Verze aplikace InDesign CC z roku 2015

Poznámka:

K dispozici je aplikace InDesign CC ve verzi 2017! Viz článek Přehled nových funkcí.

Adobe InDesign CC, verze 2015.4 | Červen 2016

Čistší a větší uživatelské rozhraní

Uživatelé, kteří dlouhou dobu používají aplikaci InDesign si často stěžují na únavu očí, většinou z důvodu malých prvků uživatelského rozhraní aplikace InDesign. V této verzi byly vylepšeny následující oblasti:

 • V aplikaci InDesign bylo přepracováno přes 100 panelů a byly zvětšeny:
  • Velikost různých ovládacích prvků v panelech.
  • Velikost písma.
  • Vzájemné mezery mezi ovládacími prvky (jak svislé, tak vodorovné).
 • Bylo přepracováno více než 500 dialogů a došlo ke zvětšení výšky ovládacích prvků uživatelského rozhraní.
Panely a dialogy nyní vypadají větší, čistší a přehlednější.

Vylepšená stabilita při práci se síťovými soubory

Uživatelé často pracují s dokumenty, které se nacházejí v síťových umístěních. Dříve prováděla aplikace InDesign v případě ztráty připojení k síti ochranné vypnutí, kterým chránila dokument před poškozením. Uživatelé s dokumentem nemohli dále pracovat. Síťová umístění jsou však stále běžnějším jevem, proto se s tímto problémem setkává hodně uživatelů.

V případě přerušení připojení k síti pokračuje od této verze aplikace InDesign u dokumentů menších než 100 MB v normálním fungování.

Další informace najdete v článku  Ukládání dokumentů.

Výkon GPU a animované zvětšení (pouze systém Mac)

Využíváním grafického procesoru počítače může nyní aplikace InDesign významně zlepšit výkon vykreslování dokumentů v systému Mac.

Akcelerace pomocí GPU je dostupná pouze na podporovaných počítačích se systémem Mac, které mají kartu s grafickým procesorem obsahující minimálně 1 GB vyhrazené paměti VRAM.

Vyšší výkon získaný využitím procesoru GPU slouží jako základ funkcí, jako je například Animované zvětšení.

Další informace najdete v článku Vylepšení výkonu GPU.

Uspořádání políček vzorníku

Na panelu Políčka vzorníku jsou k dispozici nové volby pro uspořádání políček vzorníku. Políčka vzorníku můžete nyní uspořádat podle:
 • Název
 • Hodnot barev
Další informace najdete v článku Uspořádání políček vzorníku.

Vylepšení přístupnosti (export interaktivního PDF)

Dialog Export do interaktivního PDF byl změněn tak, aby byl přehlednější. Různé volby byly uspořádány do kategorií a umístěny do karet.

Při exportování do Adobe PDF (interaktivní) je nyní na kartě Další volby k dispozici nová volba přístupnosti. 

 • Jazyk: Vyberte jazyk dokumentu pro exportovaný soubor PDF.
Další informace najdete v popisu voleb funkce Export do interaktivního PDF .
Přístupnost v interaktivním PDF
Možnosti přístupnosti

Knihovny pouze ke čtení

 • Při pozvání jiných uživatelů ke spolupráci na knihovně mohou autoři knihovnu označit jako Lze zobrazit a sdělit tak, že knihovna je v režimu pouze ke čtení. Osoba, se kterou je knihovna sdílena v režimu pouze ke čtení může používat datové zdroje této knihovny, ale nemůže datové zdroje přidávat ani upravovat.
 • Když autor aktualizuje obsah knihovny, získají uživatelé s přístupem pouze ke čtení přístup k aktualizovanému obsahu.

Lepší integrace se službou Adobe Stock

Nákupy obrazů ze služby Adobe Stock přímo v aplikaci

Když ve službě Adobe Stock vyhledáte pomocí panelu Knihovny CC nějaký obraz a umístíte jej do dokumentu, zobrazí se ikona nákupního košíku, která umožňuje zahájit proces nákupu přímo z datového zdroje.

Na panelu Vazby se také zobrazuje ikona nákupního košíku vedle nelicencovaných obrazů ze služby Adobe Stock umístěných ve vašem rozvržení. Kliknutím na tuto ikonu košíku také zahájíte proces nákupu.

Otevření ze služby Adobe Stock

Hledáte-li na webu služby Adobe Stock nějaký datový zdroj, můžete jej kromě stažení na plochu nebo do knihovny CC také přímo umístit do dokumentu.

 • Pokud je otevřený nějaký dokument s vybraným rámečkem, přidá se datový zdroj služby Stock do tohoto rámečku.
 • Pokud je otevřený nějaký dokument, ale není vybraný žádný rámeček, vytvoří se nový kontejner a datový zdroj služby Stock se přidá do tohoto rámečku.
 • Pokud není otevřen žádný dokument, vytvoří se prázdný dokument ve výchozím formátu a datový zdroj ze služby Stock se přidá do tohoto nového rámečku.

Pracovní plochy Začátek a Poslední soubory

Nyní dostupné ve všech jazycích

Když spustíte aplikaci InDesign nebo když zavřete všechny dokumenty InDesign, zobrazí se nová pracovní plocha Začátek. Pracovní plocha Začátek nabízí pohodlný přístup k nedávno použitým souborům, CC knihovnám a přednastavením. Dialogy Nový dokument a Otevřít můžete nadále otevírat pomocí známých klávesových kombinací Ctrl/Cmd + N nebo Ctrl/Cmd + O.

Pokud je otevřen nějaký dokument, je seznam nedávno otevřených souborů dostupný v pracovní ploše Poslední soubory (Ctrl/Cmd + O nebo Okno > Pracovní plocha > Poslední soubory.).

Poznámka: Funkce výše zmíněné pracovní plochy Poslední soubory je implicitně vypnuta. Postup zapnutí je popsán v článku Základy práce s pracovní plochou .

Další informace o nových pracovních plochách najdete v článku o nových pracovních plochách.

Specifické údaje pro aplikaci InDesign najdete v článku Základy práce s pracovní plochou.

Služby Publish Online a Creative Cloud pro podnikové použití

 • Funkce Publish Online již není funkcí technologického náhledu.
 • Funkce Publish Online je nyní dostupná také pro uživatele verze Enterprise.
 • Byla aktivována podpora pro proxy Kerberos.

Další informace najdete v článku o funkci Publish Online.

Adobe InDesign CC 2015.3 | Březen 2016

Vylepšení ve funkci Publish Online (Technologická předprodejní verze)

 • Zcela nový design dialogového okna Možnosti služby Publish Online. Dialogové okno je nyní elegantnější a přehlednější.
 • Možnost skrýt tlačítko Sdílet a vložit ve zveřejněném dokumentu.
 • Podpora služby Publish Online a dalších služeb Creative Cloud za proxy stěnou.
  Poznámka: Proxy Kerberos není podporován

Další informace najdete v článku o funkci Publish Online.

Zvýrazňovač přepsání stylu

Pomocí Zvýrazňovače přepsání stylu můžete identifikovat všechny změny stylu odstavců nebo znaků použité v dokumentu. Widget Zvýrazňovač přepsání stylu můžete aktivovat na panelu Odstavcové styly nebo Znakové styly.

Další informace najdete v článku Zvýraznění změn odstavcového a znakového stylu.

Vylepšení přístupnosti

Při exportování do Adobe PDF (tisk) jsou nyní na kartě Další volby k dispozici nové možnosti přístupnosti. 

 • Zobrazit název: Vyberte, co se má zobrazit v záhlaví aplikace Acrobat při otevření PDF.
 • Jazyk: Vyberte jazyk dokumentu pro exportovaný soubor PDF.
Vylepšení přístupnosti
Možnosti přístupnosti

V dialogovém okně Uložit jako se zachová výchozí umístění původního dokumentu

Když jste otevřeli dokument z předchozí verze aplikace InDesign a uložili jej ve verzi nové, umístění výchozí umístění složky zobrazení v dialogovém okně Uložit jako se lišilo od původního umístění dokumentu. Bylo nutné na umístění dokumentu k uložení přejít ručně. V této verzi bude výchozí umístění otevřené v dialogovém okně Uložit jako stejné jako umístění, ze kterého byl otevřen původní dokument.

Adobe InDesign CC, verze 2015.2 | Listopad 2015

Vylepšení ve funkci Publish Online (Technologická předprodejní verze)

Nyní znovu publikujte upravené dokumenty na stejnou adresu URL nebo publikujte jiný dokument na libovolnou existující adresu URL. Nebo můžete svůj dokument vložit do libovolné webové stránky na libovolném webu či blogu pomocí zobrazeného kódu pro vložení. Sledujte počty zobrazení a čtenářů v části Analytické údaje nabídky Soubor -> Webový řídicí panel. Můžete také uživatelům povolit stahování dokumentu ve formátu PDF (tisk). Můžete také použít část Rozšířené nastavení postupu Přednastavení PDF a přizpůsobit dokument PDF stažený čtenáři dokumentu.

Když použijete kód vložení pro publikovaný dokument, můžete vybrat počáteční stránku dokumentu. Když tedy uživatel klikne na odkaz vložený ve webové stránce, otevře se dokument na vybraném číslu stránky.

Další informace najdete v článku o funkci Publish Online.

Vytváření rozvržení pomocí dotykové pracovní plochy

Navrhujte rozvržení připravená k produkci i na cestách pomocí nové pracovní plochy pro dotykové ovládání optimalizované pro zařízení Microsoft Surface Pro či libovolné dotykové zařízení se systémem Windows 8 (nebo vyšší). Pomocí nového nástroje pro kreslení dotykové pracovní plochy aplikace InDesign můžete používat intuitivní gesta k vytváření objektů, textových polí, atd. Přidejte kreativní datové zdroje z Creative Cloud knihoven.

Dotyková pracovní plocha InDesign
Nové Nástroje pro kreslení na Dotykové pracovní ploše InDesign

A navíc můžete kdykoli snadno přejít zpět do tradiční pracovní plochy a začít používat kompletní sadu nástrojů a funkcí aplikace InDesign.

Stručný výukový program o používání nové dotykové pracovní plochy pro bleskové vytváření nových rozvržení pomocí pár jednoduchých gest naleznete na stránce Rozvržení Comp v dotykovém prostředí.

Další informace najdete v článku Dotyková pracovní plocha.

Pracovní plochy Začátek a Poslední soubory

Když spustíte aplikaci InDesign nebo když zavřete všechny dokumenty InDesign, zobrazí se nová pracovní plocha Začátek. Pracovní plocha Začátek nabízí pohodlný přístup k nedávno použitým souborům, CC knihovnám a přednastavením. Dialogy Nový dokument a Otevřít můžete nadále otevírat pomocí známých klávesových kombinací Ctrl/Cmd + N nebo Ctrl/Cmd + O.

Pokud je otevřen nějaký dokument, je seznam nedávno otevřených souborů dostupný v pracovní ploše Poslední soubory (Ctrl/Cmd + O nebo Okno > Pracovní plocha > Poslední soubory.).

Poznámka: Funkce výše zmíněné pracovní plochy Poslední soubory je implicitně vypnuta. Postup zapnutí je popsán v článku Základy práce s pracovní plochou .

Další informace o nových pracovních plochách najdete v článku o nových pracovních plochách.

Specifické údaje pro aplikaci InDesign najdete v článku Základy práce s pracovní plochou.

Snadnější práce s glyfy

Pomocí nejnovějších vylepšení OpenType můžete používat alternativní glyfy pro zvláštní znaky a převádět text na skutečné zlomky přímo z kontextové nabídky.

kontextová nabídka
Použití glyfů pomocí kontextové nabídky

Dále můžete glyf vyhledat podle názvu, hodnoty Unicode nebo GID či zvláštního znaku na panelu Glyfy.

Panel Glyfy
Panel Glyfy

Stručný výukový program o používání speciálních vlastností písem OpenType pro lepší kontrolu nad typografickým ztvárněním naleznete na stránce Snadnější práce s glyfy.

Další informace najdete v článku Glyfy a speciální znaky.

Vylepšení Creative Cloud knihoven

Přidání vybrané skupiny do knihovny CC

Přidávejte do dokumentu nebo do odpovídajícího panelu více datových zdrojů z následujících kategorií knihoven CC:

 • Barvy
 • Znakové styly
 • Odstavcové styly
 • Grafiky

Klikněte pravým tlačítkem na vybraný datový zdroj a vybráním odpovídající možnosti z kontextové nabídky jej přidejte do dokumentu nebo do odpovídajícího panelu.

Přidávat barevný motiv jako skupinu

Nyní můžete přidávat barevné motivy z knihoven CC jako skupiny barev na panelu Vzorník.

Přidávat více vybraných datových zdrojů knihovny CC

Nyní můžete kliknout pravým tlačítkem na více datových zdrojů vybraných z následujících kategorií knihovny CC a vybráním odpovídající možnosti z kontextové nabídky jej přidat do dokumentu nebo do odpovídajícího panelu:

 • Barvy
 • Znakové styly
 • Odstavcové styly
 • Grafiky

Vyhledávání datových zdrojů v Creative Cloud knihovnách

Stačí si vybrat, jestli chcete prohledat aktuální knihovnu nebo všechny knihovny a poté zadat kritéria hledání. Výsledky se zobrazí na panelu Knihovny CC.

Hledání ve službě Adobe Stock z panelu Knihovny CC

Na panelu Knihovny CC se zobrazí stejné výsledky hledání jako na webu služby Adobe Stock. Stáhněte si náhled nebo získejte licenci na obraz.

Úpravy originálu

Nyní můžete upravovat obrazy a grafiku nacházející se v knihovně CC bez ohledu na to, ve které aplikaci Adobe byly vytvořeny. Stačí dvojitě kliknout (nebo kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Upravit) na libovolný obraz nebo vektorovou
ilustraci a spustí se aplikace Illustrator s příslušným datovým zdrojem připraveným k úpravám. Proveďte požadované změny, práci uložte a datový zdroj bude aktualizován v knihovně CC tak, že jeho aktualizovaná verze bude dostupná v libovolné aplikaci Adobe.

Další informace najdete v článku o knihovnách Creative Cloud.

Adobe InDesign CC 2015.1 – poznámky k verzi | Srpen 2015

Funkce Publish Online (Technologická předprodejní verze)

Funkce Publish Online (technologický náhled) vám nyní umožňuje sdílet online dokumenty na sociálních sítích, jako jsou Facebook a Twitter nebo prostřednictvím e-mailu. Dokumenty lze také vložit do libovolného webu nebo blogu pomocí kódu vložení zobrazeného kliknutím na možnost vložení v rozvržení prohlížení.

Funkce Publish Online (technologický náhled) vám nyní umožňuje sdílet online dokumenty na sociálních sítích, jako jsou Facebook a Twitter nebo prostřednictvím e-mailu. Dokumenty lze také vložit do libovolného webu nebo blogu pomocí kódu vložení zobrazeného kliknutím na možnost vložení v rozvržení prohlížení.

Náhled funkce Publish Online
Sdílejte online dokumenty pomocí náhledu funkce Publish Online

Funkce Publish Online obsahuje také následující vylepšení:

Dvojstránka s více stránkami

Když nyní vytvoříte dokument aplikace InDesign obsahující dvojstránky s více než dvěma stránkami, zobrazí publikovaný dokument na dvojstránce více stránek stejným způsobem jako v aplikaci InDesign.

Publikování dokumentů s různou velikostí stránek

Nyní můžete publikovat dokumenty obsahující stránky o různých velikostech. Zveřejněný dokument si nyní bude pamatovat velikost jednotlivých stránek a zobrazí náležitě jejich obsah.

Textové hypervazby

Textové hypervazby jsou nyní zachovány i v publikovaném dokumentu. InDesign zachová všechny typy hypervazeb v publikovaném dokumentu:

 • Adresy URL
 • E-mailové adresy
 • Cíle stránek
 • Značky obsahu
 • Rejstříkové značky
 • Křížové odkazy

Rozlišení obrazu

Obrázky v publikovaném výstupu nyní mohou mít rozlišení 96 PPI a tato hodnota je výchozí hodnota pro lepší kvalitu obrazů ve výstupu.

Práce v mobilech a na tabletech Bylo vylepšeno zobrazení publikovaných dokumentů aplikace InDesign v mobilních zařízeních.

 • Vylepšení s cílem dosažení plynulejších přechodů stránek pomocí gesta potáhnutí prstem.
 • Dialog Sdílet se nyní zobrazuje přes celou obrazovku.
 • Optimalizované rozvržení miniatur v mobilních zařízeních pro lepší zobrazování a přístupnost.

Na tabletech je nyní k dispozici snadno použitelné zobrazení miniatur s posouváním okna.

Mobilní a tabletová zobrazení
Mobilní a tabletová zobrazení

Další informace najdete v článku o funkci Publish Online.

Adobe InDesign CC, verze 2015 | Červen 2015

Vylepšení výkonu nástroje Mercury

Každodenní úlohy jsou díky vylepšením výkonu aplikace InDesign ještě rychlejší. Všimněte si rozdílu při zvětšování nebo rolování v dokumentech a když aplikace InDesign generuje miniatury stránek na panelu Stránky.

Funkce Publish Online (Technologická předprodejní verze)

Funkce Publish Online je novou technologickou předprodejní verzí funkce pro členy CC. Pomocí nástroje Publish Online můžete znovu použít své dokumenty jejich snadným publikováním online. Jediným kliknutím můžete publikovat digitální verzi, která bude fungovat na všech zařízeních a také v libovolném moderním prohlížeči bez nutnosti instalovat zásuvný modul. Stačí poskytnout adresu URL dokumentu libovolné osobě, které se dokument zobrazí v krásném, byť jednoduchém prostředí určeném pro čtení na libovolném zařízení a na libovolné platformě. Zveřejněný dokument můžete sdílet dokonce i na Facebooku.

Nový technologický náhled funkce Publish Online
Nový technologický náhled funkce Publish Online

Publikované dokumenty lze naprosto věrně a krásně zobrazit v prohlížeči stolního počítače nebo tabletu, aniž by to vyžadovalo další zásuvné moduly.

Naprostá věrnost
Zobrazte si publikované dokumenty na počítači nebo tabletu s naprostou věrností

Chcete-li dosáhnout ještě bohatšího uživatelského zážitku, můžete přidat i tlačítka, prezentace, animaci, zvuk a video pomocí funkcí interaktivní tvorby aplikace InDesign CC.

Další informace najdete v článku o funkci Publish Online.

Vylepšení Creative Cloud knihoven

Do knihoven CC můžete nyní přidávat následující kategorie aplikace InDesign:

 • počet stylů znaků: ^
 • Odstavcové styly
 • Barevná témata

Poznámka:

V předchozí verzi aplikace InDesign funkce CC knihovny zahrnovala kategorii Textové styly. Tato kategorie je nyní přejmenována na Znakové styly. Pokud jste tedy vytvořili Textové styly v CC knihovně, budou nyní k dispozici v kategorii Znakové styly.

Odstavcové a znakové styly

Nyní lze přidávat odstavcové a znakové styly z vašich dokumentů do nové kategorie Odstavcové, případně Znakové styly CC knihoven.

Stačí vybrat text v dokumentu, u něhož byl odstavcový nebo znakový styl použit, a kliknout na ikony Přidat odstavcový styl nebo Přidat odstavcový styl na panelu Knihovny CC.

Kategorie Odstavcové styly
Kategorie Odstavcové styly

Kategorie Znakové styly
Kategorie Znakové styly

Do aktuální CC knihovny lze přidat nejméně jeden znakový či odstavcový styl z panelu Znakové nebo Odstavcové styly výběrem daných stylů a kliknutím na novou ikonu Přidat do knihoven CC.

Přidání Znakových stylů do knihovny CC
Kliknutím přidáte Znakové styly do knihovny CC

Přidání Odstavcových stylů do knihovny CC
Kliknutím přidáte Odstavcové styly do knihovny CC

Po vytvoření nového znakového či odstavcového stylu v aplikaci InDesign lze tento styl přidat přímo do CC knihovny. Stačí zaškrtnout volbu Přidat do knihovny CC a vybrat knihovnu CC.

Přidání nového znakového stylu do knihovny CC
Přidání nového znakového stylu do knihovny CC

Přidání nového odstavcového stylu do knihovny CC
Přidání nového odstavcového stylu do knihovny CC

Použijete-li znakový nebo odstavcový styl z CC knihovny v dokumentu, bude pak k dispozici na panelu Znakové styly nebo Odstavcové styly.

Motivy Color

Motivy Color vybrané pomocí nástroje Motivy Color lze přidat přímo do kategorie Motivy Color CC knihovny.

Kategorie Barevné motivy Knihoven CC
Kliknutím přidáte barevné motivy do kategorie Barevné motivy Knihoven CC

Políčka barev

Do vybrané CC knihovny lze přidat nejméně jedno políčko barev z panelu Vzorník výběrem barev a kliknutím na novou ikonu Přidat do knihoven CC.

Ikona Knihoven CC pro přidání políček vzorníku barev
Kliknutím na novou ikonu Přidat do knihoven CC přidáte políčka vzorníku barev

Po vytvoření nového políčka barev v aplikaci InDesign lze toto políčko přidat přímo do CC knihovny. Zaškrtněte volbu Přidat do knihovny CC a vyberte CC knihovnu.

Nové políčko barev do Knihovny CC
Přidejte nové políčko barvy do Knihovny CC

Položky připojené k CC knihovnám

Grafické položky z CC knihoven (vytvořené v jiných aplikacích, například Illustrator a Photoshop) lze nyní v aplikaci InDesign umístit jako zkopírované nebo vložené objekty.

Pokud dojde k aktualizaci propojeného objektu v knihovně CC, projeví se tato aktualizace i v dokumentu aplikace InDesign. U zkopírovaných objektů se ale aktualizace objektů provedené v knihovně CC v dokumentu neprojeví.

Umístění připojených nebo zkopírovaných objektů
Umístění připojených nebo zkopírovaných objektů v aplikaci InDesign

Vazby na tyto umístěné grafiky z CC knihoven se zobrazí na panelu Vazby.

Panel Vazby
Panel Vazby

Další informace najdete v článku o knihovnách Creative Cloud.

Stínování odstavců

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC

Přidávejte barevná zvýraznění, která se posouvají po stránce společně s textem. Funkce Stínování odstavců, nově představená v aplikaci InDesign, umožňuje vytvořit stín (nebo barvu) za odstavcem.

Můžete dokonce stínovat odstavce pomocí neobdélníkových textových rámečků.

Stínování odstavců
Stínování odstavců v neobdélníkových textových rámečcích

Stínování odstavců slouží ve finálním dokumentu k získání pozornosti (soustředění) čtenáře. Nebo v pracovním postupu revize dokumentu jej lze použít jako prostředek ke zvýraznění konkrétního odstavce.

Stínování odstavců k přilákání pozornosti
Využijte stínování odstavců k přilákání pozornosti

Výhodou využití stínování odstavce je, že při použití v textu se bude přesunovat spolu s textem a spolu s ním také měnit velikost.

Další informace najdete v článku Vytvoření stínu (nebo barvy) za odstavcem.

Obrázky v buňkách tabulky

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC

Když nyní umístíte obraz do tabulky, považuje aplikace InDesign tuto buňku za rámeček obrazu. Lze používat všechny volby přizpůsobení rámečku, takže je mnohem snadnější vytvářet tabulky obsahující jak text, tak grafiku. Obrazy můžete přetahovat do buněk tabulky nebo je můžete umístit pomocí sběrače obsahu.

Přidávání grafik do tabulky
Umístění obrázku do buňky tabulky

Obrázky lze umístit do prázdných buněk tabulky prostým vložením pomocí umísťovacího kurzoru nebo kolektoru obsahu.

Další informace najdete v článku Přidání grafik do tabulky.

Adobe Stock

Novinka v této verzi aplikace InDesign CC

Adobe Stock je nová služba, která prodává miliony vysoce kvalitních fotografií, ilustrací a grafik bez licenčních poplatků.

Služba Adobe Stock
Služba Adobe Stock

Službu Adobe Stock můžete spustit v aplikaci InDesign a poté vyhledávat fotografie, ilustrace a vektory.

Po jejich nalezení lze potřebné položky stáhnout do svého počítače, nebo je vybrat v knihovně InDesign CC.

Pokud je CC knihovna synchronizována s novými položkami služby Adobe Stock, můžete je pak zahrnout do svých dokumentů InDesign.

Další informace najdete v článku o používání služby Adobe Stock.

Dialogové okno Exportovat Adobe PDF nyní zahrnuje následující zobrazení aplikace Acrobat a výchozí rozvržení pro dokumenty PDF exportované z aplikace InDesign:

Zobrazení Acrobat
Výchozí možnost zobrazení Acrobat v dialogovém okně Exportovat PDF

V rozbalovacím seznamu Zobrazení vyberte volby zobrazení PDF:

Dialogové okno výchozí možnosti Uspořádání
Výchozí možnost Uspořádání v dialogovém okně Exportovat PDF

Poznámka:

Do verze InDesign CC 2014 byly tyto volby k dispozici pouze v dialogovém okně Export do interaktivního PDF.

Další informace najdete v článku Všeobecné volby pro soubory PDF.