Zabezpieczenia stosowane są w dwóch ogólnych kontekstach: ochrony aplikacji (oprogramowania) i zawartości.

Ochrona aplikacji obejmuje dostosowywanie funkcji zabezpieczeń w celu ochrony programów Acrobat i Reader przed lukami, atakami złośliwego oprogramowania oraz innymi zagrożeniami. Zaawansowani użytkownicy mogą dostosować daną aplikację za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Administratorzy mogą również skonfigurować rejestr. Aby poznać szczegółowe informacje, zobacz poniższe artykuły.

Ochrona zawartości obejmuje użycie funkcji produktów do ochrony integralności zawartości pliku PDF. Funkcje te chronią przed niechcianymi zmianami plików PDF, utrzymują poufność informacji prywatnych, uniemożliwiają drukowanie plików PDF itp. Aby poznać szczegółowe informacje, zobacz poniższe artykuły.

Tematem powiązanym są podpisy elektroniczne, które gwarantują tożsamość nadawców i odbiorców plików PDF. Listę tematów związanych z podpisami cyfrowymi można znaleźć w artykule dotyczącym podpisów elektronicznych i podpisów standardowych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online