Często występujące komunikaty o błędzie podczas skanowania

 1. Zmień metodę przekazywania danych w opcjach skanera z trybu pamięci na tryb natywny. Tryb pamięci wykorzystuje tę samą metodę przekazywania danych co poprzednie wersje programu Acrobat i skanuje bezpośrednio do pamięci komputera. Tryb natywny powoduje skanowanie bezpośrednio do pliku i jest uznawany za bardziej zgodny z większą liczbą skanerów.

 2. Zmień ustawienie Interfejs użytkownika w obszarze Opcje skanera z opcji Ukryj natywny interfejs skanera na Pokaż natywny interfejs skanera.Opcja Pokaż natywny interfejs skanera wykorzystuje tę samą metodę skanowania co poprzednie wersje programu Acrobat. Umożliwia sterownikowi skanera obsługę skanera. Opcja Ukryj natywny interfejs skanera podejmuje próbę bezpośredniego użycia sterownika twain. Umożliwia ona wyeliminowanie komunikatów o błędach, zwłaszcza w przypadku skanowania kilku kartek papieru.Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, czasem konieczne jest zastosowanie obejścia problemu. Zobacz Rozwiązanie 8 w Ogólnych zadaniach rozwiązywania problemów lub skontaktuj się z producentem skanera, aby uzyskać zaktualizowany sterownik.

Ogólne zadania rozwiązywania problemów

Wykonaj poniższe zadania, aby określić, czy problem powoduje skaner, określone ustawienia systemowe czy problem ze sterownikiem.

1. Sprawdź, czy skaner działa, przeprowadzając skanowanie w innej aplikacji.

Sprawdź, czy skaner działa prawidłowo, przeprowadzając skanowanie do innej aplikacji (np. Microsoft Word) przy użyciu tych samych ustawień, które spowodowały problem w programie Acrobat.

Uwaga: Programy Photoshop i Photoshop Elements nie zawsze zapewniają odpowiednie wyniki dla testowania. Producenci skanerów dostarczają oprogramowanie specjalne dla tych produktów, aby zmniejszyć ryzyko problemów.

Jeśli problemy powtarzają się w przypadku skanowania w innej aplikacji, skontaktuj się z producentem skanera.

2. Przeprowadź skanowanie przy użyciu metody Windows Image Acquisition (WIA) zamiast TWAIN (tylko w systemie Windows XP).

Program Acrobat obsługuje sterowniki Windows Image Acquisition (WIA). Jeśli dany skaner obsługuje oba sterowniki, wybierz sterownik WIA z menu Urządzenia w oknie dialogowym Utwórz plik PDF ze skanera. Zeskanuj dokument.

3. Zainstaluj najnowszy sterownik skanera.

Jeśli brakuje pliku TWAIN lub jest on uszkodzony, wówczas program Acrobat zwraca komunikat o błędzie podczas próby skanowania przy użyciu interfejsu TWAIN. Ponowna instalacja sterownika skanera powoduje zastąpienie pliku TWAIN.

Skontaktuj się z producentem skanera w celu uzyskania najnowszego sterownika. Aby ponownie zainstalować sterownik, usuń wszystkie pliki i foldery zaczynające się od Twain (np. Twain_32.dll) w folderze Windows lub Winnt. Następnie uruchom ponownie system Windows i zainstaluj najnowszy sterownik skanera zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Uruchom ponownie komputer z wyłączonymi elementami rozruchowymi.

Niektóre aplikacje mogą powodować błędy systemowe lub zawieszać system, jeśli działają równolegle z programem Adobe Acrobat. Przed uruchomieniem programu Acrobat wyłącz pozostałe aplikacje, w tym również elementy startowe (programy uruchamiane automatycznie przy starcie systemu Windows).

Aby wyłączyć elementy startowe w systemie Windows XP, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Wybierz polecenia Start > Uruchom. W polu Otwórz wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Narzędzie konfiguracji systemu kliknij kartę Uruchamianie i naciśnij przycisk Wyłącz wszystko.
 4. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows.

Aby ponownie włączyć elementy startowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenia Start > Uruchom. W polu Otwórz wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. W oknie dialogowym Narzędzie konfiguracji systemu kliknij kartę Uruchamianie i naciśnij przycisk Włącz wszystko.
 3. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows.

5. Zeskanuj obraz przy użyciu innego trybu kolorów.

Skanowanie do programu Acrobat w niektórych trybach koloru może powodować problemy podczas korzystania z niektórych skanerów. Instrukcje dotyczące skanowania w programie Acrobat przy użyciu innego trybu kolorów można znaleźć w dokumentacji dołączonej do skanera.

6. Określ rozmiar obrazu w panelu podglądu w oprogramowaniu skanera.

Jeśli zeskanowany obraz jest przycięty lub ma złe wymiary, określ rozmiar obrazu w panelu podglądu w oprogramowaniu skanera. Instrukcje dotyczące określania rozmiaru obrazu można znaleźć w dokumentacji otrzymanej wraz ze skanerem.

7. Zaloguj się do innego konta.

Jeśli skanowanie w programie Acrobat wcześniej odbywało się bez problemów, być może konto użytkownika jest uszkodzone i powoduje problemy przy skanowaniu. Utwórz konto użytkownika z uprawnieniami administratora, następnie zaloguj się do systemu Windows przy użyciu nowego konta.

8. Zeskanuj obraz do innej aplikacji jako plik TIFF, a następnie skonwertuj plik TIFF na PDF.

Aby skonwertować plik TIFF na PDF, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij plik TIFF do ikony programu Acrobat.
 • W programie Acrobat wybierz kolejno opcje Plik > Utwórz PDF > Z pliku, wybierz plik TIFF, a następnie kliknij opcję Otwórz.
 • W oprogramowaniu skanera wydrukuj plik TIFF na drukarce Adobe PDF.

Korekcja rozmiaru strony podczas skanowania

Niektóre skanery nie zgłaszają obsługiwanych rozmiarów do programu Acrobat, gdy opcja Ukryj natywny interfejs skanera jest wybrana w opcjach skanera w programie Acrobat 8. Przełącz opcję interfejsu użytkownika na Pokaż natywny interfejs skanera i wybierz rozmiar strony z aplikacji skanera.

Negatyw podczas skanowania

Jeśli obraz jest skanowany jak negatyw (na przykład: biały papier staje się czarny), wówczas zaznacz opcję Odwróć kolory obrazów czarno-białych w opcjach skanera. Spróbuj ponownie utworzyć plik PDF.

Błąd: Skaner nie został rozpoznany

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozwiązać problem. Po wykonaniu pierwszego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego kroku. 

 1. Sprawdź, czy urządzenie jest fizycznie podłączone.

  1. Sprawdź kable np. kabel USB, kabel sieciowy LAN itd. , którymi podłączony jest skaner. Odłącz i podłącz ponownie wszystkie kable, aby upewnić się, że zostały podłączone poprawnie.
  2. Sprawdź, czy skaner jest włączony i upewnij się, że nie wyświetla komunikatów o błędzie. Jeśli skaner wyświetla komunikat o błędzie lub zawiesza się podczas wykonywania jakiejś czynności, uruchom go ponownie.
 2. Na urządzeniu z systemem Windows można zainstalować zarówno sterownik TWAIN, jak i sterownik WIA. Zarówno sterownik TWAIN, jak i sterownik ICA można też zainstalować na urządzeniu z systemem Macintosh. Jeśli któryś ze sterowników nie działa, spróbuj przeprowadzić operację skanowania za pomocą innego sterownika (ICA, WIA lub TWAIN).

  System Windows: w oknie wyboru skanera w programie Acrobat zaznacz dowolny sterownik spośród sterowników TWAIN oraz WIA (patrz zrzut ekranu poniżej).

  Sterowniki skanera na urządzeniu z systemem Windows

  System Mac: w oknie wyboru skanera w programie Acrobat zaznacz dowolny sterownik spośród sterowników TWAIN oraz ICA (patrz zrzut ekranu poniżej).

  Sterowniki skanera na urządzeniu z systemem Mac
 3. Sprawdź, czy skaner działa, gdy używana jest inna aplikacja:

  1. Na urządzeniach z systemem Windows i Macintosh można znaleźć wbudowane aplikacje oraz aplikacje innych producentów, które mogą obsługiwać skaner:
   1. Na urządzeniach z systemem Windows znajduje się aplikacja o nazwieTWACKER, czyli bezpłatny program diagnostyczny dla sterownika drukarki TWAIN. Jest on bezpłatny. Pobierz go i sprawdź, czy Twój skaner działa poprawnie.
   2. Na urządzeniach z systemem OS X znajduje się domyślnie zainstalowana aplikacja Image Capture, której można użyć, aby sprawdzić czy skaner działa poprawnie.
  2. Jeśli na Twoim urządzeniu są zainstalowane inne aplikacje, które współpracują ze skanerem, możesz ich użyć, aby sprawdzić, czy skaner działa poprawnie, gdy używana jest inna aplikacja.

  Jeśli skaner nie działa bez względu na to, jakiej aplikacji używasz, oznacza to, że wystąpił problem ze skanerem i konieczne jest skontaktowanie się z producentem.

 4. Uruchom ponownie program Acrobat.

 5. Wyłącz elementy startowe i uruchom ponownie system:

  Niektóre aplikacje mogą powodować błędy systemowe lub zawieszać system, jeśli działają równolegle z programem Adobe Acrobat. Przed uruchomieniem programu Acrobat wyłącz pozostałe aplikacje, w tym również elementy startowe (programy uruchamiane automatycznie przy starcie systemu Windows).

  Aby wyłączyć elementy startowe w systemie Windows, wykonaj następujące czynności:

  1. Zamknij wszystkie aplikacje.
  2. Wybierz polecenie Start > Uruchom. W polu Otwórz wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W oknie dialogowym Narzędzie konfiguracji systemu kliknij kartę Uruchamianie i wybierz opcję Wyłącz wszystko.
  4. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows.

  Aby ponownie włączyć elementy startowe, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz polecenie Start > Uruchom. W polu Otwórz wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W oknie dialogowym Narzędzie konfiguracji systemu kliknij kartę Uruchamianie i wybierz opcję Włącz wszystko.
  3. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows.
 6. Zainstaluj najnowsze sterowniki skanera i ponownie uruchom system:

  1. Jeśli brakuje pliku TWAIN lub jest on uszkodzony, wówczas program Acrobat zwraca komunikat o błędzie podczas próby skanowania przy użyciu interfejsu TWAIN.  Ponowna instalacja sterownika skanera powoduje zastąpienie pliku TWAIN.
  2. Aby ponownie zainstalować sterownik, usuń wszystkie pliki i foldery zaczynające się od Twain (np. Twain_32.dll) w folderze Windows lub Winnt. Następnie uruchom ponownie system Windows i zainstaluj najnowszy sterownik skanera zgodnie z instrukcjami producenta lub instrukcjami opisanymi tutaj.

Błąd: Nie znaleziono sterownika skanera albo jest on nieprawidłowy

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozwiązać problem. Po wykonaniu pierwszego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego kroku.

 1. Zainstaluj najnowsze sterowniki skanera i ponownie uruchom system:

  1. Jeśli brakuje pliku TWAIN lub jest on uszkodzony, wówczas program Acrobat zwraca komunikat o błędzie podczas próby skanowania przy użyciu interfejsu TWAIN.  Ponowna instalacja sterownika skanera powoduje zastąpienie pliku TWAIN.
  2. Aby ponownie zainstalować sterownik, usuń wszystkie pliki i foldery zaczynające się od Twain (np. Twain_32.dll) w folderze Windows lub Winnt. Następnie uruchom ponownie system Windows i zainstaluj najnowszy sterownik skanera zgodnie z instrukcjami producenta lub instrukcjami opisanymi tutaj.
 2. Sprawdź, czy urządzenie jest fizycznie podłączone:

  1. Sprawdź kable np. kabel USB, kabel sieciowy LAN itd. , którymi podłączony jest skaner. Odłącz i podłącz ponownie wszystkie kable, aby upewnić się, że zostały podłączone poprawnie.
  2. Sprawdź, czy skaner jest włączony i upewnij się, że nie wyświetla komunikatów o błędzie. Jeśli skaner wyświetla komunikat o błędzie lub zawiesza się podczas wykonywania jakiejś czynności, uruchom go ponownie.
 3. Na urządzeniu z systemem Windows można zainstalować zarówno sterownik TWAIN, jak i sterownik WIA. Zarówno sterownik TWAIN, jak i sterownik ICA można też zainstalować na urządzeniu z systemem Macintosh. Jeśli któryś ze sterowników nie działa, spróbuj przeprowadzić operację skanowania za pomocą innego sterownika (ICA, WIA lub TWAIN).

  System Windows: w oknie wyboru skanera w programie Acrobat zaznacz dowolny sterownik spośród sterowników TWAIN oraz WIA (patrz zrzut ekranu poniżej).

  Sterowniki skanera na urządzeniu z systemem Windows

  System Mac: w oknie wyboru skanera w programie Acrobat zaznacz dowolny sterownik spośród sterowników TWAIN oraz ICA (patrz zrzut ekranu poniżej).

  Sterowniki skanera na urządzeniu z systemem Mac
 4. Sprawdź, czy skaner działa, gdy używana jest inna aplikacja:

  1. Na urządzeniach z systemem Windows i Macintosh można znaleźć wbudowane aplikacje oraz aplikacje innych producentów, które mogą obsługiwać skaner:
   1. Na urządzeniach z systemem Windows znajduje się aplikacja o nazwieTWACKER, czyli bezpłatny program diagnostyczny dla sterownika drukarki TWAIN. Jest on bezpłatny. Pobierz go i sprawdź, czy Twój skaner działa poprawnie.
   2. Na urządzeniach z systemem OS X znajduje się domyślnie zainstalowana aplikacja Image Capture, której można użyć, aby sprawdzić czy skaner działa poprawnie.
  2. Jeśli na Twoim urządzeniu są zainstalowane inne aplikacje, które współpracują ze skanerem, możesz ich użyć, aby sprawdzić, czy skaner działa poprawnie, gdy używana jest inna aplikacja.

  Jeśli skaner nie działa bez względu na to, jakiej aplikacji używasz, oznacza to, że wystąpił problem ze skanerem i konieczne jest skontaktowanie się z producentem.

 5. Uruchom ponownie program Acrobat.

 6. Wyłącz elementy startowe i uruchom ponownie system:

  Niektóre aplikacje mogą powodować błędy systemowe lub zawieszać system, jeśli działają równolegle z programem Adobe Acrobat. Przed uruchomieniem programu Acrobat wyłącz pozostałe aplikacje, w tym również elementy startowe (programy uruchamiane automatycznie przy starcie systemu Windows).

  Aby wyłączyć elementy startowe w systemie Windows, wykonaj następujące czynności:

  1. Zamknij wszystkie aplikacje.
  2. Wybierz polecenie Start > Uruchom. W polu Otwórz wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W oknie dialogowym Narzędzie konfiguracji systemu kliknij kartę Uruchamianie i wybierz opcję Wyłącz wszystko.
  4. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows.

  Aby ponownie włączyć elementy startowe, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz polecenie Start > Uruchom. W polu Otwórz wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W oknie dialogowym Narzędzie konfiguracji systemu kliknij kartę Uruchamianie i wybierz opcję Włącz wszystko.
  3. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows.

Błąd: Nie można nawiązać połączenia ze skanerem

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozwiązać problem. Po wykonaniu pierwszego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego kroku.

 1. Sprawdź, czy urządzenie jest fizycznie podłączone:

  1. Sprawdź kable np. kabel USB, kabel sieciowy LAN itd. , którymi podłączony jest skaner. Odłącz i podłącz ponownie wszystkie kable, aby upewnić się, że zostały podłączone poprawnie.
  2. Sprawdź, czy skaner jest włączony i upewnij się, że nie wyświetla komunikatów o błędzie. Jeśli skaner wyświetla komunikat o błędzie lub zawiesza się podczas wykonywania jakiejś czynności, uruchom go ponownie.
 2. Na urządzeniu z systemem Windows można zainstalować zarówno sterownik TWAIN, jak i sterownik WIA. Zarówno sterownik TWAIN, jak i sterownik ICA można też zainstalować na urządzeniu z systemem Macintosh. Jeśli któryś ze sterowników nie działa, spróbuj przeprowadzić operację skanowania za pomocą innego sterownika (ICA, WIA lub TWAIN).

  System Windows: w oknie wyboru skanera w programie Acrobat zaznacz dowolny sterownik spośród sterowników TWAIN oraz WIA (patrz zrzut ekranu poniżej).

  Sterowniki skanera na urządzeniu z systemem Windows

  System Mac: w oknie wyboru skanera w programie Acrobat zaznacz dowolny sterownik spośród sterowników TWAIN oraz ICA (patrz zrzut ekranu poniżej).

  Sterowniki skanera na urządzeniu z systemem Mac
 3. Sprawdź, czy skaner działa, gdy używana jest inna aplikacja:

  1. Na urządzeniach z systemem Windows i Macintosh można znaleźć wbudowane aplikacje oraz aplikacje innych producentów, które mogą obsługiwać skaner:
   1. Na urządzeniach z systemem Windows znajduje się aplikacja o nazwieTWACKER, czyli bezpłatny program diagnostyczny dla sterownika drukarki TWAIN. Jest on bezpłatny. Pobierz go i sprawdź, czy Twój skaner działa poprawnie.
   2. Na urządzeniach z systemem OS X znajduje się domyślnie zainstalowana aplikacja Image Capture, której można użyć, aby sprawdzić czy skaner działa poprawnie.
  2. Jeśli na Twoim urządzeniu są zainstalowane inne aplikacje, które współpracują ze skanerem, możesz ich użyć, aby sprawdzić, czy skaner działa poprawnie, gdy używana jest inna aplikacja.

  Jeśli skaner nie działa bez względu na to, jakiej aplikacji używasz, oznacza to, że wystąpił problem ze skanerem i konieczne jest skontaktowanie się z producentem.

 4. Uruchom ponownie program Acrobat.

 5. Wyłącz elementy startowe i uruchom ponownie system:

  Niektóre aplikacje mogą powodować błędy systemowe lub zawieszać system, jeśli działają równolegle z programem Adobe Acrobat. Przed uruchomieniem programu Acrobat wyłącz pozostałe aplikacje, w tym również elementy startowe (programy uruchamiane automatycznie przy starcie systemu Windows).

  Aby wyłączyć elementy startowe w systemie Windows, wykonaj następujące czynności:

  1. Zamknij wszystkie aplikacje.
  2. Wybierz polecenie Start > Uruchom. W polu Otwórz wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W oknie dialogowym Narzędzie konfiguracji systemu kliknij kartę Uruchamianie i wybierz opcję Wyłącz wszystko.
  4. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows.

  Aby ponownie włączyć elementy startowe, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz polecenie Start > Uruchom. W polu Otwórz wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W oknie dialogowym Narzędzie konfiguracji systemu kliknij kartę Uruchamianie i wybierz opcję Włącz wszystko.
  3. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows.
 6. Zainstaluj najnowsze sterowniki skanera i ponownie uruchom system:

  1. Jeśli brakuje pliku TWAIN lub jest on uszkodzony, wówczas program Acrobat zwraca komunikat o błędzie podczas próby skanowania przy użyciu interfejsu TWAIN.  Ponowna instalacja sterownika skanera powoduje zastąpienie pliku TWAIN.
  2. Aby ponownie zainstalować sterownik, usuń wszystkie pliki i foldery zaczynające się od Twain (np. Twain_32.dll) w folderze Windows lub Winnt. Następnie uruchom ponownie system Windows i zainstaluj najnowszy sterownik skanera zgodnie z instrukcjami producenta lub instrukcjami opisanymi tutaj.

 

 

Informacje ogólnie na temat skanerów i sterowników

Co to jest sterownik drukarki?

Sterowniki drukarki to oprogramowanie, które umożliwia komputerowi uruchamianie skanera i komunikowanie się z nim. Trzeba zainstalować sterowniki, aby poprawnie skonfigurować skaner.

Jakie sterowniki skanera są dostępne na urządzeniach z systemem Windows i Mac?

 1. TWAIN to standardowy interfejs, który umożliwia współpracę oprogramowania i urządzeń do zapisu obrazu, takich jak skanery czy aparaty cyfrowe. Prawie każde oprogramowanie skanera zawiera sterownik TWAIN, który z reguły posiada zaawansowany interfejs, umożliwiający użytkownikom konfigurację wszystkich ustawień skanera.
 2. Natywne sterowniki: sterowniki dostępne wyłącznie w wybranej platformie (Windows lub OS X); wykonują one podstawowe operacje skanowania. Natywne sterowniki są automatycznie pobierane przez system albo są ręcznie pobierane z witryny producenta skanera i instalowanie przez użytkownika.
  1. WIA (ang. Windows Image Acquisition): model sterownika i interfejs API firmy Microsoft stosowany w systemie Microsoft Windows Me i późniejszych systemach operacyjnych Windows. Sterownik ten umożliwia oprogramowaniu graficznemu komunikację ze sprzętem do zapisu obrazu np. skanerem.
  2. ICA (ang. Image Capture Application): domyślne oprogramowanie do skanowania w systemie Macintosh, które wykonuje podstawowe operacje skanowania.

Uwaga: Czasami skanery nie posiadają zarówno sterowników TWAIN i natywnych sterowników. W tej sytuacji wszystkie operacje skanera wykonywane są za pomocą dostępnego sterownika.

Gdzie można znaleźć sterowniki i jak je zainstalować?

Automatycznie instaluj sterowniki. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z instrukcjami.

Sterownik ICA: najnowszy sterownik ICA dla tego produktu jest dostępny wyłącznie w ramach aktualizacji oprogramowania firmy Apple. Dostęp do niego można uzyskać w następujący sposób:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  1. Jeśli używasz kabla USB lub kabla sieciowego Ethernet*, podłącz drukarkę/skaner do komputera Mac i upewnij się, że jest włączona/y. 
  2. Jeśli używasz sieci bezprzewodowej, a drukarka jest już podłączona do routera, upewnij się, że jest ona włączona. 
  3. Jeśli używasz sieci bezprzewodowej, a drukarka nie jest jeszcze podłączona do routera, musisz ją najpierw podłączyć. Użyj panelu sterowania swojego urządzenia, aby połączyć je za pomocą sieci Wi-Fi.  
   (*Nie wszystkie urządzenia mają port Ethernet.)
 2. Wybierz menu Apple, a następnie wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania
 3. Aby zainstalować dostępne aktualizacje, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Sterownik WIA: użytkownicy systemu Windows 2000 i Windows XP muszą w pierwszej kolejności zalogować się jako administrator, aby zainstalować programy.

 1. Podłącz otrzymany kabel USB do portu USB w komputerze oraz do cyfrowego terminalu aparatu. Przygotuj aparat do komunikacji z komputerem.
 2. Po chwili komputer zacznie automatycznie instalować sterownik TWAIN lub sterownik WIA, albo wyświetli się kreator instalacji.
 3. Jeśli wyświetli się monit o ponowne uruchomienie komputera, należy postąpić zgodnie z instrukcją.

Zainstaluj za pomocą pakietu oprogramowania otrzymanego od producenta. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z instrukcjami.

 1. Producenci urządzeń z reguły zapewniają sterowniki oprogramowania urządzenia na dysku CD/DVD. Włóż go do stacji dysków i zainstaluj otrzymane sterowniki. Uruchom ponownie system. (Opcjonalne).
 2. Jeśli producent nie zapewnił dysku CD, wejdź na jego witrynę wyszczególnioną w dokumentacji otrzymanej w momencie zakupu urządzenia.

Znajdź sterownik w Internecie, pobierz go i zainstaluj. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z instrukcjami.

 1. Jeśli nie masz informacji na temat witryny producenta, wyszukaj sterowników w Internecie, wpisując nazwę modelu swojego urządzenia w przeglądarce, np. <Firma> <Model> sterownik skanera. Wybierz łącza, które przekierują Cię na witrynę producenta.
 2. W witrynie znajdź sekcje nazwane „do pobrania”, „sterowniki”, „pomoc techniczna” itd. i wejdź w nie.
 3. Jeśli witryna umożliwia wybór urządzenia, dla którego wymagane są sterowniki, wpisz lub wybierz model swojego urządzenia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online