Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/cz/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud fungují na principu „try and buy“. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli zakoupením předplatného. Pokud si zakoupíte předplatné, musíte být připojeni k internetu a přihlášeni ke svému účtu pomocí Adobe ID, abyste mohli začít používat plnou verzi.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Co je nového v této verzi

Seznam nových funkcí obsažených v aplikaci InDesign 2017 naleznete v článku Adobe InDesign CC verze 2017 | Duben 2017.

Vyřešené klíčové potíže

 1. [Mac]: Nelze změnit nastavení atributů odstavce v ovládacím panelu, když je vybrán text.
 2. [Mac]: Nelze změnit nastavení atributů odstavce v panelu Odstavec, když je vybrán text.
 3. InDesign přestane reagovat při výběru textu v aplikaci World-Ready Composer.
 4. InDesign přestane reagovat po výběru textu, který obsahuje tabulátory nebo odrážky.
 5. InDesign se ukončí při práci se seznamem Rychle aplikovat.
 6. InDesign se ukončí při práci s dokumenty, když je otevřený panel Informace.
 7. InDesign se ukončí při odstraňování řádku v dialogu Nastavení popisku.
 8. Přepsaná a odstraněná položka vzorové stránky zůstane na podřízené vzorové stránce.
 9. InDesign se ukončí při otvírání panelu Hypertextové odkazy.
 10. InDesign se ukončí při poklikání na tlačítku Odstranit v panelu Vrstvy.
 11. InDesign se ukončí při kontrole pravopisu.
 12. InDesign se ukončí, když je na určitá písma použito optické vyrovnání párů.
 13. InDesign se ukončí při exportu knihy obsahující velký počet dokumentů do formátu PDF.
 14. InDesign se ukončí při řazení většího počtu vzorků (>60) podle hodnoty barvy.
 15. InDesign se ukončí při změně nastavení řádku tabulky záhlaví, které má opakovat každý sloupec.
 16. Při exportu dokumentu do formátu PDF X4 se objeví svislá čára.
 17. Pole formuláře se stejným názvem neposkytují stejné výsledky při exportu do interaktivního PDF.
 18. [Win]: Skripty VB Script lze spustit jen poté, co je InDesign alespoň jednou spuštěn v režimu správce.
 19. InDesign se ukončí při převádění kombinace hypertextového odkazu a normálního textu na poznámku.
 20. InDesign se ukončí při aktualizaci odkazů na umístěné grafiky.
 21. [Win]: Při spuštění aplikace se spustí AIGPUSniffer Interface Binder a neukončí se. Tuto chybu opravila společnost Nvidia. Stáhněte si nejnovější ovladače grafické karty (376.84 a vyšší) z webu http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us a nainstalujte je.

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirace a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.