Přehled nových funkcí

Adobe InDesign CC obsahuje nové funkce a vylepšení, se kterými budete navrhovat a publikovat tak snadno, jako nikdy předtím. Mezi nové funkce patří knihovny Creative Cloud, úvodní obrazovka, vylepšená integrace se službou Adobe Color, nástroj barevný motiv, nová interaktivita pro formát EPUB s pevným rozvržením a náhled interaktivity EPUB.

Přečtěte si také následující stručný úvod do nejnovějších funkcí, které jsou dostupné v poslední aktualizaci aplikace Adobe InDesign, kde najdete také odkazy na další zdroje informací.

    Únorová verze aplikace Adobe InDesign CC zahrnuje nové funkce, například knihovny Creative Cloud a novou uvítací obrazovku.

Adobe InDesign CC, verze 2014.2 | Únor 2015

Spolupráce pomocí knihoven Creative Cloud

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC  

Creative Cloud knihovny, nyní dostupné i v aplikaci InDesign, slouží k organizaci, zpřístupnění a sdílení tvůrčích datových zdrojů, například barev, typu, štětců a grafik. Atributy znaků lze přidat jako textové styly. Můžete také zkopírovat nativní datové zdroje knihoven aplikace InDesign do knihoven Creative Cloud.

Poznámka:

Styly znaků do knihoven Creative Cloud přenést nelze. Můžete však přenést atributy znaků jako textové styly.

Na různých počítačích:

Knihovny se automaticky synchronizují se službou Creative Cloud, jakmile jsou vytvořeny, nemusíte si tedy dělat starosti s uložením či náhodným odstraněním nebo přepsáním datového zdroje.

Photoshop a Illustrator CC:

Vestavěné Creative Cloud knihovny mají také aplikace Photoshop a Illustrator CC. Všechny knihovny uložené v aplikaci InDesign jsou nyní také automaticky k dispozici k používání v aplikaci Photoshop a Illustrator. Podobně jsou všechny knihovny uložené v aplikaci Photoshop a Illustrator k dispozici také v aplikaci InDesign.

Práce offline:

Vaše knihovny jsou k dispozici vždy, když je potřebujete – připojení k internetu není nutné. Přístup k místní kopii můžete mít v počítači offline.

Přesun obsahu nativních knihoven aplikace InDesign do knihoven Creative Cloud:

Všechny nebo vybrané datové zdroje z nativních knihoven aplikace InDesign lze snadno přesunout do Creative Cloud knihoven. Můžete se přitom rozhodnout, zda nativní datové zdroje knihoven přesunete do nových, nebo stávajících knihoven Creative Cloud.

Další informace najdete v článku o knihovnách Creative Cloud.

Úvodní obrazovka

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC  

Verze 2015 aplikace InDesign CC obsahuje novou funkci, která vám umožní objevovat, učit se a používat funkce a podporuje jejich komplexní využívání. Úvodní obrazovka je místem, kde se zobrazuje obsah, který je pro vás relevantní. Obrazovka se zobrazí při každém spuštění aplikace InDesign nebo po kliknutí na možnost Nápověda > Uvítání. Na uvítací obrazovce se zobrazují výukové lekce, videa, interaktivní hry, nápověda a mnoho dalších možnosti pro InDesign. Díky přehledným kartám snadno najdete zajímavý obsah, ať jde o nové funkce, výukové průvodce nebo šikovné tipy a techniky.

Poznámka:

Funkce uvítací obrazovky bude k dispozici pro všechny uživatele aplikace InDesign CC 2014.2 v americké a britské verzi.

Otevření novější verze dokumentu

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC  

Nyní můžete dokumenty odesílat také uživatelům se staršími verzemi aplikace InDesign, aniž by byl nutný jejich ruční převod do formátu IDML. Vestavěná kompatibilita zaručí, že dokumenty bude možné vždy otevřít podle očekávání.

Když otevřete dokument vytvořený v novější verzi aplikace InDesign a kliknete na tlačítko OK v následující zprávě, InDesign pomocí služby Creative Cloud převede dokument do verze aplikace InDesign, kterou máte spuštěnou. InDesign poté uloží převedený dokument zpět do vašeho počítače.

Další podrobnosti o této funkci najdete v článku Otvírání dokumentů InDesign.

Další důležitá vylepšení

Vytvoření nové tabulky

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC  

V předchozích verzích aplikace InDesign bylo při vložení tabulky do dokumentu nutné vytvořit textový rámeček, a tabulku nejprve vložit do něj. To znamenalo, že pokud aktuální kurzor nebyl v textovém rámečku, volby nabídky tabulky nebyly povoleny a uživatelé, kteří pracovní postup neznali, nemohli pokračovat.

Aplikace InDesign to nyní řeší možností vytvořit tabulku, aniž by bylo nutné nejprve vytvořit textový rámeček.

Další informace najdete v článku Použití volby Vytvořit tabulku.

Rozdělení si pamatuje vrstvy

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC  

Pokud uživatel předchozích verzí aplikace InDesign vybral více položek z více vrstev a seskupil je, skupina (obsahující položky) se vytvořila na nejhořejší vrstvě. Pokud se uživatel rozhodl skupinu rozdělit, položky se nevrátily do vrstev, ze kterých pocházely – zůstaly na nejhořejší vrstvě.

Nový příkaz Rozdělení si pamatuje vrstvy tuto záludnost řeší. Funkce zaručuje, že po rozdělení skupiny se všechny její položky obnoví ve svých původních vrstvách (tedy těch, ze kterých pocházejí).

Další informace najdete v článku Seskupení nebo vyčlenění objektů v různých vrstvách.

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC 

Nyní lze vytisknout aktuální stránku v dokumentu pomocí dialogového okna Tisknout. Navíc lze použít nabídky na panelu Stránky k tisku dvojstránky nebo řady vybraných dvojstránek.

V dialogu Tisknout nebyla dříve aktuální stránka známa, bylo nutné dialogové okno nejprve zrušit, stránku určit, znovu zadat příkaz k tisku a poté zadat do příslušného pole správné číslo stránky. Nyní lze jednoduše vybrat možnost tisku aktuální stránky v dialogu Tisknout.

Další informace najdete v článku Tisk z panelu Stránky.

Adobe InDesign CC, verze 2014 | Říjen 2014

Adobe Color

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC  

Přistupujte ke všem svým motivům Adobe Color přímo z aplikace InDesign.

 • Nový panel motivů Adobe Color – dříve nazývaný panel Kuler.
 • Rychlý a snadný přístup k motivům Adobe Color. Nezávisle na tom, kde jste barevné motivy vytvářeli (v aplikaci Photoshop, Adobe Illustrator, webové službě nebo aplikaci Adobe Color), přistupujte k barevným motivům přímo z aplikace InDesign a aplikujte je bez prodlev na své návrhové projekty.
 • Přistupujte k barevným motivům, které jste označili jako oblíbené.

Další informace najdete v části Použití barvy.

Nástroj barevný motiv

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC  

Extrakce barevných motivů z dokumentu InDesign

 • Extrahujte barevné motivy z libovolné vybrané oblasti, obrázku nebo objektu v dokumentu InDesign pomocí nástroje barevný motiv.
 • Ukládejte barevné motivy do služby Adobe Color, která vám umožňuje přistupovat k nim v jiných aplikacích s funkční integrací služby Adobe Color.
 • Přidávejte motivy do panelu Vzorník

Další informace najdete v tématu Generování barevných motivů pomocí nástroje Barevný motiv

Vylepšení interaktivity EPUB

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC  

V této verzi jsou dostupné bohatší interaktivní funkce pro formát EPUB s pevným rozvržením:

 • Přidávejte více interaktivity do formátu EPUB s pevným rozvržením, včetně prezentací, animací, spouštěcích tlačítek a dalších.
 • Interaktivita vytvářená přímo v aplikaci InDesign

Náhled interaktivity EPUB

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC  

Nyní si můžete zobrazit náhled výstupu formátu EPUB s pevným rozvržením ještě před jeho exportem do souboru EPUB. Tuto funkci najdete v nabídce Okna > Interaktivní > Náhled interaktivity EPUB.

Další informace najdete v tématu Interaktivní dokumenty pro pevné rozvržení EPUB.

Rozšíření formátu EPUB

Vylepšení v této verzi aplikace InDesign CC  

Vylepšení zalamovatelného formátu EPUB:

 • Nově jsou podporovány hypertextové a křížové odkazy a tedy lepší navigace.
 • Schopnost zachovat vzhled odpovídající rozvržení ve vytvářených souborech EPUB. 

Další informace najdete v tématu Export obsahu do formátu EPUB.

Vylepšení služby Typekit

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC  

InDesign nyní signalizuje, zda je v aplikaci Creative Cloud vypnuta nebo zapnuta synchronizace. Pokud je synchronizace vypnuta, můžete službu Typekit zapnout pomocí volby v dialogu Chybějící písma.

Další informace najdete v tématu Práce s chybějícími písmy.

Dialogové okno Co je nového

Vylepšení v této verzi aplikace InDesign CC  

Při první instalaci aplikace InDesign CC 2014 vás přivítá dialogové okno Co je nového, které obsahuje informace o nových funkcích v této verzi. Kliknutím na odkaz získáte další informace o této funkci.  

Adobe InDesign CC, verze 2014 | Červen 2014

Bezproblémové aktualizace

Při aktualizaci na nejnovější verzi aplikace InDesign jsou zachovány klávesové zkratky a předvolby, takže s ní můžete snadno a rychle začít pracovat.

 • Předvolby a přednastavení z předchozí verze zůstanou zachovány. V nabídce Upravit > Převod předchozích místních nastavení můžete také ručně provést místní převod přednastavení a předvoleb.
 • Nastavení z předchozí verze jsou převedena ze služby Creative Cloud podle následujících scénářů:
  • Nejsou k dispozici žádná místní nastavení pro převod
  • Ve službě Creative Cloud nejsou k dispozici žádná nastavení aktuální verze (10.0)

Tímto je zaručeno, že svá nastavení nemusíte měnit při každé aktualizaci služby aplikace InDesign CC. Po převedení nastavení je nutné v aktuální verzi zapnout synchronizaci nastavení, aby došlo k uložení nejnovějších nastavení do cloudu.

Rozšíření formátu EPUB

V této verzi obsahuje aplikace InDesign podporu pro formát EPUB s pevným rozvržením. Můžete také řídit přidávání značek typu EPUB. Rozšíření obsažená v této verzi nabízejí také vylepšenou podporu CSS pro styly tabulek a buněk. Nejen že můžete aktualizovat metadata v pevném i zalamovatelném rozvržení, ale můžete také konfigurovat exportované výstupy na kartách Aplikace k prohlížení.

Pevné rozvržení: Aplikace InDesign nyní podporuje tento zajímavý a interaktivní formát. Tento formát se běžně používá pro dětské e-knihy a pro složité knihy, jako jsou kuchařky nebo učebnice. Na rozdíl od standardních e-knih dokáží e-knihy s pevným rozvržením zachovat stejné rozvržení a návrh stránky jako tištěné knihy. Dokument aplikace InDesign můžete exportovat do formátu EPUB s pevným rozvržením. Tato funkce vám umožňuje určit, jak bude rozvržení vypadat na digitální čtečce. Chcete-li o tomto formátu vědět více, zvolte možnost Soubor > Export > EPUB (Pevné rozvržení) v nabídce Uložit jako typ.

EPUB – Pevné rozvržení

Přizpůsobitelná šířka a výška objektu v CSS: Nyní můžete v dialogovém okně Volby exportu objektu upravit výšku a šířku objektu v souboru CSS (pouze zalamovatelné rozvržení).

Nová značka typu EPUB: Nový typ EPUB zjednodušuje přístupnost komponent v návrhu exportovaném do formátu EPUB. Tento nový typ epub:type (Volby exportu objektu > EPUB a HTML) usnadňuje definování prvků v publikaci a navrhování zamýšleného pořadí načítání souboru EPUB ve čtečce.

Vylepšený zápis stylů tabulek a buněk do CSS: Styly tabulek a buněk jsou nyní správně mapovány do CSS. Pokud není použita tabulka, aplikace InDesign nevytvoří žádné zbytečné soubory CSS.

Metadata: Můžete aktualizovat informace o souboru nebo metadata souboru aplikace InDesign a tato data budou převedena do formátu EPUB jak na kartě zalamovatelného, tak na kartě pevného rozvržení.

Aplikace k prohlížení (Export) Mezi volby exportu do formátu EPUB se zalamovatelným i pevným rozvržením jsme přidali kartu Aplikace k prohlížení. Karta Aplikace k prohlížení obsahuje aplikace, které můžete konfigurovat k otevírání nebo zobrazování souborů EPUB.

A. Přidávání prohlížečů formátu EPUB na kartě Aplikace k prohlížení

Byla provedena významná vylepšení a rozšíření práce s formátem EPUB v aplikaci InDesign. (Seznam všech změn najdete v dokumentu InDesign_EPUB_Changes_CC_9.2_to_10.0 pdf.)

B. Výběr prohlížeče pro výstup EPUB

Vylepšení tabulek

Mezi vylepšení tabulek v aplikaci InDesign nyní patří možnost jednoduše přetahovat řádky a sloupce tabulky z jednoho místa na druhé v rámci jedné tabulky. Vyberte řádky, které chcete kopírovat či duplikovat a přesuňte na ně ukazatel myši. Zobrazí se jedinečný kurzor označující, že je výběr možné přesunout. Řádek položky lze jednoduše přetáhnout a upustit (nebo zkopírovat při současném podržení klávesy Alt).

Také je možné kopírovat obsah řádků záhlaví či zápatí do řádků hlavního textu (stiskem klávesy Alt/Opt). Obdobně je rovněž možné řádky hlavního textu duplikovat a převádět do řádků záhlaví či zápatí.

Jednodušší práce s tabulkami

Další informace najdete v článku Vytváření tabulek.

Skupiny barev

Aplikace InDesign nyní umožňuje vytvářet a spravovat skupiny barev. Pomocí nové ikony Skupina barev nebo pomocí rozbalovací či místní nabídky na panelu Vzorník můžete jednoduše vytvářet skupiny barev. Skupiny barev je také možné sdílet s jinou aplikací prostřednictvím souborů Adobe Swatch Exchange (.ase). V aplikaci Illustrator můžete například načíst vzorky barev z jiného projektu.

Vytváření a spravování vzorků barev pomocí skupin barev

Podrobnosti najdete v článku Aplikování barev.

Vylepšené vyhledávání – Hledat předcházející

V předchozích verzích aplikace InDesign mohli uživatelé vyhledávat jen směrem dopředu. Pokud jste tedy nějakou položku omylem přeskočili a chtěli se k ní vrátit, museli jste začít hledat znovu od začátku. Tento pracovní postup byl nyní vylepšen.

Dialogové okno Hledat a nahradit aplikace InDesign nyní obsahuje dvě tlačítka pro řízení směru hledání – Dopředu a Dozadu. Ve výchozím nastavení je nastaveno hledání dopředu, ale směr hledání můžete obrátit výběrem možnosti Dozadu. Nové funkce vám umožní hledat řetězce na kartách Text, GREP a Glyf.

Vylepšené vyhledávání

Podrobnosti najdete v článku Funkce Hledat/Najít.

Integrace se službou Behance

Prezentujte své kreativní výtvory a objevujte práce jiných se službou Behance. Jako člen si můžete vytvořit portfolio své práce a efektivně jej šířit všemi směry. Anebo můžete v globálním měřítku poznávat nejnovější tvůrčí výtvory a pomocí polí je procházet podle vybraných či populárních prací.

Do služby Behance můžete přímo z aplikace InDesign odesílat rozpracované dvojstránky. Dvojstránky jsou převedeny na obrazy a nasdíleny ve službě Behance kvůli hodnocení a zpětné vazbě.

Dvoustránky lze z aplikace InDesign odesílat pouze jednotlivě. Pokud chcete sdílet celý dokument, můžete je sdílet tolikrát, kolik jich je obsaženo v dokumentu. Každá dvoustránka představuje nezávislé odeslání a zveřejnění ve službě Behance.

Sdílení ve službě Behance

Další informace najdete v článku Sdílení souborů InDesign ve službě Behance.

Vylepšené vytváření balíčků

Počínaje touto verzí je pro jednotlivé dokumenty možné do libovolného balíčku vytvořeného v aplikaci InDesign zahrnout soubory PDF a IDML. Balíček InDesign nyní obsahuje soubory INDD, navázané soubory, písma, soubory IDML a PDF (pro tisk).

Další informace najdete v článku Sbalení souborů.

Rozšířené sloučení dat pro kód QR

Nyní můžete do sloučeného dokumentu umístit zdroj dat obsahující kód QR. Pracovní postup kódu QR je integrován se sloučeným dokumentem. K dokumentům InDesign lze pomocí sloučení dat připojit následující typy kódů QR:

 • Prostý text
 • Hypertextový odkaz na web
 • Textová zpráva
 • E-mail
 • Vizitka

Pokud dnes vytváříte vizitky pro více lidí (například v organizaci), můžete využít sloučení dat. Pokud jste chtěli přidat kód QR, bylo nutné jej ručně vytvořit pro každou jednotlivou vizitku. Díky nové aktualizaci funkce sloučení dat nemusíte vytvářet kód QR ručně pro každou kartu, lze jej totiž vytvořit automaticky během slučování dat.

Další informace najdete v článku Sloučení dat.

Vylepšení poznámek pod čarou

Obtékání textu lze nyní použít na ukotvený nebo plovoucí objekt, který je součástí poznámky pod čarou. Toto vylepšení platí jak pro pravoúhlé, tak i pro nepravoúhlé textové rámečky.

Pokud plovoucí objekt (který není ukotvený nebo včleněný), na který je použito obtékání textu, na sebe vzájemně působí s textem poznámky pod čarou, text začne obtékat.

Další informace najdete v článku Obtékání textu s poznámkami pod čarou.

Podpora HiDPI pro systém Windows

Součástí široké škály nastavení aplikace InDesign pro zobrazení DPI je nyní podpora režimu HiDPI pro systém Microsoft Windows. Prvky uživatelského rozhraní jsou tak ostré a jasné a vizuálně atraktivní i při změnách měřítka. Podpora HiDPI umožňuje jasněji zobrazovat text a složité kresby, zatímco barvy a odstíny nabývají na sytosti.

Další informace najdete v článku Podpora HiDPI pro Windows.

Škálovatelné efekty

Efekty průhlednosti použité na objekt v dřívějších verzích aplikace InDesign neměnily měřítko společně s objektem. Nyní se již přizpůsobují všechny efekty. Efekty, jako vržené stíny, nyní správně mění měřítko při změně měřítka objektu nebo textu. V rámci nové funkce Škálovatelné efekty byla do rozbalovacích nabídek Řídicího panelu a panelu Transformace přidána volba pro úpravu měřítka efektů průhlednosti při změně měřítka objektu. Změnu měřítka můžete aktivovat pomocí této volby.

Další informace najdete v článku Rozměrová přizpůsobitelnost efektu.

Modernizace – změny v panelech

Panel Rady nástroje

V rámci modernizace byl panel Rady nástroje převeden z technologie Flash na HTML5. Tento panel (Okna > Pomůcky > Rady nástroje) zobrazuje informace o názvu nástroje, radu nástroje a ikonu nástroje pro vybraný nástroj. Dříve jednalo o rozšíření na bázi APE (Flash), nyní tento panel představuje rozšíření na bázi CEP HTML5.

Panel Úlohy na pozadí

Panel Úlohy na pozadí (Okno > Pomůcky > Úlohy na pozadí) slouží k monitorování úloh probíhajících na pozadí. Umožňuje také uživateli zrušit úlohu probíhající na pozadí. Tento panel byl dříve založen na technologii APE (Flash), ale nyní byl přepracován tak, aby používal technologii ovladačů uživatelského rozhraní.

Související témata

Vytváření a publikování elektronických knihbrožurletákůpohlednicplakátůinteraktivních rozložení stránek a mnohé další s aplikací Adobe InDesign.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?