Tło pojawia się za tekstem lub obrazami umieszczonymi na stronie. Tło może być proste w postaci pojedynczego koloru. Może też zawierać obraz. Tło można dodawać tylko do określonych stron lub zakresów stron w jednym lub kilku plikach PDF. PDF obsługuje tylko jedno tło na stronie, ale tła poszczególnych stron mogą być różne.

Przed i po dodaniu tła
Przed i po dodaniu tła

Dodawanie, zastępowanie i edytowanie tła

 1. Otwórz plik PDF, do którego chcesz dodać tło.

 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Edytuj PDF.

  Zestaw narzędzi do edycji PDF wyświetlany jest na dodatkowym pasku narzędzi, a dodatkowe opcje są wyświetlane w panelu po prawej stronie.

  Uwaga:

  Jeśli na ekranie pojawi się komunikat w informacją, że strona posiada już tło, kliknij Zastąp tło. Jeśli nowe tło zostanie zastosowane do ograniczonego zakresu stron, stare tło pozostanie niezmienione na stronach poza tym zakresem.

 3. W dodatkowym pasku narzędzi wybierz polecenie Więcej > Tło > Dodaj.

 4. (Opcjonalnie) Aby zastosować tło tylko do określonych stron, kliknij przycisk Opcje zakresu stron. Następnie określ zakres stron i w razie potrzeby wybierz opcję Podzbiór.

 5. Określ tło:
  • Aby ponownie użyć tła i jego opcji, które zapisano podczas poprzedniej sesji, wybierz je z menu Zapisane ustawienia.

  • Aby zastosować tło jednobarwne, wybierz opcję Z koloru. Następnie wybierz próbkę kolorów lub niestandardowy kolor z próbnika kolorów .

  • Aby użyć obrazu, wybierz opcję Plik, a następnie zaznacz plik obrazu. Aby zaznaczyć określony obraz w pliku wielostronicowym, wprowadź odpowiedni numer strony.

  Uwaga:

  Obrazami tła mogą być tylko pliki w formatach PDF, JPEG oraz BMP.

 6. Dopasuj wygląd i położenie tła zależnie od potrzeb.
 7. (Opcjonalnie) Aby zastosować to samo tło do dodatkowych plików PDF:

  1. Kliknij przycisk Zastosuj do wielu plików.
  2. Kliknij przycisk Dodaj pliki, wybierz opcję Dodaj pliki lub Dodaj otwarte pliki i zaznacz pliki.
  3. Kliknij przycisk OK.
  4. W oknie dialogowym Opcje wyjściowe określ preferencje dotyczące folderu oraz nazwy pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

Uaktualnianie tła po modyfikacjach obrazu

Jeśli oryginalny plik obrazu używanego jako tło ulega zmianie, to plik PDF może zostać uaktualniony tak, by widoczna była nowa wersja obrazu. Uaktualnienie takie stanowi alternatywę dla usuwania starej wersji i ponownego dodawania nowej wersji obrazu.

 1. Otwórz plik PDF zawierający tło, które chcesz zaktualizować.

 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Edytuj PDF.

  Zestaw narzędzi Edytuj PDF zostanie wyświetlony w dodatkowym pasku narzędzi.

 3. W dodatkowym pasku narzędzi wybierz polecenie Więcej > Tło > Uaktualnij.

 4. Kliknij przycisk OK lub wprowadź inne zmiany do opcji tła, po czym kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Ten proces obejmuje tylko tła, które dodano w programie Acrobat 7.0 lub nowszym.

Usuwanie tła z wybranych stron

 1. Otwórz plik PDF zawierający tło.

 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Edytuj PDF.

  Zestaw narzędzi Edytuj PDF zostanie wyświetlony w dodatkowym pasku narzędzi.

 3. W dodatkowym pasku narzędzi wybierz polecenie Więcej > Tło > Usuń.

 4. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie tła.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online