Příručka uživatele Zrušit

O stránkách a dvojstránkách

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Když vyberete v dialogovém okně Soubor > Nastavení dokumentu možnost Protilehlé stránky, stránky dokumentu budou uspořádány jako dvojstránky. Dvojstránka je sada stránek, které se zobrazují společně, například dvě stránky viditelné při otevření knihy nebo časopisu. Každá dvojstránka v aplikaci InDesign obsahuje vlastní pracovní plochu, což je oblast mimo stránku, kde můžete ukládat objekty, které ještě nechcete umístit na stránce. Pracovní plocha každé dvojstránky poskytuje prostor pro umístění objektů, které spadávají neboli přesahují přes okraj stránky.

Panel Stránky
Panel Stránky

A. Ikony stránek B. Stránka s aplikovaným vzorem A C. Vybraná dvojstránka 

Když v dialogovém okně Nastavení dokumentu nastavíte možnost Vazba na Zprava doleva, připojí se na panelu Stránky k ikonám stránky zprava doleva čísla.

Poznámka:

V dlouhém dokumentu můžete rychle přejít na stránku, když zvolíte Rozvržení > Jít na stránku.

Změna zobrazení stránky a dvojstránky

Panel Stránky poskytuje informace a umožňuje nastavovat stránky, dvojstránky a vzory (stránky nebo dvojstránky, které automaticky formátují jiné stránky, resp. dvojstránky). Ve výchozím nastavení se v panelu Stránky zobrazují miniatury obsahu jednotlivých stránek.

 1. Pokud není panel Stránky zobrazený, zvolte Okna > Stránky.

 2. Z nabídky panelu Stránky zvolte Volby panelu.

 3. V sekci Ikony určete, které ikony se zobrazují vedle miniatur na panelu Stránky. Tyto ikony označují, zda byly k dvojstránce přidány funkce průhlednosti nebo přechodu stránky a zda je zobrazení dvojstránky otočené.

 4. V sekcích Stránky a Vzory:

  • Vyberte velikost ikony pro stránky a vzory.

  • Vyberte Zobrazit svisle, chcete-li zobrazit dvojstránky v jednom svislém sloupci. Odznačte tuto možnost, chcete-li, aby dvojstránky byly zobrazené vedle sebe.

  • Výběrem Zobrazit miniatury zobrazíte miniatury obsahu jednotlivých stránek nebo vzorů. (Tato možnost není dostupná, pokud jsou vybrané některé možnosti pro Velikost ikon.)

 5. V sekci Rozvržení panelu vyberte Stránky nahoře, pokud chcete zobrazovat sekci ikon stránek nad sekcí ikon vzorů, nebo vyberte Vzory nahoře, pokud chcete zobrazovat sekci ikon vzorů nad sekcí ikon stránek.

 6. Výběrem některé možnosti v nabídce Změna velikosti nastavíte, jak se sekce budou zobrazovat, když změníte velikost panelu:

  • Pokud chcete měnit velikost obou sekcí panelu Stránky i Vzory, zvolte Proporcionálně.

  • Pokud chcete zachovat velikost sekce Stránky a změnit velikost pouze sekce Vzory, zvolte Neproměnné stránky.

  • Pokud chcete zachovat velikost sekce Vzory a změnit pouze velikost sekce Stránky, zvolte Neproměnné vzory.

Výběr nebo nastavení cílové stránky nebo dvojstránky

Podle prováděného úkonu buď stránky nebo dvojstránky vyberte, nebo je nastavte jako cíl. Některé příkazy ovlivní vybranou stránku nebo dvojstránku, jiné cílovou stránku, resp. dvojstránku. Například vodítka můžete přetáhnout pouze do cílové stránky nebo dvojstránky, ale stránkové příkazy, jako jsou Duplikovat dvojstránku nebo Odstranit stránku, ovlivňují stránku nebo dvojstránku vybranou v panelu Stránky. Nastavení jako cíl stránku nebo dvojstránku zaktivní a je užitečné například tehdy, když je v okně dokumentu zobrazeno několik dvojstránek, a vy chcete vložit objekt do určité dvojstránky.

 1. V panelu Stránky:

  • Chcete-li stránku nebo dvojstránku nastavit jako cílovou nebo ji vybrat, dvojitě klikněte na její ikonu nebo na čísla stránky pod ikonou. Pokud není stránka nebo dvojstránka v okně dokumentu viditelná, posune se do zobrazení.

   Tip: Můžete také nastavit stránku nebo dvojstránku jako cíl a vybrat ji tak, že v okně dokumentu kliknete na stránku, libovolný objekt na stránce nebo na její pracovní plochu.

   Svislé pravítko je ztlumené podél všech stránek, kromě cílové stránky nebo dvojstránky.

  • Chcete-li vybrat stránku, klikněte na její ikonu. (Neklikejte na ni dvojitě, pokud ji nechcete vybrat a přesunout do zobrazení.)

  • Chcete-li vybrat dvojstránku, klikněte na čísla stránek pod ikonou dvojstránky.

  Poznámka:

  Některé možnosti dvojstránky, například možnosti v nabídce panelu Stránky, jsou dostupné pouze tehdy, když je vybraná celá dvojstránka.

Přidávání nových stránek do dokumentu

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li přidat stránku za aktivní stránku nebo dvojstránku, klikněte na tlačítko Vytvořit novou stránku v panelu Stránky nebo zvolte Formát > Stránky > Přidat stránku. Nová stránka použije stejný vzor jako stávající aktivní stránka.

  • Chcete-li přidat více stránek na konec dokumentu, zvolte Soubor > Nastavení dokumentu. V dialogovém okně Nastavení dokumentu určete celkový počet stránek dokumentu. InDesign přidá stránky za poslední stránku nebo dvojstránku.

  • Pokud chcete přidat stránky a určit vzor dokumentu, zvolte Vložit stránky v nabídce panelu Stránky nebo zvolte Formát > Stránky > Vložit stránky. Zvolte, kam se stránky přidají a vyberte vzor, který se má použít.

Vytváření popisů barvy pro miniatury stránek

V panelu Stránky můžete miniaturám stránek přiřadit barevné popisy. Můžete například použít barevné popisy označující stav stránek, třeba zelený popis pro dokončené dvojstránky, žlutý pro dvojstránky, na kterých se pracuje, a červený pro dvojstránky, na kterých se ještě nezačalo pracovat.

 1. V panelu Stránky vyberte stránky, na které chcete aplikovat barevné popisy.

 2. V nabídce panelu Stránky vyberte Popis barvy a potom zvolte barvu, která se přiřadí.

Barevný popis se zobrazí pod miniaturou v panelu Stránky.

Použití barevného popisu na vzorové stránky se dotkne všech stránek, na které se vzor aplikuje. Pokud však barevný popis použijete na jednotlivé stránky dokumentu, je použit barevný popis pro stránky dokumentu. Pokud chcete barevný popis použít pro vzorové stránky, vyberte stránky dokumentu, které chcete použít a vyberte v nabídce panelu Stránky možnost Popis barvy > Použít vzorovou barvu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.