Uwaga:

Pełną listę artykułów na temat bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń w programie Acrobat i zawartości pliku PDF.

Programy Acrobat DC i Acrobat Reader DC umożliwiają dostosowanie pracy aplikacji w taki sposób, aby skrypty języka JavaScript były uruchamiane na wybranym poziomie bezpieczeństwa. Pomaga to ograniczyć dostęp aplikacji do interfejsów JavaScript i odizolować obiegi pracy, które nie wymagają dostępu do interfejsów JavaScript.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Preferencje (Mac OS).

 2. W sekcji Kategorie po lewej wybierz JavaScript.

 3. W panelu Zabezpieczenia skryptów JavaScript ustaw opcje do zarządzania skryptami JavaScript: zależnie od potrzeb.

  Włącz Acrobat JavaScript

  Usuń zaznaczenie, aby całkowicie wyłączyć skrypty JavaScript lub ograniczyć skrypty JavaScript przez interfejsy API.

  Włącz przywileje wykonywania poleceń menu JavaScript

  Zezwala na wykonywanie skryptów JavaScript poprzez kliknięcie pozycji menu. W przypadku wyłączenia uprzywilejowane wywołania skryptów JavaScript mogą być wykonywane za pośrednictwem menu. Wykonywanie nieuprzywilejowanych wywołań skryptów JavaScript za pośrednictwem menu nie jest zablokowane niezależnie od tego, czy pole jest zaznaczone czy nie.

  Włącz globalną zasadę zabezpieczeń obiektów

  Zezwala na globalne działanie skryptów JavaScript poprzez interfejsy API lub nadaje status zaufanych określonym dokumentom, które zawierają skrypty JavaScript.

Możesz również zmodyfikować ustawienia rejestru systemu, tak aby zarządzać wykonywaniem skryptów JavaScript.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Application Security Guide dostępnym pod adresem www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_pl.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online