Uwaga:

Pełną listę artykułów na temat bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń w programie Acrobat DC i zawartości pliku PDF.

Widok chroniony. zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa. Gdy Widok chroniony jest włączony, pliki PDF wyświetlane są w ograniczonym środowisku zwanym piaskownicą. Ta izolacja plików PDF zmniejsza ryzyko przełamania zabezpieczeń w miejscach, które leżą poza piaskownicą. W celu zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa lub w przypadku częstej pracy z plikami PDF w Internecie zaleca się korzystanie z Widoku chronionego programu Acrobat DC.

Program Adobe Acrobat Reader DC zapewnia podobnie ograniczone środowisko zwane Trybem chronionym. Aby uzyskać informacje na temat Trybu chronionego programu Reader, zapoznaj się z Pomocą programu Reader.

Gdy Widok chroniony jest włączony, dozwolona jest jedynie podstawowa nawigacja. Na przykład, możesz otwierać pliki PDF, przewijać strony i klikać łącza. Widok chroniony można włączyć w pliku PDF otwartym w programie Acrobat DC lub w przeglądarce internetowej.

PDF w programie Acrobat DC

W widoku chronionym program Acrobat DC wyświetla ostrzeżenie dla pliku PDF, który nie pochodzi z zaufanej lokalizacji. Ostrzeżenie to pozwala zdecydować, czy nadać temu dokumentowi status zaufanego.

Uwaga:

W przypadku pliku PDF otwartego w przeglądarce można ustalić, czy działa on w Widoku chronionym. Kliknij dokument w przeglądarce prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości dokumentu. Kliknij zakładkę Zaawansowane. Gdy Widok chroniony jest włączony, komunikat stanu brzmi: Tryb chroniony: Włączono.  

Zabezpieczenia w programie Acrobat i zawartości plików PDF
Jeśli ufasz plikowi PDF i miejscu, z którego on pochodzi, kliknij polecenie Włącz wszystkie funkcje. Zostanie dołączony do listy uprzywilejowanych lokalizacji i od tego momentu będzie miał status zaufanego.

Włączanie lub wyłączanie Widoku chronionego

W przeciwieństwie do Trybu chronionego w programie Acrobat Reader DC Widok chroniony w programie Acrobat DC jest domyślnie wyłączony.

 1. Wybierz Preferencje.

 2. W sekcji Kategorie po lewej wybierz Zabezpieczenia (rozszerzone).

 3. Zaznacz opcję Włącz zabezpieczenia rozszerzone.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Wyłączone

  Wyłącza Widok chroniony, jeśli go włączyłeś. Widok chroniony jest domyślnie wyłączony.

  Pliki pochodzące z potencjalnie niebezpiecznych miejsc

  Włącza Widok chroniony i wyświetla ostrzeżenie dla wszystkich plików, które pochodzą z niezaufanego miejsca. Pliki i miejsca, które dodasz do obszaru Uprzywilejowane lokacje w panelu Zabezpieczenia rozszerzone, są wyłączone z Widoku chronionego.

  Wszystkie pliki

  Włącza widok chroniony we wszystkich plikach PDF, które otwarto w programie Acrobat lub w przeglądarce.

Omijanie ograniczeń Widoku chronionego

Wybierz dowolną z tych opcji:

Dodatkowe zasoby

Więcej informacji na temat Widoku chronionego można znaleźć w następujących zasobach:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online