InDesign CC 2014.1 – poznámky k verzi

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud fungují na principu „try and buy“. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli zakoupením předplatného. Pokud si zakoupíte předplatné, musíte být připojeni k internetu a přihlášeni ke svému účtu pomocí Adobe ID, abyste mohli začít používat plnou verzi.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele starší 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů na internetu společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Nové funkce

Nové funkce a vylepšení jsou vyjmenovány a popsány na stránce přehledu nových funkcí.

Známé problémy

Na stránce http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy týkající se všech aplikací sady Creative Cloud.

  • Pouze pro systém Windows: klávesnice může přestat reagovat v případě, že dialogové okno „Co je nového“ zavřete pomocí kombinace kláves Alt+F4 nebo kliknutím na tlačítko Hotovo. Po kliknutím na libovolné místo se fokus znovu objeví a aktivují se klávesové zkratky.
  • Kliknutí nebo přesné kliknutí (pomocí nástroje Barevný motiv) na položkách vzorových stránek na běžných stránkách není podporováno. 
  • Pouze japonština: Nelze hledat ve svislém textu na panelu Náhled interaktivity EPUB.
  • Pouze japonština: Text nemusí vypadat správně ve formátu EPUB s pevným rozvržením s písmy TrueType. Použijte raději písma OpenType.
  • Pouze japonština: Text s aplikovaným TCY je při exportu vynechán a není viditelný ve formátu EPUB s pevným rozvržením.
  • Střední východ (ME): Arabský text je ve formátu EPUB s pevným rozvržením podporován jen částečně.

Online zdroje

Obecné komunitní stránky Adobe najdete na adrese https://community.adobe.com.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru najdete na stránkách http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirace a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.