InDesign CC 9.1.0 – poznámky k verzi

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Co je nového

Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud

Nová funkce Synchronizace nastavení umožňuje jednotlivým uživatelům synchronizovat svoje nastavení pomocí služby Creative Cloud. Pokud používáte dva počítače, například jeden doma a druhý v práci, umožňuje vám funkce Synchronizace nastavení udržovat tato nastavení synchronizovaná na těchto dvou počítačích. Také pokud vyměníte starý počítač za nový a znovu nainstalujete aplikaci InDesign, můžete si aplikaci rychle nastavit pomocí všech svých nastavení jediným stisknutím tlačítka.

Další informace najdete v tématu Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud fungují na principu „try and buy“. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli přihlášením odběru předplatného. Jestliže jste zakoupili předplatné, aktivace plné verze vyžaduje přechod do režimu online a přihlášení se pomocí Adobe ID.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Instalace písem

Některé instalátory produktů Adobe instalují písma do výchozího systémového adresáře s písmy. Pokud instalační program nalezne starší verze těchto písem ve výchozím systémovém adresáři s písmy, starší verze odinstaluje a uloží je do nového adresáře. Další informace najdete na webu http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Návod pro instalaci dalších písem najdete na stránce http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_cz.

Vyřešené problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy ke všem aplikacím Creative Cloud.

Pouze aplikace InDesign

 • Po otevření nového dokumentu se zapnutou možností Náhled se primární číslo sloupce textového rámce nesynchronizuje s číslem sloupce rozložení. (#3554328)
 • Nadřízené dialogové okno nastavení dokumentu zmizí, pokud je vygenerována zpráva s upozorněním informující, že velikost stránky je menší než sloupce a okraje. Také se nezdaří pokus o opakované použití dialogového okna nastavení dokumentu. (#3554324)
 • Aplikace InDesign se ukončí při změně záměru a následném kliknutí na tlačítko OK, pokud je možnost Náhled vypnuta. (#3554322)
 • Pokud spustíte dialogové okno nového dokumentu prostřednictvím dokumentu, který má přednastavené vypnuté protilehlé stránky, a počet sloupců je větší než 1, při zapnutí nebo vypnutí možnosti Náhled a následném kliknutí na tlačítko OK dojde k ukončení aplikace InDesign. (#3565795)
 • Aplikace InDesign se ukončí při vypnutí možnosti Protilehlé stránky a změně počtu sloupců po vypnutí možnosti Náhled v dialogovém okně nového dokumentu. (#3554323)
 • Aplikace InDesign se ukončí po vypnutí možnosti Náhled a změně účelu s vlastním počtem sloupců a změněnými okraji. (#3568108)

Aplikace InDesign a InCopy

 • Mac: Aplikace InDesign se ukončí po kliknutí na jakýkoli ovládací prvek na jakémkoli panelu rozšíření CSXS, pokud je jiný panel v režimu inline úprav. (#3554318)
 • Zvláštní znaky, jako třeba ‚?‘ nebo ‚=‘ používané v hypertextových odkazech budou převedeny na neplatné znaky a výsledkem jsou porušené odkazy v exportovaném souboru PDF. (#3554342)
 • Pokud v textovém rámečku se dvěma sloupci vyberete pomocí myši text v poznámce pod čarou v levém sloupci textu, text zmizí. (#3554333)
 • Výsledky hledání písma nejsou správné, pokud je vybrána možnost ‚Zobrazit pouze oblíbená písma‘. (#3554337)
 • Pokud je v nabídce Písmo vybrána možnost ‚Zobrazit pouze oblíbená písma‘, aplikace InDesign se ukončí při zavření dokumentu s písmy dokumentu. (#3554334)
 • Aplikace InDesign se ukončí při výběru textového nástroje, pokud jsou v systému nainstalována určitá písma. (#3567444)
 • Aplikace InDesign se ukončí při výběru řádku nebo sloupce s použitým vrženým stínem. (#3577944)
 • Písma, která ve svém názvu obsahují nepovolené postscriptové znaky, způsobí ukončení aplikace. (#3585880)
 • Neexistuje snadný způsob, jak zjistit, zda je spuštěná verze aplikace InDesign CC v systému Windows 64bitová nebo 32bitová. (#3554339)
 • Při používání přetažení textu a vytváření nového rámce se zobrazí chybný kurzor. (#3574244)
 • Objekt přehrávače Flash se nenačítá do rozhraní ScriptUI. (#3590770)
 • Windows: uživatel nemůže zadat text do pole textu makra v panelu Textová makra. (#3580114)

Online zdroje

Obecné komunitní stránky Adobe najdete na adrese https://community.adobe.com.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru najdete na stránkách http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?