Teraz dzięki nowej funkcji synchronizacji podpisów możesz szybko zrobić zdjęcie podpisu, korzystając z aplikacji Adobe Acrobat Reader DC na urządzenia mobilne, i używać go podczas podpisywania na komputerze, urządzeniach przenośnych i w sieci.

Zapisany podpis jest automatycznie przesyłany w tle do usługi Adobe Document Cloud i synchronizowany ze wszystkimi urządzeniami i aplikacjami. Po otwarciu dokumentu w celu podpisania go podpis zostaje pobrany w czasie rzeczywistym, jeśli nie jest dostępny lokalnie, i udostępniony do użycia.

Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu

Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym

Podpis możesz przechwycić za pomocą aparatu w telefonie komórkowym, korzystając z aplikacji Adobe Acrobat Reader na urządzenia mobilne, i zapisać go w celu zsynchronizowania na komputerze, innych urządzeniach mobilnych i w sieci.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem przechwytywania podpisu zaloguj się na konto Adobe Document Cloud. (Dotknij ikony narzędzi w lewym górnym rogu dowolnego widoku lub przeciągnij palcem z lewej do prawej strony po ekranie urządzenia, a następnie dotknij opcji Moje konto / Zaloguj się).

Na urządzeniu z systemem iOS lub Android wykonaj następujące czynności.

 1. W aplikacji Adobe Acrobat Reader na urządzenia mobilne otwórz plik PDF i dotknij w nim dowolnego miejsca, aby otworzyć menu, jeśli są ukryte.

 2. Dotknij pozycji i pozycji .

 3. Jeśli na urządzeniu nie zapisano wcześniej żadnego podpisu, dotknij opcji Utwórz podpis lub zamień istniejący podpis, dotykając opcji Wyczyść zapisany podpis, a następnie dotknij ponownie opcji Utwórz podpis.

 4. Dotknij pozycji , aby zrobić zdjęcie podpisu przy użyciu aparatu.
  (Możesz też narysować podpis odręcznie lub dotknąć pozycji , aby wybrać obraz na urządzeniu).

 5. Dotknij opcji Zapisz podpis, a następnie opcji Gotowe.

  Przechwytywanie i zapisywanie podpisu
  Przechwytywanie i zapisywanie podpisu

  Podpis jest przechowywany na urządzeniu, a także zsynchronizowany na komputerze, innych urządzeniach mobilnych i w sieci.

Korzystanie na komputerze, urządzeniach mobilnych i w sieci

Po zapisaniu podpisu w chmurze funkcja podpisu jest uspójniona w przypadku aplikacji na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne oraz aplikacji internetowych, takich jak Acrobat Reader, Adobe Fill & Sign i Adobe Sign.

Zaloguj się na urządzeniu lub w sieci, a usługa będzie działać możliwie najsprawniej. Podpis jest dostępny do użycia przy każdorazowym rozpoczęciu obiegu podpisywania z poziomu programów Acrobat DC i Acrobat Reader DC, aplikacji na urządzenia mobilne lub w sieci.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online