Výukové video: Skrytí části obrázku pomocí masky

Výukové video: Skrytí části obrázku pomocí masky
Train Simple

O maskách a alfa kanálech

Když vyberete určitou část obrazu, oblast, která není vybraná, je maskovaná, neboli chráněná proti úpravám. Takže když vytvoříte masku, oddělíte a ochráníte tím určité oblasti obrazu, zatímco budete měnit barvy, aplikovat filtry a provádět jiné úpravy ve zbytku obrazu. Masky můžete použít také pro komplikované úpravy obrazu, například k proměnlivému aplikování barvy nebo efektů filtru na obraz.

Příklady masek v aplikaci Photoshop
Příklady masek

A. Neprůhledná maska použitá k ochraně pozadí a úpravám motýla B. Neprůhledná maska použitá k ochraně motýla a změně barvy pozadí C. Poloprůhledná maska použitá ke změně barvy pozadí a části motýla 

Masky se ukládají do alfa kanálů. Masky a kanály jsou obrázky ve stupních šedi, a proto je můžete upravovat stejně jako jiné obrázky pomocí nástrojů pro malování a úpravy nebo pomocí filtrů. Oblasti, které jsou v masce vybarvené černě, jsou chráněné, a oblasti vybarvené bíle jsou upravitelné.

Pomocí režimu rychlé masky převedete výběr na dočasnou masku pro jednodušší úpravy. Rychlá maska se zobrazuje jako barevné překrytí s nastavitelným krytím. Rychlou masku můžete upravit pomocí malovacích nástrojů nebo změnit pomocí filtru. Jakmile ukončíte režim rychlé masky, maska se převede zpět na výběr v obrazu.

Chcete‑li výběr uložit trvaleji, můžete ho uložit jako alfa kanál. Alfa kanál ukládá výběr jako upravitelnou masku ve stupních šedi v panelu Kanály. Po uložení do alfa kanálu můžete výběr kdykoliv znovu načíst nebo ho dokonce načíst do jiného obrázku.

Panel Kanály v aplikaci Photoshop
Výběr uložený jako alfa kanál v panelu Kanály

Poznámka:

Části vrstvy můžete maskovat nebo skrýt pomocí masky vrstvy.

Vytváření a úpravy masek v alfa kanálech

Můžete vytvořit nový alfa kanál, a pak pomocí nástrojů pro malování a úpravy nebo pomocí filtrů vytvořit z alfa kanálu masku. Můžete také uložit stávající výběr v obrazu aplikace Photoshop jako alfa kanál, který se objeví v panelu Kanály. Viz Ukládání a načítání výběrů.

Vytvoření masky alfa kanálu se současnými volbami

 1. V dolní části panelu Kanály klikněte na tlačítko Nový kanál .
 2. Malováním v novém kanálu zamaskujte určité oblasti obrazu.

  Poznámka:

  Vyberte oblasti obrazu před vytvořením kanálu pro masku. Pak masku zpřesněte malováním v kanálu.

Vytvoření masky v alfa kanálu s nastavením voleb

 1. Se stisknutou klávesou Alt klepněte na tlačítko Nový kanál dole v panelu Kanály nebo zvolte příkaz Nový kanál z nabídky panelu Kanály.
 2. Zadejte volby v dialogovém okně Nový kanál.
 3. Malováním v novém kanálu zamaskujte určité oblasti obrazu.

Volby pro úpravy kanálu

Chcete-li změnit volby existujícího kanálu, klikněte na panelu Kanály dvakrát na miniaturu kanálu nebo v nabídce panelu Kanály zvolte Volby kanálu.

Volby dostupné v dialogových oknech Nový kanál a Volby kanálu:

Maskované oblasti

Nastaví maskované oblasti na černé (neprůhledné) a vybrané oblasti na bílé (průhledné). Malování černou zvětšuje maskované oblasti; malování bílou zvětšuje oblast výběru. Když je vybraná tato volba, tlačítko Rychlá maska v paletě nástrojů se zobrazí jako bílé kolečko na šedém pozadí .

Vybrané oblasti

Nastaví maskované oblasti na bílé (průhledné) a vybrané oblasti na černé (neprůhledné). Malování bílou zvětšuje maskované oblasti; malování černou zvětšuje oblast výběru. Když je vybraná tato volba, tlačítko Rychlá maska se bude v paletě nástrojů zobrazovat jako šedé kolečko na bílém pozadí .

Přímá barva

Převede alfa kanál na kanál přímé barvy. Dostupné pouze pro existující kanály.

Jezdci

Nastavuje barvu a krytí masky. Klikněte na barevné pole a změňte barvu. Nastavení barvy a krytí ovlivňují pouze vzhled masky a nemá žádný vliv na to, jak jsou chráněny oblasti pod maskou. Změnou těchto nastavení lze dosáhnout toho, aby byla maska lépe viditelná proti barvám obrazu.

Maskování oblastí obrazu malováním v kanálu

Když se nový kanál objeví dole v panelu Kanály, je jediným kanálem viditelným v okně obrazu. Kliknutím na ikonu oka  u složeného barevného kanálu (RGB, CMYK) zobrazíte obrázek s barevným překrytím, které znázorňuje masku.

 1. Vyberte štětec nebo nástroj pro úpravy a jedním z následujících úkonů přidávejte nebo odebírejte oblasti masky vytvořené z alfa kanálu:
  • Chcete‑li odebrat oblasti z nového kanálu, malujte bílou.

  • Chcete‑li do nového kanálu přidávat oblasti, malujte černou.

  • Chcete-li přidat nebo odebrat oblasti s použitím krytí menšího než 100 %, nastavte volbu Krytí v pruhu voleb nástroje pro malování nebo úpravy a pak malujte bílou nebo černou. Abyste dosáhli nižšího krytí, můžete také malovat barvou.

Ukládání a načítání výběrů

Libovolný výběr můžete uložit jako masku do nového nebo existujícího alfa kanálu a později výběr znovu načíst z masky.

Výběr pak můžete použít jako masku vrstvy tím, že ho načtete a potom přidáte novou masku vrstvy.

Uložení výběru do nového kanálu

 1. Vyberte jednu nebo více oblastí obrazu, které chcete izolovat.
 2. V dolní části panelu Kanály klikněte na tlačítko Uložit výběr . Objeví se nový kanál pojmenovaný podle pořadí, ve kterém byl vytvořen.

Uložení výběru do nového nebo existujícího kanálu

 1. Pomocí nástroje pro výběr vyberte jednu nebo více oblastí obrazu, které chcete izolovat.
 2. Zvolte Výběr > Uložit výběr.
 3. V dialogovém okně Uložit výběr určete následující volby a klepněte na OK:

  Dokument

  Zvolí cílový obraz pro výběr. Standardně se výběr ukládá jako kanál do aktivního obrazu. Výběr také můžete uložit jako kanál do jiného otevřeného obrazu se stejnou velikostí v obrazových bodech nebo do nového obrazu.

  Kanál

  Zvolí cílový kanál pro výběr. Standardně se výběr ukládá do nového kanálu. Můžete zvolit uložení výběru do libovolného existujícího kanálu ve vybraném obrazu nebo do masky vrstvy, pokud obraz obsahuje vrstvy.

 4. Pokud ukládáte výběr jako nový kanál, zadejte název kanálu do textového pole Název.
 5. Pokud ukládáte výběr do existujícího kanálu, určete způsob zkombinování výběrů:

  Nahradit kanál

  Nahradí současný výběr v kanálu.

  Přidat ke kanálu

  Přidá výběr k současnému obsahu kanálu.

  Odečíst od kanálu

  Smaže výběr ze současného obsahu kanálu.

  Průsečík s kanálem

  Zachová v novém výběru oblasti, které se překrývají s obsahem kanálu.

  Chcete-li uložený výběr zobrazit ve stupních šedi, vyberte na panelu Kanály příslušný kanál.

Načtení uloženého výběru z panelu Kanály

Dříve uložený výběr můžete znovu použít, když ho načtete do obrazu. Výběr můžete také načíst do obrazu po dokončení úprav alfa kanálu.

 1. V panelu Kanály proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte alfa kanál, klepněte na tlačítko Načíst výběr  dole v panelu a pak nahoře v panelu klepněte na složený barevný kanál.

  • Přetáhněte kanál obsahující požadovaný výběr na tlačítko Načíst výběr.

  • Se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) klikněte na kanál obsahující výběr, který chcete načíst.

  • Chcete‑li k existujícímu výběru přidat masku, podržte klávesy Ctrl+Shift (Windows) nebo Command+Shift (Mac) a klikněte na kanál.

  • Chcete‑li od existujícího výběru odečíst masku, podržte klávesy Ctrl+Alt (Windows) nebo Command+Alt (Mac) a klikněte na kanál.

  • Chcete‑li načíst průsečík uloženého a existujícího výběru, podržte klávesy Ctrl+Alt+Shift (Windows) nebo Command+Alt+Shift (Mac) a vyberte kanál.

  Poznámka:

  Výběr můžete přetáhnout z jednoho otevřeného obrázku aplikace Photoshop do jiného.

Načtení uloženého výběru

Poznámka:

Pokud chcete načíst uložený výběr z jiného obrazu, nezapomeňte ho otevřít. Také zajistěte, aby byl cílový obraz aktivní.

 1. Zvolte Výběr > Načíst výběr.
 2. Určete volby v části Zdroj v dialogovém okně Načíst výběr:

  Dokument

  Určuje zdroj, který chcete načíst.

  Kanál

  Určuje kanál s výběrem, který chcete načíst.

  Invertovat

  Vybere nevybrané oblasti.

 3. Ve volbě Operace určete, jak se mají výběry zkombinovat, pokud už v obraze jeden výběr je:

  Nový výběr

  Přidá načtený výběr.

  Přidat k výběru

  Přidá načtený výběr k existujícímu výběru v obraze.

  Odečíst od výběru

  Odečte načtený výběr od existujícího výběru v obraze.

  Průsečík s výběrem

  Uloží výběr vytvořený z oblasti průsečíku mezi načteným výběrem a existujícím výběrem v obraze.

  Poznámka:

  Výběr můžete přetáhnout z jednoho otevřeného obrázku aplikace Photoshop do jiného.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online