Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/cz/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud fungují na principu „try and buy“. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli zakoupením předplatného. Pokud si zakoupíte předplatné, musíte být připojeni k internetu a přihlášeni ke svému účtu pomocí Adobe ID, abyste mohli začít používat plnou verzi.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Vyřešené klíčové potíže

 1. [Pouze Windows] InDesign se ukončí při práci se síťovými dokumenty během aplikace efektů na objekty.
 2. InDesign se ukončí při spuštění při práci se síťovými knihovnami.
 3. InDesign se ukončí při přetahování objektu na ikonu sbaleného panelu.
 4. InDesign provede ochranné ukončení při pokusu o spuštění příkazu „Uložit jako“ pro soubor, který byl z počítače odstraněn.
 5. Předvolby Výchozí rychlost zobrazení se při změně na hodnotu Typická neuloží a vrátí se zpět na hodnotu Vysoká kvalita.
 6. Barevné bitmapové obrazy ve formátu TIFF jsou zobrazeny jen černou barvou.
 7. Vykreslování pomocí GPU někdy vytvoří černé rámečky.
 8. Příkaz Soubor > Procházet v Bridge nebo Najít v Bridge nespustí aplikaci Bridge CC 2015.
 9. [Pouze Windows] Funkce Publish Online nefunguje za proxy Kerberos.
 10. Dialog Okraje a sloupce: widget Stepper (Krokovač) nefunguje se zapnutou volbou Mezera.
 11. Dialog Okraje a sloupce: popisky Uvnitř/Vně nebo Vpravo/Vlevo zmizí.
 12. Na stránkách se částečně vykreslí tekuté vodítko.
 13. [Pouze Windows] InDesign se ukončí při úpravě hypervazeb v dokumentu uloženém na síti.

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirace a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.