Příručka uživatele Zrušit

Ukládání výběrů a masek alfa kanálů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

O maskách a alfa kanálech

Když vyberete určitou část obrazu, oblast, která není vybraná, je maskovaná, neboli chráněná proti úpravám. Takže když vytvoříte masku, oddělíte a ochráníte tím určité oblasti obrazu, zatímco budete měnit barvy, aplikovat filtry a provádět jiné úpravy ve zbytku obrazu. Masky můžete použít také pro komplikované úpravy obrazu, například k proměnlivému aplikování barvy nebo efektů filtru na obraz.

Příklady masek v aplikaci Photoshop
Příklady masek

A. Neprůhledná maska použitá k ochraně pozadí a úpravám motýla B. Neprůhledná maska použitá k ochraně motýla a změně barvy pozadí C. Poloprůhledná maska použitá ke změně barvy pozadí a části motýla 

Masky se ukládají do alfa kanálů. Masky a kanály jsou obrázky ve stupních šedi, a proto je můžete upravovat stejně jako jiné obrázky pomocí nástrojů pro malování a úpravy nebo pomocí filtrů. Oblasti, které jsou v masce vybarvené černě, jsou chráněné, a oblasti vybarvené bíle jsou upravitelné.

Pomocí režimu rychlé masky převedete výběr na dočasnou masku pro jednodušší úpravy. Rychlá maska se zobrazuje jako barevné překrytí s nastavitelným krytím. Rychlou masku můžete upravit pomocí malovacích nástrojů nebo změnit pomocí filtru. Jakmile ukončíte režim rychlé masky, maska se převede zpět na výběr v obrazu.

Chcete‑li výběr uložit trvaleji, můžete ho uložit jako alfa kanál. Alfa kanál ukládá výběr jako upravitelnou masku ve stupních šedi v panelu Kanály. Po uložení do alfa kanálu můžete výběr kdykoliv znovu načíst, nebo ho dokonce načíst do jiného obrázku.

Panel Kanály v aplikaci Photoshop
Výběr uložený jako alfa kanál v panelu Kanály

Poznámka:

Části vrstvy můžete maskovat nebo skrýt pomocí masky vrstvy.

Vytváření a úpravy masek v alfa kanálech

Můžete vytvořit nový alfa kanál, a pak pomocí nástrojů pro malování a úpravy nebo pomocí filtrů vytvořit z alfa kanálu masku. Můžete také uložit stávající výběr v obrazu aplikace Photoshop jako alfa kanál, který se objeví v panelu Kanály. Viz Ukládání a načítání výběrů.

Vytvoření masky alfa kanálu se současnými volbami

 1. V dolní části panelu Kanály klikněte na tlačítko Nový kanál  .
 2. Malováním v novém kanálu zamaskujte určité oblasti obrazu.
  Poznámka:

  Vyberte oblasti obrazu před vytvořením kanálu pro masku. Pak masku zpřesněte malováním v kanálu.

Vytvoření masky v alfa kanálu s nastavením voleb

 1. Se stisknutou klávesou Alt klepněte na tlačítko Nový kanál dole v panelu Kanály nebo zvolte příkaz Nový kanál z nabídky panelu Kanály.
 2. Zadejte volby v dialogovém okně Nový kanál.
 3. Malováním v novém kanálu zamaskujte určité oblasti obrazu.

Volby pro úpravy kanálu

Chcete-li změnit volby existujícího kanálu, klikněte na panelu Kanály dvakrát na miniaturu kanálu nebo v nabídce panelu Kanály zvolte Volby kanálu.

Volby dostupné v dialogových oknech Nový kanál a Volby kanálu:

Maskované oblasti

Nastaví maskované oblasti na černé (neprůhledné) a vybrané oblasti na bílé (průhledné). Malování černou zvětšuje maskované oblasti; malování bílou zvětšuje oblast výběru. Když je vybraná tato volba, tlačítko Rychlá maska v paletě nástrojů se zobrazí jako bílé kolečko na šedém pozadí .

Vybrané oblasti

Nastaví maskované oblasti na bílé (průhledné) a vybrané oblasti na černé (neprůhledné). Malování bílou zvětšuje maskované oblasti; malování černou zvětšuje oblast výběru. Když je vybraná tato volba, tlačítko Rychlá maska se bude v paletě nástrojů zobrazovat jako šedé kolečko na bílém pozadí .

Přímá barva

Převede alfa kanál na kanál přímé barvy. Dostupné pouze pro existující kanály.

Barva

Nastavuje barvu a krytí masky. Klikněte na barevné pole a změňte barvu. Nastavení barvy a krytí ovlivňují pouze vzhled masky a nemá žádný vliv na to, jak jsou chráněny oblasti pod maskou. Změnou těchto nastavení lze dosáhnout toho, aby byla maska lépe viditelná proti barvám obrazu.

Maskování oblastí obrazu malováním v kanálu

Když se nový kanál objeví dole v panelu Kanály, je jediným kanálem viditelným v okně obrazu. Kliknutím na ikonu oka  u složeného barevného kanálu (RGB, CMYK) zobrazíte obrázek s barevným překrytím, které znázorňuje masku.

 1. Vyberte štětec nebo nástroj pro úpravy a jedním z následujících úkonů přidávejte nebo odebírejte oblasti masky vytvořené z alfa kanálu:
  • Chcete‑li odebrat oblasti z nového kanálu, malujte bílou.

  • Chcete‑li do nového kanálu přidávat oblasti, malujte černou.

  • Chcete-li přidat nebo odebrat oblasti s použitím krytí menšího než 100 %, nastavte volbu Krytí v pruhu voleb nástroje pro malování nebo úpravy a pak malujte bílou nebo černou. Abyste dosáhli nižšího krytí, můžete také malovat barvou.

Ukládání a načítání výběrů

Libovolný výběr můžete uložit jako masku do nového nebo existujícího alfa kanálu a později výběr znovu načíst z masky.

Výběr můžete použít jako masku vrstvy tak, že ho aktivujete jeho načtením a pak přidáte novou masku vrstvy.

Uložení výběru do nového kanálu

 1. Vyberte jednu nebo více oblastí obrazu, které chcete izolovat.
 2. V dolní části panelu Kanály klikněte na tlačítko Uložit výběr  . Objeví se nový kanál pojmenovaný podle pořadí, ve kterém byl vytvořen.

Uložení výběru do nového nebo existujícího kanálu

 1. Pomocí nástroje pro výběr vyberte jednu nebo více oblastí obrazu, které chcete izolovat.
 2. Zvolte Výběr > Uložit výběr.
 3. V dialogovém okně Uložit výběr určete následující volby a klepněte na OK:

  Dokument

  Zvolí cílový obraz pro výběr. Standardně se výběr ukládá jako kanál do aktivního obrazu. Výběr také můžete uložit jako kanál do jiného otevřeného obrazu se stejnou velikostí v obrazových bodech nebo do nového obrazu.

  Kanál

  Zvolí cílový kanál pro výběr. Standardně se výběr ukládá do nového kanálu. Můžete zvolit uložení výběru do libovolného existujícího kanálu ve vybraném obrazu nebo do masky vrstvy, pokud obraz obsahuje vrstvy.

 4. Pokud ukládáte výběr jako nový kanál, zadejte název kanálu do textového pole Název.
 5. Pokud ukládáte výběr do existujícího kanálu, určete způsob zkombinování výběrů:

  Nahradit kanál

  Nahradí současný výběr v kanálu.

  Přidat ke kanálu

  Přidá výběr k současnému obsahu kanálu.

  Odečíst od kanálu

  Smaže výběr ze současného obsahu kanálu.

  Průsečík s kanálem

  Zachová v novém výběru oblasti, které se překrývají s obsahem kanálu.

  Můžete vybrat kanál z panelu Kanály, abyste zobrazili uložený výběr ve stupních šedi.

Načtení uloženého výběru z panelu Kanály

Dříve uložený výběr můžete znovu použít, když ho načtete do obrazu. Výběr můžete také načíst do obrazu po dokončení úprav alfa kanálu.

 1. V panelu Kanály proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte alfa kanál, klepněte na tlačítko Načíst výběr  dole v panelu a pak nahoře v panelu klepněte na složený barevný kanál.

  • Přetáhněte kanál obsahující požadovaný výběr na tlačítko Načíst výběr.

  • Se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) klepněte na kanál obsahující výběr, který chcete načíst.

  • Chcete‑li přidat masku k existujícímu výběru, podržte klávesy Ctrl+Shift (Windows) nebo Apple+Shift (Mac OS) a klepněte na kanál.

  • Chcete‑li odečíst masku od existujícího výběru, podržte klávesy Ctrl+Alt (Windows) nebo Apple+Alt (Mac OS) a klepněte na kanál.

  • Chcete‑li načíst průsečík uloženého a existujícího výběru, podržte klávesy Ctrl+Alt+Shift (Windows) nebo Apple+Alt+Shift (Mac OS) a vyberte kanál.

  Poznámka:

  Výběr můžete přetáhnout z jednoho otevřeného obrazu aplikace Photoshop do jiného.

Načtení uloženého výběru

Poznámka:

Pokud chcete načíst uložený výběr z jiného obrazu, nezapomeňte ho otevřít. Také zajistěte, aby byl cílový obraz aktivní.

 1. Zvolte Výběr > Načíst výběr.
 2. Určete volby v části Zdroj v dialogovém okně Načíst výběr:

  Dokument

  Určuje zdroj, který chcete načíst.

  Kanál

  Určuje kanál s výběrem, který chcete načíst.

  Invertovat

  Vybere nevybrané oblasti.

 3. Ve volbě Operace určete, jak se mají výběry zkombinovat, pokud už v obraze jeden výběr je:

  Nový výběr

  Přidá načtený výběr.

  Přidat k výběru

  Přidá načtený výběr k existujícímu výběru v obraze.

  Odečíst od výběru

  Odečte načtený výběr od existujícího výběru v obraze.

  Průsečík s výběrem

  Uloží výběr vytvořený z oblasti průsečíku mezi načteným výběrem a existujícím výběrem v obraze.

  Poznámka:

  Výběr můžete přetáhnout z jednoho otevřeného obrázku aplikace Photoshop do jiného.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.