Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud si můžete vyzkoušet a koupit. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli přihlášením odběru předplatného. Pokud si zakoupíte předplatné, musíte být připojeni k internetu a přihlášeni ke svému účtu pomocí Adobe ID, abyste mohli začít používat plnou verzi.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat nebo umožňovat přístup k určitým online službám společnosti Adobe a jiných společností. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Vyřešené problémy

Na stránce http://www.adobe.com/go/customer_support_cz naleznete nejnovější informace a známé problémy týkající se všech aplikací sady Creative Cloud.

 • Aplikace InDesign se ukončí, když uživatel pomocí skriptu vloží včleněné tlačítko (tlačítko, zaškrtávací políčko, přepínač).
 • Aplikace InDesign se ukončí, když je možnost Rychlost zobrazení nastavena na položku Vysoká kvalita, jsou otevřené dva dokumenty obsahující umístěné soubory .indd a uživatel uzavře jeden z dokumentů.
 • Aplikace InDesign se ukončí, když uživatel zkopíruje tabulku obsahující vyplněnou grafickou buňku (importovaným obrazem). Tato situace nastane, když uživatel provede přímé kopírování. K ukončení ale nedojde, když uživatel zkopíruje a vloží tabulku do schránky a ze schránky.
 • Aplikace InDesign se ukončí, když v průběhu kontroly pravopisu uživatel nahradí všechny instance slova (příkazem Nahradit vše) navrhovanou opravou.
 • Aplikace InDesign se ukončí, když uživatel zadá do textového rámečku privátní hodnotu Unicode.
 • Aplikace InDesign se ukončí, když se uživateli v průběhu procesu vytváření balíčku zobrazí upozornění na licenční smlouvu písma a uživatel zruší vytváření balíčku.
 • Aplikace InDesign se ukončí, když není zaškrtnutá možnost „Zabránit výběru zamknutých objektů“ a uživatel vytvoří styl s vybranou možností „Přizpůsobit obsah rámečku“ a poté vybere rámeček a použije na tento rámeček styl.
 • Kopírování (pomocí kombinace kláves Alt+přetažení) velkého počtu objektů v dokumentu dlouho trvá.
 • Výkon aplikace InDesign klesá, když uživatel píše do dokumentu obsahujícího stínování a dokument je zmenšený na přibližně 5%.
 • Dochází k problémům s výkonem kreslení, když je dokument obsahující umístěné soubory PDF vykreslován ve vysoké kvalitě zobrazení.
 • V aplikaci InDesign dochází k problémům s vykreslováním, když jsou v dokumentu propojené nebo vložené soubory EPS s písmem Type42 (písmo TrueType - úroveň jazyka 3).
 • Při používání písem Webdings/Wingdings společně s písmem Unicode Malayalm jsou znaky představované písmy Webdings/Wingdings v dokumentu nesprávně umístěny.
 • Objekty na vzorové stránce neaktualizují vzhled svých políček, když uživatel změní hodnoty políčka.
 • Funkce Automatická vodítka nenastaví správně rozměry objektů.
 • Náhrada formátovaného textu se použije pouze na část textu, i když je velikost písma textu stejná v celém odstavci. Náhrada formátovaného textu je navíc zobrazena červenou barvou.
 • V některých dokumentech publikovaných pomocí funkce Publish Online se v publikovaném výstupu kolem obrazů objevují artefakty, jako například bílé a šedé čáry.
 • V dokumentech publikovaných pomocí funkce Publish Online chybí mnoho obrazů, pokud dokumenty obsahují v názvech obrazů určité speciální znaky.

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci produktů a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.