Když vyberete volbu Protilehlé stránky v dialogovém okně Soubor > Nastavení dokumentu, stránky dokumentu budou uspořádány jako dvojstránky. Dvojstránka je sada stránek, které se zobrazují společně, například dvě stránky viditelné při otevření knihy nebo časopisu. Každá dvojstránka aplikace InDesign obsahuje vlastní pracovní plochu, což je oblast mimo stránku, kde můžete ukládat objekty, které ještě nechcete umístit na stránce. Pracovní plocha každé dvojstránky poskytuje prostor pro umístění objektů, které spadávají neboli přesahují přes okraj stránky.

Panel Stránky
Panel Stránky

A. Ikony stránek B. Stránka s aplikovaným vzorem „A“ C. Vybraná dvojstránka 

Když v dialogu Nastavení dokumentu nastavíte volbu Vazba na Zprava doleva, připojí se na panelu Stránky k ikonám stránky zprava doleva číslice.

Poznámka:

V dlouhém dokumentu můžete rychle přejít na stránku, když zvolíte Formát > Jít na stránku.

Změna zobrazení stránky a dvojstránky

Panel Stránky poskytuje informace a umožňuje nastavovat stránky, dvojstránky a vzory (stránky nebo dvojstránky, které automaticky formátují jiné stránky nebo dvojstránky). Standardně se v panelu Stránky zobrazují miniatury obsahu každé stránky.

 1. Pokud není panel Stránky zobrazený, zvolte Okna > Stránky.

 2. Z nabídky panelu Stránky zvolte Volby panelu.

 3. V oddílu Ikony zadejte, které ikony se zobrazují vedle miniatur na panelu Stránky. Tyto ikony označují, zda byly k dvojstránce přidány funkce průhlednosti nebo přechodu stránky a zda je zobrazení dvojstránky otočené.

 4. V sekcích Stránky a Vzory:

  • Vyberte velikost ikony pro stránky a vzory.

  • Vyberte Zobrazit svisle, chcete-li zobrazit dvojstránky v jednom svislém sloupci. Odznačte tuto volbu, chcete-li, aby dvojstránky byly zobrazené vedle sebe.

  • Vyberte Zobrazit miniatury, chcete-li zobrazit miniatury obsahu každé stránky nebo vzoru. (Tato volba není dostupná, pokud jsou vybrané některé volby pro Velikost ikon.)

 5. V sekci Rozvržení panelu vyberte Stránky nahoře, chcete-li zobrazovat sekci ikon stránek nad sekcí ikon vzorů, nebo vyberte Vzory nahoře, chcete-li zobrazovat sekci ikon vzorů nad sekcí ikon stránek.

 6. Zvolte volbu v nabídce Změna velikosti, chcete-li nastavit, jak se sekce budou zobrazovat, když změníte velikost panelu:

  • Chcete-li měnit velikost obou sekcí panelu, Stránky i Vzory zvolte Proporcionálně.

  • Chcete-li zachovat velikost sekce Stránky a změnit velikost pouze sekce Vzory, zvolte Neproměnné stránky.

  • Chcete-li zachovat velikost sekce Vzory a změnit velikost pouze sekce Stránky, zvolte Neproměnné vzory.

Výběr nebo nastavení cílové stránky nebo dvojstránky

Podle prováděného úkonu buď stránky nebo dvojstránky vyberte nebo nastavte jako cíl. Některé příkazy fungují pro vybranou stránku nebo dvojstránku, zatímco jiné ovlivňují cílovou stránku nebo dvojstránku. Například vodítka můžete přetáhnout pouze do cílové stránky nebo dvojstránky, ale stránkové příkazy, jako jsou Duplikovat dvojstránku nebo Odstranit stránku, ovlivňují stránku nebo dvojstránku vybranou v panelu Stránky. Nastavení jako cíl stránku nebo dvojstránku zaktivní a je užitečné například tehdy, když je v okně dokumentu zobrazeno několik dvojstránek, a vy chcete vložit objekt do určité dvojstránky.

 1. V panelu Stránky:

  • Chcete-li stránku nebo dvojstránku nastavit jako cílovou nebo ji vybrat, dvojitě klikněte na její ikonu nebo na čísla stránky pod ikonou. Pokud není stránka nebo dvojstránka v okně dokumentu viditelná, posune se do zobrazení.

   Tip: Můžete také nastavit stránku nebo dvojstránku jako cíl a vybrat ji tak, že v okně dokumentu kliknete na stránku, libovolný objekt na stránce nebo na její pracovní plochu.

   Svislé pravítko je ztlumené podél všech stránek, kromě cílové stránky nebo dvojstránky.

  • Chcete-li vybrat stránku, klikněte na její ikonu. (Neklikejte na ni dvojitě, pokud ji nechcete vybrat a přesunout do zobrazení.)

  • Chcete-li vybrat dvojstránku, klikněte na čísla stránek pod ikonou dvojstránky.

  Poznámka:

  Některé volby dvojstránky, například volby v nabídce panelu Stránky, jsou dostupné pouze tehdy, když je vybraná celá dvojstránka.

Přidávání nových stránek do dokumentu

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li přidat stránku za aktivní stránku nebo dvojstránku, klikněte na tlačítko Vytvořit novou stránku v panelu Stránky nebo zvolte Formát > Stránky > Přidat stránku. Nová stránka použije stejný vzor jako existující aktivní stránka.

  • Chcete-li přidat více stránek na konec dokumentu, zvolte Soubor > Nastavení dokumentu. V dialogovém okně Nastavení dokumentu určete celkový počet stránek dokumentu. InDesign přidá stránky za poslední stránku nebo dvojstránku.

  • Chcete-li přidat stránky a určit vzor dokumentu, zvolte Vložit stránky v nabídce panelu Stránky nebo zvolte Formát > Stránky > Vložit stránky. Zvolte, kam se stránky přidají a vyberte vzor, který se má použít.

Vytváření popisů barvy pro miniatury stran

V panelu Stránky můžete miniaturám stran přiřadit barevné popisy. Můžete například použít barevné popisy označující stav stránek, například zelený popis pro dokončené dvojstránky, žlutý popis pro dvojstránky, na kterých se pracuje, a červený popis pro dvojstránky, na kterých se ještě nezačalo pracovat.

 1. V panelu Stránky vyberte stránky, na které chcete aplikovat barevné popisy.

 2. V nabídce panelu Stránky vyberte Barevný popis a potom zvolte barvu, která se mu přiřadí.

Barevný popis se zobrazí pod miniaturou v panelu Stránky.

Použití barevného popisu na vzorové stránky ovlivňuje všechny stránky, na které se vzor aplikuje. Pokud však barevný popis použijete na jednotlivé stránky dokumentu, je použit barevný popis pro stránky dokumentu. Chcete-li barevný popis použít pro vzorové stránky, vyberte stránky dokumentu, které chcete použít a vyberte v nabídce panelu Stránky volbu Barevný popis > Použít barvu vzorové stránky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online