Widoczny obszar strony można dostosować za pomocą narzędzia Kadruj strony i okna dialogowego Ustaw pola strony. Czynność kadrowania pozwala na zachowanie ciągłości pliku PDF zbudowanego ze stron różnych rozmiarów.

Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat DC. Jeśli korzystasz z programu Acrobat Reader DC, zobacz temat Jakie są możliwości programu Adobe Reader DC?. Jeśli korzystasz z programu Acrobat XI, zobacz temat Pomoc programu Acrobat XI.

Kadrowanie strony narzędziem Kadrowanie

Uwaga:

Kadrowanie nie powoduje zmniejszenia rozmiarów pliku, ponieważ w jego wyniku nie są odrzucane żadne informacje, a jedynie ukrywane.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Edytuj PDF.

  Zestaw narzędzi Edytuj PDF zostanie wyświetlony w dodatkowym pasku narzędzi.

 2. W dodatkowym pasku narzędzi kliknij polecenie Kadruj strony.

 3. Przeciągnij prostokąt na stronie wybranej do kadrowania. Jeśli jest taka potrzeba, przeciągnij uchwyt narożny prostokąta kadrowania aż do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.
 4. Kliknij dwukrotnie wewnątrz prostokąta kadrowania.

  Na ekranie zostanie wyświetlone okno Ustaw pola strony, zawierające wymiary wykadrowanego obszaru. Możesz zastąpić zdefiniowany obszar kadrowania. Aby to zrobić, zanim klikniesz przycisk OK wybierz nowy obszar w oknie dialogowym.

 5. Aby zastosować te ustawienia do dodatkowych stron, w obszarze Zakres stron określ żądany zakres lub kliknij pozycję Wszystkie.

 6. Kliknij przycisk OK, aby wykadrować wybrane strony.

Opcje Ustawienia marginesów w oknie dialogowym Ustaw pole strony

Okno dialogowe Ustaw pole strony zawiera opcje dotyczące kadrowania stron. Są dostępne następujące ustawienia opcji Ustawienia marginesów:

Pokaż wszystkie pola (Acrobat Pro DC)

Pokazuje czarny, czerwony, zielony i niebieski prostokąt odpowiadający miniaturkom Pole kadrowania, Pole grafiki, Pole przycinania i Pole spadu na podglądzie. Jeśli co najmniej dwa marginesy pokrywają się, jest wyświetlana tylko kolorowa linia.

Pole kadrowania

Definiuje krawędzie zawartości strony dla wyświetlania lub drukowania.

Pole grafiki (Acrobat Pro DC)

Definiuje istotną zawartość strony wraz z białymi przestrzeniami.

Pole przycięcia (Acrobat Pro DC)

Definiuje ostateczne wymiary strony po przycięciu.

Pole spadu (Acrobat Pro DC)

Definiuje ścieżkę przycinającą dla profesjonalnego druku, umożliwiającą poprawne przycinanie i składanie papieru. Znaki drukarskie mogą znajdować się wewnątrz obszaru spadu.

Zachowaj proporcje

Blokuje proporcje kadrowania w celu zachowania jednakowych odległości dla wszystkich marginesów.

Usuń białe marginesy

Przycina stronę do krawędzi kompozycji. Opcja jest przeznaczona głównie do przycinania krawędzi slajdów prezentacji, zapisanych w formacie PDF.

Ustaw na zero

Zeruje marginesy kadrowania.

Przywróć do zaznaczenia

Przywraca marginesy kadrowania zaznaczone za pomocą narzędzia Kadruj strony.

Usuwanie białych marginesów

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie.

  Narzędzia drukarskie zostaną wyświetlone w panelu po prawej stronie.

 2. Kliknij polecenie Ustaw pola strony.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustaw pola strony.

 3. W sekcji Ustawienia marginesów zaznacz opcję Usuń białe marginesy.

 4. Aby usunąć białe marginesy z dodatkowych stron, w obszarze Zakres stron określ żądany zakres stron lub kliknij pozycję Wszystkie.

Cofanie kadrowania

Kadrowanie nie powoduje zmniejszenia rozmiarów pliku, ponieważ w jego wyniku nie są odrzucane żadne informacje, a jedynie ukrywane. Zerowanie rozmiaru strony umożliwia powrót do oryginalnych ustawień strony i jej zawartości.

 1. Otwórz okno dialogowe Ustaw pola strony, wybierając polecenie Przytnij strony z menu opcji  w panelu nawigacyjnego Miniatury stron.

 2. Przycisk Ustaw na zero umożliwia wyzerowanie marginesów do oryginalnych wymiarów stron.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online