Zamiast drukarki fizycznej można wybrać drukarkę wirtualną Adobe PDF w niemal każdej aplikacji w systemie Windows lub Mac OS. Opcja drukowania do pliku PDF pozwala utworzyć elektroniczną kopię pliku, którą można zapisać na dysku.

Uwaga: drukowanie pliku PDF za pomocą drukarki Adobe PDF spłaszcza plik.

Uwaga:

Sprawdź, czy program Acrobat jest zainstalowany na Twoim komputerze, w przeciwnym razie drukarka Adobe PDF lub opcja Zapisz jako Adobe PDF nie będą wyświetlane.

Samouczek wideo: drukowanie do pliku PDF

Obejrzyj ten samouczek wideo dotyczący korzystania z drukarki Adobe PDF, aby tworzyć pliki PDF w niemal każdej aplikacji.

Film (03:34) | Autorzy: lynda.com, Claudia McCue

Drukowanie do pliku PDF (Windows)

  1. Otwórz plik w aplikacji w systemie Windows.

  2. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

  3. W oknie dialogowym Drukuj wybierz Adobe PDF jako drukarkę.

    Aby dostosować ustawienia drukarki Adobe PDF , kliknij przycisk Właściwości (lub Preferencje). (W niektórych aplikacjach należy otworzyć listę drukarek, klikając przycisk Ustawienia w oknie dialogowym Drukuj, a następnie kliknąć przycisk Właściwości lub Preferencje).

  4. Kliknij przycisk Drukuj. Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Więcej informacji na temat ustawień drukarki Adobe PDF zawiera sekcja Korzystanie z drukarki Adobe PDF.

Drukowanie do pliku PDF (Mac OS)

Drukarka Adobe PDF nie jest dostępna na platformie Mac. Można jednak użyć opcji Zapisz jako Adobe PDF do drukowania pliku PDF w systemie Mac.

Uwaga:

W systemie macOS Mojave (v10.14) przy próbie wydrukowania dokumentu do pliku PDF przy użyciu okna dialogowego drukowania systemu > opcji Zapisz jako Adobe PDF wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: „Ten obieg pracy zawiera operację Zapisz jako Adobe PDF, którą dostarcza strona trzecia. Operacje dostarczane przez innych dostawców muszą być jawnie włączone”.

Aby rozwiązać ten błąd, zapoznaj się z tematem Błąd podczas zapisywania jako Adobe PDF | macOS Mojave 10.14.

  1. Otwórz plik w aplikacji w systemie Mac OS.

  2. Kliknij przycisk PDF i wybierz polecenie Zapisz jako plik Adobe PDF.

  3. Wybierz Ustawienia Adobe PDF i kliknij przycisk Kontynuuj.

  4. Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online