Verze aplikace InDesign z roku 2017

Poznámka:

Verze aplikace InDesign CC, říjen 2017 (13.0), je nyní k dispozici! Viz článek Přehled nových funkcí.

Rychlý start projektů

Novinky v aplikaci InDesign CC (duben 2017)

Při vytváření dokumentu v aplikaci InDesign nemusíte nyní začínat prázdným dokumentem, ale můžete si vybrat některou z mnoha šablon, včetně šablon ze služby Adobe Stock. Tyto šablony zahrnují datové zdroje, na základě kterých můžete svůj projekt vytvořit. Po otevření šablony v aplikaci InDesign s ní můžete pracovat jako s jakýmkoli jiným dokumentem aplikace InDesign.

Kromě šablon můžete k vytvoření dokumentu použít také jedno z četných přednastavení dostupných v InDesign.

Další informace najdete v části Vytváření dokumentů.

Moderní uživatelské prostředí

Novinky v aplikaci InDesign CC (duben 2017)

Aplikace InDesign nyní nabízí zcela nové uživatelské rozhraní, které je ploché, moderní a šetří zrak. Nástroje a panely mají nové ikony. Rozhraní můžete upravit pomocí jednoho ze čtyř dostupných barevných motivů navržených pro optimální práci: Tmavý, Středně tmavý, Středně světlý a Světlý.

Další informace naleznete v části Základy práce s pracovní plochou.

Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní: dříve a dnes s jasem nastaveným na Světlý

A. Předchozí uživatelské rozhraní B. Aktuální uživatelské rozhraní (InDesign CC, vydání z dubna 2017) 
Dostupné motivy Color
Dostupné motivy Color

Poznámky pod čarou přes více sloupců

Novinky v aplikaci InDesign CC (listopad 2016)

Pří práci s textovými rámečky s více sloupci můžete nyní vložit poznámku pod čarou roztaženou přes více sloupců v určitých textových rámečcích nebo přes celý dokument. Tuto funkci můžete povolit vybráním možnosti Roztáhnout pozn. pod čarou přes sloupce v okně Volby poznámek pod čarou dokumentu. Na základě provedeného výběru dojde k roztažení všech poznámek pod čarou v dokumentu přes sloupce nebo k návratu zpět k původnímu chování.

Možnost roztažení poznámek přes sloupce je ve výchozím nastavení povolena pro nové dokumenty vytvořené v aplikaci InDesign CC 2017. Tato možnost je ale ve výchozím nastavení zakázána pro stávající dokumenty vytvořené ve starší verzi.

Další informace naleznete v tématu Poznámky pod čarou.

Vylepšení písem OpenType

Novinky v aplikaci InDesign CC (listopad 2016)

V této verzi aplikace InDesign lze snadněji vyhledat vlastnosti písem OpenType. Po vybrání textu nebo textového rámečku stačí kliknout na symbol, který kontextově zobrazuje vlastnosti písem OpenType použitelné na vybraný text. Můžete si také zobrazit náhled vzhledu určité vlastnosti písma OpenType. Pokud se ve výběru nacházejí různá písma, zobrazí se vlastnosti písem OpenType pro všechna zobrazená písma.

Kontextová nabídka pro výběr textového rámečku

Vlastnosti písma OpenType můžete aplikovat na více než jeden znak. Když nyní vyberete textový rámeček nebo text v textovém rámečku, zjistí aplikace InDesign dostupné vlastnosti písma OpenType pro vybraný text a nabídne jejich použití.

Kontextová nabídka
Kontextová nabídka zobrazující seznam použitelných vlastností OpenType

Další informace najdete v tématu Používání písem.

Kontextová podpora pro řadové číslovky a ligatury

Podpora kontextové nabídky, která byla dříve dostupná pro alternativy a zlomky, je nyní rozšířena na řadové číslovky a ligatury (volitelné/standardní). Takže když nyní vyberete položky 1st, 2nd, 3rd atd., aplikace InDesign automaticky navrhne aplikovat vlastnost Řadové číslovky. Tato funkce je v současnosti omezena na anglické řadové číslovky.

Pokud vyberete znaky „st“ ve slově Start a pro tyto znaky existuje volitelná ligatura, navrhne aplikace InDesign použití této vlastnosti. Totéž platí pro standardní ligatury.

Kontextová podpora pro řadové číslovky a ligatury
Kontextová podpora pro řadové číslovky a ligatury

Další informace najdete v článcích Používání písem a Formátování znaků.

Stylistické sady

Písma OpenType obvykle obsahují stylistické sady. InDesign tyto stylistické sady zobrazuje jako Sada 1, Sada 2 atd. Z tohoto názvu je obtížné rozpoznat, o jakou stylistickou sadu se jedná. Tato funkce nyní používá název stylistické sady a tento název se zobrazuje na různých místech aplikace InDesign tam, kde se vyskytují odkazy na sady.

Další informace najdete v tématu Používání písem.

Novinky v aplikaci InDesign CC (listopad 2016)

V předchozích verzích aplikace InDesign se dokument obsahující více hypervazeb propojených na panel Hypervazby načítal pomalu. Počínaje touto verzí se panel Hypervazby načítá a reaguje rychleji než v předchozích verzích.

Škálování šipky tahu

Novinky v aplikaci InDesign CC (listopad 2016)

Tato verze aplikace InDesign obsahuje podporu škálování šipky. Nyní můžete škálovat šipky počátku a konce nezávisle na tloušťce tahu čáry a přepínat mezi nimi jediným kliknutím na ovládací prvky umístěné na panelu Tah.

Škálování šipky tahu
Volby škálování šipky tahu

Další informace naleznete v článku Aplikování nastavení čar (tahů).

Vylepšení uživatelského rozhraní

Novinky v aplikaci InDesign CC (listopad 2016)

Dohledatelnost volby přizpůsobení řídicího panelu

Funkce Přizpůsobit řídicí panel se nyní nachází na řídicím panelu. Po kliknutí na tuto volbu se také ve výchozím nastavení rozbalí widgety příslušných nástrojů.

Přizpůsobit ovládací panel
Přizpůsobit ovládací panel

Předvolba pro výšku karty Panel

Aplikace InDesign nyní obsahuje předvolbu pro vypnutí velké výšky karty. Tuto předvolbu najdete v části Předvolby > Rozhraní > Panely > Velké karty.

Předvolby velkých karet
Předvolba pro výšku karet Panel a Dokument

Další informace naleznete v části Základy práce s pracovní plochou.

Novinky v aplikaci InDesign CC (listopad 2016)

Kromě vyhledávání v nápovědě Adobe můžete nyní z aplikace InDesign prohledávat také datové zdroje služby Adobe Stock. Chcete-li prohledávat datové zdroje služby Adobe Stock, vyberte v rozevírací nabídce vedle pole hledání možnost Adobe Stock.

Adobe Stock
Prohledat Adobe Stock