Uwaga:

Pełna lista artykułów na temat bezpieczeństwa, patrz Przegląd zabezpieczeń w programie Acrobat i zawartości pliku PDF.

Należy pamiętać, że załączniki stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą zawierać złośliwy kod, otwierać inne niebezpieczne pliki lub uruchamiać aplikacje. Programy Acrobat DC i Acrobat Reader DC zawsze pozwalają na otwieranie i zapisywanie plików załączników PDF i FDF. Programy Acrobat DC i Acrobat Reader DC rozpoznają określone pliki, takie jak te, których nazwy kończą się na .bin, .exe i .bat, jako zagrożenia. Załączenie takich plików jest niemożliwe. Program Acrobat DC pozwala jednak załączać pliki, na przykład takie jak pliki ZIP, których nie można zapisywać lub otwierać z poziomu programu Acrobat DC. Jednak nie jest to zalecana praktyka.

Programy Acrobat DC i Acrobat Reader DC utrzymują białą listę typów plików, które można otwierać lub zapisywać oraz czarną listę typów plików, których nie można otwierać ani zapisywać. Możesz załączać typy plików, których nie ma na żadnej z tych list. Jeśli jednak otworzysz lub zapiszesz plik „nieznanego” typu, zobaczysz okno dialogowe z pytaniem, czy ufasz danemu typowi pliku.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Application Security Guide dostępnym pod adresem www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_pl.

Ręczne dodawanie typu pliku do czarnej lub białej listy

Administratorzy mogą modyfikować czarną lub białą listę poprzez rejestr. Użytkownicy mogą ręcznie dodać nowy typ pliku do czarnej lub białej listy, załączając dany plik, a następnie próbując go otworzyć.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Edytuj PDF > Dołącz plik.

 2. Dodaj plik, który nie znajduje się na czarnej lub białej liście.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik w panelu Załączniki po lewej stronie i wybierz polecenie Otwórz załącznik.

 4. W oknie dialogowym Uruchom załącznik zaznacz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk OK:

  Otwórz ten plik:

  Otwiera plik bez zmiany listy rejestru.

  Zawsze zezwalaj na otwieranie plików tego typu:

  Dodaje typ pliku do białej listy i blokuje ostrzeżenia w przyszłości.

  Nigdy nie zezwalaj na otwieranie plików tego typu:

  Dodaje typ pliku do czarnej listy i nie otwiera go. Załączenie pliku tego typu do dokumentu PDF jest możliwe, ale jego otworzenie już nie.

Uwaga:

Aby włączyć ograniczenie dla typu pliku, na który udzieliłeś zgody w przeszłości, wyzeruj (przywróć) przyzwolenia dla załączników w preferencjach Menedżera zaufania.

Zerowanie (przywracanie) przyzwoleń dla załączników

Ponieważ z biegiem czasu lista dopuszczonych i zablokowanych typów plików załączników może wzrosnąć, możesz przywrócić jej stan pierwotny. Czasami zapewnia on najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Preferencje (Mac OS).

 2. Z obszaru Kategorie po lewej stronie wybierz Menedżera zaufania.

 3. W panelu Załączniki kliknij przycisk Przywróć. Przycisk Przywróć jest dostępny tylko wtedy, gdy zmieniono domyślne ustawienia załącznika.

Zezwalanie na uruchamianie aplikacji przez załączniki

Menedżer zaufania pozwala kontrolować czy załączniki inne niż pliki PDF mogą uruchamiać własne, skojarzone aplikacje.

 1. W oknie dialogowym Preferencje zaznacz opcję Menedżer zaufania w obszarze Kategorie po lewej stronie.

 2. Zaznacz opcję Zezwalaj na otwieranie załączników plików innych niż PDF przy pomocy aplikacji zewnętrznych. Do otwarcia plików są potrzebne aplikacje zewnętrzne.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online