Uwaga:

W programie Reader pełen zestaw narzędzi do komentowania jest dostępny wyłącznie w plikach PDF z włączoną funkcją komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Za pomocą znaczników edycji tekstu można wskazać miejsca, w których tekst pliku PDF powinien zostać zmodyfikowany. Znaczniki edycyjne nie modyfikują tekstu w pliku PDF. Wskazują tylko, który tekst w pliku źródłowym (z którego utworzono PDF) należy usunąć, wstawić albo zastąpić.

Program Acrobat oferuje dwie podstawowe metody dodawania adnotacji związanych z edycją tekstu: zaznaczanie „przed” i zaznaczanie „po”.

Zaznaczanie „przed” lub narzędzie Oznaczenie korekty tekstu

Użyj narzędzia Zaznaczanie  lub narzędzia Oznaczanie korekty tekstu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) zaznaczony tekst, aby otworzyć menu opcji edytowania tekstu. Po oznaczeniu tekstu możesz również kliknąć narzędzie edycji tekstu.

Zaznaczanie „po”

Kliknij narzędzie edycji tekstu, a następnie zaznacz tekst.

W przypadku programu Acrobat dla systemu Windows można w celu sprawdzenia dokumentu źródłowego wyeksportować modyfikacje tekstu bezpośrednio do dokumentu programu Microsoft Word, na podstawie którego powstał plik PDF. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw użyć modułu PDFMaker w programie Word, aby utworzyć plik PDF. Przed wyeksportowaniem znaczników edycji tekstu należy sprawdzić, czy komentarze wstawiania zawierają dokładnie taki tekst (w tym również spacje i znaki końca akapitu), który ma zostać dodany. Jeśli w komentarzu doda się instrukcje (np. “Wstaw poniższy tekst: ”), to trzeba będzie usunąć je ręcznie z dokumentu Worda.

W programie Acrobat Pro w systemie Windows można wyeksportować modyfikacje tekstu bezpośrednio do pliku źródłowego Autodesk AutoCAD, z którego utworzono PDF. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw użyć modułu PDFMaker w programie AutoCAD, aby utworzyć plik PDF.

Opcja Zastąp tekst
Opcja Zastąp tekst: zaznaczony tekst zostaje przekreślony i nowy tekst zostaje dodany do dołączonej uwagi.

Podświetlanie, przekreślanie i podkreślanie tekstu

Uwaga:

W programie Reader dostępne są wyłącznie narzędzia Notatka i Podświetlenie. Pozostałe narzędzia do komentowania są dostępne tylko w plikach PDF, w których włączono możliwość komentowania. Recenzowane pliki PDF na ogół zawierają prawa do komentowania.

Wybierz polecenie Narzędzia > Skomentuj, aby wyświetlić pasek narzędzi.

Pasek menu dla narzędzi Podświetl tekst, Przekreśl tekst i Podkreśl tekst
Wybierz Narzędzia > Skomentuj, aby wyświetlić pasek narzędzi dla funkcji Podświetl tekst, Przekreśl tekst i Podkreśl tekst

Za pomocą narzędzi Podświetl tekst, Przekreślenie i Podkreślenie można dodawać komentarze - samodzielne lub połączone z uwagami.

Można dodać podświetlenie tekstu z notatką lub przekreślić tekst, zaznaczając go przy pomocy narzędzia Zaznaczanie, klikając prawym przyciskiem, a następnie wybierając jedną z opcji w wyświetlonym menu. Jeżeli jednak oznakowuje się dużą ilość tekstu, szybciej i łatwiej będzie skorzystać ze specjalistycznych narzędzi.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Skomentuj, a następnie wybierz narzędzie Podświetl tekst , Przekreśl tekst  lub Podkreśl tekst .

  Uwaga:

  Planując wstawianie wielu komentarzy za pomocą narzędzi Przekreślenie lub Podkreślenie, po wybraniu narzędzia warto zaznaczyć w menu opcji pozycję Utrzymaj narzędzie zaznaczone. Narzędzie Podświetlanie tekstu pozostaje wybrane po wprowadzeniu pierwszego komentarza.

 2. Przeciągnij wskaźnik od początku tekstu, który ma zostać oznaczony. Przeciągnij wskaźnik z wciśniętym klawiszem Control, aby zaznaczyć prostokątny obszar tekstu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas zaznaczania tekstu w kolumnie.
 3. (Opcjonalnie) Aby dodać notatkę, kliknij dwukrotnie znacznik, a następnie wpisz tekst w wyskakującej notatce.

Można także zmienić kolor podświetlonego tekstu. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) podświetlony tekst i kliknij Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości podświetlenia, za pomocą którego można zmienić kolor.

Opcja zmiany koloru podświetlenia
Opcja zmiany koloru podświetlenia: za jej pomocą można zmienić kolor podświetlonego tekstu.

Jeśli musisz usunąć podświetlenie tekstu (bez usuwania tekstu), kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) podświetlony tekst i kliknij Usuń.

Usuwanie koloru podświetlenia
Usuwanie koloru podświetlenia bez usuwania tekstu.

Zastępowanie tekstu

 1. W pasku Narzędzia > Skomentuj wybierz opcję Dodaj notatkę, aby zastąpićtekst .

 2. Zaznacz tekst. Zaznaczony tekst zostanie przekreślony i wyświetlona zostanie wyskakująca notatka.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz tekst, który będzie wstawiany lub dodawany. W miejscu wybranym do wstawienia pojawi się symbol wstawiania .

  • Aby wskazać, że należy dodać nowy akapit, naciśnij klawisz Enter, a następnie zamknij wyskakujące okienko komunikatu bez dodawania tekstu. W miejscu wybranym do wstawienia pojawi się symbol wstawiania akapitu .

Dodawanie uwagi do tekstu do edycji

 1. Z aktywnym narzędziem Zaznaczanie kliknij prawym przyciskiem myszy edytowany tekst.
 2. Z menu wybierz polecenie Otwórz wyskakującą notatkę.
 3. Wpisz uwagę w wyskakującym okienku.

Wstawianie tekstu

 1. W pasku Narzędzia > Skomentuj, wybierz narzędzie Wstaw tekst od kursora .

 2. Kliknij pomiędzy wyrazami lub znakami, gdzie ma zostać wstawiony tekst.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz tekst, który ma zostać wstawiony.

  • Aby wskazać, że należy dodać nowy akapit, naciśnij klawisz Enter, a następnie zamknij wyskakujące okienko komunikatu bez dodawania tekstu. W miejscu wybranym do wstawienia pojawi się symbol wstawiania akapitu .

  • Aby zaznaczyć, że w pewnym miejscu powinna zostać wstawiona spacja, wciśnij klawisz spacji i zamknij wyskakujące okienko bez dodawania tekstu. W miejscu wybranym do wstawienia pojawi się symbol wstawiania spacji .


  Uwaga:

  Partie tekstu do edycji można także oznaczać, zaznaczając tekst za pomocą narzędzia Zaznaczanie, klikając zaznaczony tekst, a następnie wybierając adnotację edycji tekstu.

Usuwanie tekstu

 1. W pasku Narzędzia > Skomentuj, wybierz narzędzie Przekreślenie .

 2. Zaznacz tekst, który ma zostać oznaczony do usunięcia.

Usuwanie znaczników z tekstu

Uwaga:

Jeśli komentarze rysunkowe utworzyły stos, można je usunąć z listy komentarzy. W tym celu wybierz polecenie Komentarz > Lista komentarzy, a następnie zaznacz komentarz i naciśnij klawisz Delete.

 1. Zaznacz znacznik i naciśnij klawisz Delete.