Uwaga:

Pełną listę artykułów na temat zabezpieczeń można znaleźć stronie Przegląd zabezpieczeń w programie Acrobat i zawartości pliku PDF.

Kliknięcie jakiegokolwiek łącza do Internetu może być niebezpieczne. Złośliwe serwisy WWW mogą przenosić szkodliwą zawartość lub w ukryciu gromadzić dane. Jeśli martwią cię te zagrożenia, możesz skonfigurować programy Acrobat i Acrobat Reader, aby wyświetlały ostrzeżenie, gdy plik PDF podejmuje próbę połączenia się z witryną internetową.

Można zezwolić programom Acrobat i Acrobat Reader na łączenie się z wybranymi serwisami WWW poprzez dodanie ich adresów (adresów URL) do listy zaufanych serwisów WWW w preferencjach Menedżera zaufania. Można też zezwolić na łączenie się ze wszystkimi adresami URL.

Uwaga:

Jeśli opcje w oknie dialogowym Zarządzaj dostępem do Internetu są niedostępne, wybierz opcję Ustawienia własne. Jeśli opcje są nadal niedostępne, Twój produkt może być pod kontrolą administratora, który narzucił tego typu ograniczenia.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Acrobat / Acrobat Reader > Preferencje (Mac OS).

 2. Wybierz Menedżera zaufania z obszaru Kategorie po lewej stronie.

 3. Kliknij Zmień ustawienia, aby określić domyślne działanie związane z dostępem do Internetu z plików PDF.

 4. Do wyboru są następujące opcje:

  • Aby zezwolić na dostęp do wszystkich adresów URL, wybierz polecenie Zezwól plikom PDF na dostęp do wszystkich witryn internetowych.

  • Aby ograniczyć dostęp do wszystkich adresów URL, wybierz polecenie Zablokuj plikom PDF dostęp do wszystkich witryn internetowych.

  • Aby ograniczyć dostęp wyłącznie do adresów URL określonych przez użytkownika, należy wybrać opcję Ustawienie własne.

  • Aby dodać serwis WWW, wpisz jego adres URL w polu tekstowym Nazwa hosta i kliknij Zezwalaj lub Blokuj.

  • Aby usunąć adres URL, którego nie zamierzasz już odwiedzać, zaznacz dany serwis WWW na liście i kliknij przycisk Usuń.

  • Aby określić, co dany program powinien robić z serwisami WWW, których nie ma na twojej własnej liście, zaznacz jedną z następujących opcji: Zawsze pytaj, Zezwól na dostęp, Zablokuj dostęp.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Application Security Guide dostępnym pod adresem www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_pl.

Uwaga:

Jeśli po otwarciu zabezpieczonego pliku PDF zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na dostęp do adresu URL lub zablokowanie tego adresu, wybierz opcję Pamiętaj operację dla tej witryny. Ta odpowiedź spowoduje dodanie adresu URL do tej listy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online