Podczas dodawania tekstu w dokumencie PDF program Acrobat domyślnie wybiera atrybuty sąsiednich czcionek dla nowego tekstu. Podobnie, jeśli czcionka nie jest dostępna w systemie podczas edytowania tekstu w dokumencie PDF, domyślnie zostanie ona zastąpiona konkretną czcionką według danego skryptu; na przykład w przypadku czcionek skryptu romańskiego zostanie zastąpiona czcionką Minion Pro. To domyślne zachowanie może spowodować niespójny wygląd czcionek w dokumencie PDF. Aby miały one spójny wygląd we wszystkich plikach PDF, nie należy korzystać z domyślnych ustawień, lecz wybrać konkretną czcionkę w przypadku opcji zastępczej i Dodaj tekst w funkcjach edycji tekstu. Można to zrobić, przechodząc do pozycji Opcje czcionek w oknie preferencji panelu Edycja zawartości.

Ustawienia Opcje czcionki w przypadku edycji tekstu i dodawania nowego tekstu

Uwaga:

Jeśli nie widzisz ustawień „Czcionka zastępcza w przypadku opcji Edycja” ani „Domyślna czcionka w przypadku opcji Dodaj tekst” w części Opcje czcionki, zaktualizuj program Acrobat DC do najnowszej wersji. Aby automatycznie zaktualizować z poziomu programu Acrobat DC, wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź uaktualnienia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie aktualizatora, aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje.

Aby zmienić domyślną czcionkę zastępczą w przypadku edycji tekstu:

  1. Przejdź do okna Edycja > Preferencje > Edycja zawartości > Opcje czcionki.

  2. Wybierz odpowiednią czcionkę z listy Czcionka zastępcza w przypadku opcji Edycja.

  3. Kliknij przycisk OK.

Aby zmienić domyślne preferencje czcionki w przypadku opcji Dodaj tekst:

  1. Przejdź do okna Edycja > Preferencje > Edycja zawartości > Opcje czcionki.

  2. Wybierz odpowiednią czcionkę z listy Czcionka zastępcza w przypadku opcji Dodaj tekst.

  3. Wybierz odpowiedni rozmiar czcionki z listy Rozmiar czcionki.

  4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Aby przywrócić domyślne zachowanie, wybierz z listy opcję Zezwól programowi Acrobat na wybór.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online