostanie zeskanowany, do istniejącego pliku, wykonaj następujące czynności.

  1. Zaznacz pole wyboru Dołącz do istniejącego pliku.
  2. Jeśli pliki są otwarte w programie Acrobat, wybierz odpowiedni plik z listy rozwijanej lub kliknij Przeglądaj, a następnie wybierz odpowiedni plik.

  Jeżeli chcesz zeskanować wiele plików do formatu PDF, kliknij ikonę Ustawienia . Zostanie wyświetlony interfejs skanowania niestandardowego. Zaznacz pole wyboru Monit o zeskanowanie większej liczby stron.

 2. Kliknij Skanuj.

 3. W razie wyświetlenia monitu o skanowanie większej liczby stron, wybierz opcję Skanuj więcej stron, Skanuj obie strony lub Skanowanie zakończone i kliknij przycisk OK.

Skanowanie dokumentu do pliku PDF bez używania ustawień predefiniowanych

 1. Wybierz pozycję Narzędzia > Utwórz plik PDF > Skaner > Ustawienia domyślne lub Moje ustawienia niestandardowe.

  Uwaga:

  Aby dodać dokument, który zostanie zeskanowany, do istniejącego pliku, wykonaj następujące czynności.

  1. Zaznacz pole wyboru Dołącz do istniejącego pliku.
  2. Jeśli pliki są otwarte w programie Acrobat, wybierz odpowiedni plik z listy rozwijanej lub kliknij Przeglądaj, a następnie wybierz odpowiedni plik.
 2. Kliknij ikonę   Ustawienia,   aby je zmienić . Zostanie wyświetlony interfejs skanowania niestandardowego. Wybierz opcje skanowania w zależności od potrzeb.

  Jeżeli chcesz zeskanować wiele plików do formatu PDF, zaznacz pole wyboru Monit o zeskanowanie większej liczby stron.

  Uwaga:

  W przypadku wybrania interfejsu użytkownika skanera (a nie interfejsu użytkownika programu Acrobat) pojawią się inne okna i okna dialogowe. Informacje o dostępnych opcjach można znaleźć w dokumentacji skanera. W systemie Mac OS jest zawsze wyświetlany interfejs użytkownika skanera.

 3. Kliknij Skanuj.

 4. W razie wyświetlenia monitu o skanowanie większej liczby stron, wybierz opcję Skanuj więcej stron, Skanuj obie strony lub Skanowanie zakończone i kliknij przycisk OK.

Ulepszanie lub optymalizowanie zeskanowanego pliku PDF

 1. Otwórz dokument PDF utworzony z zeskanowanego dokumentu.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Skanowanie i OCR > Ulepsz > Zeskanowany dokument.

 3. Wybierz opcje w dodatkowym pasku narzędzi — kliknij ikonę Ustawienia i wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Ulepsz zeskanowany plik PDF, a następnie kliknij OK.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji wyświetlanych w oknie dialogowym, zobacz Okno dialogowe Ulepsz zeskanowany plik PDF.

Konfigurowanie predefiniowanych ustawień skanowania (Windows)

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF > Skaner.

 2. Wybierz ustawienie domyślne: Automatyczne wykrywanie trybu koloru, Dokument czarno-biały, Dokument kolorowyDokument w skali szarości lub Kolorowe zdjęcie.

 3. Kliknij ikonę ustawień obok ustawienia domyślnego. W zależności od wybranej pozycji zostanie wyświetlony interfejs Skanowanie własne lub Skonfiguruj domyślne ustawienia.

 4. Dopasuj ustawienia zależnie od potrzeb.

  Jeżeli chcesz zeskanować wiele plików do formatu PDF, zaznacz pole wyboru Monit o zeskanowanie większej liczby stron.

 5. Kliknij Zapisz ustawienia, aby zapisać ustawienie domyślne i kliknij przycisk X, aby zamknąć okno.

Opcje skanowania

Po wybraniu skanera możesz wybrać lub zmienić jego różne opcje skanowania zgodnie z potrzebami.

Skaner

Należy wybrać zainstalowany skaner. Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie skanujące dostarczone przez producenta. W systemie Windows można określić opcje skanera, klikając przycisk Opcje.

Pokaż interfejs użytkownika skanera

Tę opcję należy wybrać tylko wtedy, gdy chcesz użyć ustawień oraz okien dialogowych interfejsu producenta skanera. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, proces skanowania będzie się odbywać z zastosowaniem ustawień określonych w interfejsie Skanowanie własne lub Skonfiguruj domyślne ustawienia.

Strony

Pozwala wybrać skanowanie jednostronne lub dwustronne. Jeżeli wybrano opcję Obie strony, a w ustawieniach skanera wskazano skanowanie tylko jednej strony arkusza, to ustawienia skanera przesłonią ustawienia programu Acrobat.

Uwaga:

Skanowanie dwustronne jest możliwe nawet w przypadku skanerów, które nie obsługują skanowania dwustronnego. Jeśli jest zaznaczona opcja Obie strony, po zeskanowaniu frontowej strony arkuszy pojawi się okno dialogowe. Następnie można odwrócić oryginalne dokumenty papierowe na tacy i wybrać w tym oknie dialogowym opcję Skanuj odwrotne strony (włóż drugą stronę arkusza). Dzięki tej metodzie powstaje plik PDF ze wszystkimi stronami we właściwej kolejności.

Tryb kolorów (tylko system Windows)

Wybierz podstawowy tryb kolorów obsługiwany przez skaner (Automatyczne wykrywanie, kolorowy, czarno-biały lub skala szarości). Opcja ta jest aktywna, gdy w opcjach skanera wybrano używanie ustawień z okna dialogowego Skanowanie w programie Acrobat, a nie opcji z aplikacji skanującej.

Rozdzielczość (tylko system Windows)

Wybierz rozdzielczość obsługiwaną przez posiadany skaner. Opcja ta jest aktywna, gdy w opcjach skanera wybrano używanie ustawień z okna dialogowego Skanowanie w programie Acrobat, a nie opcji z aplikacji skanującej.

Uwaga:

Jeśli zostanie zaznaczona opcja trybu kolorów lub rozdzielczości, której skaner nie obsługuje, pojawi się komunikat i zostanie otwarte okno aplikacji skanera. Wybierz inne opcje w oknie aplikacji skanera.

Rozmiar papieru (tylko w systemie Windows)

Wybierz rozmiar papieru lub określ własną szerokość i wysokość.

Monit o zeskanowanie większej liczby stron

W przypadku zaznaczenia tej opcji po każdej sesji skanowania wyświetlane jest okno dialogowe z pytaniem o skanowanie dodatkowych stron.

Jakość > Optymalizacja obrazu

Zaznacz tę opcję, aby przeprowadzić optymalizację pliku PDF. Opcja ta służy do skompresowania i nałożenia filtrów na obrazy w zeskanowanym pliku PDF. Aby dostosować optymalizację za pomocą konkretnych ustawień kompresji pliku i filtrowania, kliknij ikonę Ustawienia .

Jakość > Optymalizacja obrazu > Mały rozmiar / wysoka jakość

Przeciągając ten suwak, można określić równowagę między rozmiarem a jakością pliku.

Wyjście > Dołącz do istniejącego pliku

Dodaje przekonwertowane, zeskanowane strony do istniejącego pliku PDF. Wybierz otwarty plik z menu rozwijanego lub wyszukaj i wybierz plik PDF.

Wyjście > Utwórz nowy plik PDF

Tworzy dokument PDF.

Wyjście > Zapisz wiele plików

Tworzy wiele plików z wielu dokumentów papierowych. Kliknij ikonę Ustawienia , aby określić ustawienia dotyczące tworzenia portfolio PDF plików, liczby stron dla każdego pliku i prefiksu nazwy pliku.

Rozpoznaj tekst (OCR)

Zaznaczenie tej opcji powoduje przekonwertowanie obrazów tekstowych w pliku PDF do tekstu z możliwością przeszukiwania i zaznaczania. Ta opcja włącza funkcję optycznego rozpoznawania znaków (OCR) oraz funkcję rozpoznawania czcionek i stron w obrazach zawierających tekst. Kliknij ikonę Ustawienia  i określ ustawienia w oknie dialogowym Rozpoznaj tekst — Ustawienia. Zobacz Rozpoznawanie tekstu w skanowanych dokumentach.

Dodaj metadane

Gdy ta opcja jest zaznaczona, po zeskanowaniu pojawia się okno dialogowe Właściwości dokumentu. Okno dialogowe Właściwości dokumentu pozwala dodawać do pliku PDF metadane oraz informacje o skanowanym dokumencie. Tworząc wiele plików, można wprowadzić wspólne metadane wszystkich plików.

Utwórz zgodny z PDF/A

Opcję tę należy zaznaczyć, aby plik PDF był zgodny ze standardem ISO PDF/A-1b.

Okno dialogowe Optymalizuj zeskanowany PDF

Okno dialogowe Ulepsz zeskanowany plik PDF pozwala kontrolować ustawienia kompresji i nakładania filtrów na skanowane obrazy. W przypadku większości stron dokumentów wystarczają ustawienia domyślne, jednak gdy zachodzi potrzeba zwiększenia jakości obrazów lub uzyskania plików o mniejszych rozmiarach, ustawienia należy dostosować.

Zastosuj kompresję adaptacyjną

Każda ze stron jest dzielona na obszary czarno-białe, szare i kolorowe; jest wybierany taki sposób podziału, aby zachować pierwotny wygląd obrazu i uzyskać duży stopień kompresji wszystkich typów zawartości. Zalecane rozdzielczości skanowania to 300 dpi dla materiałów w skali szarości i RGB oraz 600 dpi w przypadku materiałów czarno-białych.

Skany kolorowe / w skali szarości

Skanując strony w kolorze lub skali szarości, można wybrać jedną z opcji:

JPEG2000

Stosowanie kompresji JPEG2000 dla kolorowej zawartości obrazu. (To ustawienie nie jest zalecane przy tworzeniu plików PDF/A. Zamiast niego lepiej użyć opcji JPEG).

ZIP

Stosowanie kompresji ZIP dla kolorowej zawartości obrazu.

JPEG

Stosowanie kompresji JPEG dla kolorowej zawartości obrazu.

Uwaga:

Skaner używa wybranej opcji Kolor/Skala szarości albo opcji Czarno-białe. Użyta opcja zależy od ustawień wybranych w oknie dialogowym Skanuj programu Acrobat albo w interfejsie TWAIN skanera. Interfejs ten może się otworzyć po naciśnięciu przycisku Skanuj w oknie dialogowym Skanuj programu Acrobat. (Domyślnie okno dialogowe skanera nie otwiera się).

Skany monochromatyczne

Skanując strony czarno-białe lub jednotonowe, można wybrać jedną z opcji:

JBIG2 (bezstratna) i JBIG2 (stratna)

Stosuje metodę kompresji JBIG2 w przypadku stron czarno-białych. Kompresja bezstratna gwarantuje najwyższy poziom jakości, natomiast przy niższych ustawieniach tekst ulega silnej kompresji. Strony tekstowe skompresowane metodą JBIG2 zajmują zwykle o 60% mniej miejsca niż strony skompresowane metodą CCITT Group 4, ale w pierwszym wypadku operacja kompresowania trwa dłużej. Zgodny z programem Acrobat 5.0 (PDF 1.4) i nowszym.

Uwaga:

Aby zapewnić zgodność z programem Acrobat 4.0, należy użyć innej metody kompresji niż JBIG2.

CCITT Group 4

Ustawienie CCITT Group 4 może być używane wyłącznie w przypadku stron czarno-białych. Odpowiadająca mu metoda kompresji jest szybka, bezstratna oraz zgodna z programem Acrobat w wersji 3.0 (PDF 1.2) i w nowszych wersjach.

Mały rozmiar / wysoka jakość

Ustawia punkt równowagi pomiędzy wielkością pliku a jakością.

Prostowanie

Strony, które nie są ułożone równo w oknie skanera, są wyrównywane w pionie. Do wyboru jest opcja Wł. lub Wył.

Usuwanie tła

Program zamalowuje na biało takie obszary materiałów kolorowych i w skali szarości, które są niemal białe (nie dotyczy materiałów czarno-białych).

Uwaga:

Chcąc uzyskać najwyższą jakość skanowania, użytkownik powinien wykalibrować skaner (tj. odpowiednio ustawić jasność i kontrast), tak by typowe czarno-białe wydruki z drukarek laserowych miały białe tło i czarny lub ciemnoszary tekst. Wtedy ustawienie opcji Wyłącz lub Niska daje dobre rezultaty. Skanując z papieru w kolorze złamanej bieli lub z gazety, można użyć opcji Średnia lub Wysoka, aby oczyścić stronę.

Usuwanie rastra

Powoduje usuwanie elementów rastra, które mogą redukować stopień kompresji JPEG, tworzyć efekt mory oraz zmniejszać czytelność tekstu. Ta opcja jest przeznaczona do materiałów w skali szarości lub RGB o rozdzielczości od 200 do 400 dpi oraz do kompresji adaptacyjnej materiałów czarno-białych o rozdzielczości 400–600 dpi. Ustawienie Wł. (zalecane) powoduje, że filtr jest stosowany do materiałów w skali szarości i RGB o rozdzielczości 300 dpi lub większej. Skanując strony nie zawierające obrazów ani obszarów wypełnienia albo skanując w rozdzielczości większej niż podana powyżej, należy wybrać opcję Wyłącz.

Wyostrzanie tekstu

Wyostrza tekst w zeskanowanym dokumencie PDF. Domyślna wartość (niska) sprawdza się w większości dokumentów. Wartość tę można zwiększyć, jeśli jakość wydrukowanego dokumentu jest niska, a tekst jest niewyraźny.

Okno dialogowe Rozpoznaj tekst — ustawienia

Język dokumentu

Domyślnie język OCR jest wybierany z domyślnych ustawień lokalnych. Aby zmienić język, kliknij przycisk Edytuj i wybierz inny język.

Wyjście

Albo przeszukiwalny obraz, albo edytowalny tekst.  

Wskazówki dotyczące skanowania

 • Program Acrobat umożliwia skanowanie obrazów o rozdzielczości od 10 do 3000 dpi. Jeśli wybierzesz opcję Przeszukiwalny obraz lub ClearScan dla Styl wyjściowy PDF, wymagana jest rozdzielczość wejściowa 72 dpi lub wyższa. Ponadto rozdzielczość wejściowa wyższa niż 600 dpi jest próbkowana w dół do rozdzielczości 600 dpi lub niższej.

 • Kompresję bezstratną można stosować tylko w przypadku obrazów monochromatycznych. Aby zastosować kompresję bezstratną w zeskanowanym obrazie, należy wybrać jedną z opcji dostępnych w obszarze Opcje optymalizacji w oknie dialogowym Optymalizuj zeskanowany PDF: CCITT Group 4 lub JBIG2 (Bezstratna) dla obrazów monochromatycznych. Jeśli ten obraz jest dodany do dokumentu PDF, a Ty zapiszesz plik za pomocą opcji Zapisz, zeskanowany obraz nie zostanie skompresowany. Jeśli zapiszesz plik PDF za pomocą polecenia Zapisz jako, zeskanowany obraz może być skompresowany.

 • W przypadku większości obrazów czarno-białych najlepsze wyniki rozpoznawania tekstu zapewnia skanowanie z rozdzielczością 300 dpi. Przy rozdzielczości 150 dpi dokładność funkcji OCR jest nieco mniejsza (występuje więcej błędów rozpoznawania czcionki); przy rozdzielczości 400 dpi i więcej operacja rozpoznawania trwa dłużej, a skompresowane strony zajmują więcej miejsca. Jeśli strona zawiera wiele nierozpoznanych słów lub drobny tekst (9 punktów lub mniej), warto ustawić większą rozdzielczość skanowania. Gdziekolwiek jest to możliwe, należy stosować skanowanie w czerni i bieli.

 • Gdy nie jest zaznaczona opcja Rozpoznaj tekst za pomocą OCR, można wprawdzie skanować obrazy o dowolnej rozdzielczości obsługiwanej przez program Acrobat (czyli od 10 do 3000 dpi), ale nadal zaleca się rozdzielczości od 72 dpi wzwyż. W przypadku kompresji adaptacyjnej zalecana jest rozdzielczość 300 dpi dla obrazów szarych i RGB oraz rozdzielczość 600 dpi dla obrazów czarno-białych.

 • Skanowanie stron z zastosowaniem kolorów 24-bitowych, w rozdzielczości 300 dpi i przy rozmiarze 8,5 x 11 cali (21,59 × 27,94 cm) daje w wyniku duże obrazy (25 MB przed skompresowaniem). Zeskanowanie obrazu może wymagać nawet 50 MB wirtualnej pamięci systemu. Przy rozdzielczości 600 dpi zarówno skanowanie, jak i dalsze przetwarzanie obrazu przebiega około czterokrotnie dłużej niż przy rozdzielczości 300 dpi.

 • Należy unikać tych ustawień skanera, które mogłyby uaktywnić dithering lub półtony. Choć takie ustawienia sprzyjają polepszeniu jakości fotografii, mogą sprawiać kłopoty przy rozpoznawaniu tekstu.

 • Skanując tekst wydrukowany na kolorowym papierze, warto zwiększyć jasność i kontrast o około 10%. Jeśli skaner umożliwia filtrowanie kolorów, warto skorzystać z filtru lub lampy i wyeliminować za ich pomocą kolor tła. Jeśli skanowany tekst nie jest wystarczająco ostry, warto wybrać wyższe ustawienia kontrastu i jasności skanera.

 • Jeśli skaner jest wyposażony w ręczną regulację jasności, należy ustawić taką jasność, aby skanowane znaki były wyraźne. Jeśli znaki zlewają się ze sobą, należy zwiększyć jasność. Jeśli znaki są zbyt ziarniste, należy zmniejszyć jasność.

Rozwiązywanie problemów skanera

Rozpoznawanie tekstu w skanowanych dokumentach

Program Acrobat pozwala rozpoznawać tekst w dokumentach uprzednio zeskanowanych i przekonwertowanych na format PDF. Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR, optical character recognition) umożliwia przeszukiwanie, poprawianie i kopiowanie tekstu w zeskanowanym dokumencie PDF. Aby zastosować technikę OCR w pliku PDF, należy ustawić rozdzielczość skanera na 72 dpi lub więcej.

Uwaga:

Skanowanie przy rozdzielczości 300 dpi daje najlepszy tekst na potrzeby konwersji. Przy rozdzielczości 150 dpi funkcja OCR jest nieco mniej dokładna.

Rozpoznawanie tekstu w pojedynczym dokumencie

 1. Otwórz zeskanowany plik PDF.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Skanowanie i OCR > Rozpoznaj tekst > W tym pliku.

  Opcje rozpoznawania tekstu są wyświetlane na dodatkowym pasku narzędziowym.

 3. Na dodatkowym pasku narzędziowym wybierz zakres stron i język dla funkcji rozpoznawania tekstu.

 4. Opcjonalnie kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Rozpoznaj tekst i w razie potrzeby ustaw opcje.

 5. Kliknij polecenie Rozpoznaj tekst. W dokumencie PDF program Acrobat tworzy warstwę tekstu, którą można przeszukiwać, kopiować i wklejać do nowego dokumentu.

Rozpoznawanie tekstu w wielu dokumentach

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Skanowanie i OCR > Rozpoznaj tekst > W wielu plikach.

 2. W oknie dialogowym Rozpoznaj tekst kliknij menu Dodaj pliki, a następnie wybierz opcję Dodaj pliki, Dodaj foldery lub Dodaj otwarte pliki. Następnie zaznacz pliki lub folder.

 3. W oknie dialogowym Opcje wyjściowe wskaż folder docelowy dla plików wyjściowych i ustaw preferencje dotyczące nazwy pliku.
 4. W oknie dialogowym Rozpoznaj tekst — Ustawienia ogólne wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk OK.

  W dokumencie PDF program Acrobat tworzy warstwę tekstu, którą można przeszukiwać, kopiować i wklejać do nowego dokumentu.

Okno dialogowe Rozpoznaj tekst — ustawienia ogólne

Język dokumentu

Pozwala określić język, z którego mają pochodzić rozpoznawane znaki.

Wyjście (Styl wyjściowy PDF)

Określa typ pliku PDF, który ma zostać utworzony. Wszystkie opcje wymagają rozdzielczości wejściowej 72 dpi lub wyższej (zalecane). W przypadku każdego formatu przeprowadzane jest rozpoznawanie znaków i czcionek, a obrazy tekstowe konwertowane są na zwykły tekst.

Przeszukiwalny obraz

Umożliwia przeszukiwanie i zaznaczanie tekstu. Opcja pozwala zachować oryginalny obraz, w razie potrzeby wyprostować go oraz umieścić nad nim niewidoczną warstwę tekstową. W tym samym oknie dialogowym można zaznaczyć opcję Próbkowanie obrazów w dół, która pozwala określić, czy obraz ma być próbkowany w dół i w jakim stopniu.

Przeszukiwalny obraz (dokładnie)

Umożliwia przeszukiwanie i zaznaczanie tekstu. Opcja pozwala zachować oryginalny obraz oraz umieścić nad nim niewidoczną warstwę tekstową. Opcja jest zalecana, gdy trzeba uzyskać maksymalną wierność obrazu.

Tekst i obrazy edytowalne

Pozwala zsyntetyzować nową, niestandardową czcionkę będącą dobrym przybliżeniem oryginalnej, zachowując tło strony przy użyciu kopii o niskiej rozdzielczości.

Próbkowanie do

Po zakończeniu rozpoznawania tekstu program zmniejsza liczbę pikseli w obrazach kolorowych, w skali szarości i monochromatycznych. Wybierz stopień próbkowania w dół, który ma zostać zastosowany. Opcje o wyższych wartościach skutkują słabszym próbkowaniem w dół, a zatem dają pliki PDF o wyższej rozdzielczości.

Poprawianie tekstu OCR w plikach PDF

Podczas stosowania funkcji OCR na zeskanowanym pliku docelowym program Acrobat analizuje mapy bitowe tekstu i podstawia w ich miejsce wyrazy i znaki. Jeśli nie jest możliwe dokładne podstawienie, program Acrobat oznacza dany wyraz jako  podejrzany . Wyrazy podejrzane pojawiają się w pliku PDF jako oryginalne mapy bitowe wyrazu, ale tekst jest uwzględniony  na  niewidocznej warstwie za mapą bitową wyrazu. Dzięki temu wyraz taki można wyszukać, pomimo że jest wyświetlany jako mapa bitowa.

Uwaga: podczas próby zaznaczenia tekstu w zeskanowanym dokumencie PDF, na którym nie zastosowano funkcji OCR, lub próby wykonania operacji Czytaj na głos na pliku obrazu program Acrobat zapyta, czy chcesz wykonać OCR. Po kliknięciu przycisku OK zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozpoznawanie tekstu, w którym można wybrać opcje opisane szczegółowo w poprzednim temacie.

 1. Wybierz opcję Narzędzia > Skanowanie i OCR > Rozpoznaj tekst > Popraw rozpoznany tekst.

  Program Acrobat identyfikuje podejrzane błędy w tekście i na dodatkowym pasku narzędzi wyświetla obok siebie obraz i tekst. (Wszystkie podejrzane wyrazy na stronie zostaną ujęte w ramkę).

 2. Kliknij podświetlony obiekt lub pole w dokumencie, a następnie wprowadź poprawki w polu Rozpoznano jako na dodatkowym pasku narzędziowym. Kliknij przycisk Akceptuj.

  Podświetlony zostaje kolejny podejrzany element. Popraw błędy zależnie od potrzeb. Kliknij opcję Akceptuj po każdej wprowadzonej korekcie.

 3. Po zakończeniu zadania na dodatkowym pasku narzędziowym kliknij przycisk Zamknij.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto